NEDERLANDS INDIË EEN AS FEESTJE! AS LEZINGEN

of 28 /28
NEDERLANDS INDIË werd 75 jaar geleden bevrijd zijn we die oorlog vergeten? BAS LEZINGEN door steeds nieuwe onderwerpen een groot succes EEN BAS FEESTJE!

Transcript of NEDERLANDS INDIË EEN AS FEESTJE! AS LEZINGEN

Page 1: NEDERLANDS INDIË EEN AS FEESTJE! AS LEZINGEN

NEDERLANDS INDIË werd 75 jaar geleden bevrijd zijn we die oorlog vergeten?

BAS LEZINGEN door steeds nieuwe onderwerpen een groot succes

EEN BAS FEESTJE!

Page 2: NEDERLANDS INDIË EEN AS FEESTJE! AS LEZINGEN
Page 3: NEDERLANDS INDIË EEN AS FEESTJE! AS LEZINGEN

3 www.basboz.nl

BIJ DE VOORPLAAT:

Een wandeling in landgoed Zoomland is niet compleet zonder een kijkje bij de Zeezuiper! Het lijkt wel een schilderij van Monet.

Foto: Frans de Vries

IN DIT NUMMER: Agenda 4

Van de voorzitter - BAS NU 5

Busroutes 5

Op reis 6

Ervaring WMO 7

Nieuws van de BAS Zomerschool 7

Nieuws van de BAS Reiscommissie 8

Geeft u een gezicht aan dementie? 8

BAS lezingen en aanmelden daarvoor 9

Verslag lezing over leefstijl 10

Korte berichten, nieuwe leden 11

Terug naar normaal 12

Avondwandeling succes 13

Stadsgidsen Bergen op Zoom 13

Aankondiging BAS lezingen “Het nieuwe Bravis” 14

Met de fiets op stap 25

Ervaringen van een VIV vrijwilliger 16

Allemaal taal 16

Filmclub 17

Gewonnen - Verloren 17

Nederlands Indië vergeten? 18

Uitslag puzzel reiscommissie 20

Met de camper op reis 21

Eerste avondwandeling een succes! 22

Coach 23

Bravis dichtbij 24

Programma WijZijn 25

Puzzel 26

nummer 8

augustus 2021

COLOFON BAS NU is een uitgave van BAS, Bergse Actieve Senioren, de afdeling Bergen op Zoom van KBO-Brabant. Informatie: Voor informatie over BAS NU, ook over adverteren, raadpleeg onze website: www.basboz.nl of e-mail naar [email protected]

Redactie: Frans de Vries, Martine Henstra, Ton van der Sluijs e-mail: [email protected]

Kopijdatum volgende nummer:

Kopij Bezorging uiterlijk: vanaf: 6 augustus 23 augustus

Tekst aanleveren: Graag voor de sluitingsdata hierboven. Liefst zonder opmaak, als “platte tekst”. Afbeeldingen meesturen als bijlage. De redactie behoudt zich het recht voor uw teksten te weigeren, in te korten en te corrigeren op spel-ling, taal en stijl.

Adreswijzigingen etc: Lidmaatschap aanmelden of opzeggen, adreswijzigingen doorgeven: e-mail naar: [email protected]. Opzeggen van het lidmaatschap vóór 1 december.

WORD OOK LID VAN BAS ! Voor € 27,00 per jaar bent u lid van BAS en kunt u volop meedoen met al onze activiteiten.

Voornaam: …………………………………..…………… Achternaam: ………………………………………………..... M/V*

Adres: ……………………………..……………………….. Postcode en woonplaats: …………………………………………....….......

Geboortedatum…......................................... Telefoon / GSM nummer: ..................................................

E-mailadres: .............................................................................. (blokletters s.v.p.)

Page 4: NEDERLANDS INDIË EEN AS FEESTJE! AS LEZINGEN

4 www.basboz.nl

BAS AGENDA AUGUSTUS - SEPTEMBER 2021

ELKE DINSDAGMIDDAG BAS SOOS

In de BAS SOOS wordt gekaart en gedart. Rummikub en sjoelen zijn

ook populair. Puzzelen, neuzen in de boekenkast, bijpraten met vrienden en bekenden. De bar is open en het

is er gezellig!

ELKE MAANDAGMORGEN

WANDELEN MET DE STAPPENTELLERS

Start om 10.00 uur bij Stayokay Kies zelf de groep met het tempo

dat bij u past. Na een uurtje sportief bewegen is er koffie!

CORONA WE ZIJN ER NOG NIET VAN AF!

DUS:

HANDEN WASSEN

ANDERHALVE METER AFSTAND

NIES IN JE ELLEBOOG

ELKE DINSDAG- EN WOENSDAGOCHTEND

BILJARTEN IN DE BERNADETTESTRAAT

Gastspelers zijn welkom

ELKE VRIJDAGOCHTEND

FIETSEN MET D’OUWE KRAB

Om 9.30 uur verzamelen bij het BAS honk, op binnenplein

van Bernadettestraat 4

WOENSDAG 29 SEPTEMBER

LEZING “LEEFSTIJL”

Verzorgd door De Rode Pilaren

in partycentrum Rozenoord aanvang 14.00 uur

Zie pagina 9 en 10 AANMELDEN!

WOENSDAG 28 JULI

LEZING: DE KNELLENDE MANTEL

VAN DE ZORG

in partycentrum Rozenoord aanvang 14.00 uur

Zie pagina 9 AANMELDEN!

DE DERDE MAANDAG VAN DE MAAND

LEESCLUB “BOEKETIEN”

komt om 10 uur bij elkaar in Het Fort en bespreekt een pas gelezen boek.

Nieuwe leden zijn welkom!

ZONDAGMIDDAG 3 OKTOBER

BAS STARTFEEST van 14:00 tot 17:30 uur in

“Natuurlijk Kloof”

ZIE DE BIJGAANDE BRIEF VAN HET BAS BESTUUR EN DE BUSROUTES OP PAGINA 5

MAANDAG 27 SEPTEMBER EN VRIJDAG 1 OKTOBER

LEZING OVER HET NIEUWE BRAVIS

Paviljoen Rozenoord van 14:00 tot 16:00 uur.

Zie pagina 14 AANMELDEN!

Page 5: NEDERLANDS INDIË EEN AS FEESTJE! AS LEZINGEN

5 www.basboz.nl

VAN DE VOORZITTER

Nog enkele dagen en onze BAS Zomerschool zal op 2 augustus de aftrap doen voor dit zomerseizoen. Einde-lijk kan het weer eens bruisen bij BAS. Tot en met 26 augustus zijn niet minder dan 21 activiteiten gepland.

Het is lang geleden dat zoveel nog mogelijk was. WIj wen-sen iedereen er veel plezier mee toe: samen leuke en ontspannende dingen doen en weer kunnen genieten van het bijeenkomen. Er is lang op gewacht!

Bij deze editie van BAS NU treft u een paar extra's aan:

1. Een stok speelkaarten met fraai BAS-logo: een uitnodi-ging om -nu na de Corona-tijd er ruimte voor wordt gegeven- weer een beetje het blije gevoel te krijgen dat wij weer mogen gaan "spelen": elkaar zien en ont-moeten; een kaartje leggen, voor de een aan de brid-getafel of bij het rikken, voor de ander een ontspan-nend spelletje patience thuis aan de tafel. Elke keer als je de kaarten pakt is daar "BAS" en wordt je herin-nerd aan al die andere zaken die BAS nog organiseert en doet voor al haar leden.

2. Een brief, waarin wij een grote startbijeenkomst aan-kondigen, een soort kick off op een -uitzonderlijk-zondagnamiddag in het najaar, waar wij met zoveel mogelijk leden 'GO' willen zeggen voor alles wat er in de komende herfst op gang gaat komen. Leg de datum die u in die brief leest goed vast. Wij rekenen graag op u die dag!

Ik wens u een mooie zomer 2021 toe!

Met hartelijke BAS-groeten, Eric Reynaers, voorzitter BAS.

BAS NU Heb je ’m gezien de laatste uitgave van BAS NU met het cursusprogramma en dat van de Zomerschool?

Nog steeds zijn er BAS leden die geen lintje hebben, snap je dat nou? Wat een aanbod, of het nou om koken, talen, kunst, cultuur of een bezoek aan Berlijn gaat.

Een bierwandeling is ook niet te versmaden of een fiets-tocht langs het Markiezaatsmeer en de Cruijslandse kre-ken. Ineens krijgt de Kragge en Vrederust een heel ande-re betekenis. Ook de inwendige mens wordt niet verge-ten, buffet op ’t Fort of een diner bij Non Plus Ultra.

Beseffen we voldoende wat er allemaal voor komt kijken voor het zover is? Hoeveel tijd steken BAS vrijwilligers in hun werk voor het programma. Dat geldt natuurlijk ook voor de filmclub, theaterclub, de fietsers en de wande-laars, de mannen en vrouwen van de SOOS.

BUSROUTES STARTFEEST ZONDAGMIDDAG 3 OKTOBER Opstapplaatsen Rode route

Halsteren

13.00 uur Garage De Kock, Nijverheidsweg 5.

Bergen op Zoom

13.05 uur Bushalte Burgemeester Wittelaan (nabij Pomonalaan)

13.10 uur Bushalte Burgemeester Wittelaan (Lavendelpad/minigolf)

13.20 uur Bushalte Burgemeester Stulemeijerlaan (nabij fontein)

13.25 uur Westersingel (Stoelemat)

13.30 uur Bushalte De Boulevard (Tarweplaat/winkelcentrum)

13.35 uur Plaat eind laan van Hildernisse (bij Bussluis)

13.40 uur Laan van Everswaard (tegenover Fireplace)

13.50 uur Bushalte Antwerpsestraatweg (nabij Rem-brandtstraat bij terrein voormalige wasserij)

Opstapplaatsen Groene route

Bergen op Zoom

13.25 uur Melanendreef bij huisnr 219 (nabij lam-bertijnenlaan)

13.30 uur Meilustweg (bij Boon’s Markt)

13.35 uur Ravelstraat (bij Jac danst)

13.40 uur Piusplein (bij H.Hartkerk)

13.45 uur Ericalaan (bushalte bij Bunthof)

13.50 uur Bushalte Mathijsenstraat

Aanmelden voor busvervoer graag per email naar [email protected] met vermelding van naam of namen, KBO lidnummer en waar u wilt opstappen.

Hulde aan al die vrijwilligers en dankbaar dat velen van onze leden er gebruik van maken. Zonder leden geen vrij-willigers, iedereen is nodig en deelt in het succes.

In gesprek met een nieuwe adverteerder werd opge-merkt wat een scala aan activiteiten BAS biedt. Natuurlijk kunnen we niet zonder adverteerders, ook daarvoor onze dank.

Denk eens terug aan hoe het was, dan besef je pas de waarde van BAS!

BAS van Bergen

Page 6: NEDERLANDS INDIË EEN AS FEESTJE! AS LEZINGEN

6 www.basboz.nl

OP REIS

“Eindelijk mogen we weer op reis” is een veel gehoorde kreet om ons heen. Wat is de waarde daar nu van? Is het echt zo belangrijk om op reis of vakantie te gaan? Houden we ons niet teveel bezig met wat we niet heb-ben? Er zijn toch méér zaken die er toe doen?

Denk eens terug aan uw jeugd, wat mocht u wel en wat niet? Naar welke school, welke opleiding en wat wil je worden? Op tijd thuis en met wie mocht je thuis komen, hij/zij heeft toch zeker wel hetzelfde geloof. Er waren veel beperkingen, als je ergens heen wilde dan ging je op de fiets. Elektrische fietsen bestonden nog niet en wan-neer mocht je aan je rijbewijs beginnen en wie betaalde dat dan ?

Je eerste salaris, een deel gaf je af, dat was jouw bijdrage in het huishouden. We noemden het kostgeld, wat een beladen term was dat toen. Om alles moest je vragen, hoe anders gaat dat tegenwoordig. Je bent al blij als je van tevoren weet wat de plannen zijn. Een dagje uit naar het strand, de speeltuin of nog mooier de Efteling, dat waren pas vakanties. Met je vrienden naar een jeugdher-berg, slapen op een slaapzaal, je fietste wat af!

Bedenk dus dat het verlangen om op reis te gaan betrek-kelijk is. We hebben allemaal al er een lange reis van vele jaren opzitten. Gelukkig hebben we de foto’s nog, haal de herinneringen nog eens op en deel ze.

Blijf thuis, houd afstand en geniet van de reis van jouw leven. Hopelijk is het eind nog niet in zicht. Wil je méér, weer eens dagje weg, dan is die mogelijk-heid er met de reiscommissie van BAS.

Bas van Bergen

Page 7: NEDERLANDS INDIË EEN AS FEESTJE! AS LEZINGEN

7 www.basboz.nl

UW ERVARINGEN MET DE WMO Beste BAS leden,

Zoals u wellicht weet zijn 2 van onze BAS leden lid van de ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN van de gemeente Bergen op Zoom. Deze beide leden zitten ook in de WMO groep samen met nog een ander ASD lid, de Hr. Hans van Perge.

De ASD is vanaf oktober 2019 operationeel, dus van lie-verlee zijn de leden op de hoogte van wat er in het Soci-aal Domein speelt.

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen om informatie te ontvangen van jullie omtrent jullie ervaringen, indien jullie van deze WMO voorziening gebruik maken of bezig zijn om hiervan gebruik te gaan maken. Met deze infor-matie van jullie zal met de nodige voorzichtigheid (uit privacy overwegingen) worden omgegaan.

Wij zouden willen weten wat jullie ervaringen zijn toen jullie de WMO aanvraag indienden bij de gemeente Ber-gen op Zoom. Hoe werden jullie behandeld en bejegend? Hoe hebben jullie het traject dat bewandeld moest wor-den ervaren? Hoelang hebben jullie moeten wachten op goedkeuring? Konden jullie zelf uitkiezen wie hulp aan huis gaat geven? Hoe zijn jullie ervaringen met de uitvoe-ring van datgene waarvoor jullie je aanvraag hebben in-gediend?

Ook zouden we willen weten wie dit ook zou willen maar niet over de drempel kan stappen?

Wij willen met de antwoorden nagaan of het beter kan of moet, en of de drempel op een nette manier kan worden omzeild.

U kunt uw antwoorden/informatie naar ons toesturen per mail ([email protected]) of per telefoon (0164-2339 20)

Wij, de WMO groep van de ASD Bergen op Zoom, willen hiermee bereiken dat het voor onze inwoners gemakke-lijker wordt om met de gemeente te communiceren en een beter begrip te krijgen voor elkaars noden.

Naast dit specifieke onderwerp willen wij u vragen om ook andere zaken bij ons neer te leggen, waarvan u vindt dat ze aan de orde moeten worden gebracht. Zo kunnen we samen Bergen op Zoom weer beter op de kaart zetten. Wij rekenen om uw medewerking want we kun-nen het alleen maar samen doen.

Namens de ASD-Bergen op Zoom,

WMO-Groep: Hans van Perge, Martien Franken, Gerard Mourik.

Bij voorbaat hartelijk dank!

BERICHT VAN DE ZOMERSCHOOL VOOR DE DEELNEMERS

Zoals bekend starten we dit jaar op 2 augustus a.s. ons Zomerschoolprogramma. Op een enkele uitzondering na kunnen alle activiteiten doorgaan, mits de situatie blijft zoals die nu is. Hier en daar zullen er toch nog vei-ligheidsmaatregelen in acht genomen moeten worden.

Onlangs hebt u per post van ons bericht ontvangen over deelname van de door u gekozen activiteiten en ook de factuur. Deze brief is uw deelnamebewijs.

Helaas gaat op woensdag 18 augustus activiteit 17: “De historie van Vrederust” niet door vanwege de handha-ving van een streng covid-beleid door Vrederust. U vindt deze activiteit dan ook niet terug op uw deelnameformu-lier.

Het aantal deelnemers is 217. Door het afvallen van "Vrederust" blijven er nog 201 over.De belangstelling is kleiner dan voorgaande jaren. Men is door corona nog wat afwachtend. En we hebben natuurlijk geen dagtoch-ten per bus erbij. Daar zitten altijd de grote aantallen. Ook excursies met autovervoer, meerijden, etc. hebben we om veiligheidsmaatregelen dit jaar niet in ons pro-gramma. Voordeel is wel dat er nauwelijks wachtlijsten zijn. Na een jaartje geen Zomerschool hebben de leden toch wat mogelijkheden aangeboden gekregen. De mensen, die alleen maar voor de excursie naar Vrede-rust gekozen hadden, hebben van ons niets per post ont-vangen.

Mocht u over een activiteit nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon, zoals die in het programmaoverzicht is aangegeven. Hopelijk gaat toch iedereen van het door ons aangebo-den programma in augustus genieten.

Met vriendelijke groet namens de Zomerschool,

Tom Rombouts, voorzitter.

Rectificatie

Op de factuur staat bij activiteit Buffet op ’t Fort abusievelijk 22 augustus vermeld. Dit moet, zoals in het programma staat, 20 augustus zijn.

Page 8: NEDERLANDS INDIË EEN AS FEESTJE! AS LEZINGEN

8 www.basboz.nl

OPROEP GEEFT U EEN GEZICHT

AAN DEMENTIE?

Op 21 september vindt de jaarlijkse Wereld Alzheimer Dag plaats. Elk jaar met een ander thema om aandacht te geven aan de ziekte dementie en de mensen en hun naasten die hiermee te maken hebben. Niet onbelangrijk als je weet dat deze ziekte onze samenleving raakt. Een op de 5 mensen krijgt dementie, een grotere groep om deze persoon heen krijgt te maken met de gevolgen er-van.

De werkgroep Dementievriendelijk Bergen op Zoom vraagt aandacht voor meer bewustwording en kennis over deze “volksziekte” en hoe je ermee om zou kunnen gaan.

Het thema van Wereld Alzheimer Dag is dit jaar de vele gezichten van dementie. Een thema waar je alle kanten mee op kunt, want de ziekte kent zoveel verschillende vormen en gezichten (waarvan Alzheimer de bekendste is). Maar we kennen ook mensen met beginnende geheu-genproblemen in een niet pluissituatie die het lastiger vinden om grip te houden op het leven. Je kunt de pro-blematiek van de ziekte aan de orde willen stellen, want daar is alle reden voor, maar bij deze gelegenheid willen we laten zien dat er nog mensen zijn die actief zijn en nog heel veel wel kunnen doen en bereiken, ook al hebben ze de pech belast te zijn met de ziekte.

De werkgroep Dementievriendelijke gemeente geeft net als voorgaande jaren in samenwerking met het Alzheimer Café Bergen op Zoom (van Alzheimer Nederland afdeling West-Brabant) invulling aan deze dag. Uiteraard rekening houdend met hoe en wat er tegen die tijd mogelijk is wat betreft de corona maatregelen.

Doet u mee?

We doen dan ook een oproep aan eenieder die bij dit thema een gevoel heeft en dit op een bepaalde manier wil of kan presenteren. Bent u belast met een vorm van dementie, of bent u mantelzorger en kunt/wilt u uw “uiting” laten zien of horen, laat u ons dat dan weten. Dat kan een herinnering zijn; een mooi verhaal; een gedicht; een foto of schilderij of bent u nog volop actief sportend en bewegend of musicerend, alles mag het zijn als het maar een (positief) beeld geeft bij het thema de vele ge-zichten van dementie.

Met het oog op de organisatie willen u vragen ons voor 17 juli te laten weten of u meedoet met uw creatieve ui-ting. We willen als het mogelijk is, hier een evenement van maken met een tentoonstelling rond en op 21 sep-tember zelf.

BAS REISCOMMISSIE HET REISVIRUS SLAAT WEER TOE!

HOERA, eindelijk kunnen er weer plannen gemaakt wor-den!

We zijn, na een voor iedereen lastige tijd, weer bijna te-rug bij normaal en laten we er voor het gemak maar van uit gaan dat het zo blijft. Wij zijn er klaar voor en stellen uiteraard uw veiligheid en gezondheid voorop.

Met z'n allen gaan we eerst een aangename, zonnige zo-mer vieren en daarna, op 27 OKTOBER gaan we een fijne dag op stap, zoals altijd naar leuke plekjes in Nederland, vertrouwd en volledig verzorgd.

We nemen u deze keer mee naar Harderwijk en Elburg voor een bijzondere ervaring.

Noteer deze datum maar vast met hele vette letters in uw agenda!

Bijzonderheden, het programma en de mogelijkheid tot inschrijven voor deze dagreis volgen in BAS NU van sep-tember.

Wij zijn blij, u ook? Marja, Ine, Liane, Rita en Wilma

Leuk om op dit moment een paar foto's met u te delen uit voorgaande jaren.

Page 9: NEDERLANDS INDIË EEN AS FEESTJE! AS LEZINGEN

9 www.basboz.nl

BAS LEZINGEN DE KNELLENDE MANTEL VAN DE ZORG

Woensdagmiddag 28 juli 2021 14.00 uur in Het Fort Esmeralda en Addy zijn gespecialiseerd in het ondersteu-nen en begeleiden van mantelzorgers en zieken, zowel op praktisch als psychosociaal vlak. Zij geven woensdagmiddag 28 juli een inkijkje in de hulp die zij kunnen bieden om de situatie enigszins te verlich-ten. Hierdoor gaat de mantelzorger en/of de zieke meer welzijn ervaren en wordt ontlast waar wenselijk.

Esmeralda is mantelzorgmakelaar. Een mantelzorgmake-laar helpt bij taken die u als mantelzorger veel tijd en energie kosten. U heeft het al zo druk met de dagelijkse zorg. Om meer rust en tijd te krijgen neemt een mantel-zorgmakelaar deze taken over zodat u meer rust en over-zicht krijgt. De regie blijft bij u.

Addy is stresscounselor/coach bij kanker en ondersteunt en begeleidt middels gesprekstherapie met name man-telzorgers en (chronisch) zieken in haar praktijk of bij u thuis. Een leven met normale dagelijkse beslommeringen is niet meer vanzelfsprekend als een ziekte zijn intrede doet en het wordt alleen maar zwaarder als gevoelens van angst, verdriet, schuldgevoelens, gevoelens van on-macht, piekeren, slecht slapen e.d. mee gaan spelen. Addy zal deze middag ingaan op de werking van ons brein in stresssituaties en de impact van langdurig “zorgen voor/om” op dit brein, waardoor we psychisch uit evenwicht geraken. Ze geeft ons tevens enkele praktische handvatten hoe om te gaan met stress.

Toegang € 2,00 inclusief kopje koffie of thee.

U kunt zich opgeven via dementievriendelijkboz@ gmail.com, In de mail naast uw naam graag aangeven op welke manier u mee wilt doen.

Heeft u praktische vragen over deelname dan kunt u con-tact op nemen met: Martien van Leeuwen 06-34540835 Addy Verhagen 06-44898144

VOOR UW AGENDA: MEER LEZINGEN

- Woensdag 29 september 2021: Leefstijl. Door de Rode Pilaren, In Rozenoord

- Woensdag27 oktober 2021: Tante Louise. In 't Fort

- Woensdag 24 november 2021: KBO Brabant met het onderwerp: Senior zijn, met zin en moed ouder worden. In Rozenoord.

Men kan zich al opgeven voor deze lezingen bij Gerard Mourik; email: [email protected] of per telefoon: 0164 23 39 20. Toegang € 2,- inclusief koffie/thee

AANMELDEN VOOR BAS LEZINGEN

Regelmatig komt ’t voor dat we bezoekers die zich niet hebben aangemeld voor een lezing moeten te-leurstellen. Dat is vervelend voor u en voor BAS en dat willen we voorkomen!

Het aantal bezoekers dat is toegestaan wordt vooraf bepaald door de exploitant van de accommodatie, dus door Rozenoord of door de beheerder van het Fort. Het maximum aantal bezoekers in de grote zaal in het Fort is gesteld op 40 personen, inclusief eigen mensen van BAS voor bar, geluid en toegang.

Er zijn boetes te verwachten bij onaangekondigde con-troles door handhavers. Dat maakt het noodzakelijk dat u zich voor een lezing ALTIJD aanmeldt bij Gerard Mourik via mail: [email protected] of tel. 233920. Bent u aangemeld dan kunt u terecht, bent u niet aan-gemeld dan heeft u grote kans dat u de toegang wordt geweigerd.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid en in het belang van BAS om u aan de regels te houden. Het is heel ver-velend als de weigering wordt aangerekend aan de organisatie van de lezing. BAS vraagt uw medewerking en begrip op dit punt!

Page 10: NEDERLANDS INDIË EEN AS FEESTJE! AS LEZINGEN

10 www.basboz.nl

Na lange tijd was er weer een BAS lezing met deze keer het onderwerp ”Leefstijl”. Om 14.00 was de opening door Gerard Mourik en werd Casper Beukema, ortho-moleculair therapeut geïntroduceerd.

Aan de orde kwamen: botten, spieren, cholesterol, bloed-suiker, bindweefsel. Wat kan je er aan doen? Sleutel-woord voor deze materie is “BEWEGEN” en doe dat iede-re dag. Heeft u lang gezeten ga even lopen liefst ieder uur, van zitten bent en wordt u stijf!

Vitamine D en K, de zon, zijn bij uitstek de hulpmiddelen om hier aan te werken. Andere belangrijke producten zijn: eiwitten, noten (amandelen-walnoten), fruit en groentes, kortom alles wat gezond is helpt bij een goede leefstijl. Ook daglicht speelt een belangrijke rol in dit ge-heel, in de winter is er te weinig licht en neemt uw kwetsbaarheid toe.

Spieren nemen af bij het ouder worden, houdt dat dus op peil! Meer spieren is langer leven! Goede bouwstenen voor uw spieren zijn vet, eiwitten, 2/3 eieren bij voorkeur zacht, vette vis, sardines, bouillon. Weet u dat goed vlees niet spettert en niet krimpt!

Denk na wat u op uw bord brengt, ieder gerecht heeft z’n

eigen verhaal. U kunt zelf heel veel doen door een goed gedrag, uw conditie verbetert door bewegen.

Hoe kun je je botten sterk houden? 1. Voldoende beweging met drukbelasting 2. Voldoende groenten, fruit, goede kwaliteit eieren, vis en vlees 3. Regelmatig in de zon, anders vitamine D supplement 4. Bij spijsverteringsproblemen: probiotica gebruiken en gefermenteerd voedsel eten. 5. Ontspanning is extreem belangrijk voor de botten. On-ze fouten: te weinig water drinken, alcohol, te veel koffie drinken, te weinig groenten, suikerhoudende voeding, roken, frisdrank, vruchtensap.

Na afloop alom waardering over deze lezing, inhoudelijk erg sterk, uiterst deskundig, zonder enig commercieel doel kunt u met uw vragen altijd terecht bij “De Rode Pilaren” Zuivelstraat. Een adres zonder eigen risico of eigen bijdrage. Hulde voor dit bedrijf!

De belangstelling was groot daarom : de lezing wordt herhaald op 29 september 2021,maar dan in Rozenoord. en opgeven verplicht:

J.G.(Gerard) Mourik, tel.:+31 (0)164 23 39 20 GSM: +31 (0)611 045 826, E-mail: [email protected]

Page 11: NEDERLANDS INDIË EEN AS FEESTJE! AS LEZINGEN

11 www.basboz.nl

ONS ZOMERFAIR AFGELAST

KBO Brabant meldt dat er te weinig aanmeldingen wa-ren om de Ons Zomerfair op 22 juli in Veldhoven te la-ten doorgaan. De inschrijvingsperiode is nog met twee weken verlengd, maar dat leverde helaas te weinig extra aanmeldingen op. Veel senioren zijn toch nog huiverig om grotere eve-nementen te bezoeken. Daarom hebben we de Zomerfair afgelast.

KBO Brabant

Henk Boot

Trees van Broekhoven

Thea Broos- Wakkee

Paul Brouwer

Henk Bruininckx

Marcel Claerhoudt

Tineke van Dam

Julia Dekkers

Miep Demmers - Steenbak

Tiny Dijks

Jaantje Dingemans

Jan Duine

Rita Franken

Trudie Gaakeer

Ad Hagenaars

Christien Hagenaars- de Weert

Frans Jacobs

Annie Kasander- van den Boom

Ans Keijsers

Margriet van Kempen- Wagenmakers

Baps Kemperman- Loen

André Klaassen

Nicolette Kobussen

Lia Koenraadt

Renko Kuiper

Pieter Kwaadgras

Rene Langenberg

Kees Luijks

Elizabeth Luijks- Mafficioli

Ad Maleé

Marlies Maleé

Marjolijn Pauwels

Truusje Renes

Rob Roovers

Jan Spaans

Ada Spaans

Jacques van Sprundel

Elly van Sprundel- Koning

Magda van der Ster

Yvonne Stolk

Yvonne Tebbens

Annette Verburgt

Ad Weijdt

José Withagen

KORTE BERICHTEN WELKOM NIEUWE LEDEN

AFSTAND 1,5 METER

Vele leden van BAS maken gebruik van BAS diensten. BAS heeft een repair café en een tabletsoos. Beide activiteiten worden echter tijdelijk NIET aangebo-den vanwege Corona.

Zolang de overheid de regels vasthoudt -houd afstand 1,5 meter- worden deze activiteiten niet aangeboden. Het is immers niet mogelijk om advies te geven voor het gebruik van tablet met inachtneming van de afstand. Dit geldt ook voor de reparaties. Zodra dit weer mogelijk is zullen we de leden via BAS NU informeren.

Je leeft maar één keer, maar als je het goed doet, is een keer genoeg

SLUITING HET FORT

Ook ons clubhuis heeft te maken met vakantie. Het Fort is een week gesloten van 8 – 15 augustus voor alle activi-teiten met uitzondering van de wekelijkse SOOS op dins-dagmiddag die gaat DOOR!

BAS CURSUSSEN

Er kan nog steeds ingeschreven worden voor de cursus-sen. Eind augustus wordt er besloten hoe en wat. Daar waar veel belangstelling is proberen we een parallelcur-sus te organiseren. Is er onverhoopt te weinig belang-stelling komt de betreffende cursus te vervallen, echter zo ver zijn we nog niet! Schrijf in op de BAS website of gebruik het inschrijfformulier uit BAS NU. Opsturen naar Wilma v.d. Boom, Overakker 29, 4614 GZ B.o.Z.

Page 12: NEDERLANDS INDIË EEN AS FEESTJE! AS LEZINGEN

12 www.basboz.nl

TERUG NAAR NORMAAL

Heeft u er ook zo naar uitgekeken toen Mark Rutte, on-ze premier, zei: de vooruitzichten zijn goed. Waren die dan zo slecht? We hebben ons vooral bezig gehouden met wat niét mocht, maar in het leven gaat het ook om wat er wél mag.

De beperkingen zijn toch mee gevallen, niet zoenen, geen hand geven, minder personen op bezoek. Maar het was voor velen onder ons geen gemakkelijk jaar. Zeker, je zag je kinderen en kleinkinderen minder, minder op reis, niet naar de film of theater en niet uit eten. Vóóraf aanmelden voor bezoek aan de kerk, maar je kon er wel naar toe en dat gold ook voor je kinderen, familie, vrienden en bekenden. Gelukkig is alles NU weer anders!

Wat merkten we van de schaarste? Tijdens het eten mer-ken we er niets van dat er van iets minder of niet is: ge-noeg brood bij de bakker, vlees bij de slager, groente bij de groenteboer. Inderdaad sommige producten zijn duurder geworden, maar dat is van alle tijden als er span-ningen zijn in de wereld.

Op 21 juli hebben we nog steeds geen nieuwe regering. Logisch, als je bij besprekingen vooraf je standpunt in-neemt en andere partijen op vóórhand uitsluit. Wij senio-ren weten dat tot elkaar komen om vaardigheden vraagt, kennelijk beschikken sommige partijen daar onvoldoende over.

De mondkapjes zijn af, we houden afstand en kijken naar onze landgenoten die hun inspanningen proberen te ver-zilveren in Tokio. Gaat het Mathieu v.d. Poel, Femke Bol, Dafne Dekkers en onze Oranje leeuwinnen lukken in Ja-pan?

We houden van presteren door anderen en dat zie je bij BAS ook terug, kijk naar onze Zomerschool, cursussen en al onze activiteiten. BAS levert maandelijks topsport van de bovenste plank, van verliezen houden we niet en ze-ker niet als het om naasten of anderen gaat die dichtbij ons staan. Het enige wat telt is “Winnen”, nieuwe leden zijn onze medailles!

We vieren en heffen het glas, in de Soos iedere dinsdag-middag bij BAS.

Bas van Bergen

Page 13: NEDERLANDS INDIË EEN AS FEESTJE! AS LEZINGEN

13 www.basboz.nl

STADSWANDELING WEGENS SUCCES GEPROLONGEERD

Stadswandeling langs historische bierbrouwerijen

AANMELDINGSFORMULIER BROUWERIJWANDELING (uitknippen en opsturen)

Ik meld mij aan voor de historische brouwerijwandeling op donderdag 19 augustus 2021 om 19.00 uur en ver-trek vanaf de Grote Markt, ik kom met mijn partner/vriend/vriendin.

Naam:…………………………………..lidnr……………

en Naam:…………………………..wel/geen* lidnr……………..

Het verschuldigde bedrag van €. …………..

wordt via automatische incasso verrekend van mijn bankrekening met IBAN nr.:

……………………………………………………………………. *Doorhalen wat niet van toepassing is. De commissie Zomerschool en de activiteitencommissie

in samenwerking met de SBM (=Stichting Bezichtiging Monumenten) hebben dit jaar ieder 2 historische bier-wandelingen georganiseerd. Bij beide commissies waren de aanmeldingen in een mum van tijd volgeboekt. Helaas hebben we om die reden leden moeten teleurstellen of op de wachtlijst moeten plaatsen. Wij hebben dan ook besloten een nieuwe historische bierwandeling te organi-seren.

Deze 5e historische brouwerijwandeling wordt gehouden op donderdag 19 augustus 2021. Vertrek vanaf de Grote Markt om 19.00 uur.

Dit is een historische belevingstour langs Bergse kelders en plekken waar vroeger bier werd gebrouwen. Tijdens de wandeling is er halverwege een rustpauze met een drankje, hapje en een korte lezing. De wandeling duurt tot ca. 21.30 uur.

Voor deze wandeling zijn 12 deelnemers het maximale aantal personen. Ook uw partner, vriend of vriendin enz. is van harte welkom en laat ze kennismaken met BAS.

Helaas is deze wandeling niet geschikt voor rolstoelge-bruikers.

De bijdrage voor een wandeling bedraagt €. 10,-- per lid en voor niet leden €. 13,00 en wordt via automatische incasso met u verrekend.

Aanmelding voor de historische brouwerijwandeling vóór zondag 15 augustus 2021 middels nevenstaande strook of per email. De strook kunt u sturen naar: Administratie BAS, Antwoordnummer 14000, 4660 WE Halsteren ( Een postzegel is niet nodig).

Aanmelding per email naar: [email protected]. Hierbij moet u de gevraagde gegevens zoals in het aan-meldingsformulier hiernaast vermeld, zelf opgeven.

Voor info: Harry de Crom, mail: [email protected] , telefoon 06-26044154

Jan Dons, mail: [email protected] , telefoon 0164-684966

STADSGIDSEN WE ZIJN WEER LOS !!!

Op zaterdag 12 juni fiets ik ’s morgens zo rond kwart voor tien door een ontluikende stad. Yes.. na vele maanden Corona “rust “mag ik weer gaan gidsen en vol-gens de planning start ik met een ochtendsessie in de St. Gertrudiskerk. Dus eerst naar de VVV om de tas met toebehoren, maar vooral om de sleutel te halen. Tegen tienen bel ik aan bij de VVV waar een stralende Alicia mij de tas overhandigd.

Even een praatje en … door naar de kerk. Bart de vrijwilli-ger is er nog niet dus dan zelf maar aan de slag. Een paar collega’s die een introductie ochtend hebben in de kerk steken even hun hoofd om de deur en aan een paar ge-zichten te zien denk ik dat ze een beetje jaloers zijn.

Als niet techneut heb ik altijd moeite met het ophangen van de vlag en nog steeds geen Bart te zien. Gelukkig schiet mij een op de markt kuierende collega gids te hulp, voor ingewijden…. het is de opa van Kas. Hij leert mij een truc dat het uiteinde van de stok rechtop moet staan om de vlag.. Afijn de rest is historie, we zijn open en laat de gasten maar komen.

En gelukkig ze zijn er gedoseerd (sta nog steeds alleen) in grote getallen. Eind van de ochtend staat de teller op 73. Jarno de beiaardier is er ook. Na verloop van tijd komt er een dame in de kerk met het verzoek om even naar het carillon te mogen. Via facebook heeft ze iets persoonlijks met Jarno afgesproken. Ik weet niet wat het is, maar hij heeft aan haar wens voldaan en komt stralend weer be-neden en bedankt mij voor de medewerking.

Dan maak ik kennis met een echtpaar uit Franeker. Me-vrouw wil alles weten over het interieur van de kerk. Hij maakt de opmerking dat hij als wethouder mede het Kaatsmuseum heeft opgericht en er nu gids is. Dat zal u

Page 14: NEDERLANDS INDIË EEN AS FEESTJE! AS LEZINGEN

14 www.basboz.nl

BAS LEZINGEN VOORAANKONDIGING LEZINGEN

OVER HET NIEUWE BRAVIS

ZIEKENHUISZORG VAN DE TOEKOMST

Dit komende najaar organiseren BAS (Bergse Actieve Senioren) en OOBOZ (Overleg Ouderenorganisaties Ber-gen op Zoom) samen tweemaal een lezing over de zie-kenhuiszorg zoals het nieuwe BRAVIS-ziekenhuis die in de toekomst in onze stad en regio zal gaan bieden.

De lezing zal een eerste keer worden gegeven op maan-dag 27 september 2021 en een tweede keer op vrijdag 1 oktober 2021, telkens in Paviljoen Rozenoord van 14:00 tot 16:00 uur.

Met de komst van het nieuwe ziekenhuis op de locatie De Bulkenaar tussen Bergen op Zoom en Roosendaal zal ook de zorg verder veranderen.

De manier waarop het Bravis ziekenhuis zorg verleent verandert. Enkele voorbeelden:

• Zorg waarvoor u vroeger meerdere dagen in het zie-kenhuis moest blijven, zoals een nieuwe heup of knie, kan nu in dagbehandeling.

• Voor controle van uw diabetes of COPD kunt u thuis zelf uw waarden meten en de meetresultaten worden op afstand gemonitord door uw gespecialiseerd ver-pleegkundige.

• Zelfs voor een bloedtransfusie, dialyse of chemothera-pie hoeft u in bepaalde gevallen helemaal niet meer naar het ziekenhuis te komen; een thuiszorgverpleeg-kundige helpt u daarmee in uw eigen huis.Door inzicht in uw eigen gezondheidsdossier (b.v. via MijnBravis) en door betere informatie over uw ziekte en uw be-handeling wordt het makkelijker om zelf mee te be-slissen over de meest passende behandeling.

Deze ontwikkelingen hebben effect op de manier waarop het Bravis ziekenhuis de zorg organiseert in het zieken-huisgebouw, maar ook daarbuiten in samenwerking met andere zorgverleners als huisartsen, verpleeghuizen, thuiszorg e.d. En er zijn gevolgen voor de locaties van Bravis: in de verschillende “Bravispunten” kunnen patiën-ten niet alleen terecht voor diagnostiek, maar ook hulp krijgen bij de digitale ontwikkelingen.

En voor Bergen op Zoom ontwikkelt Bravis het “Zorgplein” samen met andere zorg- en welzijnsorganisa-ties, zodat de ziekenhuiszorg dichtbij blijft, ook als de nieuwbouw klaar is. Mocht u alvast meer willen lezen over de visie van het nieuwe ziekenhuis, kijk dan op www.bravisziekenhuis.nl/over-bravis/het-nieuwe-bravis.

Om u meer te laten vernemen over wat er allemaal ver-andert in de ziekenhuiszorg in het Bravis en wat dat bete-kent voor patiënten, organiseren BAS en OOBOZ deze informatiemiddag, met voor u de keuze uit de twee eer-der genoemde data. Sprekers vanuit het ziekenhuis zul-len u vertellen over de vernieuwingen in de zorg én be-antwoorden uw vragen hierover.

Inschrijving vooraf is voor deze lezing vereist. U kunt zich nu reeds aanmelden voor één van de beide data. Dat kan bij Gerard Mourik, hetzij telefonisch op 0146-233920, hetzij via e-mail op [email protected].

De deelname (inclusief koffie of thee) is deze keer koste-loos, want OOBOZ biedt deze mogelijkheid aan in het kader van haar inspanningen voor de collectieve belan-genbehartiging ten behoeve van de ouderen in Bergen op Zoom.

Namens alle organisatoren van deze lezing,

Eric Reynaers.

niets zeggen mijnheer !! Nou hij heeft vette pech want ik heb ruim 20 jaar getennist met de zoon van een PC ko-ning uit Bolsward. Er is in de jaren tachtig een wijk ge-noemd naar alle PC koningen en ben samen met mijn tennismaat bij de opening geweest. Als we in September terugkomen van Ameland hebben we een afspraak.

Praat een tijdje met een Molukse man over o.a. Smilde en Wijster en hij vraagt mij of we Tikkie hebben. Nee mijnheer helaas niet. Hij gaat terug naar zijn hotel en komt 20 minuten later een bijdrage van 10 euro in de kas storten.

Komt een oma met kleindochter binnen en willen de To-ren beklimmen. Geeft Anne Roos de instructie om goed op te letten en treden te tellen want ze kan een Diploma verdienen!!. Bij terugkomst laat oma vol TROTS een film-pje zien waarbij ze samen met Jarno op het carillon speelt. Kortjakje heeft nog nooit zo mooi geklonken over de markt.

2 jonge mensen uit China lopen met een Engelse verta-ling door de kerk. Ik vraag hun in hun eigen taal iets in het gastenboek te schrijven. In mijn onschuld vraag ik aan hem wat hij geschreven heeft. Zegt ie heel gevat. : Maak maar een foto en vraag dan aan Google translate wat ik geschreven heb. De Slimmerik

De morgen VLIEGT voorbij. Bart is er uiteindelijk tegen 12 uur en trakteert mij op een Take Away koffie. Tegen1 uur komen Jannie met haar gebroken pols, Jan met een dikke voet en Andre met een doosje bonbons mij aflossen. Wat een mooie start !!!!!!

Ad Jansen

Page 15: NEDERLANDS INDIË EEN AS FEESTJE! AS LEZINGEN

15 www.basboz.nl

Op het moment dat u dit leest zit ik zo’n vier weken op de fiets, in het noorden van het land.

Het zal ondertussen wel bekend zijn dat dit voor mij nog-al veel betekent. Deze weken is mijn fiets mijn metgezel. Ik ben er ook ontzettend zuinig op. Dat doet me denken aan mijn man die hierin erg pietje precies was. Waren wij onderweg en wilden we in een stad even pauzeren of iets bezoeken, dan besteedde hij ruim de tijd aan het veilig afsluiten van zijn fiets. Altijd aan een hek of lantaarnpaal, met een zware ketting. Een dief zou zich wel twee keer achter de oren krabben voor hij een poging deed om dat stalen ros te pikken. Destijds moest ik soms een beetje lachen met René die er zo’n ritueel van maakte, maar nu hij er niet meer is heb ik het onbewust van hem overge-nomen en zal ik nooit mijn fiets achterlaten zonder hem op slot te zetten, al is het maar voor een minuutje.

Toen ik jong was had mijn vader voor mij een groene fiets in elkaar geknutseld van onderdelen van verschillen-de afgedankte fietsen. Ik fietste met mijn vriendin twee keer per dag heen en weer van huis naar school in het centrum van de stad, slalommend tussen de tramrails, met een zware schooltas achterop.

Toen ik getrouwd was en in Nederland woonde, kwam het moment dat ik een heuse spiksplinternieuwe fiets kocht. Ik voelde me zo rijk! Het was een bruine Sparta. Die heeft jarenlang als vrachtwagen dienst gedaan voor alle boodschappen en voor mijzelf en de kinderen. Er was een tijd dat ik met Jeroen achterop, Susan voorop, en Thomas in mijn dikke buik rondfietste, en dat de nor-

maalste zaak van de wereld vond.

In 2007 werd duidelijk dat René en ik een mil-de fietsverslaving hadden ontwikkeld. De kin-deren waren uitgevlogen en we gingen weer met z’n tweeën op reis. René had zichzelf een super-de-luxe fiets gepermitteerd en aange-zien we ook in de bergen fietsten, zocht hij er voor mij ook een hele mooie uit. Dat deed hij heel gedegen, met Excel bestandjes waarin voor elk merk en type de voor- en nadelen werden opgesomd. Ik heb het allemaal be-waard. Het werd een stoere zwarte Giant, echt een “reus” dus! Zijn keuze was de juiste, want de fiets doet nog altijd dienst en voldoet prima.

Door corona waren mijn laatste fietsreizen in Nederland. Het buitenland moet nog even wachten maar ik heb vertrouwen dat dat weer komt. En Nederland is geweldig mooi. De hele coronatijd in lockdown maakte ik tekeninge-tjes, ook van mijn fiets. Vol verlangen tekende ik mijn stuurtasje met de verzuchting “wanneer mag ik weer?”. En wat ben ik blij om te antwoorden: NU!

Fijne zomer! Martine Henstra

Page 16: NEDERLANDS INDIË EEN AS FEESTJE! AS LEZINGEN

16 www.basboz.nl

VRIJWILLIGER BIJ VIV Ruim 5 jaar ben ik vrijwilligster geweest bij VIV, wat staat voor Vrouwen Integratie Vandaag.

Ondanks dat ik geen bevoegd docente ben, heb ik veel affiniteit met onze taal en heb ik veel voldoening gehaald uit dit werk.

De lessen worden op verschillende niveaus gegeven aan uitsluitend dames, in groepjes van ca. 10-12 . Nu met Covid 19 zijn de groep-jes natuurlijk kleiner. Ook worden er computer- en conversatielessen aange-boden.

VIV is op zoek naar nieuwe vrijwilligsters en versterking voor het team. Ben je een dagdeel in de week beschikbaar en wil je je inzetten voor andere vrouwen, dan is hier je kans! Zelf stop ik na de zomervakantie, maar deze uurtjes hebben mijn leven echt verrijkt.

VIV Is gevestigd op het Zonneplein, naast het Leger des Heils. Alle vakanties van de Basisschool ben je ook vrij! Als je interesse hebt en meer informatie hierover wil, kijk dan eens op de website: www.vivboz.nl

Groetjes, Ria van der Sluijs

AUTOMERKEN IN VERSJES

Al weer een paar jaren spaar ik versjes waarin auto-merknamen een rol spelen. Onderstaand het resultaat met daarin ook enige eigen inbreng!

Twee nonnen uit Montevideo die ruilden hun Alfa Romeo Voor een tweedehands DAF Nu rijden ze, toch maf Als promotieteam rond voor de EO!

Margootje heeft een mooi autootje Het is een roze Peugeotje Daar rijdt ze iedere dag mee … om een cadeautje

Op een donkere avond daags voor Sinterklaas Reden zij ergens tussen Schelde en Bergse Maas Prachtige auto’s in verschillende stijlen Maar de mooiste is wel de Jeep met de 7 spijlen!

Twee beginnende stumperds bij een nachttocht Vonden een aantal kruisingen te ver gezocht Ze bleven dan ook als laatste over Geen wonder, ze reden met een Landrover!

Om snert te kunnen schenken Moesten ze weer iets winters bedenken Met een open Austin Healey door de nacht Wie heeft dat nou toch weer bedacht?

Graag gaan we op pad om tussen de koeien met heel veel anderen te gaan bar-be-cuen Op elke grill moet een stevige kippenbil dan wordt iedereen vanzelf stil

Wat te doen als de auto ook zo stil wordt als je net je vlees op had van je gevulde bord Door wat voor auto moet je je dan laten slepen? Het liefst door een Daf 55, die heeft een grill met vijf strepen.

Een vrijgezelle heer uit Ria Reed met een Koreaanse Kia Hij kickte op het mooie getal zeven Goed dat ze zoveel jaar garantie geven!

Saluut! [email protected]

Page 17: NEDERLANDS INDIË EEN AS FEESTJE! AS LEZINGEN

17 www.basboz.nl

GEWONNEN OF VERLOREN?

Daar ging het de afgelopen weken weer over. Het zorg-de voor een overgang van de corona problemen naar de zomerse sportactiviteiten.

Voetbal, wielrennen, autoraces, tennis en andere sporten waren dag- en avondvullend aanwezig in onze huizen. De t.v. liet ons bijna geen andere keus. Ja, er waren ook nog de nodige krimi's en daarbij gaat het dan ook over win-naars en verliezers, de goederiken en de slechteriken, met daar tussendoor de politiemensen die niet altijd even correct en soms zelfs corrupt waren.

Intussen zaten we ons af te vragen wat er aan vakantie mogelijk was. Dat heette soms: de overgang naar nor-maal zien terug te vinden.

Als BAS hebben we ook het nodige meegemaakt, of mis-schien kunnen we beter zeggen dat we het nodige juist niet hebben meegemaakt. Mopperig of gelaten waren we er onder want het veroorzaakt wel het nodige onge-mak als je uit je gewone doen bent.

Dikwijls wordt gevraagd of we misschien ook nog iets geleerd hebben van de impasse waarin we door de coro-na terecht kwamen. Ik zal u niet opzadelen met een ge-wetensonderzoek door allerlei dingen te benoemen die

BAS FILMCLUB HET NIEUWE BAS FILMSEIZOEN

KOMT ERAAN !!!

Film liefhebbers opgelet! Vanaf september 2021 starten we met het nieuwe filmseizoen. In “Residentie Meilust” zal elke maand weer een nieuwe film worden vertoond.

In BAS NU 9 van september zal het gehele filmprogram-ma staan van het seizoen 2021-2022 met data en tijden. Daarin leest u ook, hoe u zich voor de film middagen op kunt geven. In BAS NU 9 staat hoe u zich voor de film van september op kunt geven.

Vorig filmseizoen konden we vanwege regelgeving in ver-band met het Covid-19 virus maar twee films draaien. In september 2020 de eerste van het filmseizoen “Fisherman ’s Friends” en in juni 2021 de laatste van het filmseizoen “Tulipani”. Ondanks de beperkingen van 1½ meter afstand houden, werden de films goed bezocht.

Hopelijk wordt het weer een mooi en gezellig nieuw film-seizoen. Graag zien we u dan op onze film middagen in “Residentie Meilust”

De BAS filmcommissie

we misschien voortaan anders zouden kunnen of moeten doen. Wellicht zijn we vrienden kwijtgeraakt, kwamen we collega’s, familie niet tegen en hebben we die niet eens gemist. Misschien ook hebben we er vrienden bij gekregen, dat waren degene die ons zo nu en dan belden om te horen hoe het met ons ging. Die aandacht heeft ons misschien zo goed gedaan dat er nieuwe of nauwere banden ont-stonden. Mogelijk hadden we teveel contacten, zodat we niet echt aandacht aan elkaar konden besteden. Dan is het misschien iets overzichtelijker geworden, maar het kan ook zijn dat we ontdekten dat we alleen aandacht kregen als we die aandacht ook zelf gegeven hadden. Kortom, net als bij de genoemde sportwedstrijden loopt het soms anders dan we verwacht hadden. Dan kan het bijvoorbeeld zijn dat degenen die veel con-tacten hadden ontdekten dat je ook eenzaam kunt zijn als je zoveel contacten hebt dat je er niet echt inhoud aan kunt geven.

Daarnaast hebben we misschien ontdekt dat alleen zijn met weinig contacten niet altijd betekent dat we ons eenzaam voelen. Maar al te dikwijls vullen we dit soort dingen ook voor anderen in: mensen die oud zijn of al-leen wonen, niet goed ter been zijn enz. enz. zúllen wel eenzaam zijn. Sommige mensen kiezen er zelfs voor om veel alleen te zijn. Rustig bezig met de dingen die hun aandacht vragen, genietend van een goed gesprek zo nu en dan, van een goed boek, van de krant of de televisie.

Er is een afkorting die te denken geeft: NIVEA. Dat bete-kent: Niet Invullen Voor Een Ander! Houden wij ervan dat anderen allerlei zaken voor ons invullen? Nee toch? Die afkorting -NIVEA- moeten we er maar inhouden, om anderen de ruimte te geven die we zelf zo graag krijgen. Als ons dat beter gaat lukken hebben we GEWONNEN!

Jo van Tilburg

Avondgebed

Een keertje, tijdens het avondgebed

liet mijn zoontje ‘iets’ ontsnappen.

Ik hoorde het wel, maar zei toch niks,

ik houd niet van die grappen.

Na afloop zei ik tegen hem:

“Dat vond ik echt niet netjes”,

waarop hij zei: “Mijn beste pap,

het waren schietgebedjes”.

© Paul Asselbergs

Page 18: NEDERLANDS INDIË EEN AS FEESTJE! AS LEZINGEN

18 www.basboz.nl

DE VERGEETACHTIGHEID VAN DE HOLLANDERS “75 JAAR“

“ Soms voel ik mij als een roepende en voortkruipende in de woestijn dorstende naar aandacht maar dan plots ontwaar ik in de verte als een fata morgana een oase, doch bij aankomst blijkt het een moeras te zijn.”

Opvallend is de grootse aandacht voor de tweede we-reldoorlog in Nederland en Europa. Op de tv was de aan-dacht (in programmaminuten gerekend) bijv. via de be-vrijdingsjournaals in 2020 ongeveer 95% op wat er in Ne-derland en West-Europa gebeurde. Voor de oorlog in Azië ligt dit op 3 a 4 %. Het is dus niet zo vreemd, dat veel literatuur over voormalig Nederlands-Indië in de vorm van dagboekverhalen etc. melding maakt van de bewoor-dingen: vergeten, verzwegen.

Zelfs in de maand augustus van 2020 was de aandacht van de bevrijdingsjournaals nauwelijks gericht op Neder-lands-Indië, terwijl augustus 2020 ook 75 jaar na dato toch niet echt relevant meer is voor de oorlogsverhalen met betrekking tot het kleine landje aan de zee. Nota bene mocht een bekende Neerlandicus zijn boekje pre-senteren over de toenmalige tekorten in Brabant, dat in 1945 al een jaar bevrijd was. Op zich nog niet zo erg maar om dan bij Op 1 ook nog even op te merken: oh, ja er was ook nog oorlog in Indië.

Bij de laatste herdenkingsbijeenkomst op 15 augustus 2020, 75 jaar na de Japanse overgave, gebruikte onze Minister-President Mark Rutte de bewoordingen: “ Ne-derlanders vonden het onnodig en ongemakkelijk” om zich hiermee bezig te houden. Laat staan de nodige em-pathie te tonen.

“We geven de verhalen door van generatie op generatie” aldus de premier, die kort daarvoor zijn moeder van Indi-sche afkomst had verloren.

Bij de televisie-uitzending van de herdenking bleef het beeld even rusten op de voorzitter van de stichting Het Indisch Platform, Silfrère Delhaye, een oud-collega van mij uit de jaren ’80 van de vorige eeuw. Peinzend keek en luisterde hij naar de sprekers. Misschien gingen zijn ge-dachten wel uit naar de stille tocht in maart 2013 zoals vastgelegd via facebook: “De Stille Tocht was een waardi-ge, geen onvertogen woord hierover. De Tocht werd overheerst door een gevoel van saamhorigheid. Ik zag in de ogen van menigeen soms een stil verdriet over een herinnering naar een verloren dierbare, maar ook een "vechtlust" over het onrecht ons, de Indische Gemeen-schap al jaren aangedaan“.

Op de achtergrond tijdens dit beeld op 15 augustus 2020 een genodigde vermoedelijk uit één van de Overzeese

gebiedsdelen uit de West, die op zijn mobieltje zat te kij-ken. Wat een tegenstrijdig beeld. Bij mij kwam de ge-dachte op: als er vanwege de corona slechts 75 genodig-den konden komen, dan zou deze mobieltje-kijker beter plaats hebben kunnen maken voor onze Koningin Maxi-ma, die helaas ontbrak op deze bijzondere bijeenkomst en node werd gemist. Merkwaardig overigens dat noch in de uitzending noch vooraf ook maar iets vermeld werd door de presentatoren over de afwezigheid van onze ko-ningin, die vermoedelijk bij de kinderen was gebleven op hun vakantieadres in Griekenland.

In de aanhef wordt bewust gekozen voor “Hollanders” omdat de Indische gemeenschap een verschil maakt tus-sen henzelf als “Nederlanders“ en de in Nederland woon-achtigen meer als “Hollanders“ bestempelt om de een-voudige reden dat de “Hollanders“ geen begrip konden opbrengen over wat er in de Oost gebeurd was en geen oog hadden voor de Nederlanders uit de Oost. In het le-vensverhaal van Bep Stenger las ik bijv. over het verzet in Nederlands-Indië en haar terugkomst in Nederland na de oorlog, waarbij haar oom haar letterlijk vertelde dat zij niet met haar verhalen behoefde aan te komen, want het was in Nederland allemaal veel erger geweest. Wat een vooroordeel!

Maar welke verhalen zou men eigenlijk hebben moeten aanhoren?

Hiervoor kunnen o.a. de volgende aandachtspunten wor-den weergeven:

1. De aanloop en de ontwikkelingen in Japan culminerend in de aanval op Pearl Harbour op 7 december 1941 en de snelle veroveringen in Azië.

2. De internering in Nederlands-Indië van de duizenden (Indische) Nederlanders en de gevangenneming van de KNIL-militairen. Als ook van de Indische inwoners zelf die maar enigszins verwantschap hadden met de Nederlan-ders, waaronder de Molukkers, die veelal bij de KNIL werkzaam waren.

3. De transporten van de POW’s ( prisoners of war ) per trein en per schip o.a. de Junyo Maru (vergaan met 5600 doden! 5x meer dan bij de ondergang van het luxecruise-

Page 19: NEDERLANDS INDIË EEN AS FEESTJE! AS LEZINGEN

19 www.basboz.nl

schip de Titanic, waarvan wel een film werd gemaakt) en bijv.de Tacoma Maru naar o.a. de werkkampen in Birma, Siam en Sumatra. De zgn. hell-ships.

4. De vrouwenkampen (interneringskampen) met kin-deren, waarbij de jongens van 11 jaar en ouder onderge-bracht werden in de mannenkampen. De ontzettend slechte omstandigheden in de kampen en dat na het ver-lies van huis en alle huisraad. En niet te vergeten het sjouwen en slepen van kamp naar kamp. En niet te verg-eten de zgn. Buitenkampers, die het eveneens zwaar te verduren hadden.

5. De zware ontberingen in de werkkampen zoals o.a. bijv. bij de aanleg van de Birma-Siam – spoorlijn en bij de Pakan Baru-spoorlijn op Sumatra. Hierbij verwijs ik naar het boek “In de hel van Birma“, uitgegeven in 2019 aan de hand van het dagboek van Jan Schneider bezorgd door zijn zoon Prof. Dr. Hans D. Schneider. Een indruk-wekkend boek. Ooit aandacht gekregen in een tv-programma?

(broer van acteur Eric Schneider, die samen met zijn zoon Beau in de theaters de “Monologen“ tot uitvoering brachten. Ooit op de televisie te zien geweest? Zo ja, dan was een herhaling in augustus 2020 op zijn plaats ge-weest). Zo nee, waarom vergeten?

6. De bevrijding in augustus 1945, die feitelijk geen be-vrijding was door de aangebroken “Bersiap”-tijd, waarbij o.a. de Indo’s stelselmatig afgeslacht werden en/of zwaar mishandeld werden en zelfs beschermd moesten worden in de kampen door de Japanners na hun overga-ve. De Engelsen hadden eieren voor hun geld gekozen als ook het hazenpad. ( mijn schoonmoeder, die in diver-se interneringskampen had gezeten met haar drie kin-

deren, had na de oorlog meer hekel aan de Engelsen dan aan de Japanners!)

7. De lange onzekere tijd, die het duurde voordat de her-eniging van de families tot stand kwam. Voor sommigen was dat pas een jaar later pas in augustus 1946.(zoals bij mijn schoonfamilie bijv.)

8. De gedwongen terugkeer en repatriëring naar Neder-land (zoals bijv. ook van de duizenden Molukkers) en de kille ontvangst letterlijk en figuurlijk in Nederland. Het uitschelden van de repatrianten in Nederland, o.a. op scholen of simpel op de markt.

9. De politionele acties, welke als gevolg van de Bersiap-periode noodzakelijk geacht werden en eveneens mis-kend werden.

10. Vervolgens het jarenlang vergeten en verzwegen ver-haal van de Indische gemeenschap, die thans getalsmatig ongeveer 1,8 miljoen Nederlanders vertegenwoordigt met Indisch bloed in de aderen.

Tot slot kan worden vastgesteld, dat de Nederlandse ge-schiedenis niet evenwichtig gepresenteerd wordt vooral op tv en in mindere mate de kranten, maar zeker door de Bevrijdingsjournaals van de laatste twee jaren op de tv een zeer onevenwichtig beeld vormt van de weergave van onze oorlogsgeschiedenis van de Tweede Wereldoor-log. Dit wordt nog eens verergerd indien de geschiedenis-docenten volgens krantenartikelen (zie bijv. BN /De Stem van 7 augustus 2020) zo blij zijn met de bevrijdingsjour-naals. Wat het format betreft is dat begrijpelijk, maar qua inhoud is dat een bedroevende zaak.

Hier zou toch feitelijk een Minister van Onderwijs of van Cultuur moeten ingrijpen, dan wel zou een ombuigings-

Page 20: NEDERLANDS INDIË EEN AS FEESTJE! AS LEZINGEN

20 www.basboz.nl

beleid moeten worden toegepast. Van de NPO kreeg ik op mijn verzoek nauwelijks antwoord, dan wel werd er een nogal onmachtige reactie door Paul Vloon, de ver-antwoordelijke programmamaker, gegeven. Ook diverse andere omroepen houden zich opvallend stil. De per-soonlijk gezonden brief aan het hoofd van de NPO (mevr. Shula Ryxman) werd niet door haar beantwoord.

Geschiedenis stoelt op “Omzien in verwondering“ zoals Annie Romein-Verschoor na het overlijden van haar echtgenoot historicus Jan Romein in haar gelijknamige boek aangaf. Daarnaast is geschiedenis gebaseerd op “Voortschrijdend inzicht“, dat helaas voor de Indische gemeenschap nogal erg lang tijd neemt.

In Nederland lijdt men aan meerdere ziekten: o.a. “Oost-Indische“ doofheid en geheugenverlies.

We lopen geschiedkundig het risico dat de jeugd geen kennis meer zal hebben dan wel krijgen van wat zich af-gespeeld heeft in Nederlands-Indië. Feitelijk zouden we hier kunnen spreken van geschiedvervalsing.

Positief is de door de staatssecretaris beschikbaar gestel-de middelen conform brief beschikbaar in de 2e Kamer d.d. 20 -10-2020. Deze toezeggingen dienen nauw-lettend te worden gevolgd.

Opvallend een Indische vraag in de bekende kennisquiz “Per seconde wijzer“. De presentator is kennelijk niet goed voorbereid door de redactie op welke wijze hij het woordje “Totok“ moet uitspreken. Hij heeft het dan over de blanke Hollander en noemt hem Tootok in plaats van Tohtok, dit werkt natuurlijk wel op de lachspieren van 1,8 miljoen Nederlanders met Indisch bloed en komt nogal dom over. Maar ja, wat wil je als je op school nooit iets vernomen hebt over Nederlands-Indië.

Mijn wiskundeleraar vroeg in de tweede klas van de HBS, 60 jaar geleden steevast als we geen goed ant-woord konden produceren op het schoolbord van een meetkundesom of algebrasom: “Is het luiheid of dom-heid”. Altijd pijnlijk om daar het juiste antwoord op te geven.

Deze vraag leg ik daarom ook maar voor aan de media (kranten, omroepen, ministers van onderwijs en cultuur etc.) waarom er zo weinig aandacht wordt gegeven aan een bijzonder onderdeel van onze geschiedenis.

“ Opdat wij niet vergeten “

Hein Lems

PS: De originele versie van mijn stukje is veel uitgebrei-der met meerdere voorbeelden. Mochten er lezers of lezeressen zijn, die de originele versie willen lezen dan kan ik die per mail toezenden.

( [email protected] )

REISCOMMISSIE Antwoorden behorend bij de quiz ‘dicht bij huis’ van BAS NU 5 1 Het oude ABG 2 Het Ravelijn 3 Postkantoor 4 Markiezenhof 5 Het Oude Stadhuis 6 De Blokstallen 7 Gevangenpoort 8 Synagoge 9 Sint Annastraat 10 Sint Gertrudiskerk (Peperbus) 11 Mollerlyceum 12 De Looijpoort 13 Huize Gertrudis 14 Ontmoetingskerk 15 Sint Gerardus Majellaschool 16 Morganpoort/straat 17 Provoosthuis Wat een leuke reacties hebben we weer ontvangen! Sommige inzenders hebben de blaren onder de voeten gelopen! In ieder geval is de kennis van onze eigen prach-tige stad weer opgefrist.

DE WINNAARS:

Klasen-Goossens J. Jonkers H. Lems W. Kuyten Th. De Wit

Zij werden verrast met een Bergs overlevingspakket met daarin de 3 AAA’s!

Page 21: NEDERLANDS INDIË EEN AS FEESTJE! AS LEZINGEN

21 www.basboz.nl

MET DE CAMPER OP REIS

Al eens over gedacht om een camper te huren, en er een week op uit te trekken. Het ligt beter onder hand-bereik dan je zou denken. Voor een € 800,00 per week huur je al een flinke camper voor 4/5 personen.

Camper vs caravan. Wat is het verschil met een caravan en een camper? Wel-nu met een camper reis je en met een caravan ga je kam-peren maar dat is wel een grijs gebied.

Wat maakt de camper zo populair? In Nederland rijden er al zo'n 139.500 van rond en dan praten we alleen al over Nederland want in België en Duitsland zijn er dat er nog meer. Zeker de laatste jaren heeft het een enorme vlucht genomen.

Je kunt pakweg op drie manieren overnachten. Gratis op aangewezen plaatsen, op camperparken waar je tussen de € 10 en € 15 betaalt en als laatste kun je terecht op campings. Daar loopt het al gauw op. Zeker als je wat langer onderweg bent. Ook heb je de overwinteraars die op mega campings gaan staan maar die laat ik even bui-ten beschouwing. De vrijheid van een camper is enorm, ben je op de plaats van bestemming begint het recreëren direct. Geen tent afbreken maar direct weg. Wel moet je rekening houden dat je op veel camperplaatsen geen kampeergedrag mag vertonen. Dus even een luifel uitzetten is er dan niet bij, dat kan alleen op campings.

Wat neem je mee? Als je gaat reizen ga je veel tegenkomen: steden, pitto-reske dorpen, natuurgebieden en strand. Net wat je wilt. Maar één ding is zeker: als je fietsen bij je hebt is ideaal. Maar let op het gewicht. Vaak zit een huurcamper al helemaal afgeladen aan spul-len. Tel daarbij het gewicht van de luifel en de personen op, dan zit je zo aan 500 kilo bagage en dat is al op het randje.

Een hoekkeuken met drie gaspitten met een afdekplaat en een spoelbak. Een 150 liter-koelkast. Daarnaast een badkamer met wastafel en een airco en natuurlijk een bbq. Is vaak standaard. Fijn is wel dat je in de nacht een wc te beschikking hebt, hoef je niet met een rolletje wc papier de camping over. De meeste campers zijn geheel zelfvoorzienend.

Maak eens een rondreis. In een week kun je makkelijk heel Nederland rond. Ideaal in het naseizoen. Tot een gewicht van 3500 kg mag je met een gewoon rijbewijs een camper besturen.

Op reis Als je op internet zoekt zijn er veel aanbieders die hun camper willen verhuren maar ook bedrijven begeven zich op deze markt. Dus keuze zat maar ook het vinden van een overnachtingsplaats is geen enkel probleem. In Ne-derland mag je niet zomaar overnachten langs de kant van de weg, maar in het buitenland is dit wat soepeler. Ben je bang dat er ‘s nachts iets gebeurt ga je gewoon overnachten op een camping achter een slagboom.

Albert van Egeraat

Page 22: NEDERLANDS INDIË EEN AS FEESTJE! AS LEZINGEN

22 www.basboz.nl

1E BAS AVONDWANDELING EEN SUCCES NUMMER

De eerste activiteit van de activiteitencommissie in de avonduren is een groot succes geweest.

De historische bierbrouwerijwandeling.

Binnen 2 dagen waren beide wandelingen op 10 en 24 juni volgeboekt. De samenwerking met SBM was van be-gin tot het eind goed, de stadsgidsen hebben een goeie uitleg gegeven, de deelnemers konden ook vragen op hen afvuren.

De route ging vanaf de Grote Markt door het Sint Anna-straatje, Korte Meestraat, Kremerstraat, Engelse Straat, Blauwehandstraat, Geweldigerstraat over de Vischmarkt naar het Markiezenhof waar in de Kelder een heerlijk biertje van Sterck brouwerijen geproefd kon worden, een lekker fris wit biertje Sterck nr. 3. Tijdens het proeven was er een presentatie over de geschiedenis van het bier-brouwen in Bergen op Zoom. Na deze onderbreking ging de route verder door de Moeregrebstraat, Morganstraat, Lievevrouwestraat, Londonstraat, Fluwelenbroekstraat, Molstraat en de Fortuinstraat naar de kelder van restau-rant Oase waar de tweede proeverij was van een wat donkerder biertje Sterck nr. 10, hier werd ook nog ge-zorgd voor een hapje bij het bier.

Na deze wandeling werd door BAS nog een consumptie aangeboden op het terras van de Teerkamer als afsluiting en om nog even gezellig bij te kletsen en ervaringen te delen over de avond activiteit.

Onder de deelnemers waren naast leden ook niet leden, de meeste hebben nog een baan en kunnen dus overdag niet deelnemen aan activiteiten, als er meer activiteiten in de avonduren zouden zijn, zijn zij van plan om lid te worden van BAS.

Page 23: NEDERLANDS INDIË EEN AS FEESTJE! AS LEZINGEN

23 www.basboz.nl

Ik hoop met deze eerste activiteit in de avonduren en die in de toekomst nog gaan volgen, dat ook de werkende BAS leden en toekomstige leden zich welkom voelen bij BAS en dat we op deze manier kunnen laten zien dat we ook aan de jongeren (50+) denken.

Voor deze wandeling hebben we een aantal leden teleur moeten stellen omdat beide avonden vol zaten, er wordt nog gekeken of er in augustus nog een 3e avond georgani-seerd kan worden. Houd hiervoor BAS.NU of uw mail in de gaten.

Op naar de volgende avond, waar, wanneer en hoe, leest u in de BAS NU.

Met dank aan SBM, Oase, Teerkamer, Jan Dons en alle deelnemers.

Namens de activiteitencommissie, Harry de Crom

COACH Tijdens het EK voetbal enige tijd terug had ons land weer 10 miljoen coaches die wisten hoe het moest om verder te komen in het toernooi.

Wellicht behoorde u ook tot die groep van mensen die weten hoe het moet. Dan zijn we naar jou op zoek! Blijft niet aan de zijlijn staan en meld je aan!

Voortdurend is BAS op zoek naar mensen die weten hoe het moet en een taak als vrijwilliger op zich nemen. Bestuur en commissies nodigen je van harte uit om je in te zetten voor je eigen leden. Doe je het niet voor een ander, doe het dan voor je zelf. We hebben je nodig. BAS hoeft niet persé te groeien, maar wil wel actief blijven en onderscheidend zijn. Wat je doet maakt niet uit, maar doe wat. Ons speelveld is groot! Gebruik je mogelijkheden en zet die in voor een ander, doe ’t voor elkander.

Bas van Bergen

Page 24: NEDERLANDS INDIË EEN AS FEESTJE! AS LEZINGEN

24 www.basboz.nl

Ingezonden mededeling

BRAVIS START MET BETERDICHTBIJ

DIRECT CONTACT MET DE ARTS VIA APP

Het Bravis ziekenhuis is gestart met BeterDichtbij voor makkelijk contact tussen arts en patiënt. Met de Beter-Dichtbij app kunnen patiënten rechtstreeks hun vraag stellen aan hun zorgverlener, gewoon vanuit huis en op elk moment.

Via de app kan niet alleen een vraag gesteld worden, maar bijvoorbeeld ook foto’s of bestanden meegestuurd worden. Daarnaast kunnen patiënten via de app uitgeno-digd worden voor beeldbellen. Bravis start met een pilot op vier afdelingen: kindergeneeskunde, revalidatie, onco-logie en reumatologie. Na drie maanden wordt het wer-ken met BeterDichtbij geëvalueerd. Bij succes gaat staps-gewijs het hele ziekenhuis werken met de app.

Zorg dichtbij Meer digitaal patiëntencontact past in de ontwikkeling van het ziekenhuis naar ‘Het nieuwe Bravis’, waar de zorg voor patiënten niet alleen plaatsvindt binnen de muren

van het fysieke ziekenhuis, maar ook steeds meer bij sa-menwerkende zorgverleners, Bravispunten of gewoon thuis.

“We bouwen aan een nieuw ziekenhuis. Niet alleen van steen, maar ook aan de zorg van de toekomst, aldus Bi-anka Mennema-Vastenhout, bestuursvoorzitter van het Bravis ziekenhuis. “Bij deze ontwikkeling hoort een ande-re manier van patiëntencontact. Als patiënt beslis je sa-men met jouw zorgverlener wat voor jou het beste is en daarin heb je als patiënt zelf de regie in handen. De BeterDichtbij app is daarin een handig hulpmiddel.”

Page 25: NEDERLANDS INDIË EEN AS FEESTJE! AS LEZINGEN

25 www.basboz.nl

De beginnersgroep start om 14.00 uur. Er is ook al een groep met al wat danservaring (15.45 uur). De cursus loopt van september tot en met april.

Dus wilt u lekker gaan dansen en/of uw danservaring her-beleven en samen met leeftijdgenoten op een plezierige manier in beweging komen, dit is uw kans.

BEWEGEN VOOR SENIOREN BIJ BEWEEGWIJZER

Nu de coronaperiode hopelijk echt het einde nadert, is het belang van bewegen en de daarbij horende sociale contacten, actueler dan ooit. Bewegen en leeftijdgenoten ontmoeten is in overvloed mogelijk bij Beweegwijzer van WijZijn Bergen op Zoom. Van Nordic Walking lekker buiten, Fit en Spel in de sport-hal, Yoga, Bewegen en Ontspannen, Tai Chi, Gymnastiek, Buikdank tot Seniorobics. Voor de fitte senior, maar ook als u al wat beperkingen gaat krijgen. Als u meer wilt gaan bewegen, is dit het moment en de uitnodiging het ook echt uit te gaan proberen. Bij alle beweeggroepen krijgt u een gratis vrijblijvende proefles. Vraag per mail een overzicht van de mogelijkheden of kijk op de website: www.wijzijnbergenopzoom.nl

COMPUTERCURSUS HALSTEREN IN DE WITTENHORST

Activiteiten & Beweegwijzer van WijZijn organiseert in de Wittenhorst regelmatig een computercursus voor senio-ren.

Corona heeft ons geleerd dat ook digitaal met elkaar in contact staan wel erg belangrijk kan zijn. Wilt u digitaal mee blijven doen, dan is het minimaal van belang de ba-sisvaardigheden van uw computer te beheersen. De ba-siscomputercursus kan u hierbij helpen.

U wordt door onze docent in 10 lessen op weg geholpen. De cursus wordt gegeven op uw eigen laptop (met win-dows) en wordt op donderdagmiddag van 13.30-15.30 uur in de Wittenhorst in Halsteren gegeven.

De cursusdata zijn 7, 14, 21 en 28 oktober en 4, 11, 18 en 25 november en 2 en 9 december 2020.

Ziet u het belang ervan in en/of twijfelt u al langer, wij kunnen u alleen maar adviseren: maak de stap, hij is nooit te laat. Bij voldoende belangstelling starten we de nieuwe cursus.

Voor Informatie en opgeven: Activiteiten & Beweegwij-zer, e-mail : (voorkeur) [email protected] telefoon.: 06-57062848 Anja Withagen 06-57042250 Hans de Rooij

WijZijn Bergen op Zoom heeft als nieuw telnr. 0164 - 29 94 91

FOTOGRAFIECURSUS ‘VAN KIEKJE TOT FOTO’

Activiteiten & Beweegwijzer van WijZijn organiseert voor senioren vanaf dinsdag 7 september weer een fotografie-cursus voor beginners van 8 lessen in ontmoetingscen-trum de Korenaere. De lessen zijn om de twee weken. Dit met fotograaf Albert Joosen als docent.

De data zijn: 7 en 21 september, 5 en 19 oktober, 2, 16 en 30 november, 14 december. De les is van 9.30-11.30 uur. Dit samen gezellig met een groep leeftijdgenoten. De koffie of thee zal niet ontbreken.

Uw fototoestel beter leren kennen, betere en mooiere foto’s maken. Gewoon uw basis vergroten voor de mooie hobby fotograferen. Twijfel niet, gewoon doen. Velen gingen u voor.

Voor gevorderden, mensen die al verder zijn en/of de beginnerscursus gevolgd hebben, start er een cursus op 14 september.

CURSUS GEHEUGENTRAINING

In ontmoetingscentrum de Korenaere aan de Koren-markt 7 in Bergen op Zoom organiseert Activiteiten & Beweegwijzer van WijZijn Bergen op Zoom weer een cur-sus geheugentraining. De cursus start op 8 september.

Als je ouder wordt, wordt alles slechter behalve het ver-geten, dat wordt beter. U zult zich hier vast in herken-nen. Net zoals we lichamelijk meer beperkingen krijgen, neemt ook ons geheugen geleidelijk af.

In de cursus geheugentraining leert u de gevolgen van beperkt geheugenverlies een plaats te geven en op te vangen. Net zoals je het lichaam tot op hoge leeftijd pre-ventief kan trainen is dit ook met het geheugen mogelijk.

De cursus start op woensdag 8 september en krijgt een vervolg op 15 en 29 september en 6 en 13 oktober van 13.30 – 15.30 uur.

STIJLDANS/SOCIAL DANCE VOOR SENIOREN beginnerscursus

Dansschoenen weer uit de kast of nieuwe kopen?

Vanaf september gaat dansleraar Gerard Jordans weer een nieuwe beginnerscursus SOCIAL-STIJLDANS verzor-gen voor Beweegwijzer van WijZijn. Dit op de woensdag-middagen in de Korenaere aan de Korenmarkt.

Page 26: NEDERLANDS INDIË EEN AS FEESTJE! AS LEZINGEN

26 www.basboz.nl

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

Horizontaal: 1 offertafel 5 familielid 10 vuile plek 12 onderhuids vet 14 iedere persoon 15 Europeaan 19 een zeker ie-mand 20 muzieknoot 21 afvaardiging 23 buislamp 24 comfort 26 schoolopgave 27 lompe vrouw 29 pl. in Duitsland 31 voorteken 32 vurig bewonderaar 34 gestremde melk 36 vlaktemaat 37 glorie 39 volledig dronken 40 macht 41 krap 42 deel v.d. week 43 snijwerktuig 44 vogeleigenschap 46 insect 48 huldigen 51 uitroep van vreugde 53 grasmaand 55 po-pulaire groet 57 kort geleden 59 bazige vrouw 60 belang 63 heden 64 soort fee 66 irriteren 67 cachot 68 luizenei 70 hoofdstad van Zwitserland 71 bedehuis 72 provinciehoofdstad.

Verticaal: 1 brede laan met bomen 2 waterdoorlatend 3 te koop 4 cirkelvormig rif 6 eeltachtige uitwas 7 Gedeputeerde Staten 8 pl. in Gelderland 9 interest 10 dodelijk middel 11 landbewerking 13 ober 15 afkeer 16 troefkaart 17 lokspijs 18 afwisselende beweging 21 deel v.e. woning 22 lof 25 bedrijfsleider 28 vaccineren 30 telwoord 31 toetsinstrument 33 op de wijze van 35 vlezige vrucht 36 slangvormige vis 38 ik 42 ouderling 43 strijdgewoel 45 familie 47 tennisterm 49 gebogen been 50 speciale speelkaart 52 roodbruin roofdier 54 verfplank 55 tuinafscheiding 56 Europeaan 58 reusach-tig 61 deel v.e. trap 62 omlaag 65 sprookjesfiguur 67 ontkenning 69 tot en met 70 bustehouder.

Page 27: NEDERLANDS INDIË EEN AS FEESTJE! AS LEZINGEN
Page 28: NEDERLANDS INDIË EEN AS FEESTJE! AS LEZINGEN