o Tumult ... Colofon Dit is een uitgave van Tumult, onderdeel van Antwoordnummer 47563 1070 WE...

Click here to load reader

download o Tumult ... Colofon Dit is een uitgave van Tumult, onderdeel van Antwoordnummer 47563 1070 WE Amsterdam

of 6

 • date post

  14-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of o Tumult ... Colofon Dit is een uitgave van Tumult, onderdeel van Antwoordnummer 47563 1070 WE...

 • 2 Plezier

  op scho ol !

  Sociaal-emotionele vaardigheden

  Tumult in de tweede

  T u

  m u

  lt in d

  e tw eed

  e 2 v

  m b

  o -t / h

  av o

  S ocia

  al-em otion

  ele va ard

  ig h

  ed en

  vm bo-

  t

  hav o

  Dit werkboek is van

 • InhoudSopgave Tumult in de tweede

  Sociaal-emotionele vaardigheden

  Les Plusopdracht Thuisopdracht Meesterproef Begrippenlijst

  Kennismaken Les 1 Hoe start je het jaar goed als klas?

  Les 2 Hoe leer je jouw klasgenoten beter kennen?

  Plus- en thuisopdracht

  Samen leven Les 1 Hoe ga je respectvol met elkaar om?

  Les 2 Hoe leef je je in een ander in?

  Les 3 Hoe ga jij om met diversiteit?

  Les 4 Hoe ga je om met groepsdruk?

  Plus- en thuisopdracht

  Zelfvertrouwen Les 1 Van welke gedachten word jij vrolijk?

  Les 2 Hoe neem je het initiatief?

  Les 3 Hoe vertrouw je op jezelf?

  Plus- en thuisopdracht

  Communiceren Les 1 Hoe voer je een goed gesprek?

  Les 2 Wat communiceer jij op social media?

  Plus- en thuisopdracht

  Conflicten voorkomen en oplossen Les 1 Hoe ga je om met pesten?

  Les 2 Hoe ga je om met conflicten?

  Les 3 Wat kun je doen tegen discriminatie?

  Plus- en thuisopdracht

  Meesterproeven Meesterproef 1

  Meesterproef 2

  Meesterproef 3

  Meesterproef 4

  Meesterproef 5

  Begrippenlijst

 • 1

  2

  +

  Hoe start je het jaar goed als klas?

  Hoe leer je jouw klasgenoten beter kennen?

  Plus- en thuisopdracht

  3

  Kennismaken

  Meesterproef bij dit hoofdstuk Meesterproef 1

  Vorig jaar heb je jouw klasgeno ten leren

  kennen. Maar er zijn vast nog dingen die

  je niet weet van elkaar. Bijvoor beeld dat een

  klasgenoot laatst een belangrijke wedstrijd

  heeft gewonnen, ieder jaar op zeilvakantie

  gaat of een broer heeft die in het buiten-

  land studeert. Start het schoolja ar goed met

  jouw klas en leer elkaar nog b eter kennen!

 • 4

  1. Start

  Doe deze opdracht met de hele klas. • De docent noemt een aantal voorwerpen, eigen-

  schappen en hobby’s op. • Past dit bij jou? Ga dan staan.

  2 kennismaken Hoe leer je jouw klasgenoten beter kennen?

  Wat heb je eraan? in deze les ontdek je nieuwe dingen over je klas- genoten. Dat is leuk, want zo leer je jouw klasge- noten nóg beter kennen.

  Na deze les kun je: • benoemen welke eigenschappen, hobby’s

  en voorwerpen bij jou en bij je klasgenoten horen;

  • opnoemen wat je nog niet wist over je klas- genoten;

  • goede vragen stellen om iemand nog beter te leren kennen.

  Hoe leer je jouw klas- genoten beter kennen?

  a

  Nodig voor deze les:

  Een foto — Deze foto moet iets laten zien wat bij jou hoort, maar wat anderen misschien niet weten of verwachten. Of iets wat je graag aan je klasgenoten wilt vertellen. Het mag een foto uit een plakboek zijn of een foto op je telefoon.

  Voorbeeld: • Foto van jouw dansteam op de Nederlandse kampioenschappen• Foto van jezelf op zeilvakantie• Foto van je broer in Parijs

  • Past dit niet bij jou? Blijf dan zitten. • Let goed op je klasgenoten: kun je voorspellen of

  iets bij hen past?

  Voorbeelden van voorwerpen, eigenschappen en hobby’s:

  Sociaal Pindakaas Vakantie Ochtendhumeur

  Fietsen Winter Ongeduldig Muziek luisteren

  Schaatsen Vakantiebaantje Vrolijk Fruit

  Op tijd komen Mode Schrijven Voetbal

  Computer Rugzak Games Nagellak

  Dieren Spiegel Oreo’s Vloggen

 • i

  2. Kern

  maak groepjes van vier.

  Pak je foto erbij en leg deze op de kop op tafel. Zorg dat niemand je foto ziet. Hussel de foto’s zon- der te kijken en maak er een stapeltje van.

  raad welke foto bij wie hoort. Doe dat zo: • De jongste begint en pakt de bovenste foto. • Raad wie bij deze foto hoort en vertel allemaal

  waarom je dat denkt. • Degene van wie de foto is pakt de foto. • Iedereen stelt een open vraag over de foto om

  de klasgenoot van de foto beter te leren ken- nen.

  • Doe dit ook bij de tweede, derde en vierde foto.

  3. Afsluiting

  beantwoord de vraag over de foto’s die je gezien hebt.

  Welke nieuwe dingen heb je ontdekt over je klasge- noten?

  Klasgenoot 1:

  Klasgenoot 2:

  Klasgenoot 3:

  De docent wijst een aantal leerlingen aan. Krijg jij de beurt? Vertel wat je hebt opgeschreven over elke klasgenoot. Doe dat op de volgende ma- nier: ‘Ik ben over … (naam klasgenoot) te weten gekomen dat …’

  c

  b

  b

  a a

  Zo stel je goede vragen om iemand beter te leren kennen!

  Voorbeeldvragen • Waarom heb je voor deze foto gekozen?• Wat zegt deze foto over jou? • Wat deed je op de foto? • Wanneer is deze foto genomen?

  T IP V i nd je het moe i l i jk om een v raag te bedenken?

  K i jk dan b i j de v o or bee ldv ragen of i n het i nf or mat ieb l ok ‘Zo ste l je goede v ragen

  om iemand beter te leren kennen!’

  1. Stel open vragen. Dat zijn vragen die starten met een vraagwoord, zoals: zoals ‘wie’, ‘wat’, ‘waar’, ‘wanneer’, ‘hoe’. Op een open vraag moet je een uitgebreid antwoord geven, je kunt niet alleen ja of nee zeggen.

  2. Neem een open houding aan. Draai je naar de- gene toe en kijk hem/haar aan. Zo laat je zien dat je écht geïnteresseerd bent.

  3. Vraag door wanneer je iets niet begrijpt of als je er meer over wilt weten.

  4. Luister goed naar wat je klasgenoot zegt, vat eventueel samen wat hij/zij heeft gezegd en vraag of dit klopt.

  Voorbeeld Ik heb deze foto gekozen omdat ik heel graag fotografeer. Dat zie je op deze foto. Ik heb een Instagramaccount met 1235 volgers en daar ben ik super trots op!

  5

 • Colofon Dit is een uitgave van Tumult,

  onderdeel van

  Antwoordnummer 47563

  1070 WE Amsterdam

  Tel. 020 - 421 51 29

  info@tumultgroep.nl

  www.tumult.nl

  ISBN 978-94-6114-xxx-x

  ©Tumult, 2017

  Alle rechten voorbehouden

  Op www.tumult.nl vind je extra’s zoals filmpjes en handige formulieren.

  Foto cover:

  Adobe Stock / JackF

  Overige beelden:

  Flaticon.com

  Flickr.com

  Freepik.com

  Pexels.com

  Pixabay.com

  Techniekbeeldbank.nu

  Vecteezy.com