NUT 160304 presentatie - Nederlandse en Vlaamse ... en -doceren in 2020 hoe, wie...آ ...

download NUT 160304 presentatie - Nederlandse en Vlaamse ... en -doceren in 2020 hoe, wie...آ  Overzicht’presentae

of 28

 • date post

  08-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of NUT 160304 presentatie - Nederlandse en Vlaamse ... en -doceren in 2020 hoe, wie...آ ...

 • Taalleren  en  –doceren  in  2020  

  Frank  van  Splunder  

 •          Talen  bestaan  niet  

  2  

 •            Een  taal  is  een  dialect  met  een  leger  

  3  

 • Het  taallandschap  in  2020  

  4  

  Superdiversiteit     (o.a  Vertovec  2007,  Blommaert  2010)  

    Talige  superdiversiteit  in  Nederland  /  Vlaanderen   § Nederlands:  lingua  franca   §  Engels:    internaJonale  lingua  franca   § Duits,  Frans:  ‘vreemde’  talen   §  (‘minderheids’)talen  

  Taalleren  en  –doceren:  challenge  !  

       

 • Overzicht  presentaJe  

  §  Engels     §   wereld   §   Europa   §   Nederland  en  Vlaanderen  

  §  Taalbeleid   §  Taalbeleidsniveaus   §  Taalnormering   §  TaaltesJng  

  § Conclusie:  ‘brede  meertaligheid’   § Discussie  

    5  

 • Engels  in  de  wereld  

  §  EMI:  vooral  in  Commonwealth,  maar  ook  andere  landen   § Wetenschappelijke  publicaJes  in  het  Engels  (Hamel,  2006)          

  6  

  jaar   Engels  

  1880   36  %  

  1980   64  %  

  2000   96  %  

 • Engels  in  Europa  

  European  Higher  Educa

 • EMI:  regionale  verschillen   (van  Splunder,  2015)  

  T1:  verwant  met  …   T2  

  Noord-­‐Europa   E   D  -­‐>  E  

  Zuid-­‐Europa   F   F  -­‐>  E  

  Oost-­‐Europa   R   D  -­‐>  R  -­‐>  E  

  8  

 • EMI  in  Nederland  

  § Nederlands  is  koploper  in  Europa  (Wächter  &  Maiworm   2014)  

   ‘UK  student  numbers  surge  in  the  Netherlands’    (BBC,  4.12.15,  Business  Sec0on)    

  § RelaJef  recent:   §  1968:  Engels  enige  verplichte  VT   §  1989:  gebruik  van  Engels  is  ‘strategische  keuze’  (Jo  Ritzen)   §  1992:  Parlement  bevesJgt  belang  van  het  Nederlands   §  2016:  meeste  vakken  op  Ma-­‐niveau  in  het  Engels  

  (Oosterhof,  2015)  

   

  9  

 • Nederland:  Talen  in  het  Hoger  Onderwijs   (Leest  &  Wierda-­‐Boer,  2011)    

  Bachelor   Master  

  Engels   5  %   48  %  

  Nederlands   91  %   46  %  

  Nederlands  en  Engels   3  %   6  %  

  TOTAAL  (n  =  100%)   413   865  

  10  

 • EMI  in  Vlaanderen  

  § Heel  ander  verhaal   §  1830:  ontstaan  van  België;  Frans  dominante  taal   §  1932:  vernederlandsing  van  de  Universiteit  Gent   §  2012:  nieuwe  taalregeling  HO   §  2016:  meeste  vakken  op  MA-­‐niveau  in  het  Nederlands  

  §  Decreet  2012  bepaalt  maxima:   §  BA:    max    18,  33  %      ‘andere  taal  dan  Nederlands’   §  MA:    max  50  %  

  §  ‘creaJeve’  oplossingen:  meer  Engels?   (De  Schepper,  2011)  

   

  11  

 • Vlaanderen:  Taalverslag  2013-­‐2014   (Vlaams  Parlement)  

  Bachelor   Master  

  Engels   1,6  %   18  %  

  Nederlands   98,4  %   82  %  

  TOTAAL   100   100  

  12  

 • EMI:  Vergelijking  Nederland  –  Vlaanderen     (Oosterhof  2015)  

  Bachelor   Master  

  Gent   5  %   15  %  

  Antwerpen   5  %   30  %  

  Leuven   10  %   50  %  

  Utrecht   15  %   60  %  

  Groningen   40  %   70  %  

  Amsterdam  (UvA)   10  %   75  %  

  13  

 • Taalbeleid  

  §  taalbeleidsniveaus   §  taalbeleidsdocumenten   §  taalbeleid  vs  taalprakJjk  

  §  taalnormering   §  taaltesJng    

  14  

 • Taalbeleidsniveaus   (van  Splunder,  [2016])    

  15  

  supra-­‐ naJonal  

  naJonal  

  regional  

  insJtuJonal  

  sub-­‐insJtuJonal  

  individual  

 • Taalbeleidsdocumenten   Gedragscode  Universiteit  (‘Code  of  Conduct’)     §  InternaJonalisering  van  het  onderwijs  (‘Bologna’)  

  §  InternaJonalisering  at  home   §  ‘interculturalisering’    

  §  ‘duaal’  taalbeleid:  T1  +  Engels  (+  andere  talen)   §  ‘Nederlands,  tenzij  …’  (Onderwijsraad,  2011)   §  ‘English,  unless  …’  (Maastricht  2013)  

  §  kwaliteitszorg  en  –controle:  taaltests   §  InternaJonale  tests  (bv  IELTS,  TOEFL)   §  Eigen  tests  (bv  ITACE,  RATEr)  

   

  16  

 • Taalbeleid  vs  taalprakJjk  

  Taalunie     “De  Nederlandse  Taalunie  –  kortweg  Taalunie  –  is  dé   beleidsorganisaJe  voor  de  Nederlandse  taal.  Eén   grensoverschrijdende  organisaJe  verbindt  het  taalgebied   en  bespaart  de  overheden  kosten.  Voor  de  Nederlandse,   Vlaamse  en  Surinaamse  overheid  is  de  Taalunie  de   organisaJe  die  het  Nederlands  ondersteunt.”       (Beleidsplan  2015-­‐2020)  

    17  

 • Taalbeleid  

  § Nederland:   §  “Het  onderwijs  wordt  gegeven  en  de  examens  worden   afgenomen  in  het  Nederlands”  (WHO  1992,  2000,  art.  7.2)  

  § Vlaanderen   §  De  onderwijstaal  in  Vlaanderen  is  het  Nederlands  (Decreet   HO,  2012)  

  § Wie  in  ‘een  andere  taal  dan  het  Nederlands’  doceert  moet   een  taaltest  afleggen  (vereiste  niveau  C1)  

   

  18  

 • TaalprakJjk  

  Steeds  meer  Engels,  vooral  op  master-­‐niveau   § Nederland:  

  §  2016:  meer  Engels  dan  Nederlands     §  2020:  nog  meer  Engels  dan  Nederlands?  

  § Vlaanderen   §  2016:  meer  Nederlands  dan  Engels   §  2020:  meer  Engels  dan  Nederlands?    

  (Oosterhof,  2015)  

  19  

 • Taalnormering  

  § Wie  bepaalt  de  normen?   §  ‘naJve  speaker’  (NS)  -­‐>  ‘CommuniJes  of  PracJce’  (CoP)   § maar:  sterke  NS-­‐bias  

  §  Bv  frameworks  (CEFR),  curricula,  handboeken/lesmateriaal,   onderwijs,  tesJng    

  §  Standaard  -­‐>  VariaJe   § Vorm  -­‐>  FuncJe  

    WrELFA:  Mauranen,  2016    

  20  

 • TaaltesJng  

  Taalbeleid  -­‐>  taalprak

 • TaaltesJng  als  exclusie  

  Taalbeleid  VK     “Moslimvrouwen  die  te  weinig  Engels  kennen,  kunnen   worden  teruggestuurd”    

  §  taallessen  Engels   §  taaltest  (B1  vereist)  

    ‘not  easy  quesJons  for  naJve  English  speakers’     (The  Guardian,  18.01.16)  

    22  

 • Samenvaxng  

  §  Talige  (super)diversiteit   §  Taalbeleid  vs  taalprakJjk   §  InternaJonalisering  =  commercialisering  

   ‘UK  students  head  for  cheaper  European  universiJes’    (BBC,  4.12.15)  

  § Meertaligheid  =  meer  Engels    

   

  23  

 • Conclusie  ?  

  §  Taalleren  en  –doceren  in  2020   § Welke  ta(a)l(en)/varianten?   § Welke  normen?  (NS  vs  CoP)  

  §  Taalbeleid  -­‐>  prakJjk?   § Welke  acJes?     §  Hoe  ga  j