Nieuwsbrief Job-Sjop mei 2012

Click here to load reader

 • date post

  16-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Nieuwsbrief Job-Sjop mei 2012

Transcript of Nieuwsbrief Job-Sjop mei 2012

 • mei 2012In deze nieuwsbriefLeerlingen maken fotoboekjesEvaluati eformulier stagebieders

  Stage bij vv Sint-MichielsgestelStage bij driedaagse Biezenmortel?

  Onderzoek: MaS maakt bemind?

  MaS-leerlingen & Serious RequestBetrokkenheid ouders: succesfactor!

  Vacatures: Nu melden!

  Vacatures Haaren

  NieuwsbriefLeerlingen Beekvliet maken fotoboekjes voor ouderen De Beemden

  In april van dit jaar hebben een 40-tal leerlingen van gymnasium Beekvliet hun maatschappelijke stage gelopen bij verzorgingstehuis De Beemden in Sint-Michielsgestel. Speciaal voor Gymnasium Beekvliet zocht Job-Sjop contact met De Beemden om een breder aanbod te kunnen cre-ren waarin meerdere leerlingen hun stage konden lopen. In nauw overleg is er een mooi aanbod ontwikkeld, waarbij een duidelijke win-win situati es is gecreerd. Twee klassen van Beekvliet heb-ben in twee middagen ouderen genterviewd aan de hand van oude fotos van Sint-Michielsgestel en Gemonde. Elke oudere werd gekoppeld aan twee leerlingen, die de oudere allerlei vragen stelden over vroeger a.d.h.v. de fotos. De leerlingen heb-ben vervolgens dit interview samen met de fotos uitgewerkt en hiervan een fotoboekje gemaakt. Deze fotoboekjes werden op 27 april jl gepresenteerd aan de ouderen. Een mooi project waarin jong en oud elkaar ontmoet en waar dierbare herinne-ringen naar boven kwamen!

  Evaluatieformulier voor stagebieders onlineWe naderen het einde van het schooljaar. Het betekent dat de leerlingen toewerken naar een afronding van de schoolacti viteiten, maar ook van hun Maatschappelijke Stages. Hier en daar zijn er nog leer-lingen die nog de laatste MaS-uurtjes bijeen schrapen. Maar in juli begint voor alle leerlingen de zomervakanti e. Voor ons en voor stagebieders de ti jd om zich te bezinnen op het nieuwe schooljaar en seizoen. Vele Stagebieders hebben afgelopen jaar meerdere stagiaires ge-plaatst, of slechts 1 of helemaal niet. Het is elk jaar weer moeilijk te bepalen waar leerlingen wel en waar leerlingen niet hun MaS-stages gaan lopen. Leerlingen hebben een vrije keuze en dat maakt dat we nooit kunnen garanderen of jongeren ook daadwerkelijk bij uw organisati e hun stage zullen gaan doen.Omdat we graag willen weten wat uw ervaringen zijn, ook als u geen stagiaires heeft kunnen plaatsen, hebben we een

  online evalua-ti eformulier

  ontwikkeld, met een 20-tal vragen. We willen alle stagebieders vriendelijk vragen om deze evaluati eformulier in te vullen, zodat wij vol-gend jaar weer beter aan uw wensen te kunnen voldoen.

  U kunt de online evaluati e formulier vinden op: www.job-sjop.nl onder Stagebieders

  Jongeren van Beekvliet interviewen per duo ouderen

  www.job-sjop.nlNieuwsbrief voor gemeente Sint-Michielsgestel en Haaren

  www.job-sjop.nlwww.job-sjop.nlwNieuwsbrief voor gemeente Sint-Michielsgestel en Haaren

  1

 • NieuwsbriefStage bij vv Sint-Michielsgestel

  Afgelopen zaterdag 5 mei gingen we op bezoek bij de MaS-stagiaires Remi Qui-vooij en Rens Hoek. Zij lopen al een tijdje stage bij voetbalvereniging vv. Sint-Michielsgestel. Deze zaterdag zijn ze met de spelers van vv Sint-Michielsgestel E4 op bezoek bij hun tegenstanders Emplina. Remi is zelf ook lid van vv Sint-Michielsgestel en voetbalt in de C1. Rens was lid, maar voetbalt tegenwoordig in de B1 van OJC. Beide lopen ze hun stage bij de E4 van de club. De vaste leider van E4 is Wim Heessels, die hen tevens begeleidt. Hun werkzaamheden bestaan uit het helpen bij de trainingen. Zij bedenken zelf een leuke training, zetten dingen alvast klaar en helpen bij de begeleiding. Elke zaterdag gaan ze mee om mee te coachen en helpen ze mee bij de warming-up. Rens: Ik vindt het leuk om mee te helpen. Het is heel belangrijk om goed te luisteren naar de kinderen.Rens geeft op vrijdagavond ook nog techniektraining. Dat is training waar de nadruk ligt op de techniek bij het voetballen, zoals een schaar, traptechniek en dribbelen. Het leukste van deze stage is het in elkaar zetten van een training en de om-gang met de jeugdspelers, vertelt Rens. Het goede van de maatschappelijke stage is dat je leert om goed om te gaan met mensen, vult Remi aan.Remi legt uit dat bij de E-pu-pillen de wedstrijden maar 2 x 25 minuten duren. En niet alleen jongens kunnen mee-spelen, maar ook meisjes. Na afloop geven de spelers elkaar allemaal een hand en wordt er nog door iedereen een penalty genomen. Er wordt tijdens de wedstrijd volop gescoord, maar vooral door de tegenstanders. Het valt op dat het voor de kinderen niet gaat om het winnen, maar vooral om het meedoen. Ze hebben lol, ook al staan ze vet achter. Uiteindelijk verloor de De E4 deze zaterdag met 14-1 van Emplina E10. Natuurlijk proberen we de kinderen zo goed mogelijk te laten voetballen, maar persoonlijk vind ik de gezelligheid het belangrijkste. Als ze maar plezier hebben, dat staat voorop!, vertelt Remi. Rens knikt instemmend mee.

  je MaS bij Biezenmortelse Avonddriedaagse

  Moet jij nog een aantal uren maatschappelijke stage lopen. Dan is dit de mogelijkheid om je laatste MaS-uren aan te vullen! Help mee bij de Wandel3daagse van Biezenmortel. Deze wandel3daagse vindt plaats op 5, 6 en 7 juni 2012.

  Rens en Remi langs de lijn als assistent-coaches

  De jeugdspelers en coaches van Sint-Michielsgestel E4

  De organisatie kan de MaS-stagiaires goed ge-bruiken. Ze kunnen hulp gebruiken bij de stem-pel- en uitdeelposten en bij diverse verkeer-situaties. Maar ook om er voor te zorgen dat alle clinten van Prisma mee kunnen lopen. De nodige bewoners van Prisma zitten namelijk in een rolstoel en/of hebben begeleiding nodig. Alle gehandicapten moeten de kans krijgen mee te doen aan deze 1ste Wandel3daagse van Biezenmortel. Voor hen is er een korte route van 2,5 kilometer uitgezet. Lijkt het je leuk om hier aan mee te doen en er een succes van te maken, geef je dan op!Meldt je aan via: info@job-sjop.nl of bel met 06-51135002

  DOE JIJ

  www.job-sjop.nlNieuwsbrief voor gemeente Sint-Michielsgestel en Haaren

  ?

  2

 • Nieuwsbrief

  Wat zijn de e ecten van maatschappe-

  lijke stages voor vrijwilligersorga-nisati es? En kan een organisati e zelf sturen op

  deze e ecten? Dit onderzocht Noortje Achterberg

  in het kader van haar afstudeer-scripti e voor de

  master Vraagstukken van beleid en organisati e van de

  Universiteit Utrecht.

  E ecten van MaSAchterberg onderzocht in 2011 de ef-fecten van maatschappelijke stage (MaS) voor een vrijwilligersorganisati e. In haar afstudeerscripti e Maatschappelijke Stage: maakt bekend bemind? conclu-deert zij dat stagebiedende organisati es maatschappelijke stage als succesvol beoordelen wanneer leerlingen tevreden zijn, er enthousiasme is overgebracht en leerlingen na hun stage terugkeren bij de stagebieder om vrijwilligerswerk te doen.

  Invloed van MaS op organisati esDe invloed van maatschappelijke stage op organisati es is volgens Achterberg te vertalen in 6 factoren:

  Een groeiend besef dat jongeren 1. een toegevoegde waarde leveren.Een meer naar buiten gerichte blik. 2. Organisati es staan meer open voor de kijk van jongeren op de organi-sati e.Grotere zichtbaarheid van acti vitei-3. ten en belangen. Wat jongeren zien en meemaken in de organisati e, vertellen zij door binnen hun eigen netwerken. Zo kweken zij interesse bij potenti le nieuwe vrijwilligers.Vernieuwende acti viteiten. Jongeren 4. blazen een frisse wind door organi-sati es. Uitbreiding en intensivering van 5. het netwerk. Stagebieders hebben steeds meer contacten in de regio, bijvoorbeeld met scholen, leerlingen en de ouders van leerlingen.Aanvulling en verjonging van het 6. vrijwilligersbestand.

  Achterberg: Deze e ecten zijn het ge-volg van stages op maat voor leerlingen, een open en informele organisati estruc-tuur en een goede evaluati e en begelei-ding van maatschappelijke stagiairs.

  Toegevoegde waarde voor stagebiedersAls stagebieders de toegevoegde waarde van maatschappelijke stage willen ver-groten dan kan dat door:

  meer structuur aan te brengen in de uitvoeringgoed te kijken waaraan behoeft e is; vraag en aanbod op elkaar af te stemmengerichte communicati e, zodat het voor organisati es duidelijk is hoe zij maatschappelijke stage het best kunnen aanpakken

  Achterberg constateert dat maat-schappelijke stage meer oplevert dan verwacht en dat het enthousiasme bij stagebieders groeit. Hoe meer ervaring met maatschappelijke stage, hoe meer organisati es de toegevoegde waarde van MaS zien. Kortom, bekend maakt bemind!

  Enthousiasme niet vanzelfsprekendWat ik verrassend vond, was dat het kennelijk niet vanzelfsprekend is dat vrij-willigers enthousiast zijn om de jongere generati e middels maatschappelijke stage ook te enthousiasmeren, zegt Achterberg. Een deel van de vrijwil-ligers beschouwt het werk dat zij doet als iets van henzelf en daarbij is geen ruimte voor overdracht aan anderen. Ze verbaast zich erover dat maar weinig organisati es doelgericht bekijken of maatschappelijke stage iets toevoegt aan de organisati e.

  Mooie verhalenMaar daarnaast heb ik gelukkig ook ontzett end veel mooie verhalen gehoord over wat maatschappelijke stage teweeg kan brengen, vervolgt Achterberg. Zo is er een ouderenverzorgingstehuis waar een aantal jongeren 3 dagen per week het ontbijt verzorgde. Wat opviel, was dat op de andere 4 dagen de ouderen niet uit hun bed wilden komen. Het feit dat de jongeren hen vroegen of ze wilden komen ontbijten, is dus als heel positi ef ervaren.

  Wat zijn de e ecten van maatschappe-

  lijke stages voor vrijwilligersorga-nisati es? En kan een organisati e zelf sturen op

  deze e ecten? Dit onderzocht Noortje Achterberg

  in het kader van haar afstudeer-scripti e voor de

  master Vraagstukken van

  Onderzoek: MaS, maakt bekend bemind?

  De stagiaires in acti e op het Kerkplein in Den Bosch