Nieuwsbrief mei

of 4 /4
www.kcgvpropatria.nl Nieuwsbrief ‘‘Pro Pratertje’’ Fietstocht De fietstocht was dit jaar wat eerder gepland dan andere jaren. De organisatie had het evenement naar voren gehaald, omdat het in juni toch altijd al zo druk is. Het enige risico wat er gelopen kon worden was dat het weer iets minder zou worden, maar we hebben het getroffen, het was een prachtige avond. Al fietsend moesten er foto’s gemaakt worden. De opdracht was om de foto zo precies mogelijk te maken, hij moest er net zo uit zien als op het ‘route vel’. Dus wij al liggend in de bossen, onder precies de goede hoek en met de juiste lichtinval de foto’s genomen. En als hij dan niet goed was, dan nog eens opnieuw, want hij moest wel precies lijken! Fanatiek word je vanzelf als je meedoet. Eenmaal op het eindpunt aangekomen moest er nog een spelletje gedaan worden. Ook daar fanatieke gezichten en opperste concentratie om de belletjes door de hoepel te krijgen. Naderhand gezellig een borreltje en de reacties van andere fietsers. ‘Prachtige route!’ en ‘Mooi is het eigenlijk hier bij ons in de buurt he!’ heb ik meerdere malen gehoord. Iedereen was enthousiast en het was weer gezellig. Complimenten voor de organisatie van alle deelnemers! Turn & Speldag In de lessen gaat het er serieus aan toe. Iedereen is hard aan het oefenen, want de turn en speldag zit er weer aan te komen! De voorbereidingen zijn in volle gang, want dit keer is het niet in Dongen, maar bij ‘ons’ in de Slagen. Naast de wedstrijd en de te verdienen medailles zijn er die dag weer heel veel leuke spellen en dingen te doen. Zo hebben we de klimwand, liggen de tumblingbanen er natuurlijk ook, komt er weer een vette demonstra- tie en wordt er ook dit jaar weer gedanst. Als je niet mee doet aan de wedstrijd, maar alleen aan de spelletjes mee wilt doen, dan kan dat ook. Dus broertjes, zusjes en vriendjes en vriendinnetjes mogen ook komen! Wil je meer informatie of wil je zien hoe het andere jaren was? Kijk op onze eigen site of ga naar http://turn-speldag.webs.com. Wij hebben er nu al zin in, goed oefenen, tot 28 mei! mei 2011

Embed Size (px)

description

Het nieuws van Pro Patria Sprang-Capelle van de laatste maanden.

Transcript of Nieuwsbrief mei

 • www.kcgvpropatria.nl www.kcgvpropatria.nl

  De colofon is te raadplegen via de website www.kcgvpropatria.nl.Voor op en/of aanmerkingen kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

  of bellen met: 06 22 907 297

  www.physiofit.nl

  Nieuwsbr ie fPro Pratertje

  28 mei ............................... Turn- en Speldag in De Slagen

  22, 23 en 24 juni ................. Avonddriedaagse

  16, 17 en 18 september ....... Kamp voor iedereen, jong en oud!

  25 november ...................... Feestavond

  10 december ..................... Vrij houden!

  Infor matie over STW-ALIANZA kijk op: www.stw-al ianza.nl

  Laatste kans opgeven kamp! Pro Patria bestaat 75 jaar en dus vieren we feest. Ook ons jaarlijkse kamp zal in het teken van dit feest staan. Het kamp duurt van vrijdag 16 tot en met zondag 18 september en ieder lid van zes tot 100 jaar mag mee. Leden vanaf 16 jaar mogen hun partner meenemen. Dit jaar overnachten we in de omgeving van Uden-hout. Deze accommodatie heeft slaapzalen en plaat-sen voor onze eigen tenten. Ook is het mogelijk om met je eigen tent of caravan te komen. Vrijdag zullen we rond 16.00 uur met vervoer vanuit Sprang-Capelle vertrekken. Zondag sluiten we het feestweekend af met een velddienst, koffie/thee en een gezamenlijke wandeling. Wij nodigen graag alle ouders uit om aan deze laatste drie activiteiten deel te nemen en vervolgens de kinderen weer mee naar huis te nemen. De kosten bedragen voor jeugdleden tot en met 15 jaar 35,-, voor iedereen vanaf 16 jaar 50,-. Het gehele weekend wordt alles verzorgd en extra leuke activiteiten georganiseerd. Voor eventuele vragen, opmerkingen en/of suggesties, kun je mailen naar [email protected]

  Nog een laatste kans om je op te geven tot en met 25 juni 2011. Download de uitnodiging op de website en lever het briefje in bij je leiding.

  Speciaal voor de ouderen groepen Speciaal voor de ouderen groepen. Omdat er veel oudere groepen zijn die niet een heel weekend mee willen, hebben we de mogelijkheid om voor n dag in te schrijven, namelijk zaterdag 17 september. Op zaterdag organiseren we voor iedereen een Doe-Dag in de omgeving van Udenhout. Vanaf 13.00 uur ga je diverse activiteiten doen, zoals steppen, nordic walking, frisbeen en/of outdooractiviteit. Deze dag sluiten we gezamenlijk af met een barbecue en eventueel deelname aan de Bonte Avond. De kosten voor de Doe-Dag bedragen 30,-. Inschrijven het briefje(uitnodiging) in te leveren.

  25 jaar lid! Bas van Loon is door het bestuur verrast met een bloemetje op de dag dat hij 25 jaar lid is geworden van Pro Patria (14 april). Gefeliciteerd!

  Fietstocht De fietstocht was dit jaar wat eerder gepland dan andere jaren. De organisatie had het evenement naar voren gehaald, omdat het in juni toch altijd al zo druk is.

  Het enige risico wat er gelopen kon worden was dat het weer iets minder zou worden, maar we hebben het getroffen, het was een prachtige avond.

  Al fietsend moesten er fotos gemaakt worden. De opdracht was om de foto zo precies mogelijk te maken, hij moest er net zo uit zien als op het route vel. Dus wij al liggend in de bossen, onder precies de goede hoek en met de juiste lichtinval de fotos genomen. En als hij dan niet goed was, dan nog eens opnieuw, want hij moest wel precies lijken! Fanatiek word je vanzelf als je meedoet. Eenmaal op het eindpunt aangekomen moest er nog een spelletje gedaan worden. Ook daar fanatieke gezichten en opperste concentratie om de belletjes door de hoepel te krijgen.

  Naderhand gezellig een borreltje en de reacties van andere fietsers. Prachtige route! en Mooi is het eigenlijk hier bij ons in de buurt he! heb ik meerdere malen gehoord. Iedereen was enthousiast en het was weer gezellig. Complimenten voor de organisatie van alle deelnemers!

  Turn & Speldag In de lessen gaat het er serieus aan toe. Iedereen is hard aan het oefenen, want de turn en speldag zit er weer aan te komen! De voorbereidingen zijn in volle gang, want dit keer is het niet in Dongen, maar bij ons in de Slagen. Naast de wedstrijd en de te verdienen medailles zijn er die dag weer heel veel leuke spellen en dingen te doen. Zo hebben we de klimwand, liggen de tumblingbanen er natuurlijk ook, komt er weer een vette demonstra-tie en wordt er ook dit jaar weer gedanst.

  Als je niet mee doet aan de wedstrijd, maar alleen aan de spelletjes mee wilt doen, dan kan dat ook. Dus broertjes, zusjes en vriendjes en vriendinnetjes mogen ook komen! Wil je meer informatie of wil je zien hoe het andere jaren was? Kijk op onze eigen site of ga naar http://turn-speldag.webs.com.

  Wij hebben er nu al zin in, goed oefenen, tot 28 mei!

  mei 2011

  k c g v p r o p a t r i aook te volgen op:

 • Huijsman b.v.Installatiebedrijf

  Tel: 0416-543866 / 06 - 16458104

  verwarming sanitair dakwerk zinkwerk airco

  www.mirjamshaarstudio.nl [email protected]

  Hilsestraat 57

  5171 AB Kaatsheuvel

  Tel. 0416 280857

  Mirjam Broeks

  haars tudio

  ASEVERSFWERKINGSBEDRIJFSTUCADOORSBEDRIJFSpachtel werk

  Raadhuisstraat 144 5161 BK Sprang-CapelleTelefoon (0416) 27 24 62 Mobiel 06 - 50 60 76 30

  Sponsor worden?www.kcgvpropatr ia .n l

  Donateursverhoging Op de Jaarlijkse Algemene Leden vergadering op 29 maart in het bondsgebouw in Sprang-Capelle is met instemming van de aanwezige besloten dat de dona-teursbijdrage verhoogd wordt. Het bedrag wordt verhoogd naar 5,-. Deze wijziging is 29 maart 2011 ingegaan.

  Wedstrijden dames: wist je dat? Er op de toestelfinales op 29 maart in Breda 4

  medailles zijn gewonnen door Pro Patria? En hiervan goud (Miranda) was gekleurd en drie

  bronzen (Anne 2x en Tessa)? Er op de regiofinale een week later nog n bij werd

  veroverd in de bronzen kleur door Tessa? Er tijdens het clubteamweekend op 2 april in Waspik

  maar liefst drie teams van Pro Patria meededen? En team zelfs nog een tweede plaats veroverden

  geheel onverwachts? Zij dus op 28 mei nog in actie mogen komen in

  Breda tijdens de clubteamfinale?

  Jaarvergadering Op 29 maart j.l. is Adri tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering in het zonnetje gezet. Adri was op 3 februari j.l. maar liefst 60 jaar lid van Pro Patria en tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering hebben we hem daar natuurlijk officieel voor gehul-digd.Na het officiele gedeelte van de vergadering, waarin wij als bestuur verantwoording hebben afgelegd voor onze activiteiten in het afgelopen jaar, werd Adri naar voren gehaald door onze voorzitter Sjaak Paulides. Sjaak vertelde in vogelvlucht wat Adri in die 60 jaar allemaal heeft gedaan, en nog steeds doet, voor de vereniging. Zo is Adri 60 jaar geleden begonnen als een fanatiek gymnast. Na deze actieve periode is hij gaan helpen tijdens trainingen om vervolgens zelf als trainer aan de slag te gaan. Daarna heeft hij zelfs als hoofdtrainer de technische commissie van Pro Patria jarenlang geleid. Dat ging hem zo goed af dat de toenmalige turnbond, het K.N.C.G.V., hem vroeg om ook de technische commissie van de afdeling Brabant-Limburg te komen versterken. Dat heeft hij jaren volgehouden, totdat de turnbond opging in de huidige turnbond K.N.G.U.. Dat was voor Adri het moment om het wat rustiger aan te doen. Maar wat heet rustig, tot op de dag van vandaag geeft Adri nog steeds 3 avonden per week trainingen. Na de uitreiking van de bondsspeld, behorende bij het 60-jarig lidmaatschap kreeg hij nog leuke kados aangeboden door groepen die hij nog steeds training geeft. Helaas voor Adri en

  voor de rest van de aanwezigen was de opkomst matig, maar des- ondanks kunnen we terugkijken op een mooie huldiging voor Adri. Tot slot bedankte Sjaak namens het bestuur, alle aanwezigen voor zijn of haar komst en sprak de hoop uit dat Adri zich nog jaren in blijft zetten voor de vereniging.Het bestuur.

  Bezoek aan de kamelenboerderij in Berlicum.

  Na verzameld te hebben bij sporthal Zidewinde hebben we de creativiteit van de kinderen kunnen bewonderen. De kinderen kregen per groepje de opdracht om zich met stoepkrijt uit te leven, zoals het tekenen van een kamelenboerderij, het bed van een kameel, eten van een kameel, de boer en boerin. Het is een mooi, creatief, kleurrijk geheel geworden.

  Daarna nog wat andere leuke renspelletjes gedaan en een drankje en snoepje op zijn tijd.

  Toen was het zover met zijn allen in de autos op naar Berlicum. Daar aangekomen kregen we wat drinken en mochten we cakejes versieren. Tijdens het eten van de cakejes kregen we een korte uitleg over de ka-meel. De kinderen kregen antwoord op vragen, zoals: Waar komen kamelen vandaan? Waarom hebben deze kamelen maar 1 bult? Wat is er zo bijzonder aan de ogen van de kameel?

  Na deze uitleg was het eindelijk tijd om naar de kamelen te gaan. Bij de eerste stal mochten de kinderen een nieuw bed van hooi maken voor de 4 kamelen die in de stal stonden. Gooien, rennen met hooi door de stal om overal nieuw hooi te leggen en alles goed te verdelen!

  Vervolgens werd de groep in tweeen gedeeld, de ene groep mochten kamelenkalfjes drinken geven. Dit was heel spannend, want sommige kalfjes hadden zon dorst dat ze de fles met melk uit je handen trokken. De andere groep mochten op de grote kamelen zitten, aaien en eten geven. Na wat klimmen en klauteren zat je op die kameel en dat was toch best hoog!!

  Toen werd er gewisseld en heeft uiteindelijk iedereen op een kameel gezeten.

  Daarna was het spelletjestijd; er was een ballenbak in een huifkar, niet met ballen maar met mais. Dit was de favoriet van de meeste kids. Ook waren er nog andere spelletjes, zoals kamelen melken en bordspel-len.

  Na deze leuke en warme middag hadden we toch wel wat trek gekregen, maar gelukkig kregen we heerlijke pannekoeken! De pannekoeken werden gemaakt met kamelenmelk, dit was een groot festijn en ze smaak-ten nog lekker ook. De middag werd afgesloten met een heerlijk ijsje!

  We willen nogmaals de ouders bedanken die hebben gereden tijdens deze middag!

  VerlotingWin een fiets, kinderfiets, driewieler of een kwartaal gratis sporten bij Pro Patria.

  Op 24 juni verloot Pro Patria deze prijzen op het Raadhuisplein tijdens de Avond Driedaagse. Loten zijn vanaf 1 juni te verkrijgen bij een van onze leden.

  De leden krijgen een lotenboekje en mogen de loten verkopen. De opbrengst wordt gebruikt voor het 75ste jubileumjaar.

  Kindermiddag

 • Huijsman b.v.Installatiebedrijf

  Tel: 0416-543866 / 06 - 16458104

  verwarming sanitair dakwerk zinkwerk airco

  www.mirjamshaarstudio.nl [email protected]

  Hilsestraat 57

  5171 AB Kaatsheuvel

  Tel. 0416 280857

  Mirjam Broeks

  haars tudio

  ASEVERSFWERKINGSBEDRIJFSTUCADOORSBEDRIJFSpachtel werk

  Raadhuisstraat 144 5161 BK Sprang-CapelleTelefoon (0416) 27 24 62 Mobiel 06 - 50 60 76 30

  Sponsor worden?www.kcgvpropatr ia .n l

  Donateursverhoging Op de Jaarlijkse Algemene Leden vergadering op 29 maart in het bondsgebouw in Sprang-Capelle is met instemming van de aanwezige besloten dat de dona-teursbijdrage verhoogd wordt. Het bedrag wordt verhoogd naar 5,-. Deze wijziging is 29 maart 2011 ingegaan.

  Wedstrijden dames: wist je dat? Er op de toestelfinales op 29 maart in Breda 4

  medailles zijn gewonnen door Pro Patria? En hiervan goud (Miranda) was gekleurd en drie

  bronzen (Anne 2x en Tessa)? Er op de regiofinale een week later nog n bij werd

  veroverd in de bronzen kleur door Tessa? Er tijdens het clubteamweekend op 2 april in Waspik

  maar liefst drie teams van Pro Patria meededen? En team zelfs nog een tweede plaats veroverden

  geheel onverwachts? Zij dus op 28 mei nog in actie mogen komen in

  Breda tijdens de clubteamfinale?

  Jaarvergadering Op 29 maart j.l. is Adri tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering in het zonnetje gezet. Adri was op 3 februari j.l. maar liefst 60 jaar lid van Pro Patria en tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering hebben we hem daar natuurlijk officieel voor gehul-digd.Na het officiele gedeelte van de vergadering, waarin wij als bestuur verantwoording hebben afgelegd voor onze activiteiten in het afgelopen jaar, werd Adri naar voren gehaald door onze voorzitter Sjaak Paulides. Sjaak vertelde in vogelvlucht wat Adri in die 60 jaar allemaal heeft gedaan, en nog steeds doet, voor de vereniging. Zo is Adri 60 jaar geleden begonnen als een fanatiek gymnast. Na deze actieve periode is hij gaan helpen tijdens trainingen om vervolgens zelf als trainer aan de slag te gaan. Daarna heeft hij zelfs als hoofdtrainer de technische commissie van Pro Patria jarenlang geleid. Dat ging hem zo goed af dat de toenmalige turnbond, het K.N.C.G.V., hem vroeg om ook de technische commissie van de afdeling Brabant-Limburg te komen versterken. Dat heeft hij jaren volgehouden, totdat de turnbond opging in de huidige turnbond K.N.G.U.. Dat was voor Adri het moment om het wat rustiger aan te doen. Maar wat heet rustig, tot op de dag van vandaag geeft Adri nog steeds 3 avonden per week trainingen. Na de uitreiking van de bondsspeld, behorende bij het 60-jarig lidmaatschap kreeg hij nog leuke kados aangeboden door groepen die hij nog steeds training geeft. Helaas voor Adri en

  voor de rest van de aanwezigen was de opkomst matig, maar des- ondanks kunnen we terugkijken op een mooie huldiging voor Adri. Tot slot bedankte Sjaak namens het bestuur, alle aanwezigen voor zijn of haar komst en sprak de hoop uit dat Adri zich nog jaren in blijft zetten voor de vereniging.Het bestuur.

  Bezoek aan de kamelenboerderij in Berlicum.

  Na verzameld te hebben bij sporthal Zidewinde hebben we de creativiteit van de kinderen kunnen bewonderen. De kinderen kregen per groepje de opdracht om zich met stoepkrijt uit te leven, zoals het tekenen van een kamelenboerderij, het bed van een kameel, eten van een kameel, de boer en boerin. Het is een mooi, creatief, kleurrijk geheel geworden.

  Daarna nog wat andere leuke renspelletjes gedaan en een drankje en snoepje op zijn tijd.

  Toen was het zover met zijn allen in de autos op naar Berlicum. Daar aangekomen kregen we wat drinken en mochten we cakejes versieren. Tijdens het eten van de cakejes kregen we een korte uitleg over de ka-meel. De kinderen kregen antwoord op vragen, zoals: Waar komen kamelen vandaan? Waarom hebben deze kamelen maar 1 bult? Wat is er zo bijzonder aan de ogen van de kameel?

  Na deze uitleg was het eindelijk tijd om naar de kamelen te gaan. Bij de eerste stal mochten de kinderen een nieuw bed van hooi maken voor de 4 kamelen die in de stal stonden. Gooien, rennen met hooi door de stal om overal nieuw hooi te leggen en alles goed te verdelen!

  Vervolgens werd de groep in tweeen gedeeld, de ene groep mochten kamelenkalfjes drinken geven. Dit was heel spannend, want sommige kalfjes hadden zon dorst dat ze de fles met melk uit je handen trokken. De andere groep mochten op de grote kamelen zitten, aaien en eten geven. Na wat klimmen en klauteren zat je op die kameel en dat was toch best hoog!!

  Toen werd er gewisseld en heeft uiteindelijk iedereen op een kameel gezeten.

  Daarna was het spelletjestijd; er was een ballenbak in een huifkar, niet met ballen maar met mais. Dit was de favoriet van de meeste kids. Ook waren er nog andere spelletjes, zoals kamelen melken en bordspel-len.

  Na deze leuke en warme middag hadden we toch wel wat trek gekregen, maar gelukkig kregen we heerlijke pannekoeken! De pannekoeken werden gemaakt met kamelenmelk, dit was een groot festijn en ze smaak-ten nog lekker ook. De middag werd afgesloten met een heerlijk ijsje!

  We willen nogmaals de ouders bedanken die hebben gereden tijdens deze middag!

  VerlotingWin een fiets, kinderfiets, driewieler of een kwartaal gratis sporten bij Pro Patria.

  Op 24 juni verloot Pro Patria deze prijzen op het Raadhuisplein tijdens de Avond Driedaagse. Loten zijn vanaf 1 juni te verkrijgen bij een van onze leden.

  De leden krijgen een lotenboekje en mogen de loten verkopen. De opbrengst wordt gebruikt voor het 75ste jubileumjaar.

  Kindermiddag

 • www.kcgvpropatria.nl www.kcgvpropatria.nl

  De colofon is te raadplegen via de website www.kcgvpropatria.nl.Voor op en/of aanmerkingen kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

  of bellen met: 06 22 907 297

  www.physiofit.nl

  Nieuwsbr ie fPro Pratertje

  28 mei ............................... Turn- en Speldag in De Slagen

  22, 23 en 24 juni ................. Avonddriedaagse

  16, 17 en 18 september ....... Kamp voor iedereen, jong en oud!

  25 november ...................... Feestavond

  10 december ..................... Vrij houden!

  Infor matie over STW-ALIANZA kijk op: www.stw-al ianza.nl

  Laatste kans opgeven kamp! Pro Patria bestaat 75 jaar en dus vieren we feest. Ook ons jaarlijkse kamp zal in het teken van dit feest staan. Het kamp duurt van vrijdag 16 tot en met zondag 18 september en ieder lid van zes tot 100 jaar mag mee. Leden vanaf 16 jaar mogen hun partner meenemen. Dit jaar overnachten we in de omgeving van Uden-hout. Deze accommodatie heeft slaapzalen en plaat-sen voor onze eigen tenten. Ook is het mogelijk om met je eigen tent of caravan te komen. Vrijdag zullen we rond 16.00 uur met vervoer vanuit Sprang-Capelle vertrekken. Zondag sluiten we het feestweekend af met een velddienst, koffie/thee en een gezamenlijke wandeling. Wij nodigen graag alle ouders uit om aan deze laatste drie activiteiten deel te nemen en vervolgens de kinderen weer mee naar huis te nemen. De kosten bedragen voor jeugdleden tot en met 15 jaar 35,-, voor iedereen vanaf 16 jaar 50,-. Het gehele weekend wordt alles verzorgd en extra leuke activiteiten georganiseerd. Voor eventuele vragen, opmerkingen en/of suggesties, kun je mailen naar [email protected]

  Nog een laatste kans om je op te geven tot en met 25 juni 2011. Download de uitnodiging op de website en lever het briefje in bij je leiding.

  Speciaal voor de ouderen groepen Speciaal voor de ouderen groepen. Omdat er veel oudere groepen zijn die niet een heel weekend mee willen, hebben we de mogelijkheid om voor n dag in te schrijven, namelijk zaterdag 17 september. Op zaterdag organiseren we voor iedereen een Doe-Dag in de omgeving van Udenhout. Vanaf 13.00 uur ga je diverse activiteiten doen, zoals steppen, nordic walking, frisbeen en/of outdooractiviteit. Deze dag sluiten we gezamenlijk af met een barbecue en eventueel deelname aan de Bonte Avond. De kosten voor de Doe-Dag bedragen 30,-. Inschrijven het briefje(uitnodiging) in te leveren.

  25 jaar lid! Bas van Loon is door het bestuur verrast met een bloemetje op de dag dat hij 25 jaar lid is geworden van Pro Patria (14 april). Gefeliciteerd!

  Fietstocht De fietstocht was dit jaar wat eerder gepland dan andere jaren. De organisatie had het evenement naar voren gehaald, omdat het in juni toch altijd al zo druk is.

  Het enige risico wat er gelopen kon worden was dat het weer iets minder zou worden, maar we hebben het getroffen, het was een prachtige avond.

  Al fietsend moesten er fotos gemaakt worden. De opdracht was om de foto zo precies mogelijk te maken, hij moest er net zo uit zien als op het route vel. Dus wij al liggend in de bossen, onder precies de goede hoek en met de juiste lichtinval de fotos genomen. En als hij dan niet goed was, dan nog eens opnieuw, want hij moest wel precies lijken! Fanatiek word je vanzelf als je meedoet. Eenmaal op het eindpunt aangekomen moest er nog een spelletje gedaan worden. Ook daar fanatieke gezichten en opperste concentratie om de belletjes door de hoepel te krijgen.

  Naderhand gezellig een borreltje en de reacties van andere fietsers. Prachtige route! en Mooi is het eigenlijk hier bij ons in de buurt he! heb ik meerdere malen gehoord. Iedereen was enthousiast en het was weer gezellig. Complimenten voor de organisatie van alle deelnemers!

  Turn & Speldag In de lessen gaat het er serieus aan toe. Iedereen is hard aan het oefenen, want de turn en speldag zit er weer aan te komen! De voorbereidingen zijn in volle gang, want dit keer is het niet in Dongen, maar bij ons in de Slagen. Naast de wedstrijd en de te verdienen medailles zijn er die dag weer heel veel leuke spellen en dingen te doen. Zo hebben we de klimwand, liggen de tumblingbanen er natuurlijk ook, komt er weer een vette demonstra-tie en wordt er ook dit jaar weer gedanst.

  Als je niet mee doet aan de wedstrijd, maar alleen aan de spelletjes mee wilt doen, dan kan dat ook. Dus broertjes, zusjes en vriendjes en vriendinnetjes mogen ook komen! Wil je meer informatie of wil je zien hoe het andere jaren was? Kijk op onze eigen site of ga naar http://turn-speldag.webs.com.

  Wij hebben er nu al zin in, goed oefenen, tot 28 mei!

  mei 2011

  k c g v p r o p a t r i aook te volgen op: