Nieuwe boeken Voorjaar 2012 - maklu.be · PDF fileNieuwe boeken I Voorjaar 2012 5 Nieuwe...

Click here to load reader

 • date post

  05-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  233
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of Nieuwe boeken Voorjaar 2012 - maklu.be · PDF fileNieuwe boeken I Voorjaar 2012 5 Nieuwe...

 • Nieuwe boeken

  Voorjaar 2012

 • Nieuwe boeken I Voorjaar 2012

  2

  Wonen voor 200.000 euro, all in Betaalbaar, energiezuinig, goed ontworpen en in leefbare omgeving 5

  Zolang de leeuw kan bouwen Liber amicorum prof. dr. Luc Goossens 5

  Overstromingen in de lage landen 6

  LogAnt Province of Antwerp, a logistics hub for the World 7

  Ruimte, logistiek en multimodaliteit Expertenworkshop in het kader van het beleidsondersteunend onderzoek van

  het Steunpunt Ruimte en Wonen 7

  International business, not as usual 8

  Macroeconomics and Beyond Essays in honour of Wim Meeusen 9

  Voortgezette accounting Boekhouding en financile rapportering Boek 2 10

  Gebroken evenwicht tussen Oost en West Multiculturele sociaal-economische wereldgeschiedenis 10

  Herinneringseducatie 11

  Lichaam, geest en ziel in de Nieuwe Tijd (1500-1750) 11

  Vroedkunde. Normale baring en kraambed 12

  Uitdagingen voor de ziekenfondsen in de eenentwintigste eeuw 12

  Cocreatief leiderschap Mierenspel 13

  E3-scan Emotie, energie en effectiviteit 13

  Wiens verhaal telt? Naar een narratieve en dialogische loopbaanbegeleiding 14

  Competentiemanagement met kansengroepen 14

  Professionele leergemeenschappen Een inleiding 15

  (Af)studeren met een functiebeperking 16

  Goesting in leren en werken 16

  Patterns in student learning Exploring a person-oriented and a longitudinal research-perspective 17

  Mobility Framework and Standard for Teacher Trainees Theoretical Framework 18

  Mobility Framework and Standard for Teacher Trainees Educational Outcomes 18

  Tien keer beter 4 Leraren verbeteren onderwijs door onderzoek 19

  Valuing the invaluable Effects of individual, school and cultural factors on the environmental values of children 20

  Mijn ouders migreerden om erop vooruit te gaan Onderwijs en de dynamische habitus 20

  Meertaligheid doorgelicht Perspectieven op meertalige mensen in een globaliserende samenleving 21

  Opgroeien in Rotterdam Tegendraads onderzoek in een grote stad 21

  Vleermuisouders en andere essays over het opgroeien in de stad 22

  Verblijfskalender 2012 23

  Segregatie in het basisonderwijs: geen zwart-witverhaal 23

  Begeleiding van slechtziende kleuters in de gewone school 24

  Minimaal Maxitaal Talige tips bij routines in de onthaalklas en de eerste kleuterklas 24

  Sensopathisch spel 25

  Van klein tot groot Ontwikkeling van het jonge kind 25

  Ouderschap Een andere blik op opvoeden vandaag 26

  Orthopedagogiek Ontwikkelingen, theorien en modellen 27

  Toch is het een goede keuze geweest Ervaringen van ouders van kinderen met ernstige meervoudige beperkingen 27

  Ontwikkelingsgericht werken met kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 28

  Psychiatrie in de klas Kompas bij opbrengstgerichte handelingsplannen in het onderwijs 29

  Opbrengstgericht werken: Vlot en vloeiend lezen Werkmap voor Pabostudenten 29

  Nieuwe boeken I Voorjaar 2012

  Garant-Uitgevers n.v.BE 0440 180 357Opgericht in 1990Algemene directie: Huug Van Gompel

  BelgiSomersstraat 13-152018 AntwerpenTel.: 03 231 29 00Fax: 03 233 26 59info@garant.bewww.garant-uitgevers.bewwwgarant-uitgevers.eu

  NederlandKoninginnelaan 967315 EB ApeldoornTel.: 055 522 06 25Fax: 055 522 56 94info@garant-uitgevers.nlwww.garant-uitgevers.nlwww.garant-uitgevers.eu

  Verenigd KoninkrijkGarant / Central Books99, Wallis RoadLondon E9 5 LNTel.: 0845 458 9911Fax: 0845 458 9912bill@centralbooks.comwww.centralbooks.com

  Verenigde Staten van AmerikaGarant / coronet Books311 Bainbridge StreetPhiladelphia PA 19147Tel.: 215 925 27 62Fax: 215 925 19 12jeffgolds@comcast.netwww.coronetbooks.net

  Verenigde Arabische EmiratenGarant / University Book House130 Planning Street Box 16983Al AinTel.: 755 82 29Fax: 755 69 11bookhous emirates.netwww.universitybookhouse.com

  Garant is een algemeen wetenschappelijke en informatieve uitgeverij voor studie, praktijk en onderzoek.

  Garant richt de aandacht vooral op boeken als studie-instrument.

  Dit is een ruim begrip:

  leerboekenvooropleidingen:universiteiten,hogescholen,

  informatieveboekenvoordiverseberoepsgroepen:inopvoe-

  ding en onderwijs, gezondheidszorg, welzijnssector, bedrijven

  enorganisaties,

  publicatiestenbehoevevanwetenschap-op-zich:proefschrif-

  ten, onderzoeksrapporten, congres- en symposiumverslagen,

  libriamicorum,

  boekenvoorhetbrede,geschooldepubliek:ouders,patinten,

  genteresseerdenvoorfilosofie,geschiedenis,politiek,milieu,

  Het aanbod bestrijkt vrijwel het hele gamma van vakdisciplines

  en belangstellingsgebieden. De auteurs zijn verspreid over alle

  universiteiten en vele hogescholen, instellingen, organisaties, ver-

  enigingen, bedrijven enz. in Nederland en Vlaanderen. Een aantal

  uitgaven zijn internationaal.

  Deze catalogus Nieuwe boeken is een momentopname met publi-

  caties die verschijnen of al verschenen in het voorjaar 2012.

  De catalogus 2011-2012 met ca. 2500 titels is beschikbaar.

 • Nieuwe boeken I Voorjaar 2012

  5

  Nieuwe boeken I Voorjaar 2012

  4

  F. Canfyn

  Wonen voor 200.000 euro, all in

  Betaalbaar, energiezuinig, goed ontworpen en in leefbare omgeving

  ISBN 978-90-441-2859-8 NUR 756 W17 x 24 cm198 blz.gellustreerdvierkleurendruk 27,-Verschenen

  Het kan dus echt: wonen voor 200.000 euro in Belgi. Alles wat met wonen en woningen te maken heeft, komt in dit boek aan de orde: betaalbaarheid, energiezuinigheid, architecturale kwaliteit en leefbaarheid, verpaupering van het patrimonium, suburbani-satie, woonwens, tuinwijken, CLT-logica, woonactoren met hun actieniveau, Itinera-analyse, budgetwoningen.

  De auteur stelt in primeur een ontwikkeling- en financieringsys-teem voor, waarbij een LOWOB Lokaal WoonOntwikkelings-Bedrijf de operationele en budgettaire middelen krijgt om bud-getwoningen met een maximumprijs van 200.000 euro all in te verkopen en te verhuren, waarbij na negen jaar de investeringen meer dan volledig gerecupereerd worden. Hij zet ook voorbeel-den van projecten met zeer betaalbare woningen op een rijtje, van de Engelse 60K-woningen van architect Richard Rogers over de Nederlandse rekkelijke huizen en gerijde huizen tot het Belgische Modus-concept. Gesprekken met zeven notoire woonactoren over dit integrale verhaal, over problemen en oplossingen maken het geheel nog completer.

  Uit de Inhoud:

  Analyse (Betaalbaarheid op een historisch breekpunt? - Verpau-pering van het patrimonium - Stad als slachtoffer van het betaal-baarheidsprobleem - Anders gaan denken over grondbezit - Van woonrealiteit door betaalbaarheid terug naar woonwens - Histori-sche verklaring van woonwens en woonrealiteit - Tuinwijken: nos-talgie of te actualiseren als stedelijk model? - Wedstrijd Ideen So-ciale Huisvesting: laatste poging om goed ontworpen woningen te bouwen? - Actoren en actieniveau: wie, wat, waar, hoe? - Plei-

  dooi voor een totaal andere aanpak - Itinera: van schaarste naar subsidies voor private woningbouw) Gesprekken (Burgemees-ter Patrick Janssens - Vastgoedonderzoeker Philippe Janssens - Sociaal onderzoeker Pascal De Decker - Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen - Trendwatcher Herman Konings - Makelaar Filip Dewaele - Huizenbouwer Philippe Huyzentruyt) Oplossingen (Lokaal Woonontwikkelingsbedrijf - Voorbeelden) Lokale over-heden en ontwikkelaars kunnen samen budgetwoningen bouwen om het woonprobleem op te lossen.

  Filip Canfyn, burgerlijk ingenieur-architect, is directeur Stadsplan-ning en -ontwikkeling van de Stad Kortrijk. Daarnaast is hij zaak-voerder van Vier voor consulting, organisator van de woonsemi-nars van de Stad Kortrijk en onafhankelijk expert voor de Vlaamse Regering in de Vlaamse Woonraad.

  P. De Decker, B. Hubeau, I. Loots & I. Pannecoucke (Red.)

  Zolang de leeuw kan bouwen

  Liber amicorum prof. dr. Luc Goossens

  ISBN 978-90-441-2873-4 NUR 758 W17 x 24 cm435 blz. 39,-Verschenen

  Woononderzoek in Vlaanderen betekent prof. dr. Luc Goossens, Universiteit Antwerpen. Hij was lange tijd de enige die weten-schappelijk gefundeerd geregeld een licht liet schijnen op de staat van wonen en woonbeleid.

  Bij zijn emeritaat brengt een keure aan auteurs een brede waaier onderwerpen bijeen. Een eerste deel gaat over de emeritus zelf en belicht onder meer zijn betekenis voor de ontwikkeling van een woonbeleid. Het tweede deel gaat over feiten en kennis, het derde over de soms wonderbaarlijke wereld van het woonbeleid, het vierde over de bewoners en hun organisaties. In het vijfde en laatste deel komt de stadsbuurt in beeld.

  Beter leren denken 30

  Werkmap Psycho-educatie bij dyslexie 30

  De Stemgids 31

  Ontwikkelingsdysfasie 31

  Werkboek voor afasie 32

  Handboek Spraakapraxie 32

  Woord en gebaar 33

  Oud, niet out Over ouderen met beperkingen en inclusie 33

  Authenticity in Community Essays in honor of Herman P. Meininger 34

  Zelfverwonding Psychodynamiek en psychotherapie 35

  Iets maken Beeldend werken nader bekeken 35

  Bagatellen Over kunst, levenskunst en maatschappij 36

  Celan auseinandergeschrieben Paul Celan in de Nederlandstalige pozie 37

  Sagefilosofie Pleidooi voor Afrikaanse wegen naar zelfstandigheid: religie, democratie, economie, ecologie 37

  Denken over duiden Inleiding tot de hermeneutiek 38

  Naar de hel met de hel? Essay over een groot mysterie 38

  Ethiek van relaties en seksualiteit 39

  Ethisch leiderschap in organisaties, bedrijfswereld, onderwijs, 40

  Digitale marketing en communicatie in de praktijk Twintig professionals aan het woord 40

  SI-Eenheden 41

  Cyclus

  Ma komt zondag bij ons