NCBOR 2015 | Betrouwbare beheerinformatie met BGT en IMBOR: areaal op orde (1/2)

of 13 /13
24-06-22 Marcel Zijlstra Adviseur assetmanagement V&OR Gemeente Amsterdam Assetmanagement en IMBOR in Amsterdam

Embed Size (px)

Transcript of NCBOR 2015 | Betrouwbare beheerinformatie met BGT en IMBOR: areaal op orde (1/2)

Programma assetmanagement

25 november 2015 Marcel ZijlstraAdviseur assetmanagementV&OR Gemeente AmsterdamAssetmanagement en IMBOR in Amsterdam

Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst.

Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken.Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en dan op Bestand.Kies de afbeelding en klik op Invoegen, daarna op Sluiten.

Klik niet op overal toepassen, omdat dan de achtergrond van alle dias wordt aangepast.Met Ctrl+Z kan dit hersteld worden.

Voor het mooiste resultaat is de verhouding 1024 x 768 pixels. Dit zorgt ervoor dat de foto in de achtergrond scherp wordt, en niet vervormt.

Klik op het pijltje naast Nieuwe dia om een nieuwe dia aan te maken. Kies een van de indelingen.

Klik op Indeling als de dia opnieuw moet worden aangepast aan de huidige indeling, of om een andere indeling toe te passen.

De tekstvakken van de dias hebben allen 9 niveaus.Eerste, tweede en derde niveau hebben een opsomming. Het vierde niveau is bold en geschikt voor een kopje.Het vijfde niveau is voor de basistekst. Zowel niveau vier als vijf lijnen automatisch uit aan de linkerkantlijn.Het zesde, zevende en achtste niveau lijnen uit onder resp. eerste, tweede en derde opsomming.Het negende niveau is een kleiner lettertype dat uitlijnt aan de linkermarge. Deze is geschikt voor bijvoorbeeld een bijschrift.

Let op: Let op: wissel van stijl met de knoppen voor lijstniveau verhogen of verlagen, of in MS Office met verkorte toetscombinatie Alt+Shift+ of Alt+Shift+

Gebruik dus niet de standaard opsomming- knoppen van MS Office om de stijl te veranderen!NCBOR 201523 april 2015Gemeente Amsterdam1

AssetmanagementActiviteiten en vaardigheden omoptimaal en duurzaam te managen de prestatie, risicos en uitgavenover de hele life-cycleom zo de lange termijn doelen van destakeholders en eigen organisatiete realiseren=

De systematische en gecordineerde activiteiten en vaardigheden waarmee de asset management organisatie zijn assets en asset-systemen optimaal en duurzaam managet, samen met de daaraan verbonden prestaties, risicos en uitgaven over hun gehele life-cycle, om zo de lange termijndoelen van de stakeholder(s) en eigen organisatie te realiseren. Definitie PAS55=Professioneel Beheer+Asset management: definitie2

NCBOR 2015City of Amsterdam2

3Beheerorganisaties: 7 stadsdelen en V&OR

Stadsdeel CentrumStadsdeel NoordStadsdeel ZuidStadsdeel ZuidoostStadsdeel Nieuw-westStadsdeel OostStadsdeel WestV&OR (vm dIVV)

Organisatie onderdelen

NCBOR 201523 april 2015Gemeente Amsterdam3

ProgrammeringAsset levering & ContractbeheerInformatievoorzieningBesturing

HRM & OrganisatiekwaliteitGerealiseerdeprestaties,kosten & risicosDoelen:prestatie, kosten & risicoDoel 2: stedelijke optimalisatieProcesgerichte beheercyclus: 5 processen per asset op ordeDoel 1: kunnen sturen op prestaties, kosten en risicos Proces 5Proces 3Proces 4Proces 1Proces 24

Maar eerst wil je weten: wat zijn mijn assets?Hoeveel objecten van welke materialen moet ik onderhouden?Welke leeftijd hebben deze objecten nu?NCBOR 20151 januari 2003Gemeente Amsterdam4

5

Tafel VerhardingenTafel GroenTafel Civiele ConstructiesAssettafels per vakdiscipline

Tafel OVL/ VRI

NCBOR 201523 april 2015Gemeente Amsterdam5

SCHOUWDetailnivo: puntlocatiesKader: wettelijke aansprakelijkheid Focus: veiligheidResultaat: werkpakket uitvoeringFrequentie: > 4 keer per jaar

TOESTANDSINSPECTIEDetailnivo: meetpunten areaalvakKader verhardingen: CROW 323Focus: beeldkwaliteit ORResultaat: toetsen prestaties, bestuurlijke afspraken en prioritering programmeringFrequentie: 2 keer per jaar

INSTANDHOUDINGSINSPECTIEDetailnivo: aeaalvakKader verhardingen: CROW 146-147Focus: technische kwaliteitResultaat: maatregelen en raming prioritering programmeringFrequentie: 1 keer per 2 jaar

SchademeldingSchademeldingSelectie B t/m DPROGRAMMERENIHP - MJPSCHADEHERSTELCyclisch en klein onderhoud RWS inspectiekader

6beheerbril: zorgplichttoetsers brilvoorspellersbrilVoorbeeld:Asset Verhardingen

NCBOR 201523 april 2015Gemeente Amsterdam6

Informatievoorziening en harmonisatie data

NCBOR 201523 april 2015Gemeente Amsterdam7In 2005 de eerste stappen naar uniformering.Hoe heet dit object bij jou?VP =Voetpad? Bij mij TT= Trottoir want een voetpad ligt bij mij in het park!Oh, dat heet bij ons een VG= Voetgangersgebied.Bosplantsoen? Dat heet bij ons Perk en dan hebben we nog een verschil tussen sierheesters en struiken!

8Consolideren en uniformeren

2016: 7 stadsdelen + V&OR

NCBOR 201523 april 2015Gemeente Amsterdam8

Informatiemodellen9

Besluit stuurgroep Assetmanagement april 2015 implementeren van IMBORProcedureafspraak: Aanvullingen hierop via de assettafels

NCBOR 201523 april 2015Gemeente Amsterdam9

10

Actuele dataDataset eenduidigKostenmodel

ConversieOudNieuwControle Data op orde brengenFinetunenEvaluerenConversie / migratie

Inventarisatie per asset/ per stadsdeel

IMBORBGT

NCBOR 201523 april 2015Gemeente Amsterdam10

Inrichting per asset

Assetmanagement (IMBOR)

ProgrammerenPlannenBegroten

3x per jaar update voor programmering:Jaarrapportage4 maandsrapportage8 maandsrapportage

Beheren van:Verhardingen, Groen, Bomen, Kunstwerken, TunnelsMeubilair, Speelvoorzieningen, Water, BordenImport

OVLVRI

Basis-informatieBGT/IMGeo

Hor. berichten-verkeer

CAD+

Export

Gisib 2.0(binnen = buiten)

Geo-care

Geovisia (inspectie bomen)Play-mappingABS data controlAansluiten op/ verbinden met generieke Amsterdamse voorzieningen (Datawarehouses, Atlas, BI, GIS, etc.)

Meldingen openbare ruimte

Klik op het pijltje naast Nieuwe dia om een nieuwe dia aan te maken. Kies een van de indelingen.

Klik op Indeling als de dia opnieuw moet worden aangepast aan de huidige indeling, of om een andere indeling toe te passen.

De tekstvakken van de dias hebben allen 9 niveaus.Eerste, tweede en derde niveau hebben een opsomming. Het vierde niveau is bold en geschikt voor een kopje.Het vijfde niveau is voor de basistekst. Zowel niveau vier als vijf lijnen automatisch uit aan de linkerkantlijn.Het zesde, zevende en achtste niveau lijnen uit onder resp. eerste, tweede en derde opsomming.Het negende niveau is een kleiner lettertype dat uitlijnt aan de linkermarge. Deze is geschikt voor bijvoorbeeld een bijschrift.

Let op: Let op: wissel van stijl met de knoppen voor lijstniveau verhogen of verlagen, of in MS Office met verkorte toetscombinatie Alt+Shift+ of Alt+Shift+

Gebruik dus niet de standaard opsomming- knoppen van MS Office om de stijl te veranderen!

11

LeveranciersG-4 GemeentenSamenhang IMBOR

IMBOR biedt een minimale set gestandaardiseerde beheerkenmerken om inspectie, onderhoud en bestekken te faciliteren

IMBOR is niet wettelijk verplicht, maar wordt wel gemplementeerd in de verschillende beheersystemen12

IMBOR en BGT - IMGeo

IMBOR is een informatiemodel dat gebruik maakt van de BGT

NCBOR 201523 april 2015Gemeente Amsterdam13

Wat verwacht Amsterdam?

14Door gebruik IMgeo, BGT en IMBOR en andere basisregistraties de data op orde

Grote kwaliteitsslag met uiteindelijk de mogelijkheid tot benchmarking met G4 en andere gemeenten

NCBOR 201523 april 2015Gemeente Amsterdam14