Nationale-Nederlanden, Erik van de Crommenacker & Erik van Marle: Gezocht risico adviseur m/v

download Nationale-Nederlanden, Erik van de Crommenacker & Erik van Marle: Gezocht risico adviseur m/v

of 30

Embed Size (px)

description

Gezocht: risico adviseur m/v Het bewust inzetten van integraal risicomanagement levert een belangrijke bijdrage aan de bedrijfscontinuïteit. En dat is belangrijk voor ondernemers. Risicoadvies pas je niet eenmalig toe. Het is een continu proces waarbij de kansen en risico’s van een onderneming afgezet worden tegen de realisatie van bedrijfsdoelstellingen. Want het kennen van risico’s geeft de vrijheid om te ondernemen.
De vraag naar integraal advies over het beheersen van bedrijfsrisico’s groeit. Als adviseur bent u voor ondernemers een logische partij om over risico’s in gesprek te gaan. Hoe kunt u uw klanten beter informeren over mogelijke risico’s? Waar liggen kansen voor u? Hoe kunt u risicomanagement concreet toepassen in uw klantadvies? 
Bezoek de parallelsessie voor een antwoord op deze en andere praktische vragen. http://vbdag.nl/?page_id=87

Transcript of Nationale-Nederlanden, Erik van de Crommenacker & Erik van Marle: Gezocht risico adviseur m/v

 • 1. Gezocht:Risico-adviseur m/vErik van de Crommenacker, Rayondirecteur Sales nl.linkedin.com/pub/erik-van-de-crommenacker/1b/734/406
 • 2. Agenda Kansen met Bedrijfscontinuteit en risico-advies Erik van de Crommenacker Wat verwacht uw klant van uw risico-advies? Erik van Marle In 7 stappen van verzekeringsadviseur naar risico-adviseur Erik van de Crommenacker 2
 • 3. Stelling 1Heeft de ondernemer inzicht in het risicobeleid van (toe)leveranciersof bedrijven waar dat bedrijf afhankelijk van is? Wat zegt het MKB? Ja 19% Nee 67% 0% 20% 40% 60% 80% 100%Bron: TNS/Nipo, Onderzoek Risicomanagement, november 2012 3
 • 4. Stelling 2Zijn bedrijven in de MKB transport sector in staat om het wegvallenvan de twee belangrijkste opdrachtgevers op te vangen? Wat zegt het MKB? Ja 49% Nee 41% 0% 20% 40% 60% 80% 100%Bron: TNS/Nipo, Onderzoek Risicomanagement, november 2012 4
 • 5. 94% van het management is zich welbewust van risicos, maar borgt dit nietin de organisatie % Bewust van incidenten Vast agendapunt MT- vergaderingen 56 Risicobeheersing dagelijkse gang van zaken 43 36 Bedrijf laat zich adviseren 28 23 Houding: bedrijf is professioneel bezig (geborgd in organisatie) MKBBron: TNS/Nipo, Onderzoek Risicomanagement, november 2012 5
 • 6. En ondernemers handelen er niet naarDe helft heeft geen risicoanalyse. 72% heeft geen bedrijfcontinuteitsplan. % Periodiek RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) Risicoanalyse 72 Bedrijfscontinuteitsplan of - strategie 51 Bedrijfscontinuteitsprocedures 37 28 22 Businessrecoveryplan MKBBron: TNS/Nipo, Onderzoek Risicomanagement, november 2012 6
 • 7. Focus op advies en minder opafsluiten van verzekeringenEigenschappen Wat zou een adviseur/partneradviseur/partner: moeten doen (gewenst): &Bron: TNS/Nipo, Onderzoek Risicomanagement, november 2012 7
 • 8. Erik van Marleerikvanmarle.risicomanagement.nl e.vanmarle@risicomanagement.nl nl.linkedin.com/pub/erik-van-marle/1/964/183
 • 9. Nederlands Adviesbureau voorRisicomanagement. Wij zorgen ervoor dat bedrijvenin balans zijn met hun risicos. AdviesDit doen wij door: Training &Training, Coaching & Advies CoachingVastleggen risicos (NARIS)Kennisdeling (NARIS) NARIS software
 • 10. StellingKlanten kiezen intermediairs nu op basis vande laagste prijs
 • 11. Hoe kiezen klanten??1. Vind ik je leuk? 2. Kan ik je vertrouwen?Gebaseerd op intuitie Pure emotie; Angst wegnemen3. Begrijp jij onze business? 4. Weet jij wat ik nodig heb?Kwalificatie; gebaseerd op verstand Balance score card
 • 12. Toekomstig intermediair.Weet zijn toegevoegde waarde omdat hij: 1. Zich verdiept in de klant 2. Kennis heeft van de branche 3. De juiste vragen stelt 4. De klant aan u denkt!
 • 13. 1. Zich verdiept in de klant DOELEN Welke doelen heeft mijn klant? RISICOPROFIEL Wat is het risicoprofiel van mijn klant? BRANCHE wat zijn de kenmerken? CONCURRENTIE Wie zijn de concurrenten?
 • 14. 2. Kennis heeft van de branche1. Door de juiste vragen aan de klant te stellen2. ..Door het gebruik van onze kennisbank Actuele kennisbank -Risico informatie per branche -Vele verschillende risicoprofielen -Standaard modelrisicos -Vele modelmaatregelen
 • 15. Kennisbank Risicokaart
 • 16. 3. De juiste vragen stelt Weet ik wat mijn klant beweegt en welke taal hij spreekt? Doel Stakeholders Interne Bedrijfsvoering
 • 17. Juiste rapportage Klanten/a fnemers Werk- Toeleve nemers ranciers Aandeel Banken -houder Verzeke Directie raar
 • 18. Voorbeeld rapportagesRapportage strategische risicos
 • 19. Rapportage tactische risicos
 • 20. Rapportage operationele risicos
 • 21. 4. De klant aan u denkt! 1. Rapportages die aansluiten 2. Belangrijke momenten herkennen 3. Kennis deelt 4. Netwerken organiseert 5. Scherp op trends en ontwikkelingenweet u wat er bij de klant speelt?