MJP Heuvelland 2014-2019 omgevinganalyse 1

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of MJP Heuvelland 2014-2019 omgevinganalyse 1

 • Omgevingsanalyse Gemeente

  Heuvelland

 • Inhoudsopgave Algemeen ................................................................................................................................................. 4

  Heuvelland in enkele cijfers ................................................................................................................ 4

  Grondgebied .................................................................................................................................... 4

  Bevolking ......................................................................................................................................... 4

  Wegen en waterlopen ..................................................................................................................... 4

  Economie ......................................................................................................................................... 4

  Demografische kenmerken ..................................................................................................................... 5

  Loop van de Bevolking ......................................................................................................................... 5

  Evolutie totale bevolking ................................................................................................................. 5

  Bevolkingsprojecties ........................................................................................................................ 5

  Bevolkingsstructuur ......................................................................................................................... 6

  Afhankelijkheidsratio ....................................................................................................................... 6

  Natuurlijke accress .......................................................................................................................... 7

  Migraties .......................................................................................................................................... 7

  Huishoudens ........................................................................................................................................ 7

  Evolutie huishoudens ...................................................................................................................... 7

  Projecties van de huishoudens ........................................................................................................ 7

  Evolutie alleenwonende vrouwen / mannen .................................................................................. 8

  Projecties van alleenwonende vrouwen en mannen ...................................................................... 8

  Inburgering en integratie .................................................................................................................... 8

  Bestuurskracht Gemeente .................................................................................................................... 8

  Ontvangsten ........................................................................................................................................ 8

  Aanvullende personenbelasting .......................................................................................................... 9

  Opcentiemen op de onroerende voorheffing ................................................................................... 10

  Uitgaven ............................................................................................................................................ 10

  Uitstaande schuld .............................................................................................................................. 11

  Personeelsaantallen .......................................................................................................................... 12

  Bestuurskracht OCMW ....................................................................................................................... 12

  Totale middelen aan het OCMW ....................................................................................................... 12

  Totale schuld OCMW ......................................................................................................................... 12

  Lokaal woonbeleid................................................................................................................................. 13

  Kwalitatieve ontwikkeling van cultuur en vrije tijd ............................................................................... 13

  SWOT analyse : aanbod/beleid ......................................................................................................... 13

 • Visie ................................................................................................................................................... 15

  Deelname van de bevolking aan het culturele en vrijetijdsleven : ons aanbod.................................... 15

  SWOT analyse beleid en programmatie aanbod ............................................................................... 15

  Visie ................................................................................................................................................... 17

  Laagdrempelige bibliotheek .................................................................................................................. 17

  SWOT analyse beleid en aanbod ....................................................................................................... 17

  Visie ................................................................................................................................................... 19

  Toeristisch Heuvelland .......................................................................................................................... 19

  SWOT analyse beleid en aanbod ....................................................................................................... 19

  Visie ................................................................................................................................................... 21

  Interne organisatie ................................................................................................................................ 22

  Strategische planning ........................................................................................................................ 22

  Organisatiestructuur ......................................................................................................................... 23

  ICT ...................................................................................................................................................... 23

  Procesbeheer ..................................................................................................................................... 24

  Dienstverlening ................................................................................................................................. 24

  Communicatie ................................................................................................................................... 24

  HRM ................................................................................................................................................... 24

  Participatie ............................................................................................................................................ 26

  De opmaak van een omgevingsanalyse en visie , in samenspraak met de adviesraden. ................. 26

  Het toetsen van het flankerend onderwijsbeleid bij onze lagere scholen. ....................................... 26

  Terugkoppelingsmomenten mbt. belangrijke investeringsdossiers . ............................................... 27

  Woonbeleid .................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

  Toekomstvisie kerken ........................................................................................................................ 28

  Bijlage 1: omgevingsanalyse wonen ...................................................................................................... 29

 • Algemeen

  De gemeente Heuvelland telt acht dorpen: De Klijte, Dranouter, Kemmel, Loker, Nieuwkerke,

  Westouter, Wijtschate en Wulvergem. Heuvelland dankt haar naam aan het glooiende landschap,

  uitzonderlijk in Vlaanderen. De streek is ook al 2.500 jaar bewoond, en uit verscheidene periodes zijn

  er resten bewaard gebleven.

  Heuvelland in enkele cijfers

  Grondgebied

  Met een oppervlakte van 9437 ha behoort de gemeente tot een middengroep in West-Vlaanderen.

  Opvallender zijn het aandeel van de bebouwde oppervlakte (6,5 %) en het aandeel dat gebruikt

  wordt voor de landbouw (87 %). Het resultaat is een zeer landelijk gebied, gekenmerkt door een

  sterk verspreide bewoning.

  Bevolking

  Het aantal inwoners bedraagt 7.940 (01/01/2012). De bevolkingsdichtheid bedraagt daarmee 84

  inw./km wat opnieuw wijst op het rustige karakter van de streek. De ruim 3200 huishoudens

  situeren zich voor de helft buiten de 8 kernen. Een ander opvallend gegeven is de permanente

  aanwezigheid van vreemdelingen, vooral Fransen (5 % van de totale bevolking).

  Wegen en waterlopen

  De gemeente telt 56 km gewestwegen, vooral uitvalsw