Samen werken aan de regio Maastricht Heuvelland

Click here to load reader

 • date post

  21-Dec-2014
 • Category

  Travel

 • view

  329
 • download

  2

Embed Size (px)

description

GOMV presentatie

Transcript of Samen werken aan de regio Maastricht Heuvelland

 • Samen werken aan de regio Maastricht Heuvelland

  WimJan Doelman, juni 2010

  NB titel , bedoeld is samen werken aan, niet in

  *

 • Gebiedsagenda Limburg

  Gezamenlijk product van Rijk en regio, gebaseerd op bestaand beleid en agendas; o.a.

  Stedelijk Netwerk Zuid-Limburg,

  Limburgse Investeringsagenda

  Regiovisies en MUPs

  Ambities en opgaven voor Limburg gekoppeld aan fysiek-ruimtelijke projecten

  Gebiedsagenda is kweekvijver voor de agenda van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

  *

 • Stedelijk Netwerk Zuid Limburg

  1 van de 6 Nationale Stedelijke Netwerken

  Krachtenbundeling tussen Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en kerngemeenten Nationaal Landschap Zuid-Limburg

  Samen met aansluitende Euregio een hoogwaardige en duurzame Europese kennis- en verblijfsregio vormen om zo aantrekkelijkheid voor hoogopgeleide werknemers vergroten

  Bestaande kwaliteiten van Zuid-Limburg versterken en benutten:

  Hoogwaardige woon/leefomgeving

  Groene kern

  Groot aanbod aan cultuurhistorie

  *

 • Kernthemas Stedelijk Netwerk

  Economische structuurversterking

  Euregionale bereikbaarheid

  Integrale gebiedsontwikkeling

  Culturele kwaliteit

  Nationaal Landschap Zuid-Limburg

  Stedelijke kwaliteit

  Uitvoering op basis van projecten op de ontwikkelingsagenda van SNZL Bevorderen hoogwaardigheid en duurzaamheid van het gebied in zijn totaliteit

  Aansluitend op Rijks- en Europees beleid

  *

 • MeerjarenUitvoeringsProgramma
  Maastricht Heuvelland 2010-2014

  Samenhang en hoofdlijnen

 • Hoofdlijnen MUP 2010-2014

  Waarom Meerjaren UitvoeringsProgramma

  Visie GOMV En groene weldadige stadNiet dekkend voor geheel HeuvellandWel alle programmalijnen benoemd

  Behoefte aan samenhang

  Inhoudelijk en financieel kader

  *

 • Hoofdlijnen MUP 2010-2014

  De nieuwe Uitdaging

  Werk en vestigingsklimaat
  Daling bevolkingDaling beroepsbevolkingVerdwijnen oude industrie
 • Hoofdlijnen MUP 2010-2014

  Het nieuwe doel

  Economische weerbaarheid
  Vijf programmalijnenKenniseconomieCultuurGrensoverschrijdende bereikbaarheidLandschap, leisure en zorgWoonmilieus
 • Hoofdlijnen MUP 2010-2014

  Programmalijnenvijfhoek

  Kenniseconomie
  (BBO Life & Science)


  Cultuur Grensoverschrijdende

  (BBO Cultuursprong) bereikbaarheid

  Aantrekkelijk (BBO Grensov. Vestigingsklimaat Openbaar Behoud/versterken Vervoer, BBO A2 passage)

  Werkgelegenheid

  Woonmilieus Landschap, leisure en zorg (BBO GOMV, Heuvelland)

 • Hoofdlijnen MUP 2010-2014

  Het nieuwe doel

  Economische weerbaarheid
  Twee onderscheidende themasLigging in EuropaDuurzaamheid
 • Hoofdlijnen MUP 2010-2014

  De programmalijnen

  Kenniseconomie
  DoelstellingVersterking positie Lifescience in regio en vakgebiedVergroting aandeel internationaal onderwijs
 • Hoofdlijnen MUP 2010-2014

  De programmalijnen

  Cultuur
  DoelstellingBlijvende imagoverbeteringDuurzame vergroting werkgelegenheidToename aantal bezoekersCreative industries
 • Hoofdlijnen MUP 2010-2014

  De programmalijnen

  Grensoverschrijdende bereikbaarheid
  DoelstellingVergroting doorstroming en bereikbaarheidBeperking autogebruikGroei gebruik fiets en OV
 • Hoofdlijnen MUP 2010-2014

  De programmalijnen

  Landschap, leisure en zorg
  DoelstellingVergroten bekendheid vrijetijdsbestemming regio Verlenging gem. verblijfsduurGroei herhaalbezoek met 50%
 • Hoofdlijnen MUP 2010-2014

  De programmalijnen

  Woonmilieus
  DoelstellingBevorderen stedelijk wonenGestapelde woonvormen met beleid toevoegenBevorderen grondgebonden woonmilieus
 • Hoofdlijnen MUP 2010-2014

  De programmalijnen

  Landschap, Leisure en zorg
  Toelichting programma GOMMV Twee voorbeelden uit GOMMVRoutenetwerkStad, Land en voedsel
 • Aon de geng