Merel de Jong

of 11 /11
Coronel Institute Kwaliteit van werken vragenlijst voor werkenden die een diagnose kanker hebben (gehad) Promovenda: Merel de Jong MSc Promotor: Prof. dr. Monique H.W. Frings-Dresen Copromotores: Dr. Angela G.E.M. de Boer Dr. Sietske J. Tamminga Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC, Amsterdam Papendal, Bedrijfsgeneeskundige dagen, 26 mei 2016

Embed Size (px)

Transcript of Merel de Jong

Page 1: Merel de Jong

Coronel Institute

Kwaliteit van werken vragenlijst voor werkenden die een diagnose kanker

hebben (gehad)

Promovenda: Merel de Jong MSc

Promotor: Prof. dr. Monique H.W. Frings-DresenCopromotores: Dr. Angela G.E.M. de Boer

Dr. Sietske J. Tamminga

Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC, AmsterdamPapendal, Bedrijfsgeneeskundige dagen, 26 mei 2016

Page 2: Merel de Jong

Coronel Institute

Coronel Instituut voor Arbeid enGezondheid

Missie: Preventie van beroepsziekten en bevorderingvan arbeidsparticipatie

Page 3: Merel de Jong

Coronel Institute

Achtergrond 1

Het aantal werkenden met diagnose kanker stijgt

Werkhervatting en werkbehoud is een uitdaging door ziekte- en werkgerelateerde problemen

Werknemers met een lagere kwaliteit van werken verlaten eerder de organisatie dit willen we voorkomen!!

Wij onderzoeken wat werkenden die een diagnose kanker hebben (gehad) zelf van hun werksituatie vinden: Kwaliteit van Werken (KvW)

Page 4: Merel de Jong

Coronel Institute

Achtergrond 2

Doel onderzoeksproject:

• Beschrijven van KvW bij werkenden die een diagnose kanker hebben (gehad)

• Ontwikkeling van vragenlijst om KvW te meten

De vragenlijst is generiek voor werkenden:• met verschillende diagnoses kanker• die korter en langer geleden zijn teruggekeerd in

hun werk• in loondienst en zelfstandig ondernemers

Page 5: Merel de Jong

Coronel Institute

De kwaliteit van werken vragenlijst voor werkenden die een diagnose kanker hebben (gehad)

(The Quality of Working Life Questionnaire for Cancer Survivors; QWLQ-CS)

Opdracht: U krijgt nu even de tijd om de QWLQ-CS in te vullen…..(En na afloop van de sessie kunnen we uw KvWscore berekenen!)

Page 6: Merel de Jong

Coronel Institute

Inhoud van de QWLQ-CS

Betekenis van werk

Beleving van de eigen

werksituatie

Sfeer in de werkomgeving

Begrip en erkenning vanuit

de organisatie

Problemen ten gevolge van de gezondheids-

situatie

• Vijf schalen met in totaal 23 items

Page 7: Merel de Jong

Coronel Institute

Ontwikkeling van de QWLQ-CS

Fase 1 Genereren van KvWaspecten

Fase 2Constructie

items

Fase 3Vooraf testen

vragenlijst

Fase 4Veld

studie

VragenlijstQWLQ-CS

6 Johnson, Aaronson, Blazeby et al., 2011

EORTC QoL groep: richtlijnen voor het ontwikkelen van vragenlijst modules6

Page 8: Merel de Jong

Coronel Institute

Een paar uitkomsten…

De QWLQ-CS is een valide en betrouwbare vragenlijst

Werkenden die diagnosekanker hebben (gehad)

Gezonde mensen zonder beperking in het werk

N = 432 N = 45

Gem. score QWLQ-CS:75 (0-100)

Gem. score QWLQ-CS:79 (0-100)

Kwaliteit van werken score is significant lager bij werkenden die diagnose kanker hebben (gehad) en die comorbiditeit/andere beperkingen in het werk rapporteren: met name vermoeidheid

Page 9: Merel de Jong

Coronel Institute

Relevantie bedrijfsartsen

Ondersteuning in proces van terugkeer naar werk en werkbehoud: individuele ondersteuning in beleving van de werksituatie

Aantonen verbetering of verslechtering KvW

Page 10: Merel de Jong

Coronel Institute

Hartelijk bedankt voor jullie aandachtZijn er vragen?

E-mail: [email protected]

Page 11: Merel de Jong

Coronel Institute

Berekenen KvW score (0-100)

Aantal punten Antwoordcategorie

1 Helemaal oneens

2 Oneens

3 Een beetje oneens

Aantal punten Antwoordcategorie

4 Een beetje eens

5 Eens

6 Helemaal eens

1) Ruwe totaalscore: Tel al uw punten bij elkaar op

2) Minimum ruwe score: laagst haalbare score = 23

3) Score range: verschil tussen laagst en hoogst haalbare score = 115 (138-23)

4) ((ruwe totaalscore – 23)/115) * 100