Meldpunt vuurwerkvrije zone Gouda · PDF file 2018. 9. 7. · Meldpunt vuurwerkvrije...

Click here to load reader

 • date post

  20-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Meldpunt vuurwerkvrije zone Gouda · PDF file 2018. 9. 7. · Meldpunt vuurwerkvrije...

 • Meldpunt vuurwerkvrije zone Gouda

  Resultaten van het meldpunt en achtergrondinformatie

  Gouda, 10 februari 2016

  Meldpunt vuurwerkvrije zone Gouda

 • Meldpunt vuurwerkvrije zone Gouda

  Beter 1 centrale vuurwerkshow op de Markt, dan 40% meer fijnstof in de lucht.

  De Partij voor de Dieren wil dat het afsteken van vuurwerk door particulieren verboden wordt. In plaats daarvan kunnen professionele vuurwerkshows georganiseerd worden. Een standpunt dat wordt gedeeld door artsen, burgemeesters en politie. En een standpunt waarin een ruime meerderheid van de bevolking zich kan vinden. Elke jaarwisseling lopen honderden mensen ernstig letsel op, waaronder een groot aantal kinderen - in de meeste gevallen als gevolg van legaal vuurwerk. De helft van de slachtoffers zijn omstanders die zelf geen vuurwerk afstaken, zowel tijdens als buiten de toegestane afsteektijden. Daarnaast ervaren veel mensen gezondheidsklachten en stress. Er is veel overlast en schade. Vuurwerk bevat zware metalen en andere zeer giftige stoffen, die grond, lucht en water ernstig vervuilen. Na afloop van iedere jaarwisseling moet zo'n drie miljoen kilo extra afval worden opgeruimd. Ook dieren lijden ernstig onder vuurwerk: door angst, stress maar ook lichamelijk letsel. Elk jaar zijn er excessen richting wilde dieren, zo ook in Gouda. Tevens worden dieren ernstig verstoord in hun natuurlijke habitat en sterven er elk jaar weer dieren van angst. Vanwege het grote gevaar van lichamelijk letsel wordt in de meeste andere landen niet toegestaan dat vuurwerk door burgers zelf wordt afgestoken. Uit onderzoek onder Nederlandse gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters blijkt dat een ruime meerderheid van hen het idee van een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling steunt. Ook een ruime meerderheid van de bevolking wil alleen nog professionele vuurwerkshows. Ook de Partij voor de Dieren Gouda is een voorstander van een verbod op particulier vuurwerk en voorstander van een centrale vuurwerkshow. In afwachting van dat landelijke verbod, willen we dat er zoveel mogelijk vuurwerkvrije zones in Gouda komen. Daartoe is medio december 2015 het ‘meldpunt vuurwerkvrije zone’ op onze website geopend. Goudse inwoners konden via dit meldpunt voor hun straat, een park of ander gebied een verzoek tot het instellen van een vuurwerkvrije zone indienen. Deze aanvragen, al dan niet voorzien van reden, zijn opgenomen in dit dossier. Daarnaast is achtergrondinformatie over de effecten van vuurwerk voor mens, dier en milieu opgenomen. Ook een overzicht van berichten uit de media over vuurwerk is toegevoegd. Vuurwerk afsteken met Oud en Nieuw is een traditie die vorig jaar op de Nederlandse lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed is geplaatst. Het in stand houden van deze traditie op de huidige wijze van de viering van Oud en Nieuw staat echter niet in verhouding tot de letsels, de schade, de veiligheidsproblemen en de maatschappelijke overlast die vuurwerk tot gevolg heeft.

 • Meldpunt vuurwerkvrije zone Gouda

  Vuurwerk Wat feiten en cijfers Op de spoedeisende hulp werden volgens gezamenlijk onderzoek van VeiligheidNL en de NOS, 482 mensen behandeld wegens vuurwerkletsel. Zeker 108 vuurwerkslachtoffers zagen tijdens de jaarwisseling een traumachirurg, zo rapporteerde de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT). De helft van de meer dan honderd slachtoffers die afgelopen jaarwisseling een traumachirurg zagen, was jonger dan 16 jaar. En in 70 procent van de gevallen staken de slachtoffers zelf het vuurwerk af. De roep uit de samenleving om een geheel vuurwerkverbod wordt steeds luider. Uit het rapport ‘Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015’ (in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgevoerd door Veiligheid NL) blijkt dat iets meer dan tweederde van alle ongevallen waarin het soort vuurwerk bekend is, veroorzaakt werd door legaal vuurwerk en iets minder dan eenderde door illegaal vuurwerk. Verder werd onder meer het volgende geconstateerd: • 66% van alle ongevallen met oogletsel werd veroorzaakt door legaal vuurwerk • 80% van alle ongevallen met brandwonden werd veroorzaakt door legaal vuurwerk • 100% van alle ongevallen die leidden tot amputatie werd veroorzaakt door illegaal vuurwerk

  Animo neemt af Oudjaar moet weer een feestje worden Het digitale meldpunt voor vuurwerkoverlast heeft meer dan 82.000 klachten ontvangen. Vorig jaar waren dit er nog ruim 71.000. De meeste klachten komen uit Rotterdam (3042), Amsterdam (2983) en Den Haag (2027). Uit Gouda kwamen 432 klachten binnen. Een stijging van maar liefst 35% t.o.v. van de periode 2014/2015, het waren er toen 317. De steun onder particulieren en organisaties voor een verbod op consumentenvuurwerk is sinds de jaarwisseling bijna verzevenvoudigd sinds de jaarwisseling. Bij het zogeheten Vuurwerkmanifest hebben zich inmiddels 680 organisaties aangesloten. Eind vorig jaar stond de teller nog op honderd clubs. Nieuw zijn onder andere het Longfonds, een aantal GGD’s en de Dierenbescherming. Na GroenLinks, de Partij voor de Dieren en 50Plus heeft nu ook de SGP zich achter het manifest geschaard. Ook steeds meer particulieren steunen het manifest. 27.000 mensen hebben online hun handtekening gezet. Eind december waren dat nog 4.500 ondertekenaars. Uit onderzoek onder ruim 90.000 respondenten van het ING Economisch Bureau bleek dat bijna negen op de tien (88%) geen geld aan vuurwerk uitgaf. Over de periode 2014/2015 is er volgens de vuurwerkhandelaren zo rond de 65 miljoen aan vuurwerk verkocht. In 2015/2016 gaat er per persoon even veel over de toonbank, al ligt het aantal respondenten dat aangeeft vuurwerk te zullen kopen 2015/2016 iets lager dan 2014/2015 (resp. 12% om 14%). Het ING Economisch Bureau verwachtte daarom dat het totaalbedrag aan vuurwerk iets lager zou uitvallen dan in de periode 2014/2015.

  Esther Verhoeff van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG): “Langzaam maar zeker verdwijnt de tolerantie voor vuurwerk. Nederlanders zijn het zat dat er elk jaar gewonden vallen en bushokjes de lucht in gaan. Je moet op 31 december veilig met je kind over straat kunnen.”

  file:///C:/Users/user/Desktop/vuurwerkmanifest https://www.ing.nl/nieuws/nieuws_en_persberichten/2014/12/ing_vraag_van_vandaag_dit_jaar_voor_minder_geld_aan_vuurwerk_de_lucht_in.html

 • Meldpunt vuurwerkvrije zone Gouda

  Groeiend verzet tegen vuurwerk Vuurwerkvrije zones in opmars Op verschillende plaatsen in Nederland werd op oudejaarsavond vanwege het groeiende verzet tegen vuurwerk een algemene vuurwerkshow georganiseerd. Ook waren er bepaalde vuurwerkvrije zones ingesteld in gemeenten als Groningen en Amersfoort. Eind november 2015 bleek uit onderzoek van het AD dat één op de vijf gemeenten bij de jaarwisseling 2015/2016 een vuurwerkvrije zone instelde.

  In zeker 56 gemeenten zijn vuurwerkvrije zones ingesteld. Dat zijn er 13 meer dan vorig jaar: een stijging van 30 procent. Onder de 'nieuwkomers' zitten grote steden als Groningen, Amersfoort, Alkmaar en Dordrecht. Vooral rond verzorgingshuizen (in 26 gemeenten), kinderboerderijen (16) en scholen (13) wordt het afsteken van vuurwerk aan banden gelegd. Gemeenten kunnen binnen hun grenzen meerdere locaties als vuurwerkvrije zone aanwijzen.

  Nagenoeg alle gemeenten die vorig jaar vuurwerkvrije zones instelden, deden dat dit jaar opnieuw of verhoogden het aantal vuurwerkvrije zones binnen de gemeentegrenzen. In Hilversum en Alkmaar gold een vuurwerkverbod voor het hele centrum. In andere plaatsen mocht niet worden geknald rond scholen, ziekenhuizen en dierenasiels. Zeist verbood het afsteken van vuurwerk rond het asielzoekerscentrum, om vluchtelingen niet te laten schrikken.

  Screenshot van de eindstand voor Gouda op het meldpunt Vuurwerkoverlast.

  Voor de periode 2015/2016 kwamen 432 klachten binnen. Een stijging van maar liefst 35% t.o.v. van de periode 2014/2015, dit waren er toen 317.

  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4195854/2015/11/26/Steeds-meer-gemeenten-doen-vuurwerk-in-de-ban.dhtml https://localfocus2.appspot.com/56576428b2bac

 • Meldpunt vuurwerkvrije zone Gouda

  Uitspraken Enige reacties op meldpunt vuurwerkvrije zone Gouda

  “Een zeer angstige dochter die dagen van tevoren al niet meer de deur uit durft en al zolang ze bij ons is twee tot drie nachten rond de jaarwisseling naast mij slaapt (ze is nu 14 jaar).

  Daarnaast ook twee katten die ieder jaar weer helemaal van slag zijn.”

  “Direct na Sinterklaas wordt er al regelmatig geknald en na nieuwjaar gaat het ook nog wel een tijdje door. Onze katten en andere dieren in de buurt worden er gestresst van

  en zelf erger ik me ook aan het weggegooide geld en de schade aan het milieu.”

  “Vaak wordt vuurwerk afgestoken in het Steinse Groen1. Iedere keer schrik ik me lam. En vaak hebben we tegen het einde van het jaar de hond van onze dochter te logeren. Het dier is als de dood voor vuurwerk en ligt soms nog wel een uur na een harde knal

  te trillen als een rietje, weggekropen naar een donkere plek in ons huis.”

  “Gehele middag zware knallen, jonge gasten verdwijnen richting Ridder van Catsweg. Bellen heeft geen zin ze verplaatsen zich snel. Trouwens ik verwacht niets van de politie als

  de politiek de andere kant op kijkt. Onze hondjes maar onder de kalmeringstabletten stoppen. Een vuurwerkvrije zone zal er niet komen omdat de betreffende wedhouder (H.N)

  liever wil scoren op ophalen plastic dan in hinder en vervuiling. We zijn er klaar mee.”

  "Geachte B&