Meldpunt vuurwerkvrije zone Gouda · 2018. 9. 7. · Meldpunt vuurwerkvrije zone Gouda Beter 1...

of 17/17
Meldpunt vuurwerkvrije zone Gouda Resultaten van het meldpunt en achtergrondinformatie Gouda, 10 februari 2016 Meldpunt vuurwerkvrije zone Gouda
 • date post

  20-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Meldpunt vuurwerkvrije zone Gouda · 2018. 9. 7. · Meldpunt vuurwerkvrije zone Gouda Beter 1...

 • Meldpunt vuurwerkvrije zone Gouda

  Resultaten van het meldpunt en achtergrondinformatie

  Gouda, 10 februari 2016

  Meldpunt vuurwerkvrije zone Gouda

 • Meldpunt vuurwerkvrije zone Gouda

  Beter 1 centrale vuurwerkshow op de Markt, dan 40% meer fijnstof in de lucht.

  De Partij voor de Dieren wil dat het afsteken van vuurwerk door particulieren verboden wordt. In plaats daarvan kunnen professionele vuurwerkshows georganiseerd worden. Een standpunt dat wordt gedeeld door artsen, burgemeesters en politie. En een standpunt waarin een ruime meerderheid van de bevolking zich kan vinden. Elke jaarwisseling lopen honderden mensen ernstig letsel op, waaronder een groot aantal kinderen - in de meeste gevallen als gevolg van legaal vuurwerk. De helft van de slachtoffers zijn omstanders die zelf geen vuurwerk afstaken, zowel tijdens als buiten de toegestane afsteektijden. Daarnaast ervaren veel mensen gezondheidsklachten en stress. Er is veel overlast en schade. Vuurwerk bevat zware metalen en andere zeer giftige stoffen, die grond, lucht en water ernstig vervuilen. Na afloop van iedere jaarwisseling moet zo'n drie miljoen kilo extra afval worden opgeruimd. Ook dieren lijden ernstig onder vuurwerk: door angst, stress maar ook lichamelijk letsel. Elk jaar zijn er excessen richting wilde dieren, zo ook in Gouda. Tevens worden dieren ernstig verstoord in hun natuurlijke habitat en sterven er elk jaar weer dieren van angst. Vanwege het grote gevaar van lichamelijk letsel wordt in de meeste andere landen niet toegestaan dat vuurwerk door burgers zelf wordt afgestoken. Uit onderzoek onder Nederlandse gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters blijkt dat een ruime meerderheid van hen het idee van een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling steunt. Ook een ruime meerderheid van de bevolking wil alleen nog professionele vuurwerkshows. Ook de Partij voor de Dieren Gouda is een voorstander van een verbod op particulier vuurwerk en voorstander van een centrale vuurwerkshow. In afwachting van dat landelijke verbod, willen we dat er zoveel mogelijk vuurwerkvrije zones in Gouda komen. Daartoe is medio december 2015 het ‘meldpunt vuurwerkvrije zone’ op onze website geopend. Goudse inwoners konden via dit meldpunt voor hun straat, een park of ander gebied een verzoek tot het instellen van een vuurwerkvrije zone indienen. Deze aanvragen, al dan niet voorzien van reden, zijn opgenomen in dit dossier. Daarnaast is achtergrondinformatie over de effecten van vuurwerk voor mens, dier en milieu opgenomen. Ook een overzicht van berichten uit de media over vuurwerk is toegevoegd. Vuurwerk afsteken met Oud en Nieuw is een traditie die vorig jaar op de Nederlandse lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed is geplaatst. Het in stand houden van deze traditie op de huidige wijze van de viering van Oud en Nieuw staat echter niet in verhouding tot de letsels, de schade, de veiligheidsproblemen en de maatschappelijke overlast die vuurwerk tot gevolg heeft.

 • Meldpunt vuurwerkvrije zone Gouda

  Vuurwerk Wat feiten en cijfers Op de spoedeisende hulp werden volgens gezamenlijk onderzoek van VeiligheidNL en de NOS, 482 mensen behandeld wegens vuurwerkletsel. Zeker 108 vuurwerkslachtoffers zagen tijdens de jaarwisseling een traumachirurg, zo rapporteerde de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT). De helft van de meer dan honderd slachtoffers die afgelopen jaarwisseling een traumachirurg zagen, was jonger dan 16 jaar. En in 70 procent van de gevallen staken de slachtoffers zelf het vuurwerk af. De roep uit de samenleving om een geheel vuurwerkverbod wordt steeds luider. Uit het rapport ‘Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015’ (in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgevoerd door Veiligheid NL) blijkt dat iets meer dan tweederde van alle ongevallen waarin het soort vuurwerk bekend is, veroorzaakt werd door legaal vuurwerk en iets minder dan eenderde door illegaal vuurwerk. Verder werd onder meer het volgende geconstateerd: • 66% van alle ongevallen met oogletsel werd veroorzaakt door legaal vuurwerk • 80% van alle ongevallen met brandwonden werd veroorzaakt door legaal vuurwerk • 100% van alle ongevallen die leidden tot amputatie werd veroorzaakt door illegaal vuurwerk

  Animo neemt af Oudjaar moet weer een feestje worden Het digitale meldpunt voor vuurwerkoverlast heeft meer dan 82.000 klachten ontvangen. Vorig jaar waren dit er nog ruim 71.000. De meeste klachten komen uit Rotterdam (3042), Amsterdam (2983) en Den Haag (2027). Uit Gouda kwamen 432 klachten binnen. Een stijging van maar liefst 35% t.o.v. van de periode 2014/2015, het waren er toen 317. De steun onder particulieren en organisaties voor een verbod op consumentenvuurwerk is sinds de jaarwisseling bijna verzevenvoudigd sinds de jaarwisseling. Bij het zogeheten Vuurwerkmanifest hebben zich inmiddels 680 organisaties aangesloten. Eind vorig jaar stond de teller nog op honderd clubs. Nieuw zijn onder andere het Longfonds, een aantal GGD’s en de Dierenbescherming. Na GroenLinks, de Partij voor de Dieren en 50Plus heeft nu ook de SGP zich achter het manifest geschaard. Ook steeds meer particulieren steunen het manifest. 27.000 mensen hebben online hun handtekening gezet. Eind december waren dat nog 4.500 ondertekenaars. Uit onderzoek onder ruim 90.000 respondenten van het ING Economisch Bureau bleek dat bijna negen op de tien (88%) geen geld aan vuurwerk uitgaf. Over de periode 2014/2015 is er volgens de vuurwerkhandelaren zo rond de 65 miljoen aan vuurwerk verkocht. In 2015/2016 gaat er per persoon even veel over de toonbank, al ligt het aantal respondenten dat aangeeft vuurwerk te zullen kopen 2015/2016 iets lager dan 2014/2015 (resp. 12% om 14%). Het ING Economisch Bureau verwachtte daarom dat het totaalbedrag aan vuurwerk iets lager zou uitvallen dan in de periode 2014/2015.

  Esther Verhoeff van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG): “Langzaam maar zeker verdwijnt de tolerantie voor vuurwerk. Nederlanders zijn het zat dat er elk jaar gewonden vallen en bushokjes de lucht in gaan. Je moet op 31 december veilig met je kind over straat kunnen.”

  file:///C:/Users/user/Desktop/vuurwerkmanifesthttps://www.ing.nl/nieuws/nieuws_en_persberichten/2014/12/ing_vraag_van_vandaag_dit_jaar_voor_minder_geld_aan_vuurwerk_de_lucht_in.html

 • Meldpunt vuurwerkvrije zone Gouda

  Groeiend verzet tegen vuurwerk Vuurwerkvrije zones in opmars Op verschillende plaatsen in Nederland werd op oudejaarsavond vanwege het groeiende verzet tegen vuurwerk een algemene vuurwerkshow georganiseerd. Ook waren er bepaalde vuurwerkvrije zones ingesteld in gemeenten als Groningen en Amersfoort. Eind november 2015 bleek uit onderzoek van het AD dat één op de vijf gemeenten bij de jaarwisseling 2015/2016 een vuurwerkvrije zone instelde.

  In zeker 56 gemeenten zijn vuurwerkvrije zones ingesteld. Dat zijn er 13 meer dan vorig jaar: een stijging van 30 procent. Onder de 'nieuwkomers' zitten grote steden als Groningen, Amersfoort, Alkmaar en Dordrecht. Vooral rond verzorgingshuizen (in 26 gemeenten), kinderboerderijen (16) en scholen (13) wordt het afsteken van vuurwerk aan banden gelegd. Gemeenten kunnen binnen hun grenzen meerdere locaties als vuurwerkvrije zone aanwijzen.

  Nagenoeg alle gemeenten die vorig jaar vuurwerkvrije zones instelden, deden dat dit jaar opnieuw of verhoogden het aantal vuurwerkvrije zones binnen de gemeentegrenzen. In Hilversum en Alkmaar gold een vuurwerkverbod voor het hele centrum. In andere plaatsen mocht niet worden geknald rond scholen, ziekenhuizen en dierenasiels. Zeist verbood het afsteken van vuurwerk rond het asielzoekerscentrum, om vluchtelingen niet te laten schrikken.

  Screenshot van de eindstand voor Gouda op het meldpunt Vuurwerkoverlast.

  Voor de periode 2015/2016 kwamen 432 klachten binnen. Een stijging van maar liefst 35% t.o.v. van de periode 2014/2015, dit waren er toen 317.

  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4195854/2015/11/26/Steeds-meer-gemeenten-doen-vuurwerk-in-de-ban.dhtmlhttps://localfocus2.appspot.com/56576428b2bac

 • Meldpunt vuurwerkvrije zone Gouda

  Uitspraken Enige reacties op meldpunt vuurwerkvrije zone Gouda

  “Een zeer angstige dochter die dagen van tevoren al niet meer de deur uit durft en al zolang ze bij ons is twee tot drie nachten rond de jaarwisseling naast mij slaapt (ze is nu 14 jaar).

  Daarnaast ook twee katten die ieder jaar weer helemaal van slag zijn.”

  “Direct na Sinterklaas wordt er al regelmatig geknald en na nieuwjaar gaat het ook nog wel een tijdje door. Onze katten en andere dieren in de buurt worden er gestresst van

  en zelf erger ik me ook aan het weggegooide geld en de schade aan het milieu.”

  “Vaak wordt vuurwerk afgestoken in het Steinse Groen1. Iedere keer schrik ik me lam. En vaak hebben we tegen het einde van het jaar de hond van onze dochter te logeren. Het dier is als de dood voor vuurwerk en ligt soms nog wel een uur na een harde knal

  te trillen als een rietje, weggekropen naar een donkere plek in ons huis.”

  “Gehele middag zware knallen, jonge gasten verdwijnen richting Ridder van Catsweg. Bellen heeft geen zin ze verplaatsen zich snel. Trouwens ik verwacht niets van de politie als

  de politiek de andere kant op kijkt. Onze hondjes maar onder de kalmeringstabletten stoppen. Een vuurwerkvrije zone zal er niet komen omdat de betreffende wedhouder (H.N)

  liever wil scoren op ophalen plastic dan in hinder en vervuiling. We zijn er klaar mee.”

  "Geachte B&W,

  Graag 1 centrale vuurwerkplek georganiseerd door de gemeente en vuurwerkprofs. Verbied consumenten vuurwerk ivm:

  1) stress bij mensen: niet veilig over straat kunnen, leven aanpassen aan vuurwerkgooiers 2) stress bij dieren 3) geluidsoverlast

  4) slechte luchtkwaliteit gezondheidsproblemen met name voor astma en COPD patienten 5) straatvuil

  6) stankoverlast

  Hartelijk dank aan PvdD voor initiatief tot vuurwerkvrije zone. Laat het een totaalverbod voor consumentenvuurwerk worden.

  Misschien trekt de gemeente Gouda veel toeristen die oudjaar in Gouda willen vieren ivm vuurwerkshow."

  “Wij wonen tussen twee tunnels, en dat knalt zo hard. Ook zijn mijn huisdieren er bang voor,

  ik zelf ook. Ik ga de deur niet uit. Ook wordt het niet opgeruimd.”

  “Vanaf 29 december tot 2 februari wordt vuurwerk w.o. ook zwaar vuurwerk afgestoken rond het Groene Hart Ziekenhuis.”

  “Mijn hond durft vanaf 2 weken (!) voor de jaarwisseling al niet meer het park in

  door rotjong met vuurwerk.”

  1 Noot van PvdD: nabij Natura 2000 gebied

 • Meldpunt vuurwerkvrije zone Gouda

  Fijnstof Vuurwerk zorgt voor smog door fijn stof In de eerste uren van 2016 is in veel steden van Nederland smog door fijnstof gemeten. De oorzaak is de grote hoeveelheid vuurwerk die tijdens de jaarwisseling is afgestoken. De luchtkwaliteit was in de steden korte tijd "zeer slecht" volgens de Nederlandse Luchtkwaliteits-index. De hoogste concentratie fijn stof is gemeten op een meetstation in Geleen. Daar werd een gemiddelde uur concentratie van 694 microgram fijn stof per kubieke meter lucht gemeten. De fijnstofconcentraties zijn in de loop van de nacht op veel plaatsen gedaald tot normale waarden. Een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht door vuurwerk kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid. Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden. Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door de eerste uren na de jaarwisseling binnen te blijven en zich niet overmatig in te spannen. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast. De RIVM waarschuwde eind december mensen met de longaandoeningen astma en COPD in de eerste uren van 2016 binnen te blijven en zich niet teveel in te spannen. De dienst verwachtte dat in de eerste twee uren van het nieuwe jaar door het afgestoken vuurwerk de luchtkwaliteit in de steden slecht tot zeer slecht zou zijn. Ook in Gouda is de concentratie fijnstof ten gevolge van vuurwerk tijdens de jaarwisseling explosief gestegen. En ook dit jaar moesten mensen met luchtaandoeningen gedwongen binnen zitten of zelfs de stad uitvluchten.

  Uit Plaswijck: ‘Vuurwerk is slecht voor mijn astma en honden’ Op 9 februari 2016 viert China haar nieuwjaar. Een gebeurtenis die tot voor kort gepaard ging met het dagenlang afsteken van enorme hoeveelheden vuurwerk. Dat tij lijkt te keren… In de Chinese hoofdstad is maar half zoveel vuurwerk verkocht als vorig jaar, toen de vuurwerkverkopen ook al flink terugliepen. Als gevolg van de groeiende zorgen over de luchtvervuiling is het in Chinese steden als Shanghai en honderden kleinere steden verboden vuurwerk af te steken. Ook roepen de autoriteiten de bevolking op het afsteken van vuurwerk te matigen.

  Bodem- en watervervuiling Enorme bijdrage aan vervuiling milieu Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt naast fijnstof in de lucht, ook bodem- en watervervuiling. De schadelijke stoffen in onverbrande resten van vuurwerk en in de kleine stofdeeltjes, dalen neer en komen dan vooral in de bodem terecht. Het gaat dan om schadelijke zware metalen, zoals koper, barium, strontium en antimoon, en in het geval van illegaal vuurwerk mogelijk ook cadmium. Barium, antimoon en strontium zijn schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. Koper is in hoge concentraties giftig voor dieren die in het water leven, en schadelijk voor planten. Gaandeweg verplaatst de vervuiling zich naar het oppervlaktewater. Via deze weg levert vuurwerk een forse bijdrage aan de ophoping van zware metalen in het milieu. Die zware metalen kunnen niet worden afgebroken door biologische processen en blijven dus het milieu vervuilen. Voor koper worden de milieunormen in het water overschreden. Vuurwerk draagt daaraan bij: ongeveer achttien procent van al het koper in het oppervlaktewater komt uit vuurwerk.

  Uit Korte Akkeren: “Nu al regelmatig rotjes en soms zwaarder vuurwerk dat word afgestoken. Mijn katten en ikzelf schrikken daar van en dan heb ik het nog niet eens over de rommel die blijft liggen.”

  RIVM: ‘In Nederland overlijden jaarlijks enige duizenden mensen enkele dagen tot maanden eerder door kortdurende blootstelling aan hoge concentraties fijnstof. Het gaat vooral om ouderen en mensen met hart-, vaat- of longaan-doeningen.’

  Klik voor volledig artikel

  http://rivm.nl/Onderwerpen/F/Fijn_stof/Effecten

 • Meldpunt vuurwerkvrije zone Gouda

  https://www.youtube.com/watch?v=7UNLdB3eeCA

  Te vaak worden vuurwerkresten door de mensen die dit hebben afgestoken niet opgeruimd. Elk jaar zijn er meer dan 800 vrachtauto’s nodig om al het afval van vuurwerk op te ruimen. Dat afval is hoofdzakelijk karton en papier, met de nodige onverbrande zware metalen erin. Schoonmaakploegen van de gemeente en particuliere initiatieven kunnen niet voorkomen dat jaarlijks zeer veel schadelijke stoffen via het vuurwerkafval in onze leefomgeving terecht komen. Terwijl ook dit anders kan, in Nijmegen is in 2015 een veel milieuvriendelijker variant van vuurwerk afgestoken. Want er zijn inmiddels aanbieders van milieuvriendelijker, (bijna) niet toxisch vuurwerk2.

  Geluidsoverlast Jaarlijks honderden mensen met (blijvende) gehoorschade Rond de jaarwisseling zijn er veel vuurwerkslachtoffers te betreuren. Naast veel voorkomend letsel aan handen en ogen, komt ook veel (blijvende) gehoorbeschadiging ten gevolge van vuurwerk voor. Sinds 2006 mag legaal vuurwerk in Nederland maximaal 156 decibel produceren, gemeten op twee meter afstand. Dat is nog veel harder dan een rockconcert (110dB), laag overvliegend vliegtuig (120 dB) of geweerschot (140 dB). Geluiden boven de 120 decibel kunnen direct tot blijvende schade leiden. Steeds meer mensen ontvluchten de herrie en overlast van vuurwerk en vieren Oud & Nieuw waar minder geknald wordt of gaan zelfs speciaal naar ‘vuurwerkvrije’ vakantieparken. Vooral mensen met hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid) zien in een dergelijk park de ultieme oplossing. Helaas is het voortijdig ontvluchten van de geluidsoverlast niet voor iedereen weggelegd. Zeker niet voor de dieren die vele malen beter horen dan wij mensen…

  Uit Goverwelle: “Met oud en nieuw lijkt de wijk wel een oorlogsgebied. Wij vluchten letterlijk weg naar een

  vuurwerkvrij vakantiepark omdat onze dochter met een gevoelig gehoor volledig in paniek raakt bij al die knallen.”

  Uit de Binnenstad: “Een rotje waarvan het geluid lijkt alsof

  er een bom afgaat. Nadat dit ontploft is, is mijn kat - die een binnenkat is - vrij angstig waardoor ik mij dan ook veel

  zorgen maak over andere dieren die in de omgeving wonen.”

  Oogletsel door vuurwerk Vuurwerkbril ten spijt neemt ernstig oogletsel toe Volgens opgave van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) zijn tijdens de afgelopen jaarwisseling vijftien mensen blind geworden aan één oog. Dat is meer dan het jaar daarvoor toen tien mensen een oog moesten missen. In totaal raakten tijdens de jaarwisseling 160 mensen gewond aan hun ogen tijdens de uren dat vuurwerk mag worden afgestoken. Dit aantal is lager dan vorig jaar toen 210 mensen letsel opliepen, maar dit jaar waren er meer mensen met ernstig oogletsel. In één geval moest een oog helemaal worden verwijderd. 41 procent van de slachtoffers is geraakt door vuurwerk dat door iemand anders is afgestoken. Dankzij de vuurwerkbril neemt het oogletsel bij jonge kinderen af. Het ernstige oogletsel neemt echter toe. Volgens het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) behoort meer dan 50 procent van de mensen met oogletsels door vuurwerk, tot de groep omstanders.

  2 http://www.vierdaagsefeesten.nl/milieuvriendelijk-vuurwerk-vierdaagsefeesten/

  https://www.deondernemer.nl/nieuwsbericht/9114/duurzaam-vuurwerk-het-publiek-was-enorm-enthousiast

  Stichting Hoormij steunt petitie vuurwerkverbod: ‘Vuurwerk bezorgt jaarlijks vele honderden mensen (blijvende) gehoorschade. Genezing van dit oorsuizen (tinnitus) of de vaak bijbehorende slechthorendheid is niet mogelijk, noodzaak om het te voorkomen is er daarom zeker!’

  Klik voor volledig artikel

  Nederlands Oogheelkundig Gezelschap pleit voor verbod consumenten-vuurwerk: “We betalen met ons kleine landje ieder jaar een veel te hoge prijs in de vorm van afgerukte handen en blinde ogen. Dan kan niet de bedoeling zijn van een feestje.”

  Klik voor volledig artikel

  https://www.youtube.com/watch?v=7UNLdB3eeCAhttps://www.youtube.com/watch?v=7UNLdB3eeCAhttp://www.vierdaagsefeesten.nl/milieuvriendelijk-vuurwerk-vierdaagsefeesten/https://www.deondernemer.nl/nieuwsbericht/9114/duurzaam-vuurwerk-het-publiek-was-enorm-enthousiasthttp://www.stichtinghoormij.nl/items/nl-nl/nieuws/voor-iedereen/stichting-hoormij-steunt-petitie-vuurwerkverbodhttp://www.nu.nl/gezondheid/4200760/meer-ernstig-oogletsel-vuurwerk-oudjaar.html

 • Meldpunt vuurwerkvrije zone Gouda

  Vuurwerkschade Jaarlijkse kostenpost voor de burger Consumenten hebben ten gevolge van vuurwerk tijdens de afgelopen jaarwisseling naar schatting 11 miljoen euro schade aan hun woningen en auto's opgelopen. Het bedrag is iets lager dan de jaarwisseling 2014/2015. Dat blijkt uit gegevens van begin januari van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars. Het gaat om zaken die vallen onder de opstal-, inboedel- en autoverzekeringen en is gebaseerd op claims die verzekeraars sinds oudejaarsdag hebben binnen gekregen. Waarschijnlijk is dit bedrag na publicatie van deze cijfers nog iets opgelopen. Ook al is het schadebedrag t.o.v. de jaarwisseling 2014/2015 iets afgenomen, het is nog steeds 11 miljoen teveel. Daarbij komt dat de kosten voor vuurwerkschade aan asfalt, bestrating, groenvoorziening, straatmeubilair, prullenbakken, verkeersborden, speeltoestellen, bushokjes noem maar op, niet in deze cijfers is opgenomen. Laat staan de kosten die bedrijven ervaren door ten gevolge van vuurwerk (tijdelijk) arbeidsongeschikte medewerkers of door vuurwerkschade aan pand, bedrijfswagens of ander materieel.

  Uit Goverwelle: “Zeer harde knallen o.a. door hangjeugd. Alles trilt en gaat hierdoor kapot, zoals nu al een gat in een houten brug en elk jaar de verlichting in de fietstunnel.

  Ik kom hier elke dag meerdere malen met mijn hond en hij vindt die harde knallen doodeng. En dan nog de troep ze achterlaten van het vuurwerk en de vele glasscherven van

  flessen waar zij het vuurwerk in laten knallen.” Ook de kosten ter voorkoming van schade door vuurwerk zijn niet in die 11 miljoen opgenomen. Denk daarbij aan het verwijderen van openbare prullenbakken, het dichten van brievenbussen, het sluiten of weghalen van vuilcontainers en glasbakken… En zodra het ‘veilig’ is alles weer terugplaatsen of openen. Dit wordt niet alleen door veel mensen als ‘lastig’ ervaren, het kost simpelweg ook elk jaar weer geld deze preventieve maatregelen uit te voeren.

  Uit de Binnenstad: “Harde knallen, met rotjes bekogeld, prullenbakken opgeblazen.” Kortom, de werkelijke vuurwerkschade is vele malen groter als het genoemde bedrag van ca. 11 miljoen euro. En die kosten worden uiteindelijk betaald door de burger. Ook Gouda lijdt jaar op jaar schade ten gevolge van vuurwerk. Uit onze technische vragen naar de gevolgen vuurwerk jaarwisseling 2014 – 2015, bleek onder meer dat de gemeente voor ongeveer € 13.000,- schade aan prullenbakken, verkeersborden, speeltoestellen, e.d. heeft geleden. In de twee jaren daarvoor was de schade steeds rond de 30.000 euro. Ook de inzet van vuurwerkspecialisten en 5 boa’s (bijzondere opsporingsambtenaren) door de gemeente Gouda drukt op het gemeentelijk budget.

 • Meldpunt vuurwerkvrije zone Gouda

  Uitspraken

  Uit Kort Haarlem:

  “Afgelopen jaarwisseling is er ter hoogte van mijn woning ontzettend veel vuurwerk (waaronder vermoedelijk ook illegaal vuurwerk) afgestoken door de mensen

  die recht tegenover mij wonen. Dat is zoveel geweest dat er vlekken op mijn ramen zitten van de vuurwerkresten en dat mijn kozijnen, voordeur en dorpels onder het kruit zitten.

  Ik heb alle ramen dichtgedaan, maar in mijn huis stonk het overal naar de kruitdampen.

  Tenslotte werden de vuurwerkresten in brand gestoken op 2 meter afstand van mijn voordeur, wat zo hoog oplaaide, dat ik de politie heb gebeld die langs is gereden en

  heeft gezegd dat het vuur uit moest. De grootste vuurwerkresten zijn de volgende dag bij elkaar geveegd en ligt nog steeds op de parkeerplaats voor mijn huis.

  De kleinere resten liggen nog steeds overal. Toen ik vanmiddag aan de overbuurman vroeg om de volgende keer rekening te houden

  met mijn woning en ik ook vroeg of hij het afval nog op zou ruimen, antwoordde hij dat hij er vanuit ging dat de gemeente dat doet.

  Natuurlijk ben ik niet de enige die overlast ervaart.

  Ik heb meerdere buren gesproken die overlast ervaren en er zelfs voor zorgen dat ze niet thuis zijn met oudejaarsavond. Mijn vraag concreet is of u,

  als de gemeente overweegt vuurwerkvrije zones in te stellen, er ook op wilt aandringen dat er ook een vuurwerkvrije zone in de Boelekade is.

  Deze straat is zo smal dat het afsteken van vuurwerk, zeker op deze grote schaal, voor overlast zorgt. De straat is er simpelweg niet geschikt voor.

  Ik hoop heel erg dat dit het laatste jaar is dat er vuurwerk is afgestoken

  in mijn straat zodat de oudejaarsavond voor iedereen een feest kan zijn.”

 • Meldpunt vuurwerkvrije zone Gouda

  Brandstichtingen Toename in vuurwerk gerelateerde branden De afgelopen jaarwisseling zijn meer branden veroorzaakt door vuurwerk dan in voorafgaande jaren. Volgens Stichting Salvage, een samenwerkingsverband van de gezamenlijke Nederlandse brandverzekeraars, zijn 39 branden te wijten aan vuurwerk. In totaal kwamen er 91 meldingen van branden binnen, 34 op oudejaarsdag en 57 op nieuwjaarsdag. Deze aantallen komen overeen met die tijdens vorige jaarwisselingen. Volgens de stichting is sinds 2010 een duidelijke toename zichtbaar van het aantal vuurwerk gerelateerde branden tijdens de jaarwisseling. Hulpverleners krijgen steeds vaker te maken met agressie tijdens de uitvoering van hun werk. Ten tijde van de jaarwisseling worden niet alleen talloze particulieren en dieren bekogeld met vuurwerk, ook hulpverleners moeten het ontgelden. Zo patrouilleerde veel politiemensen niet zonder vuurwerkbril en werden brandweerlieden in Tilburg tijdens het blussen van een brand bekogeld met vuurwerk. Andere hulpverleners – de politie – waren nodig om een menigte waaruit vuurwerk naar de brandweer werd gegooid, op afstand te houden. Op de door ons gestelde technische vragen over het aantal brandstichtingen rond de jaarwisseling 2014/2015 bleek dat er in Gouda wederom sprake is geweest van brandstichtingen. In totaal heeft de brandweer op oudejaarsavond en nieuwjaarsnacht 12 keer moeten uitrukken voor een brand in Gouda. Op de vraag naar de kosten van extra inzet van politie, brandweer en overige hulpdiensten, kon geen antwoord worden gegeven.

  Datum Tijd Incident Adres Opmerkingen

  31-12-2014 19.56 uur Buitenbrand Gildenburg thv 146

  31-12-2014 20.42 uur Buitenbrand Goverwellesingel stapel hout

  31-12-2014 23.26 uur Autobrand (busje)

  Dammaspolderpad bestelbus stond dicht tegen huis

  31-12-2014 23.53 uur Buitenbrand Regentesseplantsoen niets aangetroffen

  Datum Tijd Incident Adres Opmerkingen

  01-01-2015 00.04 uur Buitenbrand Reigerstraat thv bushokje vuur op straat

  01-01-2015 00.59 uur Buitenbrand (afvalbak)

  Marathonlaan thv 279 brand geblust door bewoners

  01-01-2015 01.03 uur Buitenbrand Tweede E.J. Potgieterstraat niets aangetroffen

  01-01-2015 01.12 uur Buitenbrand Prins Hendrikstraat thv 196 vreugdevuurtje, laten branden

  01-01-2015 01.28 uur Buitenbrand Kanaaldijk – N207 thv 17.5 niets aangetroffen

  01-01-2015 01.32 uur Buitenbrand Lanseloetstraat Stapelpapier in winkelwagen

  01-01-2015 01.44 uur Buitenbrand Prins Hendrikstraat vuur op straat, geblust

  01-01-2015 02.27 uur Buitenbrand Bosranklaan vuur op straat, geblust

  Totaal 12

  Incidenten Hulpverleners keer op keer belaagd De viering van oud en nieuw ging ook dit jaar weer gepaard met veel incidenten. In Haarlem is een dode gevallen, en er zijn overal in het land gewonden gevallen door vuurwerk en geweld. Honderden mensen zijn gearresteerd. Ook zijn overal in Nederland hulpverleners bekogeld met vuurwerk. Een agent liep hierbij mogelijk een gehoorbeschadiging door op. In Amersfoort werden brandweerlieden met vuurwerk bekogeld toen ze probeerden een autobrand te blussen. Ook in Tilburg werd vuurwerk naar hulpverleners gegooid. In Oss werden agenten belaagd door een groep van zeker twaalf mensen. Beide agenten raakten lichtgewond. Alleen al in Noord-Nederland moest de politie honderden keren in actie komen voor vechtpartijen, vernieling, dronkenschap en het afsteken van illegaal vuurwerk. De hulpdiensten hadden net als voorgaande jaren hun handen vol aan branden ontstaan uit vuurwerk. Zo ontplofte er in Ridderkerk een vuurwerkbom waarbij een slachtoffer viel. In Woerden werden meerdere auto's in brand gestoken. Ook in Utrecht brandden diverse auto's uit.

  http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/jaarwisseling-de-incidenten-op-een-rij

 • Meldpunt vuurwerkvrije zone Gouda

  Uitspraken Enige reacties op meldpunt vuurwerkvrije zone Gouda

  “Elke keer wordt hier in de buurt vuurwerk afgeschoten, nu al op 12 december, Het zijn af en toe net bommen in de Rutgersstraat. Onze hond rent weg en bibbert als een gek. Als je er wat van zegt krijg je een grote mond

  van die jongens. Kan er eindelijk eens wat gebeuren????”

  "Graag wandel ik met de hond in het park maar tegen oud en nieuw lukt dit niet meer vanwege vuurwerk.”

  “Geluidsoverlast. Dieren die er helemaal gek van worden. Van de week begon het al op de Blekersingel met afsteken ik werd er wakker van en kon er niet van slapen en mijn hond begon ook al te beven.

  Vuurwerk zou verboden moeten worden.”

  "Toch wel dat er veel te vroeg en teveel vuurwerk, vnl. harde knallen, wordt afgestoken. Op Oudejaarsavond kun je er rekening mee houden maar nu al wekenlang worden baasjes en hun honden

  er steeds onverwachts mee overvallen."

  “Voor alle huisdieren is vuurwerk een gruwel.”

  “In de Woustraat begint het vuurwerk afsteken al weken van te voren. En op 31 december is het een en al geknal, rook en gillende keukenmeiden. Ook door mensen die niet in deze straat wonen.

  Onze hond durft echt niet meer naar buiten, eet niet meer (nu al nauwelijks) en is kortom doodsbang. Zelfs met kalmeringstabletjes van de dierenarts wordt het er niet beter op. Verder ben ik doodsbang

  dat onze 3 katten wegglippen naar buiten en door de schrik verdwalen of gewond raken.”

  “Ik laat mijn hond vaak uit in het Goudse Hout, maar zodra het vuurwerk wordt verkocht durf ik er niet meer te komen met mijn hond. Jongeren kopen vuurwerk bij fietshandel Hoogeveen

  en steken het meteen af in de Goudse Hout.”

  “Het lijken wel bommen niet normaal.”

  “Het zou gewoon beter zijn als er 1 plek is waar het wordt afgestoken. En niet in een woonwijk!!"

  “Diverse wetsovertredingen van buurtbewoners waarbij nieuwjaarsdag onschuldige zwaar gewond zijn geraakt en mensen levenslang gehandicapt. En dieren ook de dupe hiervan zijn.”

  “Er wordt vanaf september al vuurwerk afgestoken en met oud en nieuw is dit vele malen erger. Ik wandel regelmatig met

  huisdieren en deze durven half oktober al amper meer de straat op.”

  “Het is onveilig voor mijn kinderen.”

  “Alle dieren schrikken enorm van het lawaai. Juist vogels hebben in deze periode alle tijd nodig om voedsel te zoeken en te rusten. Verstoring kan funest zijn voor overlevingskans.”

  “Zeer angstige hond die bijna niet meer naar buiten durft.”

  “Het gaat niet alleen om de genoemde plek in Goverwelle maar de overlast in geheel Gouda.

  De ergernis van harde knallen, het afval wat achter blijft, het aan de laars lappen van de wettelijke regels, het bewust treiteren van mens en dier!!! Waarom geen professioneel

  georganiseerd vuurwerk op één plek in Gouda om twaalf uur 's nachts.”

  “Mijn huisdieren zijn bang voor vuurwerk, en ik krijg hoofdpijn van al die knallen de hele dag en intimiderende pubers en jongeren die rotjes afsteken! Weg ermee!”

 • Meldpunt vuurwerkvrije zone Gouda

  Vuurwerk Angst en stress bij dieren De knallen en explosies van vuurwerk zorgen elk jaar weer voor veel dierenleed. Vuurwerk kan tal van klachten veroorzaken voor dieren zoals hartproblemen, misselijkheid en natuurlijk grote angst en stress. Ook verwondingen komen elk jaar weer voor. Oogletsel en brandwonden zijn geen uitzondering en dieren zoals pluimvee raken door de knallen letterlijk compleet van de leg. Het geluid dat veroorzaakt wordt door vuurwerk is het meest schadelijk. De oren van dieren zijn veel gevoeliger dan die van mensen. Dieren rennen door de felle explosies in paniek weg, worden aangereden, verongelukken of raken zover van huis dat ze niet meer thuis komen. Volgens de stichting KNGF geleidehonden voelt twee derde van de blinden en slechtzienden zich vanwege het vuurwerkkabaal genoodzaakt om een ander uitlaatrondje te lopen met hun hulphond. In het ergste geval kan een geleidehond na een incident met vuurwerk zo'n trauma oplopen dat het dier niet meer kan worden ingezet. De stichting juicht het dan ook toe dat er steeds meer vuurwerkvrije zones worden ingesteld. Dierenarts Herman ter Keurs lanceerde een 'plaspauze voor huisdieren'. Hij riep iedereen op om oudejaarsavond van 22 tot 23 uur geen vuurwerk af te steken zodat dan relatief rustig nog snel even de hond kon worden uitgelaten. “Ik doe een moreel appèl op de mensen. Wil ze bewust maken van wat vuurwerk bij dieren teweeg kan brengen. Als baasje kun je er wel wat tegen doen: de gordijnen sluiten, de radio aan. Maar geluiden kun je nooit helemaal uitbannen. Er is dan ook veel leed onder huisdieren.” Ieder jaar slaan meer huisdieren op de vlucht voor het knalvuurwerk dat wordt afgestoken tijdens de jaarwisseling. Deze keer werden op oud- en nieuwjaarsdag zo’n 600 honden en katten als vermist opgegeven bij het meldpunt voor vermiste huisdieren Amivedi. Vuurwerk eist elk jaar weer vele slachtoffers onder dieren. In België overleed een paard aan een hartaderbreuk veroorzaakt door de schrik van het vuurwerk. Een hond in Nederland was zo bang van het vuurwerk, dat haar hart het begaf. De harde knallen van afgestoken vuurwerk is ook twee konijnen in Zeeland fataal geworden op oudjaarsdag. De dieren kregen een hartaanval door de harde klap en waren op slag dood. En dat is maar het topje van de ijsberg… In het wild levende dieren raken eveneens gestresst door het vuurwerk. En ook onder hen vallen de nodige slachtoffers. Zo schrikken vogels enorm van vuurwerk en vluchten in blinde paniek. Op de vogelradar is goed te zien dat vogels om middernacht massaal opvliegen, een voorbeeld dichtbij zijn de Reeuwijkse Plassen. Dat levert voor de dieren gevaar op, omdat niet alle vogelsoorten 's nachts kunnen navigeren. Ze hebben vooral moeite om een nieuwe landingsplaats te vinden. Ook verbruiken vogels de kostbare energie die zij nodig hebben om te kunnen overwinteren. Ook koeien schrikken van vuurwerk en zijn dan erg onrustig. Een koe kwam door de paniek klem te zitten onder een box, waardoor het dier zijn ruggenmerg beschadigde en verlamd raakte. Een paar jaar eerder liep het rond de jaarwisseling ook verkeerd af en verloor een koe het leven. De noodkreet van een aantal veehouders resulteerde onlangs in de instelling van een vuurwerkvrije zone in Bodegraven-Reeuwijk: op oudejaarsdag mag binnen een afstand van 75 meter van een veestal niet meer geknald worden.

  Dierenarts te Gouda: “Ik ben een groot voorstander van vuurwerkvrije zones! Wij hebben elk jaar talloze zorgvragen van diereigenaren voor medicatie van hun hond of kat tijdens de jaarwisseling. Dieren zijn op straat en in huis tijdens het moment suprême op 31-12, vaak extreem bang of geagiteerd en hebben dan medicatie nodig om dit tegen te gaan, heel zielig.

  Kinderboerderij te Gouda: “Wij ondervinden van omwonenden geen vuurwerkhinder. Ook zijn de dieren niet echt bang door het vuurwerk, in de buurt wordt relatief weinig afgestoken. Toch gaan de dieren voor de zekerheid op stal, overdag op oudejaarsdag en tijdens de nacht van oud-en-nieuw. Dit met name omdat jongeren, ook buiten de afsteektijden, nog wel eens de neiging hebben naar buiten lopende dieren een stuk vuurwerk te gooien. Maar ook vuurwerk dat per ongeluk op de verkeerde plek terecht komt. ”

  http://horizon.science.uva.nl/fireworks/

 • Meldpunt vuurwerkvrije zone Gouda

  Vuurwerk in de media (klik op de afbeelding om het volledige artikel te lezen)

  Steeds meer dieren vermist door vuurwerk

  ING Vraag van Vandaag: van 90.500 respondenten koopt

  88,4% geen vuurwerk

  482 slachtoffers door vuurwerk (ex. dieren).

  http://m.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/01/steeds-meer-huisdieren-spoorloos-na-jaarwisselinghttp://www.nu.nl/jaarwisseling/4192286/jaarwisseling-zorgt-11-miljoen-euro-schade.htmlhttp://www.ad.nl/ad/nl/15008/Jaarwisseling/article/detail/4218300/2016/01/04/Meer-branden-door-vuurwerk-met-jaarwisseling.dhtmlhttps://www.ing.nl/nieuws/nieuws_en_persberichten/2014/12/ing_vraag_van_vandaag_dit_jaar_voor_minder_geld_aan_vuurwerk_de_lucht_in.htmlhttp://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/01/nieuwjaarsfeest-voorbij-slachtoffers-verwerken-klaphttp://nos.nl/artikel/2078214-twee-jonge-kinderen-in-hoensbroek-gewond-door-vuurwerk.html

 • Meldpunt vuurwerkvrije zone Gouda

  Vuurwerk in de media (klik op de afbeelding om het volledige artikel te lezen)

  Vechtpartijen, vernielingen, dronkenschap, brandstichting, illegaal vuurwerk, gewonden en zelfs doden

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=986866668025663&set=a.268972339815103.62290.100001070161976&type=1&theaterhttp://www.nu.nl/jaarwisseling/4190911/dodelijke-incidenten-tijdens-onrustige-nieuwjaarsnacht-.htmlhttp://www.nu.nl/binnenland/4191035/vuurwerkmeldpunt-krijgt-meer-dan-82000-klachten.htmlhttp://www.telegraaf.nl/binnenland/24935949/__Weer_veel_oogletsel__.htmlhttp://www.omroepbrabant.nl/?news/242064702/Hulpverleners+bekogeld+met+vuurwerk+tijdens+blussen+schuurbrand+Rossinistraat+in+Tilburg-Noord.aspxhttp://m.telegraaf.nl/binnenland/article/24934411/vuurwerkknal-wordt-konijnen-fataal

 • Meldpunt vuurwerkvrije zone Gouda

  Vuurwerk in de media (klik op de afbeelding om het volledige artikel te lezen)

  T/m eind november ruim 32.000 kilo vuurwerk onderschept,

  een verdubbeling t.o.v. 2014

  http://www.rtvnh.nl/nieuws/176963/familie-besteedt-geld-voor-vuurwerk-aan-voer-voor-dierenopvanghttp://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4216104/2015/12/30/Al-100-organisaties-voor-vuurwerkverbod-consumenten.dhtmlhttp://www.nu.nl/gezondheid/4189407/rivm-waarschuwt-astma-en-copd-patienten-vuurwerkrook.htmlhttp://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2103399/Gooi-geen-vuurwerk-naar-honden-en-baasjeshttp://www.telstar-online.nl/lees/37058/-video-politie-waarschuwt-voor-zeer-zwaar-vuurwerkhttp://www.nu.nl/binnenland/4178261/circa-8000-kilo-illegaal-vuurwerk-onderschept-in-laatste-week-november.html

 • Overzicht meldingen vuurwerkvrije zone

  Hier wilden de melders een vuurwerkvrije zone:

  Overzicht van genoemde openbare plaatsen:

  Meldpunt vuurwerkvrije zone Gouda

  In mijn straat 50 %Rondom mijn woning 24,24 %Een park of openbare plaats 24,24 %Rond mijn bedrijf of instelling 1,52 %

  Sluisje Reeuwijkse Verlaat 1Goudse Hout 3Baden Powellplantsoen 2Sporthal de Zebra 1Steinse Groen 2Heenpolder- Reeuwijkpolderplantsoen 1Park bij Ruigenburg/Swadenburg 1Bleulandweg / GH Ziekenhuis 2Winkelcentrum Goverwelle 1Houtmanplantsoen 2

 • Meldingen per wijk

  Hoe belangrijk vonden de melders een vuurwerkvrije zone

  Meldpunt vuurwerkvrije zone Gouda

  Goverwelle 30,30 %Binnenstad 10,61 %Korte Akkeren 12,12 %Plaswijck 12,12 %Achterwillens 4,55 %Gouda Oost 3,03 %Gouda Noord 7,58 %Kort Haarlem 1,52 %Kadebuurt 6,06 %Bloemendaal 9,09 %Ouwe Gouwe 1,52 %Weet ik niet 1,52 %

  Redelijk belangrijk 10,61 %Belangrijk 4,55 %Heel belangrijk 84,85 %

  voorblad.pdfbeter 1 centrale vuurwerkshowGrafieken