Manifest Mobiliteit 2.0. Filip De Rynck (UGent). De Vlaamse stadsregionale overheid

Click here to load reader

download Manifest Mobiliteit 2.0. Filip De Rynck (UGent). De Vlaamse stadsregionale overheid

of 9

Embed Size (px)

Transcript of Manifest Mobiliteit 2.0. Filip De Rynck (UGent). De Vlaamse stadsregionale overheid

Stadsregios Centraal

De Vlaamse Stadsregionale Overheid

Bijna alle hefbomen horen tot de Vlaamse bevoegdheden: stadsregionaal beleid = Vlaams beleid

Political localism speelt een dominante rol: Vlaams beleid is altijd ook lokaal beleid

De interne werking van de Vlaamse overheid als hinder voor stadsregionaal beleid

Zijn we stilaan uitgeproefproject?

Lessen uit proefprojecten, strategische projecten, wetenschappelijke rapporten en adviezen Voor elk territoriaal programma is een afbakening nodig en, zoals voor de territoriale besturen zelf, is dat altijd deels beredeneerd, deels een compromisKunnen we de realiteit van stadsregios en de gebiedsgerichtheid in veel ambities doordenken tot de reguliere organisatie van het Vlaamse bestuur?

Het stedennet (Sporck en Goossens, 1985)

Vervoerregios (2015)

Zorgregio regionale stad

Onderhandelingsplatformen

Onderhandelingsplatform op stadsregionaal niveau:Met Ruimte Vlaanderen, de Lijn, Wegen en Verkeer, Waterwegen,...Met stad en gemeentebesturen Met belangrijke maatschappelijke partners Onderhandelde programmas met incentives vanuit de Vlaamse overheid (voor woonprogrammas, investeringen in mobiliteit, in bos, in ...)Hefboom om samenwerking binnen de Vlaamse overheid te realiseren en druk op intergemeentelijke relaties

Instrumenten

Een stadsregionaal decreet voor het kaderFusies van gemeenten als n instrumentRegionaal fonds voor grondruil en vereveningProgrammateam met mandaat van de Vlaamse regeringStadsregionale budgetten op reguliere Vlaamse begrotingMandatering door de Vlaamse regering, geregelde rapportering en vastlegging van programmas

Processen

Investeren in ontwerpend onderzoek per stadsregio; ontwikkeling van wervende gebiedsbeeldenBeslissingsstructuren: uiteindelijk vastlegging door Vlaamse regering na discussie in Vlaams parlementOverlegprocessen per stadsregio uit te werken (forum van intercommunales voor streekontwikkeling opwaarderen)Goedkeuringsprocedures voor stadsprogrammas (met bvb tweederde van de gemeentebesturen)

Territoriale benadering als knooppuntVoor het doorbreken van de knopen in de samenwerking tussen gemeenten (Vlaamse kaders die duwen, stimuleren, aantrekkelijk maken)Voor het doorbreken van de sectoralisering op Vlaams niveau (cordinatie op gebiedsniveau, onder druk van gemeenten en maatschappelijke leiders)Voor het stimuleren van het democratisch debat over gebiedsontwikkeling (in gemeenten; rond programmas met maatschappelijk debat); ingebed in organisatie van het Vlaams parlement (commissie per stadsregio; streekparlementairen; beleidsnotas en beleidsbrieven per gebied; hoorzittingen,...)