Lokaal Opleidingsplan Spoedeisende Geneeskunde Haaglanden Lokaal...آ  2017-04-21آ  Lokaal...

download Lokaal Opleidingsplan Spoedeisende Geneeskunde Haaglanden Lokaal...آ  2017-04-21آ  Lokaal opleidingsplan

of 159

 • date post

  23-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Lokaal Opleidingsplan Spoedeisende Geneeskunde Haaglanden Lokaal...آ  2017-04-21آ  Lokaal...

 • Lokaal opleidingsplan SEH-geneeskunde, Haaglanden Medisch Centrum (januari 2017) – curriculum versie 2014

  1

  Lokaal Opleidingsplan

  Spoedeisende Geneeskunde

  Haaglanden Medisch Centrum

  Gebaseerd op

  curriculum opleiding tot Spoedeisende Hulp Arts

  versie 2014

 • Lokaal opleidingsplan SEH-geneeskunde, Haaglanden Medisch Centrum (januari 2017) – curriculum versie 2014

  2

  Het opleidingsplan Spoedeisende Hulp arts HMC is een vertaling van het landelijke opleidingsplan en

  voldoet aan de daarin gestelde eisen, inclusief de eisen vanuit de regelgeving (kaderbesluit en

  specifiek besluit SEH-arts KNMG). Dit plan is in samenspraak met de lokale opleidingsgroep -

  opleidingscommissie en de AIOS groep HMC tot stand gekomen en wordt continue verbeterd.

 • Lokaal opleidingsplan SEH-geneeskunde, Haaglanden Medisch Centrum (januari 2017) – curriculum versie 2014

  3

  Dit document betreft het lokaal opleidingsplan van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) afdeling

  spoedeisende geneeskunde.

  Het plan bestaat uit drie delen:

  In deel A wordt een algemene toelichting gegeven van het ziekenhuis, opleiding tot SEH-arts en de

  opleidingsgroep.

  Deel B geeft een toelichting op de verschillende stages, leerdoelen, vaardigheden en toetsen.

  In deel C worden alle bijlagen vermeld.

  Elke AIOS krijgt voor aanvang van de werkzaamheden op onze afdeling een apart “inwerkdocument

  A(N)IOS SEH” met daarin informatie over de afdeling Spoedeisende geneeskunde, namen van

  medewerkers, werkafspraken en regels op de afdeling. Bij aanvang van de werkzaamheden vindt er

  een 5-daagse introductiecursus plaats met onder andere training in de ABCDE-methodiek.

  E.R.J.T. de Deckere, opleider

  Mw. T.M.A.J. Reijnen, plaatsvervangend opleider

  ’s-Gravenhage, januari 2017

 • Lokaal opleidingsplan SEH-geneeskunde, Haaglanden Medisch Centrum (januari 2017) – curriculum versie 2014

  4

  INHOUDSOPGAVE

  DEEL A – ALGEMEEN .................................................................................................................................. 6

  1. Inleiding ...................................................................................................................................... 7

  1.1 De geschiedenis ...................................................................................................................... 7

  1.2 Missie, strategie en kernwaarden .......................................................................................... 8

  1.3 Doelstellingen ......................................................................................................................... 8

  1.4 Speerpunten en themagebieden ........................................................................................... 9

  2. Organisatie ziekenhuis en spoedeisende hulp ......................................................................... 11

  3. Afdeling Spoedeisende Hulp HMC ............................................................................................ 14

  4. Opleiding Spoedeisende Geneeskunde .................................................................................... 16

  4.1 Inleiding ................................................................................................................................ 16

  4.2 Samenstelling Opleidingsgroep en -commissie .................................................................... 16

  4.3 Competenties en thema’s binnen het opleidingsschema .................................................... 17

  4.4 Onderwijs ............................................................................................................................. 19

  4.5 Dagelijkse rapporten ............................................................................................................ 23

  4.6 Verplichte- en niet verplichte cursussen .............................................................................. 24

  4.7 Kwaliteitsbevorderende besprekingen ................................................................................ 24

  4.8 Overlegstructuren ................................................................................................................ 25

  4.9 Toetsing ................................................................................................................................ 25

  DEEL B – STAGEBESCHRIJVINGEN ............................................................................................................ 28

  INLEIDING ............................................................................................................................................. 29

  DEEl B-I STAGEBESCHRIJVINGEN .............................................................................................................. 30

  1. Anesthesiologie......................................................................................................................... 31

  2. Cardiologie ................................................................................................................................ 37

  3. Interne Geneeskunde, MDL en Longziekten ............................................................................. 43

  4. Neurologie ................................................................................................................................ 53

  5. Intensive Care ........................................................................................................................... 59

  6. Kindergeneeskunde .................................................................................................................. 67

  7. Radiologie ................................................................................................................................. 72

  8. Huisartsgeneeskunde ............................................................................................................... 76

  9. Prehospitale Acute Hulpverlening ............................................................................................ 81

  10. Psychiatrie ................................................................................................................................. 85

  11. Oogheelkunde ........................................................................................................................... 90

 • Lokaal opleidingsplan SEH-geneeskunde, Haaglanden Medisch Centrum (januari 2017) – curriculum versie 2014

  5

  12. Spoedeisende Hulp ................................................................................................................... 93

  13. Keuzestage .............................................................................................................................. 101

  14. Wetenschapsstage .................................................................................................................. 103

  DEEL C - BIJLAGEN .................................................................................................................................. 106

  Bijlage 1 - Opleidingsschema.............................................................................................................. 107

  Bijlage 2 - Koppeling competenties aan thema’s ............................................................................... 108

  Bijlage 3 - Thema’s uitgewerkt ........................................................................................................... 110

  Thema 1: Airway ............................................................................................................................. 113

  Thema 2: Breathing ........................................................................................................................ 115

  Thema 3: Circulatie ........................................................................................................................ 117

  Thema 4: Disability ......................................................................................................................... 120

  Thema 5: Exposure/environmental ............................................................................................... 122

  Thema 6: Secondary assessment ................................................................................................... 125

  Thema 7: Spoedeisende aandoeningen in het gelaat .................................................................... 127

  Thema 8: Spoedeisende aandoeningen op het gebied van haemorrhagische diathese, metabole &

  endocrinologische aandoeningen .................................................................................................. 129

  Thema 9: Spoedeisende dermatologische aandoeningen ............................................................. 131

  Thema 10: Musculoskeletale aandoeningen ................................................................................. 132

  Thema 11: Gedragsstoornissen/psychiatrische aandoeningen ..................................................... 134

  Thema 12: Huisartsgeneeskunde en “eerste lijns” aandoeningen ................................................ 136

  Thema 13: (acute) Ge