Lokaal en Regionaal opleidingsplan Neurochirurgie 2019. 10. 1.آ  Lokaal en Regionaal...

download Lokaal en Regionaal opleidingsplan Neurochirurgie 2019. 10. 1.آ  Lokaal en Regionaal opleidingsplan

of 24

 • date post

  21-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Lokaal en Regionaal opleidingsplan Neurochirurgie 2019. 10. 1.آ  Lokaal en Regionaal...

 • Lokaal en Regionaal opleidingsplan

  Neurochirurgie

  Er zijn vergevorderde plannen tot regionalisering van de opleiding Neurochirurgie. De beide Raden van Bestuur, MUMC+ en Zuyderland Heerlen en beide COC’s, tesamen met

  de staf Neurochirurgie, zijn bereid in het kader van het verbeteren van de kwaliteit van de

  opleiding hieraan mee te werken. Momenteel is men bezig met de precieze invulling hiervan.

  Maastricht Universitair Medisch Centrum

  Maastricht, maart 2017

  http://www.azm.nl/ http://www.azm.nl/

 • 2

  Opleiding Neurochirurgie Maastricht Universitair Medisch Centrum

  Hoofdstuk 1: Inleiding pag. 3

  Hoofdstuk 2: De opleiders pag. 5

  Hoofdstuk 3: De opleiding

  ▪ 3a algemeen pag. 7

  ▪ 3b inhoud van de opleiding (algemeen) pag. 8

  Hoofdstuk 4: Cursorisch onderwijs pag. 21

  Hoofdstuk 5: Portfolio pag. 23

  Hoofdstuk 6: Kwaliteitszorgplan opleiding MUMC+ pag. 24

 • 3

  Hoofdstuk 1: Inleiding

  Het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC) is een van de 8 universitaire

  ziekenhuizen in Nederland. De opleiding neurochirurgie vindt plaats op de afdeling

  neurochirurgie in het MUMC en op de afdeling neurochirurgie van het Atrium Medisch

  Centrum in Heerlen. Alle medisch specialismen noodzakelijk voor de opleiding

  neurochirurgie zijn in beide ziekenhuizen aanwezig.

  Er is een differentiatie voor wat betreft de verdeling van de neurochirurgische pathologie over

  beide ziekenhuizen. In het MUMC wordt de neurochirurgie in zijn volle omvang uitgevoerd.

  Naast de basale klinische en poliklinische patiëntenzorg zijn er specifieke multidisciplinare

  spreekuren voor de neuro-orthopedie, hypofysechirurgie, spina bifida en neuro-oncologie.

  Voorts zijn er multidisciplinaire bijeenkomsten van de schedelbasiswerkgroep, hypofyse-

  endocrinologie werkgroep en de neurovasculaire werkgroep. Er zijn wekelijkse

  röntgenbesprekingen met de radioloog en er is wekelijks een neuroncologie met PA-

  bespreking. Klinische patiënten worden opgenomen op de afdeling D5. Deze afdeling wordt

  gedeeld met de dialyse patiënten; de afdeling neurochirurgie heeft een vast aantal van 15

  bedden op D5 gereserveerd voor de neurochirurgie. Bij een tekort aan bedden kan vrij

  gemakkelijk worden uitgeweken naar de afdeling C5 waar de neurologie gehuisvest is. Op de

  5e etage is eveneens een medium care waar drie bedden permanent gereserveerd zijn voor

  de neurochirurgie. De neurovasculaire chirurgie, de kinderneurochirurgie, de functionele

  neurochirurgie, de multidisciplinaire neurotraumatologie en de schedelbasischirurgie vinden

  uitsluitend plaats in het MUMC.

  In het MUMC kan een volledige opleiding tot neurochirurg worden aangeboden, echter de

  totale opleiding wordt al geruime tijd samen ingevuld met de afdeling neurochirurgie van het

  Atrium Medisch Centrum Heerlen (Prof. Dr. H. van Santbrink en Dr. O. Teernstra) binnen het

  cluster OOR-ZON. In het Atrium Medisch Centrum wordt gefocust op de neuro-oncologie en

  multidisciplinaire neuro-orthopedie, hernia chirurgie en perifere (plexus) chirurgie. Onder de

  nieuwe opleidingssystematiek en na visitatie en erkenning in juni 2009 en recent in juni 2011

  kan in het Atrium MC Heerlen een deel van de opleiding tot neurochirurg van maximaal 2

  jaar gevolgd worden. Het Atrium Medisch Centrum biedt de twee jaar van het

  kernprogramma, de module Spinaal I en II, Tumor I en Perifere zenuw I.

  Gedurende alle opleidingsjaren komen de AIOS in het Atrium Medisch centrum vanwege de

  diensten en worden ze incidenteel ingezet bij afwezigheid van de in het Atrium Medisch

  Centrum gestationeerde AIOS.

 • 4

  De opleiding in het MUMC

  Het MUMC is één groot opleidingsziekenhuis met 369 AIOS en heeft een

  opleidingserkenning voor alle specialistische opleidingen. De organisatie beschikt over een

  Centrale Opleidings Commissie (COC), belast met de gehele organisatie van de opleidingen

  in huis. Het leerhuis verzorgt een brede introductie voor alle AIOS evenals diverse discipline-

  overstijgende cursussen. In het MUMC worden reguliere co-schappen aan 4e en 5e jaars-

  studenten geneeskunde, keuze-co-schappen en participatiestages van 18 weken aan 6e

  jaars studenten geneeskunde aangeboden. De afdeling neurochirurgie participeert in het

  reguliere co-schap neurologie en verzorgt zelfstandig keuze-co-schappen en

  participatiestages. Daarnaast zijn wij actief in het preklinisch onderwijs aan de Universiteit

  van Maastricht (UM).

  De afdeling neurochirurgie heeft een adherentie van ca 1.3 miljoen inwoners voornamelijk in

  de provincie Limburg en Zuid-Oost Brabant.

  Stafleden van de vakgroep neurochirurgie zijn parttime werkzaam in perifere ziekenhuizen in

  Venlo (2 dagen per week), Weert (1.5 dagen per week) en Roermond (1.5 dagen per week).

  In Heerlen zijn per dag gemiddeld 2.5 neurochirurgen werkzaam.

  De afdeling neurochirurgie heeft de beschikking over een ervaren team van op elkaar

  ingespeelde secretaresses en 1,2 fte research nurses met name voor de functionele

  neurochirurgie en 1,0 fte physician assistent werkzaam voornamelijk op afdeling D5.

  Het wetenschappelijk zwaartepunt van de neurochirurgie bestaat uit de functionele

  neurochirurge met als deelgebieden de Deep Brain Stimulation (DBS), de epilepsie chirurgie

  en pijn/neuromodulatie. Er is een goede samenwerking met de aanpalende specialismen

  zoals de neurologie, psychiatrie, klinische neurofysiologie en neuro-psychologie, het

  pijnkennis centrum van het MUMC en het centrum voor epilepsie Kempenhaege.

  Voor de neuro-orthopedische chirurgie is een samenwerking ontwikkeld, waarin de afdeling

  orthopedie en de afdeling revalidatie van het MUMC (Adelante) en het pijncentrum van het

  MUMC participeren.

  Er bestaat een intensieve samenwerking met de afdeling KNO voor schedelbasis en

  hoofd/hals pathologie.

 • 5

  Wetenschappelijk onderzoek richt zich op twee gebieden binnen de wetenschapsschool

  MHeNS. Er wordt basaal als klinisch wetenschappelijk onderzoek verricht naar de

  doelgebied, effecten en bijwerkingen van de DBS en basaal wetenschappelijk onderzoek

  naar de oorzaak op cellulair nivo van epilepsie.

  Een ander topic is onderzoek naar de biologie van de schedelbasis tumoren. De afdeling

  neurochirurgie heeft recentelijk een leerstoel experimentele neurochirurgie aanvaard en

  bezet. Enkele AIOS participeren als onderzoeker of doorlopen een promotietraject voor of

  parallel aan het opleidingstraject. Tevens is een AIOS/ promovendus bezig met een neuro-

  orthopedisch onderzoek en een AIOS (AGIKO-constructie) doet een promotie onderzoek

  naar de bijdrage van de intraoperatieve MRI aan de neuro-oncologie. Van de AIOS wordt

  verwacht dat hij/zij op de hoogte is van de lopende studies, maandelijks bestaat er een

  presentatie van de lopende onderzoeken door de promovendi en onderzoekers voor de

  AIOS/ANIOS.

  Hoofdstuk 2: De opleiders

  De staf van neurochirurgie bestaat uit 12.1 fte neurochirurgen. Alle specialisten zijn breed

  georiënteerd en medeverantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van de opleiding. De

  staf neurochirurgie heeft de afgelopen jaren aanzienlijke wijzigingen ondergaan, o.a. door

  pensionering en uitbreiding. Deze ontwikkelingen liggen in lijn met het vigerende beleidsplan

  2009 en vormen onderdeel van een geleidelijke verdere uitbouw en professionalisering van

  de neurochirurgie in de regio.

  De opleiders van de AIOS in het MUMC zijn:

  Dr. M.P. ter Laak : Opleider

  - tutor en onderwijs studenten en co-assistenten

  - aandachtsgebied: spinale chirurgie

  Dr. J. van Aalst : - Waarnemend opleider

  - aandachtsgebied: pijn- en spasticiteit/kinderneurochirurgie/ transnasale transsfenoïdale techniek

 • 6

  De opleiding in het Zuyderland Ziekenhuis Heerlen wordt verzorgd door Dr. H. van Santbrink,

  opleider en Dr. O.P.M. Teernstra, waarnemend opleider.

  Prof. Dr. H. van Santbrink: - waarnemend afdelingshoofd MUMC+ - opleider Zuyderland Heerlen - aandachtsgebied: spinale chirurgie/wervelkolompathologie

  Dr. O.P.M. Teernstra: - plaatsvervangend opleider Zuyderland Heerlen - lid opleidingsgroep - aandachtsgebied: pijn- en spasticiteit/vasculaire neurochirurgie

  Dr. L. Ackermans: - lid opleidingsgroep - aandachtsgebied: functionele neurochirurgie/neuro-oncologie Drs. T. Boselie - lid opleidingsgroep

  - aandachtsgebied: spine

  Drs. E.M.J. Cornips: - lid opleidingsgroep - aandachtsgebied: kinderneurochirurgie/thoracale HNP/transnasale transsfenoïdale techniek

  Dr. J.T.A. Dings: - lid opleidingsgroep - aandachtsgebied: functionele neurochirurgie/schedelbasischirurgie/vasculaire neurochirurgie

  Dr. P.L. Kubben: - lid opleidingsgroep - aandachtsgebied: functionele neurochirurgie Drs. F. van Nie: - lid opleidingsgroep

  - aandachtsgebied: plexus brachialischirurgie/wervelkolomchirurgie Dr. K. Rijkers - lid opleidings