LJOCHT - LICHT - LIGHT

of 52 /52
LJOCHT | LICHT | LIGHT

description

In opdracht van Doet Boersma catalogus bij haar tentoonstelling in Wijchen in 2010

Transcript of LJOCHT - LICHT - LIGHT

Page 1: LJOCHT - LICHT - LIGHT

L j o c h t | L i c h t | L i g h t

Page 2: LJOCHT - LICHT - LIGHT
Page 3: LJOCHT - LICHT - LIGHT

L j o c h t | L i c h t | L i g h t

Page 4: LJOCHT - LICHT - LIGHT
Page 5: LJOCHT - LICHT - LIGHT

l j o c h t | l i c h t | l i g h t

De titel van deze solotentoonstelling betekent zowel in het Fries als in het Engels licht. Dit is precies wat Doet Boersma met haar recente werk wil laten zien. Zij komt immers uit het vlakke Friese land in het noorden, waar het licht op een bepaalde manier over het landschap valt. Het licht, dat in haar werk een steeds belangrijker rol krijgt.Doets artistieke groei gaat de laatste jaren over de grenzen heen. Ook letterlijk, want zij schilderde als artist in residence een paar maanden in Hong Kong.

Tot voor een paar jaar geleden is haar werk meest figuratief. Expressief, fel en sterk: de paarden, de Friese boerderijen en de kleurige landschappen. En de herinneringen uit haar jeugd, in vager en rustiger kleuren, op voederzakken geschilderd. Zij laat nu een meer impressionistische stijl van schilderen zien. Zeker, de emotie en kracht van haar expressionistische werk zijn gebleven, maar het lijkt als het ware losgeweekt van het zichtbare. Door de directe penseelvoering blijft echter het con-tact met de werkelijkheid behouden. Meer dan ooit vertellen haar schilderijen hoe zij de invloed van de elementen op het vlakke Friese land beleeft. Geabstraheerd schildert ze dit land met gedempte kleuren, in verschillende bruin- en blauwtinten. De soms koele kleuren en een vervagende behandeling van de horizon benadrukken de tijdloosheid van haar landschappen. Zij werkt dit thema steeds meer en steeds verder uit. Er komt meer ruimte voor de interpretatie van de kijker. Zij gaat als het ware een dialoog aan over de mens en zijn omgeving. En in een streven om de essentie van het landschap en de invloed van elementen daarop te doorgronden, gebruikt zij zand en aarde in haar schilderijen. Haar werk wordt nog persoonlijker door het verwerken van haar geboortegrond, de klei, in enkele van haar landschappen.

In deze tijd, spannend voor haar ontwikkeling als kunstenaar, reist ze naar Hong Kong. Aan het hier ontstane werk, Made in Hong Kong, is te zien hoe ze greep wil krijgen op het landschap van deze miljoenenstad. Overal massa’s mensen, en steeds een zoektocht naar de essentie van het contact en de intimiteit tussen de bewoners. Waar zij dit ziet, probeert zij het van binnenuit mee te beleven, te doorgronden en vast te leggen. Doet schildert deze sferen in gedempte bruintinten en blauwe kleurstellingen. Hier komt zij ook de andere levensvormen tegen; de dieren, die deze chaotische stad bevolken. Een eenzame vogel, die pas op haar doek de vrijheid krijgt. Een zonderling in een grote stad. Een vreemdeling, net als zij.

Haar landschappen krijgen na deze ervaring meer diepte en durf; zichtbaar in de manier waarop zij met kleur omgaat. De soms felle tinten van dit latere werk doen exotisch aan en gaan over de grenzen van het nuchtere Friese land heen. Steeds wijder wordt het land. De beschouwer ervaart die ruimte, maar ook de afstand en rust voor bezinning. Dan gaat zij een onderzoek aan naar menselijke relaties in het Friese land. In een dansschool in Leeuwarden observeert zij het spel van aantrekken en afstoten, de ernst ervan en de dynamiek. Het spel, de dans, als een wezenskenmerk van de mens. Zij gebruikt hiervoor dezelfde kleuren als waarmee ze in Hong Kong het contact van de mensen uitbeeldt. De intieme, maar koele blauwtinten, die tevens het isolement van dit samenzijn zichtbaar maken.

d r s . j a c q u e l i n e v a n d i e j e n

< b u o r l j u a c r y l v e r f e n g e m e n g d e t e c h n i e k o p d o e k 7 0 x 5 0 c m 2 0 0 8

Page 6: LJOCHT - LICHT - LIGHT

4 l j o c h t | l i c h t | l i g h t

f j i l d | v e l d | f i e l d a c r y l v e r f o p d o e k 1 5 0 x 1 5 0 c m 2 0 0 9

Page 7: LJOCHT - LICHT - LIGHT

5d o e t b o e r s m a

l j o c h t | l i c h t | l i g h t a c r y l v e r f o p d o e k 8 0 x 8 0 c m 2 0 0 7

Page 8: LJOCHT - LICHT - LIGHT

6 l j o c h t | l i c h t | l i g h t

i e r d e a c r y l v e r f e n g e m e n g d e t e c h n i e k o p d o e k 1 5 0 x 1 5 0 c m 2 0 0 5

Page 9: LJOCHT - LICHT - LIGHT

7d o e t b o e r s m a

l â n s k i p 1 t / M 4 a c r y l v e r f e n g e m e n g d e t e c h n i e k o p d o e k 5 0 x 5 0 c m 2 0 0 5

Page 10: LJOCHT - LICHT - LIGHT

8 l j o c h t | l i c h t | l i g h t

g o u d a c r y l v e r f e n g e m e n g d e t e c h n i e k o p d o e k 1 5 0 x 1 5 0 c m 2 0 0 5

Page 11: LJOCHT - LICHT - LIGHT

9d o e t b o e r s m a

d i z e o e r w i n t e r s k b o u l â n g e m e n g d e t e c h n i e k o p d o e k 1 0 0 x 1 0 0 c m 2 0 0 8

Page 12: LJOCHT - LICHT - LIGHT

10 l j o c h t | l i c h t | l i g h t

l â n s k i p | l a n d s c h a p | l a n d s c a p e a c r y l v e r f o p d o e k 8 0 x 8 0 c m 2 0 0 6

Page 13: LJOCHT - LICHT - LIGHT

11d o e t b o e r s m a

w i n t e r l j o c h t | w i n t e r l i c h t | w i n t e r l i g h t a c r y l o p d o e k 1 0 0 x 1 0 0 c m 2 0 1 0

Page 14: LJOCHT - LICHT - LIGHT

12 l j o c h t | l i c h t | l i g h t

l j o c h t | l i c h t | l i g h t a c r y l v e r f o p d o e k 1 0 0 x 1 0 0 c m 2 0 0 8

Page 15: LJOCHT - LICHT - LIGHT

13d o e t b o e r s m a

b l u e s a c r y l v e r f o p d o e k 8 0 x 8 0 c m 2 0 0 8

Page 16: LJOCHT - LICHT - LIGHT

14 l j o c h t | l i c h t | l i g h t

e i l â n | e i l a n d | i s l e a c r y l v e r f o p d o e k 5 0 x 7 0 c m 2 0 0 6

Page 17: LJOCHT - LICHT - LIGHT

15d o e t b o e r s m a

d ú n | d u i n | d u n e a c r y l v e r f o p d o e k 8 0 x 8 0 c m 2 0 0 9

Page 18: LJOCHT - LICHT - LIGHT

16 l j o c h t | l i c h t | l i g h t

j a z z a c r y l v e r f o p d o e k 8 0 x 8 0 c m 2 0 0 6

Page 19: LJOCHT - LICHT - LIGHT

17d o e t b o e r s m a

i t w a a d | h e t w a d | w e t l a n d s a c r y l v e r f o p d o e k 1 5 0 x 1 5 0 c m 2 0 0 6

Page 20: LJOCHT - LICHT - LIGHT

18 l j o c h t | l i c h t | l i g h t

d ú n | d u i n | d u n e a c r y l v e r f o p d o e k 4 0 x 9 0 c m 2 0 0 9

Page 21: LJOCHT - LICHT - LIGHT

19d o e t b o e r s m a

p a a d | p a d | p a t h a c r y l v e r f o p d o e k 4 0 x 9 0 c m 2 0 0 9

Page 22: LJOCHT - LICHT - LIGHT

20 l j o c h t | l i c h t | l i g h t

d ú n | d u i n | d u n e a c r y l v e r f o p d o e k 5 0 x 7 0 c m 2 0 0 6

Page 23: LJOCHT - LICHT - LIGHT

21d o e t b o e r s m a

a M i l d d a y a c r y l v e r f o p d o e k 7 0 x 5 0 c m 2 0 0 7

Page 24: LJOCHT - LICHT - LIGHT

22 l j o c h t | l i c h t | l i g h t

s y M p h o n y a c r y l v e r f o p d o e k 9 0 x 4 0 c m 2 0 0 9

Page 25: LJOCHT - LICHT - LIGHT

23d o e t b o e r s m a

a d a g i o a c r y l v e r f o p d o e k 4 0 x 9 0 c m 2 0 0 9

Page 26: LJOCHT - LICHT - LIGHT

24 l j o c h t | l i c h t | l i g h t

g r e a t a c r y l v e r f o p d o e k 1 5 0 x 1 5 0 c m 2 0 0 8

Page 27: LJOCHT - LICHT - LIGHT

25d o e t b o e r s m a

d y n a M y k | d y n a M i e k | d y n a M i c s a c r y l v e r f o p d o e k 1 0 0 x 1 0 0 c m 2 0 0 7

Page 28: LJOCHT - LICHT - LIGHT

26 l j o c h t | l i c h t | l i g h t

Page 29: LJOCHT - LICHT - LIGHT

27d o e t b o e r s m a

Page 30: LJOCHT - LICHT - LIGHT

28 l j o c h t | l i c h t | l i g h t

s l i d e i n k t , b i s t e r e n a c r y l v e r f o p r i j s t p a p i e r c a . 5 0 x 5 0 c m 2 0 0 8

Page 31: LJOCHT - LICHT - LIGHT

29d o e t b o e r s m a

t w o c u p s i n k t , b i s t e r e n a c r y l v e r f o p r i j s t p a p i e r c a . 5 0 x 5 0 c m 2 0 0 8

Page 32: LJOCHT - LICHT - LIGHT

30 l j o c h t | l i c h t | l i g h t

M o M e n t s o f r e f l e c t i o n i n k t , b i s t e r e n a c r y l v e r f o p r i j s t p a p i e r c a . 7 0 x 5 0 c m 2 0 0 8

Page 33: LJOCHT - LICHT - LIGHT

31d o e t b o e r s m a

t i M e f o r t e a i n k t , b i s t e r e n a c r y l v e r f o p r i j s t p a p i e r

c a . 7 0 x 5 0 c m 2 0 0 8

Page 34: LJOCHT - LICHT - LIGHT

32 l j o c h t | l i c h t | l i g h t

f l i g h t i n k t , b i s t e r e n a c r y l v e r f o p r i j s t p a p i e r c a . 5 0 x 5 0 c m 2 0 0 8

Page 35: LJOCHT - LICHT - LIGHT

33d o e t b o e r s m a

i a M h e r e i n k t , b i s t e r e n a c r y l v e r f o p r i j s t p a p i e r

c a . 7 0 x 5 0 c m 2 0 0 8

Page 36: LJOCHT - LICHT - LIGHT

34 l j o c h t | l i c h t | l i g h t

t o b e i n k t , b i s t e r e n a c r y l v e r f o p r i j s t p a p i e r c a . 7 0 x 5 0 c m 2 0 0 8

Page 37: LJOCHT - LICHT - LIGHT

35d o e t b o e r s m a

s c h w u n g a c r y l v e r f o p d o e k 1 5 0 x 1 5 0 c m 2 0 1 0

Page 38: LJOCHT - LICHT - LIGHT

36 l j o c h t | l i c h t | l i g h t

t o c h t | j o u r n e y a c r y lv e r f e n g e m e n g d e t e c h n i e k o p d o e k 8 0 x 8 0 c m 2 0 0 9

Page 39: LJOCHT - LICHT - LIGHT

37d o e t b o e r s m a

g e a n | g a a n | t o g o a c r y l v e r f e n g e m e n g d e t e c h n i e k o p d o e k 1 0 0 x 1 0 0 c m 2 0 0 9

Page 40: LJOCHT - LICHT - LIGHT

38 l j o c h t | l i c h t | l i g h t

a l e r t a c r y l v e r f e n g e m e n g d e t e c h n i e k o p d o e k 1 0 0 x 1 0 0 c m 2 0 0 9

Page 41: LJOCHT - LICHT - LIGHT

39d o e t b o e r s m a

p l e z i e r k r a c h t M o e d w e r k a c r y l v e r f e n g e m e n g d e t e c h n i e k o p d o e k 1 0 0 x 1 0 0 c m 2 0 0 9

Page 42: LJOCHT - LICHT - LIGHT

40 l j o c h t | l i c h t | l i g h t

b l u e s o l i e v e r f e n g e m e n g d e t e c h n i e k o p d o e k 8 0 x 8 0 c m 2 0 0 9

Page 43: LJOCHT - LICHT - LIGHT

41d o e t b o e r s m a

d a n c e ! o l i e v e r f e n g e m e n g d e t e c h n i e k o p d o e k 8 0 x 8 0 c m 2 0 0 9

Page 44: LJOCHT - LICHT - LIGHT

42 l j o c h t | l i c h t | l i g h t

d a n c i n g c l a s s i a c r y l v e r f o p d o e k 5 0 x 5 0 c m 2 0 0 9

d a n c i n g c l a s s i i i a c r y l v e r f o p d o e k 5 0 x 5 0 c m 2 0 0 9

d a n c i n g c l a s s i v a c r y l v e r f o p d o e k 4 0 x 5 0 c m 2 0 0 9

Page 45: LJOCHT - LICHT - LIGHT

43d o e t b o e r s m a

d a n c i n g c l a s s i i a c r y l v e r f o p d o e k 5 0 x 7 0 c m 2 0 0 9

Page 46: LJOCHT - LICHT - LIGHT

44 l j o c h t | l i c h t | l i g h t

d a n c i n g s t e p s o l i e v e r f e n g e m e n g d e t e c h n i e k o p d o e k

1 5 0 x 1 0 0 c m 2 0 0 9

Page 47: LJOCHT - LICHT - LIGHT

d o e t ’s l j o c h t

De natuur, mensen, dieren en vooral ook de bijbehorende interactie geven beeldend kunstenaar Doet Boersma inspiratie. Opgroeiend op het Friese platteland, vlakbij Welsrijp, fietste Doet dagelijks door weer en wind naar school. Onderweg zag ze akkers, weilanden, diepe voren, sloten, weggetjes en een prominente horizon. Deze prachtige wereld vertaalde zij later op haar doeken. Na in 1985 met succes de Academie voor Beeldende Kunsten Minerva te Groningen te hebben afgerond, begon zij eind jaren ‘80 als professioneel kunstenaar in Leeuwarden.

Doet Boersma is een Friezin in hart en nieren. Als er al zoiets als Friese schilderkunst bestaat, dan is Doet daarvan zeker één van de exponenten. Ze heeft prachtige weidse Friese landschappen geschil-derd en schakelt over op de Friese taal als het onderwerp emotioneel dicht bij haar ligt. De titels van haar werk zijn ook in het Fries omdat schilderen vanuit haar hart begint.

Doet heeft in Friesland gaandeweg een bijzondere plaats veroverd en kreeg nationale en internationale bekendheid door haar expressieve, geabstraheerde, vaak grote landschappen. Haar robuuste verfstreek en gedurfde kleurgebruik maken Doet herkenbaar voor liefhebbers. Haar werk is in diverse galeries te bewonderen zoals in Duitsland, Frankrijk, Ierland, Hong Kong en Denemarken. Ook schildert zij in opdracht voor het Paleis van Justitie in Leeuwarden en grote internationale bedrijven.

Doet schildert elke dag ofwel in haar atelier ofwel buiten in de natuur. Haar schilderkunst is haar uitingsvorm. Zonder kunst is haar wereld eigenlijk niet leefbaar. In haar atelier werkt ze schetsen, foto’s en objecten in alle rust uit. Het experimenteren met andere materialen en technieken, het verdiepen, het vernieuwen en het blijven groeien zijn constante eisen die Doet zich als beeldend kunstenaar stelt.

Op geheel eigen wijze probeert Doet de ruimte en het licht te vangen. Van kleurrijk tot sober, van oneindig tot besloten, van expressief tot ingetogen maar altijd met haar kenmerkende signatuur.

c é c i l e f r e n c k e n

d o e t b o e r s M a

Page 48: LJOCHT - LICHT - LIGHT

46 l j o c h t | l i c h t | l i g h t

h e t o n t s t a a n i n f a s e s v a n d i t s c h i l d e r i j

Schetsen gemaakt met contékrijt in mijn schetsboek: ritmes van bomen en velden van een waddenzee-eiland, waaruit ik een keuze maak

l e a f l i k f j i l d | l i e f l i j k v e l d | l o v e l y f i e l d a c r y l o p d o e k 5 0 x 7 0 c m 2 0 1 0

Page 49: LJOCHT - LICHT - LIGHT

47d o e t b o e r s m a

Met zwart (ultramarijn gemengd met gebrande omber) de grote partijen opzetten en met water laten ‘uitlopen’.

Warmte toevoegen met gebrande siena.

Met titanium wit worden een aantal vormen ‘gewist’ uit de compositie en de contouren verduidelijkt van de bossages op de horizon. Met een licht, warme tint (wit gemengd met gebrande siena en gele oker) worden een aantal verbindingen gemaakt tussen harde lijnen en de sterke contrasten.

Page 50: LJOCHT - LICHT - LIGHT

48 l j o c h t | l i c h t | l i g h t

Met blauw-grijzen (wit, kobalt en gebrande siena) worden de bossages geschilderd, zodat ze verder weg lijken te staan en in het veld worden een aantal koele tonen aangebracht. Met zwart wordt een begin gemaakt van de ritmische donker en lichte par-tijen die in het veld aanwezig moeten komen.

Donkere stukken in het veld op de voorgrond versterken het idee van diepte in het schilderij. Met wit en gele oker gemengd, worden met losse hand details aangebracht in het veld, zodat het lijkt dat er grassen groeien en de suggestie wordt gewekt dat het waait.

(Detail) Met grijsblauw en warme, lichte kleuren (wit met gele oker en/of gebrande siena) wordt het ritme versterkt van de zachte gras-sen in het veld.

Page 51: LJOCHT - LICHT - LIGHT
Page 52: LJOCHT - LICHT - LIGHT

d o e t b o e r s m a