101103 3 Status Light Rec Jeroen Bartels, Light Rec

of 28 /28
Deelnemersdag LightRec Antwerpen, 3 november 2010

description

Presentatie Deelnemersdag LightRec op 3 november 2010

Transcript of 101103 3 Status Light Rec Jeroen Bartels, Light Rec

Page 1: 101103 3 Status Light Rec  Jeroen Bartels, Light Rec

Deelnemersdag LightRec

Antwerpen, 3 november 2010

Page 2: 101103 3 Status Light Rec  Jeroen Bartels, Light Rec

Overzicht 2009 - 20101

Waar houdt LightRec zich zoal mee bezig?

• Strategie• Financiering• Communicatie• Relatiemanagement• Regelgeving• Lobby• Inzameling en verwerking• Monitoring resultaten

Page 3: 101103 3 Status Light Rec  Jeroen Bartels, Light Rec

Overzicht 2009 - 2010

Waar houdt LightRec zich zoal mee bezig?

• Strategie• Financiering• Communicatie• Relatiemanagement• Regelgeving• Lobby• Inzameling en verwerking• Monitoring resultaten

Page 4: 101103 3 Status Light Rec  Jeroen Bartels, Light Rec

Strategie2

Uitgangspunt:

• LightRec zorgt er voor dat haar deelnemers aan de regelgeving voldoen

• Alle lampen/armaturen inzamelen die worden aangeboden

• Zowel van professionele partijen als van consumenten

• Tegen laagst mogelijke kosten

Dit is een trendbreuk t.o.v. de eerdere strategie

Page 5: 101103 3 Status Light Rec  Jeroen Bartels, Light Rec

Strategie3

Ambitie impliceert:

• Maak het consumenten zo makkelijk mogelijk!• Inzamelsysteem bij retailers (AH, Gamma)• Doorgaan inzameling professioneel• Overwegen om registratievergoeding te geven• Wegnemen barrières voor inzameling bij

milieustraten• Consumentencampagne, PR en communicatie• Tenderen van operationele diensten• Beheersen kosten

Page 6: 101103 3 Status Light Rec  Jeroen Bartels, Light Rec

Overzicht 2009 - 2010

Waar houdt LightRec zich zoal mee bezig?

• Strategie

• Financiering• Communicatie• Relatiemanagement• Regelgeving• Lobby• Inzameling en verwerking• Monitoring resultaten

Page 7: 101103 3 Status Light Rec  Jeroen Bartels, Light Rec

Financiering4

Uitgangspunten:

• Stabiele financiering zonder ingebouwde problemen• Voldoen aan huidige en toekomstige regelgeving• In staat om de ambitie te realiseren• Voorkomen van voorzieningen bij deelnemers

Hoe te realiseren:• Omslagstelsel per 1 januari 2011• Garantiefonds (minimaal 1 x jaaromzet)• Maatregelen tegen market collapse• Afschaffen verplichting tot zichtbare

verwijderingsbijdrage per 13 februari 2011

Page 8: 101103 3 Status Light Rec  Jeroen Bartels, Light Rec

Financiering5

Transparantie

• Publicatie van jaarcijfers via:• Jaarverslag (accountant)• Jaarboekje• Website volgens VROM-format

• Begroting 2011• Begroting in balans, geen toename voorzieningen• Inkomsten circa 7 miljoen• Uitgaven:

• Campagnes 3,5 miljoen• Inzameling en verwerking 2 miljoen• Onderzoek, PR, advies etc. 800 k€• Bureaukosten 700 k€

Page 9: 101103 3 Status Light Rec  Jeroen Bartels, Light Rec

Overzicht 2009 - 2010

Waar houdt LightRec zich zoal mee bezig?

• Strategie• Financiering

• Communicatie• Relatiemanagement• Regelgeving• Lobby• Inzameling en verwerking• Monitoring resultaten

Page 10: 101103 3 Status Light Rec  Jeroen Bartels, Light Rec

Communicatie6

• Wecycle: gericht op consumenten• Jekko, verspreiding via:

• Retailers • Website• Scholen• Gemeenten

• Professioneel via vakbladen en beurzen• Reputatiemanagement: artikelen in media over

doel en resultaten van LightRec

Campagnes

Page 11: 101103 3 Status Light Rec  Jeroen Bartels, Light Rec

Communicatie7

Page 12: 101103 3 Status Light Rec  Jeroen Bartels, Light Rec

Communicatie8

Page 13: 101103 3 Status Light Rec  Jeroen Bartels, Light Rec

Communicatie9

Page 14: 101103 3 Status Light Rec  Jeroen Bartels, Light Rec

Overzicht 2009 - 2010

Waar houdt LightRec zich zoal mee bezig?

• Strategie• Financiering• Communicatie

• Relatiemanagement• Regelgeving• Lobby• Inzameling en verwerking• Monitoring resultaten

Page 15: 101103 3 Status Light Rec  Jeroen Bartels, Light Rec

Relatiemanagement10

• Deelnemers (366)• Retailers• Overheden (gemeenten, VROM, AgentschapNL,

Inspectie)• Consumentenorganisaties• Andere productstichtingen in Nederland• Europese organisaties (ELC, CELMA, Orgalime,

Digital Europe)• Europese zusterorganisaties• Europese Commissie• NGO’s (Bijvoorbeeld Greenpeace)

Stakeholders

Page 16: 101103 3 Status Light Rec  Jeroen Bartels, Light Rec

Overzicht 2009 - 2010

Waar houdt LightRec zich zoal mee bezig?

• Strategie• Financiering• Communicatie• Relatiemanagement

• Regelgeving• Lobby• Inzameling en verwerking• Monitoring resultaten

Page 17: 101103 3 Status Light Rec  Jeroen Bartels, Light Rec

Regelgeving11

Huidige regelgeving

• Einde zichtbare verwijderingsbijdrage op 13 februari 2011

• Herziening regelgeving nog niet geïmplementeerd• Politieke/maatschappelijke druk op voorzieningen• Motie Tweede Kamer om verwijderingsbijdrage

wit- en bruingoed op nul te stellen• Uitgelegd door VROM als verbod

Page 18: 101103 3 Status Light Rec  Jeroen Bartels, Light Rec

Regelgeving WEEE12

Issues

• Mogelijk continueren zichtbare verwijderingsbijdrage• Dual goods worden beschouwd als huishoudelijk;

large-scale fixed installations• Garantiestelling door producenten• Gedifferentieerde afvalbeheerbijdrage• Doelstelling: 65% van PoM of 85% afgedankte

producten• Lampen en armaturen in één categorie

Implementatie op z’n vroegst eind 2012

Page 19: 101103 3 Status Light Rec  Jeroen Bartels, Light Rec

Overzicht 2009 - 2010

Waar houdt LightRec zich zoal mee bezig?

• Strategie• Financiering• Communicatie• Relatiemanagement• Regelgeving

• Lobby• Inzameling en verwerking• Monitoring resultaten

Page 20: 101103 3 Status Light Rec  Jeroen Bartels, Light Rec

Lobby13

Gericht op VROM ter behoud financieringsstelsel

• LightRec heeft geen zichtbare verwijderingsbijdrage!• Op basis van historische voorraad is er een negatief

eigen vermogen van € 33 miljoen• Gezien verkopen nieuwe producten is eigen

vermogen nog negatiever• Afvalbeheerbijdrage blijft nodig

Risico dat financiering van LightRec onder druk komt te staan minder geld voor awareness en onderzoek niet voldoen aan doelstellingen

Page 21: 101103 3 Status Light Rec  Jeroen Bartels, Light Rec

Overzicht 2009 - 2010

Waar houdt LightRec zich zoal mee bezig?

• Strategie• Financiering• Communicatie• Relatiemanagement• Regelgeving• Lobby

• Inzameling en verwerking• Monitoring resultaten

Page 22: 101103 3 Status Light Rec  Jeroen Bartels, Light Rec

Inzameling en verwerking14

0

50

100

150

200

Jan

Feb

Ma

r

Ap

r

Ma

y

Jun

Jul

Au

g

Sep

Oct

No

v

De

c

Jan

Feb

Ma

r

Ap

r

Ma

y

Jun

Jul

Au

g

Sep

Oct

No

v

De

c

Jan

Feb

Ma

r

Ap

ril

Ma

y

Jun

Jul

Au

g

Sep

Oct

No

v

De

c

Ton

ne

s

Lamps collected Jan 2008 - now

TL

Other

Total lamps

Lineair (TL)

Lineair (Other)

2008 2009 2010

Page 23: 101103 3 Status Light Rec  Jeroen Bartels, Light Rec

Inzameling en verwerking15

Maatregelen

• Onderzoek naar vrijkomen lampen/armaturen• Resultaat: 80% komt vrij uit professionele circuit• Dus: faciliteren inzameling installateurs

• MKB gratis inleveren bij milieustraat• Ophalen vanaf 50 kg per jaar bij aanbieders• Gescheiden inzameling inbedden in MVO-beleid• Zowel bij installateurs als bij facilitair beheerders

• Opleggen van minimale recyclingtechnieken

• Niet verslappen in voorlichting consumenten!

Page 24: 101103 3 Status Light Rec  Jeroen Bartels, Light Rec

Overzicht 2009 - 2010

Waar houdt LightRec zich zoal mee bezig?

• Strategie• Financiering• Communicatie• Relatiemanagement• Regelgeving• Lobby• Inzameling en verwerking

• Monitoring resultaten

Page 25: 101103 3 Status Light Rec  Jeroen Bartels, Light Rec

Monitoren resultaten16

Conclusies

• Inzameling TL neemt af:• Er komt minder vrij• Er wordt slordiger mee omgesprongen

• Echter, er komt veel meer vrij dan wordt ingezameld

• Inzameling overige lampen blijft constant• Ondanks consumentencampagnes• Frans onderzoek: levensduur veel langer• Laagst mogelijke kosten

• Inzetten op bewustwording

• Merendeel armaturen worden als schroot ingezameld en gerecycled

• Registratie van deze stromen?

Page 26: 101103 3 Status Light Rec  Jeroen Bartels, Light Rec

Overzicht 2009 - 2010

Waar houdt LightRec zich zoal mee bezig?

• Strategie• Financiering• Communicatie• Relatiemanagement• Regelgeving• Lobby• Inzameling en verwerking• Monitoring resultaten

Page 27: 101103 3 Status Light Rec  Jeroen Bartels, Light Rec

Strategie17

Inzetten op groei inzameling

• Voorlichting• Samenwerking met productstichtingen (StiBat)• Uitrollen fijnmazig inzamelnetwerk• Stimuleren inzameling professionele circuit• Verzekeren financiering, ook van uitfasering

spaarlampen• Tegengaan freeriders• Internationale samenwerking

Page 28: 101103 3 Status Light Rec  Jeroen Bartels, Light Rec

Dank voor uw aandacht18