Levensbeschouwing de middeleeuwen 1 - de opkomst van de islam

download Levensbeschouwing  de middeleeuwen 1 - de opkomst van de islam

If you can't read please download the document

 • date post

  14-Dec-2014
 • Category

  Spiritual

 • view

  1.742
 • download

  3

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Levensbeschouwing de middeleeuwen 1 - de opkomst van de islam

 • 1. Levensbeschouwing en de Middeleeuwen De opkomst van de Islamwww.jurgenmarechal.nl

2. Het Arabische woordIslam betekent literair overgave, maar heeft als religieuze term in de heilige Koran de betekenis overgave aan de wil van Allah Taala (Allah almachtige). www.jurgenmarechal.nl 3. www.jurgenmarechal.nl 4. De islam is een wereldgodsdienst, ontstaan in de zevende eeuw na Christus, inSaudi - Arabi www.jurgenmarechal.nl 5. De stichter van de islam is de heilige profeet Mohammed.En met stichter wordt bedoeld: hij die de beslissende invloed heeft gehad op het ontstaan en de opkomst van deze wereldreligie.De geloofsleer van de islam komt dan ook van de Heilige Profeet Mohammed www.jurgenmarechal.nl 6. Mohammed www.jurgenmarechal.nl 7. Mohammeds jeugd Hij werd in 570 na Chr. geboren in de stad Mekka. Mohammeds vader Abdallah behoorde tot de stam van de Koeraisj. Toen Mohammed ter wereld kwam, was zijn vader al gestorven. De moeder van Mohammed Amina, stierf toen hij zes jaar oud was in 576. Zijn grootvader nam de wees in zijn huis op, maar overleed na korte tijd zelf. Hierna kwam Mohammed onder de hoede van een oom van vaderszijde, Aboe-Talib. Deze oom ging nooit tot de islam over maar heeft zijn neef wel altijd trouw beschermd. www.jurgenmarechal.nl 8. Volgens sommige moslims mag je Mohammed niet afbeelden. Hieronder zie je Mohammed zonder gezicht. www.jurgenmarechal.nl 9. Mohammeds jeugd Hij ontmoette op twaalfjarige leeftijd (ongeveer 582), met een karavaan die naar Syri ging, de christelijke monnik Bahira. www.jurgenmarechal.nl 10. Mohammeds jeugd Als jongeman trad Mohammed in dienst bij Chadiedja, de rijke weduwe van een koopman. Op ongeveer vijfentwintigjarige leeftijd, in 595, huwde hij Chadiedja, die toen veertig was. Tijdens haar leven ging Mohammed geen andere huwelijken aan.De kinderen die Chadiedja hem schonk, stierven jong, op dochter Fatima na. Van weesjongen was Mohammed door zijn huwelijk een welgesteld koopman geworden. www.jurgenmarechal.nl 11. www.jurgenmarechal.nl 12. Mohammed wordt profeet Dikwijls trok Mohammed zich in een grot in de omgeving van Mekka terug om er te mediteren. Toen Mohammed zich tijdens de maand Ramadaan van het jaar 610 op de berg Hira bevond, kreeg hij, zoals hij zelf gezegd zou hebben,teksten in zijn hart gegrift. Deze teksten, openbaringen genoemd, zouden hem door de engel Gabril zijn ingefluisterd. In verwarring zocht hij zijn toevlucht bij Chadiedja. Chadiedja troostte hem door hem te verzekeren dat hij niet bezeten of krankzinnig was en dat zij geloofde dat hij de profeet van zijn volk zou worden. www.jurgenmarechal.nl 13. Mohammed wordt profeet www.jurgenmarechal.nl 14. Moeilijke jaren in Mekka Toen de openbaringen gingen neerdalen begon Mohammed zijn prediking. Zijn vrouw Chadiedja, zijn neef Ali en een slaaf, die Mohammed als zoon geadopteerd had, werden de eerste gelovigen.De prediking richtte zich niet uitsluitend tot Mohammeds naaste omgeving. Ook twee voorname Koeraisjieten bekeerden zich al spoedig: Aboe Bakr en Oethmaan, die beiden later kalief,opvolger, over het moslim-rijk zouden worden. www.jurgenmarechal.nl 15. www.jurgenmarechal.nl 16. Moeilijke jaren in Mekka De inwoners van Mekka moesten niet veel van de goddelijke boodschap hebben. Eerst was de onverschilligheid groter dan de vijandschap, Mohammed werd nog beschouwd als een ongevaarlijke dweper die men niet serieus behoefte te nemen en die men met spot bejegende.Maar op den duur tastte de oproep tot bekering de inwoners van Mekka te zeer aan in hun trots, hun hardheid en hun egosme. De spot ging toen over in openlijke vijandigheden. www.jurgenmarechal.nl 17. www.jurgenmarechal.nl 18. Moeilijke jaren in Mekka De Mekkanen riskeerden dat de invoering van het monothesme hun financile belangen zou aantasten (het maken en verkopen van godenbeeldjes). De cultus van de Ka ba was een dus niet te verwaarlozen bron van inkomsten.www.jurgenmarechal.nl 19. Moeilijke jaren in Mekka De volgelingen van Mohammed kregen het zwaar te verduren. De toestand werd in 614/615 z onhoudbaar, dat Mohammed besloot een groot deel van zijn jonge gemeente naar Ethiopi te laten emigreren. Ruim tachtig mensen vertrokken en werden door de christelijke vorst van Ethiopi in bescherming genomen.Mohammed moet in die tijd de christenen wel vertrouwd hebben dat hij zo zijn toevlucht tot hen zocht. www.jurgenmarechal.nl 20. www.jurgenmarechal.nl 21. De hidjra naar Medina In 620 sterft zijn vrouw Chadiedja en ook zijn beschermheer en oom Aboe Talib;nu staat Mohammed onbeschermd bloot aan vervolging.www.jurgenmarechal.nl 22. De hidjra naar Medina Een gebeurtenis die hem echter zeer getroost en gesterkt heeft in deze crisis, wordt genoemdMohammeds nachtelijke hemelreis, de Miraadj. Op het wonderpaard Buraq werd Mohammed in de nacht van Mekka naar Jeruzalem gevoerd, om vandaar uit op te stijgen naar de zevende hemel, waar hij onder geleide van de engel Djibriel (= Gabril) een ontmoeting had met de profeten, die hem waren voorgegaan: Abraham, Mozes en Jezus.DeHemelvaart heeft in de overlevering steeds een belangrijke rol gespeeld, juist als goddelijke bevestiging van zijn zending als laatste profeet (Mohammed als zegel van de profeten). www.jurgenmarechal.nl 23. www.jurgenmarechal.nl 24. De Nachtelijke Hemelreis www.jurgenmarechal.nl 25. De hidjra naar Medina In 622 achtte Mohammed het ogenblik gekomen om de banden met zijn vaderstad te verbreken. Vaak noemt men deze hidjra van Mohammed eenvlucht. Die vertaling van hidjra is onjuist. Het was een weloverwogen stap, op uitnodiging van de mensen uit Medina (dat toen Jathrib heette), en een goed voorbereidde emigratie.Misschien was de ontvankelijkheid bij de inwoners van Medina wat groter door enige vertrouwdheid met monothestische ideen, afkomstig van de talrijke joden in Medina ( stad van de profeet). Deze hidjra was van zo grote betekenis voor de islam dat 622 het eerste jaar van de moslimse jaartelling werd. www.jurgenmarechal.nl 26. www.jurgenmarechal.nl 27. www.jurgenmarechal.nl 28. Mohammed: profeet en staatsman

 • De profeet en zijn 70 metgezellen worden in Jathrib, dat door de komst van Mohammed Medina ging heten, dat wil zeggenstad van de profeet, gastvrij ontvangen.
 • Mohammed en zijn aanhangers vochten drie maal met de Mekkanen:
 • De slag bij Badr (624) (Er wordt geld op de Mekkanen buit gemaakt).
 • De slag bij Oehoed (625) (Een aanval op Medina die de moslims bijna noodlottig werd, Mohammed raakt gewond. Hij keert zich tegen de joden in Medina die hem niet zouden hebben gesteund).
 • Na de derde slag (627) houdt Mohammed een etnische zuivering onder de joden in Medina die hij wederom van verraad beticht.

www.jurgenmarechal.nl 29. Mohammed ontvangt in een openbaring een gedeelte van de Koran, tijdens een slag www.jurgenmarechal.nl 30. Mohammeds laatste jaren Omstreeks 628 begon de felheid van de Mekkanen tegen de moslims snel af te nemen.In 629 mochten de moslims meedoen aan de bedevaart naar Mekka.www.jurgenmarechal.nl 31. Mohammeds laatste jaren In 630 kon Mohammed zonder veel verzet te ontmoeten Mekka binnentrekken en er de macht in handen nemen. De Ka ba zuiverde hij van alle heidense symbolen, zoals de Arabische godenbeeldjes, en het gebouw werd gewijd tot islamitisch heiligdom.Het heersende veelgodendom werd door Mohammed vervangen door een monothestische, de aanbidding van n God. Zijn vroegere vijanden behandelde hij edelmoedig. Na de inneming van Mekka bleef de profeet in eenvoudige omstandigheden in Medina wonen.www.jurgenmarechal.nl 32. 630 Mohammed plaatst de Zwarte Steen in de Ka'ba. www.jurgenmarechal.nl 33. Mohammeds laatste jaren Na 630 heeft de Ka'ba een zelfde, centrale functie in de islam als de vroegere joodse tempel in het jodendom. De eerste jaren van Mohammeds openbaringen was de Tempelberg in Jeruzalem de vaste gebedsrichting voor de salat (gebed).De eigenlijke joodse tempel was bij de joodse opstand in 70 door de Romeinen verwoest. De gebedsrichting veranderde na de openbaring van Soera (hoofdstuk uit de Koran) De Koe in de huidige richting van de Ka'ba te Mekka. Pas in 632 nam Mohammed zelf aan de bedevaart naar Mekka deel. Zoals hij toen het ritueel verrichte, doen de moslims het nu nog. www.jurgenmarechal.nl 34. www.jurgenmarechal.nl 35. Mohammeds laatste jaren In de loop van 632 stierf Mohammed nogalonverwacht. De gemeente bleef in verbijstering achter, omdat de profeet niet gezegd had wat er na zijn dood moest gebeuren. Dankzij het doortastend optreden van enkele metgezellen van Mohammed wist men spoedig uit de moeilijkheden te komen. Aboe Bakr werd als kalief, als staatsman naar voren geschoven.Mohammed als profeet kon geen opvolger hebben. Alszegel der profeten bracht hij de openbaring zo zuiver over, dat de wereld na hem geen profeet meer verwachten mag.www.jurgenmarechal.nl 36. Graf van Mohammed www.jurgenmarechal.nl 37. www.jurgenmarechal.nl 38. Van 632 tot 1000 Na deonverwachte dood van Mohammed in 632 en na een interne machtsstrijd over het recht van opvolging tussen twee partijen, die later de naam soennieten en sjiieten zullen krijgen, weet de islam zich sterk uit te breiden.In de slag bij Poitiers in 732 werden ze door de Frank Karel Martel gestopt en teruggedrongen tot aan de Pyreneen. In het oosten werden de Arabische legers verslagen door de Byzantijnse (718). www.jurgenmarechal.nl 39. Van 632 tot 1000 Karel Martel (689 - 741) was hofmeier van het Frankische Rijk. www.jurgenmarechal.nl 40. Van 632 tot 1000 De snelle verspreiding zegt natuurlijk ook iets van de politieke zwakte van de veroverde landen door de ineenstorting van het Romeinse Rijk en de grote volksverhuizingen in Europa.Aan het einde van de tiende eeuw was er een grote moslimse beschaving opgebouwd, met een rijk intellectueel leven, grote materile rijkdom met een netwerk van economische ac