Leef in Vrijheid Diepte studie bij de brief aan Galaten....Galaten 5 – Studie vragen: Lees...

of 21 /21
Leef in Vrijheid Diepte studie bij de brief aan Galaten.

Transcript of Leef in Vrijheid Diepte studie bij de brief aan Galaten....Galaten 5 – Studie vragen: Lees...

Page 1: Leef in Vrijheid Diepte studie bij de brief aan Galaten....Galaten 5 – Studie vragen: Lees hoofdstuk 5 In Galaten 5 verwijd Paulus de Galaten dat ze nog aan 2 dingen gebonden zitten,

Leef in Vrijheid Diepte studie bij de brief aan Galaten.

Page 2: Leef in Vrijheid Diepte studie bij de brief aan Galaten....Galaten 5 – Studie vragen: Lees hoofdstuk 5 In Galaten 5 verwijd Paulus de Galaten dat ze nog aan 2 dingen gebonden zitten,

Rosilind Jukić

www.rosilindjukic.com

© 2017 | All Rights Reserved

Updated 2015 with Bible study materials and printable verses

All Scripture verses are taken from the New King James version of the Holy Bible.

Vertaald met toestemming van Rosilind Jukic.

©2017 lookaroundthecorner.com

www.lookaroundthecorner.com

Page 3: Leef in Vrijheid Diepte studie bij de brief aan Galaten....Galaten 5 – Studie vragen: Lees hoofdstuk 5 In Galaten 5 verwijd Paulus de Galaten dat ze nog aan 2 dingen gebonden zitten,

Galaten 1 – Studie vragen:

Lees hoofdstuk 1 Naar wie streef Paulus de brief Galaten?___________________________________________

Waarom was Paulus zo verbaasd over de kerk in

Galaten?_________________________________________

______________________________________________________________________________

Hoe werd het evangelie verdraaid?__________________________________________________

______________________________________________________________________________

Hoe denk je dat tegenwoordig valse profeten spreken?_______________________________

______________________________________________________________________________

Wat is het gevaar van valse profeten of verdraaide evangelie verkondiging?

1.______________________________________________________

2.______________________________________________________

3.______________________________________________________

Schrijf Galaten1:10 uit:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

Page 4: Leef in Vrijheid Diepte studie bij de brief aan Galaten....Galaten 5 – Studie vragen: Lees hoofdstuk 5 In Galaten 5 verwijd Paulus de Galaten dat ze nog aan 2 dingen gebonden zitten,

Ben jij iemand die het iedereen naar de zin wilt

maken?_____________________________________________

Hoe openbaart zich dat?_______________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Schrijf 3 dingen op hoe je God meer kunt plezieren ?____________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Page 5: Leef in Vrijheid Diepte studie bij de brief aan Galaten....Galaten 5 – Studie vragen: Lees hoofdstuk 5 In Galaten 5 verwijd Paulus de Galaten dat ze nog aan 2 dingen gebonden zitten,

Galaten 2 – Studie vragen:

Lees hoofdstuk 2

Schrijf hier de definitie van Rechtvaardigen uit: ____________________________________________-

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Hoe verdraaide de Galaten de definitie van rechtvaardigheid?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Waarom was dit zo'n ernstige zonde in Paulus zijn

beleving?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Hoe staat dit inverband met het conflict tussen Paulus en

Petrus?_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Schrijf Galaten2:20-21 uit:______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Page 6: Leef in Vrijheid Diepte studie bij de brief aan Galaten....Galaten 5 – Studie vragen: Lees hoofdstuk 5 In Galaten 5 verwijd Paulus de Galaten dat ze nog aan 2 dingen gebonden zitten,

In welke gebieden in je leven probeer jij Gods goedkeuring te verdienen?_______

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Wat zijn deze dingen?_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Schrijf Efeziërs1:3-6 uit:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Wat is de relatie tussen Galaten 2 en Efeziërs1?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Hoe maakt dit je vrij?_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Page 7: Leef in Vrijheid Diepte studie bij de brief aan Galaten....Galaten 5 – Studie vragen: Lees hoofdstuk 5 In Galaten 5 verwijd Paulus de Galaten dat ze nog aan 2 dingen gebonden zitten,

Notitie:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 8: Leef in Vrijheid Diepte studie bij de brief aan Galaten....Galaten 5 – Studie vragen: Lees hoofdstuk 5 In Galaten 5 verwijd Paulus de Galaten dat ze nog aan 2 dingen gebonden zitten,

Galatians 3 Studie vragen:

Lees hoofdstuk 3

Wat wordt verstaan onder de wet in Galaten?______________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Waarom is de 10 geboden houden en een goed Christen zijn niet genoeg voor God?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Houd dit in de we het OT kunnen schrappen?______________________________________________

___________________________________________________________________________________

Schrijf Mattheüs5:17 uit:______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Als wij niet meer leven onde de wet, maar wij moeten wel de wet gehoorzamen, hoe strookt dit dan

met wat Paulus zegt in

Galaten?___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Schrijf Johannes 14:15

uit:________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Page 9: Leef in Vrijheid Diepte studie bij de brief aan Galaten....Galaten 5 – Studie vragen: Lees hoofdstuk 5 In Galaten 5 verwijd Paulus de Galaten dat ze nog aan 2 dingen gebonden zitten,

Wat zijn 3 gevaren van leven volgens de wet?

1._________________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________________

Vergelijk jij jouw geloof met het geloof van

anderen?___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Hoe beinvloed vrij zijn van de wet, zonde en dood jou. En wat voor invloed heeft dat op jouw relatie

met mede christenen ?________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Page 10: Leef in Vrijheid Diepte studie bij de brief aan Galaten....Galaten 5 – Studie vragen: Lees hoofdstuk 5 In Galaten 5 verwijd Paulus de Galaten dat ze nog aan 2 dingen gebonden zitten,

Notitie:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 11: Leef in Vrijheid Diepte studie bij de brief aan Galaten....Galaten 5 – Studie vragen: Lees hoofdstuk 5 In Galaten 5 verwijd Paulus de Galaten dat ze nog aan 2 dingen gebonden zitten,

Galaten 4 – Studie vragen:

Lees hoofdstuk 4 Als wij vrij zijn van de wet, waarom geld deze dan toch nog? __________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Schrijf Psalmen119: 97 uit:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Wat is de rol van het Nieuwe Testament voor de wet?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Wat vertegenwoordigt Ismael in Galaten 4? _______________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Wat vertegenwoordigt Isaak in Galaten 4? ________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Page 12: Leef in Vrijheid Diepte studie bij de brief aan Galaten....Galaten 5 – Studie vragen: Lees hoofdstuk 5 In Galaten 5 verwijd Paulus de Galaten dat ze nog aan 2 dingen gebonden zitten,

Wat betekend het volgende voor jouw? Ik hoef niet genoeg te zijn, door Jezus offer ben ik genoeg.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Probeer jij Gods goedkeuring te verdienen door een goed Christen te zijn?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Waarom zegent God zijn kinderen?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Schrijf Efeziërs1:3 uit:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Hoe zet deze tekst je vrij van een voorbeeldig Christen te zijn?

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Page 13: Leef in Vrijheid Diepte studie bij de brief aan Galaten....Galaten 5 – Studie vragen: Lees hoofdstuk 5 In Galaten 5 verwijd Paulus de Galaten dat ze nog aan 2 dingen gebonden zitten,

Notitie:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 14: Leef in Vrijheid Diepte studie bij de brief aan Galaten....Galaten 5 – Studie vragen: Lees hoofdstuk 5 In Galaten 5 verwijd Paulus de Galaten dat ze nog aan 2 dingen gebonden zitten,

Galaten 5 – Studie vragen:

Lees hoofdstuk 5 In Galaten 5 verwijd Paulus de Galaten dat ze nog aan 2 dingen gebonden zitten, welke zijn dag?

1. _____________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________

Waarom kan wetticisme zo gevaarlijk zijn voor de christen en het lichaam van Christus?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Op welke manieren is de illustratie van zuurdesem gebruikt in andere plaatsen in de Bijbel en wat

vertegenwoordigt het?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Hoe kan wetticisme leiden tot waan? ____________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Hoe is het mogelijk voor iemand om een christen te zijn en toch nog steeds te werken naar het vlees?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Page 15: Leef in Vrijheid Diepte studie bij de brief aan Galaten....Galaten 5 – Studie vragen: Lees hoofdstuk 5 In Galaten 5 verwijd Paulus de Galaten dat ze nog aan 2 dingen gebonden zitten,

Waar begint de vrijheid om de geest te wandelen?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Waarin verschild het werken uit het vlees met het werken uit de vruchten van de Geest?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Wat zijn de vruchten van de Geest?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Noem de 8 elementen?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Schrijf Johannes14:15 uit:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Wat betekend deze tekst voor je in de context met de studie? ________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Page 16: Leef in Vrijheid Diepte studie bij de brief aan Galaten....Galaten 5 – Studie vragen: Lees hoofdstuk 5 In Galaten 5 verwijd Paulus de Galaten dat ze nog aan 2 dingen gebonden zitten,

Notitie:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 17: Leef in Vrijheid Diepte studie bij de brief aan Galaten....Galaten 5 – Studie vragen: Lees hoofdstuk 5 In Galaten 5 verwijd Paulus de Galaten dat ze nog aan 2 dingen gebonden zitten,

Galaten 6 – Studie vragen:

Lees hoofdstuk 6 Wat is het gevaar van een verkeerd beeld van onze identiteit ?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Hoe bepaald ons identiteit beeld onze omgang met anderen in ons leven?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Wat kan jou sturing door de Geest betekenen voor een ander?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Wat is het verschil tussen een jaloers person of een person die de vruchten van de Geest bezit?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Hoe misleiden deze mensen hun mede Christenen? _________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Page 18: Leef in Vrijheid Diepte studie bij de brief aan Galaten....Galaten 5 – Studie vragen: Lees hoofdstuk 5 In Galaten 5 verwijd Paulus de Galaten dat ze nog aan 2 dingen gebonden zitten,

Schrijf 2 Korintiërs 10: 12 uit:________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Waarom is het verkeerd dat wij onszelf met anderen vergelijken?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Bij wie vinden wij werkelijke genezing?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Hoe kun je trots zijn op het Kruis? _______________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Waarom is de leer in ons zelf zo gevaarlijk als Christen zijnde? ________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Page 19: Leef in Vrijheid Diepte studie bij de brief aan Galaten....Galaten 5 – Studie vragen: Lees hoofdstuk 5 In Galaten 5 verwijd Paulus de Galaten dat ze nog aan 2 dingen gebonden zitten,

Wat is belangrijk voor het levenspad van een Christen?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Hoe kunnen wij de geode wandel met God vast houden?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Welke vruchten zullen wij voort brengen als wij dicht bij God blijven?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Op welke manier heeft dit Bijbelboek je geraakt? ___________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Page 20: Leef in Vrijheid Diepte studie bij de brief aan Galaten....Galaten 5 – Studie vragen: Lees hoofdstuk 5 In Galaten 5 verwijd Paulus de Galaten dat ze nog aan 2 dingen gebonden zitten,

Notitie:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 21: Leef in Vrijheid Diepte studie bij de brief aan Galaten....Galaten 5 – Studie vragen: Lees hoofdstuk 5 In Galaten 5 verwijd Paulus de Galaten dat ze nog aan 2 dingen gebonden zitten,

Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze diepte studie. Ik vond het een deugd het te mogen maken. Ik wens je Gods zegen toe. Blijf dichtbij je Maker. www.lookaroundthecorner.com