Kunststoffen in de circulaire economie-NL - ACP · PDF file 2016. 5. 11. ·...

Click here to load reader

 • date post

  03-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Kunststoffen in de circulaire economie-NL - ACP · PDF file 2016. 5. 11. ·...

 • http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/364/1526/2115 www.plasticseurope.org/Document/plastics-the-facts-20142015.aspx?FolID=2 http://www.kunststofkringloop.nl/wp-content/uploads/2014/05/Plastic-waste-management-report-October-2013-versie-NL-en-EU-voor-ketenakkoord.pdf http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/04/16/bijlage-3-nedvang-monitoring-verpakkingen-resultaten-inzameling-en-recycling-2013.html http://en.european-bioplastics.org/wp-content/uploads/2011/04/fs/Renewable_resources_eng.pdf

  Bronnen: 1 Plastics recycling: challenges and opportunities (2009) 2 Plastics – the Facts 2014/2015 - Plastics Europe (2015) 3 Treatment of post-consumer plastics waste 2012 (EU-27 + CH/NO) - Consultic (2013). Deze percentages geven de gemonitorde hoeveelheid kunststofafval weer, wat niet per sé de hoeveelheid op de markt gebrachte kunststo�en in dit jaar zijn. 4 Monitoring Verpakkingen Resultaten Inzameling en Recycling 2013 - NEDVANG (2014) 5 Biobased plastics - Fostering a resource e�icient circular Economy, European Bioplastics

  www.okcompost.be/nl/ken-alle-ok-milieu-logos/ok-biobased/ http://www.plasticheroes.nl/ http://www.arn.nl/ http://www.wecycle.nl/ http://www.bureauleiding.nl/BIS/ http://www.vkgkozijn.nl/ http://www.european-bioplastics.org

  Logo’s en illustraties: VINÇOTTE Biobased label Plastic Heroes ARN Wecycle BIS VKG The Seedling is a registered trademark of European Bioplastics e.V. in the EU Freepik.com

  In opdracht van: NRK & RVO Nederland

  http://www.partnersforinnovation.com© PARTNERS FOR INNOVATION

  Kunststof producten zijn van grote waarde voor de samenleving. Kunststo�en hebben veel positieve ontwikkelingen in gang gezet en faciliteren veiligheid, gezondheid, comfort, voedselvoorziening en welzijn. De meeste kunststo�en zijn gemaakt van fossiele grondsto�en, zoals aardolie. Kunststof producten of verpakkingen worden aan het einde van hun leven vaak nog verbrand (met energie herwinning). Dit is een lineair economisch model. In een circulaire economie behouden kunststo�en en kunststof producten langer hun waarde door de producten te hergebruiken, te repareren en uiteindelijk te recyclen. Uitgangspunt is dat de producten en materialen hiervoor specifiek ontworpen worden.

  Onderstaande illustratie toont de huidige situatie van kunststo�en in de circulaire economie binnen Nederland.

  KUNSTSTOFFEN IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

  BIOBASED Op dit moment zijn nog minder dan 1% van de kunststo�en zijn gemaakt van hernieuwbare grondsto�en5.

  ENERGIE

  3 tot 4% van alle gewonnen olie ter wereld wordt als energie gebruikt om kunststo�en te produceren1.

  Hier kunnen ook duurzame bronnen voor gebruikt worden.

  PRODUCTIE VAN KUNSTSTOFFEN2

  12.1% 10.4% 18.9% 7.1% 27.1%

  PLASTIC HEROES Van het kunststof verpakkingsafval dat is ingezameld en aangeboden voor hergebruik is bijna 50% huishoudelijk verpakkingsafval. Dit wordt voornamelijk ingezameld met het Plastic

  Heroes inzamelsysteem (2013)4.ZWERFVUIL Als gevolg van misbruik, gebrekkige logistiek en verkeerd gedrag ontstaat er nog steeds veel zwerfafval. Een deel hiervan komt in grond terecht, maar ook veel in de oceanen, waar het zich

  ophoopt in de gyres.

  INZAMELSYSTEMEN Veel sectoren hebben hun eigen inzamelsysteem. Zo is er Wecycle voor elektronische apparaten en lampen, ARN voor de autobranche, VKG voor kozijnen en zijn er in diverse branches

  particuliere inzamelsystemen.

  12.1%

  STATIEGELDFLESSEN

  49.1%

  HUISHOUDELIJKE VERPAKKINGEN

  38.8%

  BEDRIJFSVERPAKKINGEN21 4 k

  ton

  ku ns

  tst of

  ve rp

  ak kin

  gs afv

  al

  aa ng

  eb od

  en vo

  or he

  rg eb

  ru ik

  (20 13

  )4 .

  biobased

  66% van de ingezamelde kunststo�en wordt nog niet hergebruikt als grondstof voor nieuwe kunststof. Het grootste deel wordt gebruikt voor energie herwinning. Een klein deel wordt nog gestort2.

  Zowel mechanische als chemische recycling

  biedt mogelijkheden om kunststo�en te gebruiken

  als grondstof voor nieuwe kunststo�en.

  34% van de ingezamelde kunststo�en in Nederland wordt gerecycled of

  geëxporteerd om gerecycled te

  worden2.

  FOSSIELE GRONDSTOFFEN Veruit de meeste kunststof producten of onderdelen worden uit fossiele grondsto�en geproduceerd. 4 á 5% van alle olie-/gasproductie ter wereld wordt als grondstof voor synthetisch rubber en kunststof gebruikt1.

  Ch em

  is ch

  e re

  cy cl

  in g

  M ec

  ha ni

  sc he

  re cy

  cl in

  g

  Stort

  Energie herwinning

  Op dit moment wordt een klein deel van de kunststo�en

  afgebroken door middel van compostering of vergisting.

  Huishoudelijke apparaten

  Sport en vrije tijd Veiligheid

  Meubilair Medisch

  21.6% OVERIG

  8.1% BOUW

  4.0% AUTOMOTIVE

  4.8% LANDBOUW

  6.1% ELEKTRISCH &

  ELEKTRONISCH

  55.4%3

  VERPAKKINGEN

  In NL is in totaal 463kton kunststof verpakkingen

  op de markt gebracht. Dit is ruim 27 kilo per

  inwoner (2013)4.

  PRO DUCTIE

  INZAMELING

  G E

  B R

  U IK

  V E

  R W

  E R

  K IN

  G

  KUNSTSTOFFEN IN DE

  CIRCULAIRE ECONOMIE