Plenair ehv circulaire economie

Click here to load reader

 • date post

  17-Jul-2015
 • Category

  Business

 • view

  1.111
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Plenair ehv circulaire economie

Dia 1

1Circulaire economie & biodiversiteit

G HuismansRVO.nl

NCP NWE programma

Arnhem, 11 November 2014

2

2

Circulaire economie & biodiversiteit

3

3

INTERREG | 11 november, 20144

Waarom focus op circulaire economie & biodiversiteit in INTERREG?

In de deelnemende landen en regios aan de programmas noodzaak om:

De ontkoppeling van economische groei en het gebruik van grond- en hulpstoffen te versnellen;De noodzakelijke import van grondstoffen en materialen terug te dringen;Eco-innovatie als middel inzetten om materiaalgebruik terug te dringen;De inzet van materialen gemaakt van hernieuwbare bronnen te stimuleren;De mogelijkheden voor hergebruik van materialen en grondstoffen te verbeteren;Ecosystemen te beschermen tegen de invloed van klimaatverandering, vervuiling en uitputting (NSR)Natuurlijk- en cultureel erfgoed te bewaren, promoten en beschermen (EUROPE)

Elk programma legt daarbij net iets andere accenten5

5Cooperation Programmas: als u ze zelf gaat lezen6De nieuwe programmas NWE, NSR, EUROPEDE LOGICA

Prioriteit = inhoudelijk themaInvesteringsprioriteit = beschrijving van het doelgebied binnen het brede thema waarop investeringen mogelijk zijn

SO = specific objective: specifiek doel dat het programma wenst te bereiken door het subsidiren van projecten die in dat SO worden goedgekeurd. RESULT INDICATORS

ToA = Welke soort activiteiten men in projecten verwacht

Circulaire economie & biodiversiteit: accenten

NWE: 1 Thema / 1 SO / 95 miljoen (van 396)Inzet van innovatieve technologien (producten, diensten, processen) om materiaalhergebruik te bevorderen en gebruik en inzet van hernieuwbare bronnen te bevorderen: specifiek genoemd: afval, water, bodem (sector) en luchtverontreiniging

NSR: 2 Themas / 3 SO / 82 miljoen (van 167)Net als bij NWE aandacht voor materiaal-hergebruik en grondstofefficiency; Meer aandacht voor tegengaan van en bescherming effecten klimaatverandering;Meer aandacht voor algemeen terugdringen van environmental footprintSpecifiek aandacht voor methoden die ecosystemen in het NSR gebied beschermen Europe: 1 Thema / 1 SO / 84 miljoen (van 359)Behouden, beschermen, promoten en ontwikkelen van natuurlijk en cultureel erfgoed, via de implementatie van regionale action plans

7

7NWESpecifieke doelstelling: to optimize (re)use of material and natural resources in NWE through international cooperation

Activiteiten die kunnen worden gefinancierd:

implementing new technologies, services, products and processes to improve resource efficiency;

transfer and implementation of, for example, new technologies and solutions is required to optimise the use of material resources in line with territorial strategies8

8NWE9Mogelijke activiteiten:

Implementing solutions to mitigate the impact of resource intensive industrial sectors

Designing and implementing new production measures, products, processes, technologies or solutions that minimize resource use and / or replace non-renewable materials

Implementing life cycle analyses of products and services as a tool to improve resource efficiency

Developing and implementing collaborative approaches to increase the usefulness of waste, such as extraction of energy from waste

Developing 'industrial ecology' practices, encouraging collaborative approaches between organisations to use waste, energy and materials

9NWEVoorbeelden van projecten in de vorige programmaperiode die hier ook goed passen:

10

Projecten in dit NWE-V thema zijn complementair aan die in thema 2: CO2-reductie (alles over energie) en thema 1: Innovatie

10NWE: specifieke doelstelling Innovatie1. Het verbeteren van de innovatieprestatie van de NWE-regio als geheel door internationale samenwerking

Acties

Opbouw van de capaciteit voor innovatie in regios;Verbetering van de concurrentiekracht van bedrijven;Het stimuleren van sociale innovatieVoorbeelden

Opzetten van sociale incubators; Ondersteunen of implementeren van open innovatiesystemen of modellen; Demonstreren en testen van technologien in real life omgeving

11

Voorbeelden en doelgroep: blz. 49-50

M.n. afval, water, bodem, lucht (prio 6f ERDF)

11NWE: specifieke doelstellingen CO2-reductie 1. Implementeren van CO2 reductie, energie- of klimaatstrategien

Acties: CO2-reductie in steden en regios Implementeren van gecombineerde adaptatie en mitigatie oplossingen Voorbeelden: Ontwikkelen en bouwen van duurzame structuren om risicos te beheersen, bijvoorbeeld in stedelijke regios

2. Vergroten van de invoering (ook uptake) van technologien, producten, diensten, processen

Acties:De implementatie van CO2-reductie technologien door de demonstratie en invoering van bestaande technologien, producten en oplossingen

Voorbeelden: Opzetten van transnationale living labs om nieuwe technieken in real life omstandigheden te kunnen uittesten

3. Invoeren van milieuvriendelijker transportsystemen met behulp van internationale samenwerking

Acties:Testen, demonstreren van nieuwe vervoersoplossingen en/of technieken; Benvloeden van gedragsveranderingen gericht op het grootschalig kunnen toepassen van alternatieve transportmiddelen; Optimalisatie van vervoersmanagement

Voorbeelden: nieuwe aandrijfsystemen; optimalisatie in vervoersketens; alternatieve vervoerssystemen

INTERREG | 11 november 201412

13Middelen voor prioriteit 2: 45 miljoenMiddelen voor prioriteit 3: 37 miljoen

NSR: Eco-innovation & Sustainable NSR

NSR kent hoog verbruik van hulpbronnen met navenant hoge uitstoot van koolstof.

Doel van activiteiten is om via experimenten aan te tonen hoe:het gebruik van hulpbronnen en de koolstofuitstoot aanzienlijk kan worden verminderd; en/ of niet-hernieuwbare bronnen kunnen worden vervangen door hernieuwbare en bij voorkeur lokale materialen.

Splitst zich uit naar prioriteit 2.1 (green economy) en 2.2 (energie). Voor thema circulaire economie is match met prioriteit 2.1!

14NSR: Eco-innovation (stimulating the green economy)

Benadrukken dat er onder de term efficinter gebruik van hulpbronnen ook ruimte is voor energie maatregelen. Denk hierbij aan het opwekken van hernieuwbare energie en het verlagen van het energieverbruik.

Komt later in presentatie terug.

14NSR: Eco-innovation (stimulating the green economy)

Priority 2.1: Accelerate greening of the NSR economy

Pilots to identify resource savings through innovative industrial design and manufacturing processes

Pilots to experiment with new uses of renewable and locally sourced materials

Increased recycling of non-renewable materials supported by improved lifecycle design

Awareness raising of greening methods and results

15

Activiteiten in het kader van deze doelstelling richten zich zowel op nieuwe technologien, als op demonstratie en intensiever gebruik van bestaande technologien en gedragsverandering.

Bijvoorbeeld:

Veel bedrijven hebben ontwikkeld en/ of gebruiken al verpakkingen van biologisch afbreekbare materialen. Eenzelfde voordeel kan behaald worden in het wijzigen van de manier waarop we gebruik maken van water, grondstoffen, hergebruik van warmte en energie, verbetering van de energie-efficintie, hernieuwbare energiebronnen enz.

15NSR: Eco-innovation (stimulating the green economy)

Voorbeeld 2007-2013: Biochar http://www.biochar-interreg4b.eu/

Dat is een soort houtskool van organisch materiaal.

16

In NSR-projectverband worden labstudies, veldproeven en levenscyclusanalyses uitgevoerd. Daaraan doen partners uit zeven landen rond de Noordzee mee. Zowel onderzoeksinstellingen, regionale overheden en MKB zijn betrokken.

Er is kleinschalig biochar geproduceerd om daarmee veldproeven te kunnen uitvoeren en zo de effecten ervan op gewasproductie en bodemkwaliteit te testen. Bij dat laatste: bepalen of het een manier is om langdurig koolstof in de bodem op te slaan.Dit thema is nieuw voor het NSR programma. In NSR programma 2007-2013 zijn geen project voorbeelden te noemen. In de buurt komt: Biochar.16NSR: Sustainable NSR (protecting against climate change en preserving the environment)

Met een kustlijn van ca 36.000 km blijft omgaan met de gevolgen van klimaatsverandering een uitdaging. Groot aantal geschonden habitats en ecosystemen. Veel kwetsbare kust- en deltagebieden.

En: menselijke activiteiten drukken op het milieu in NSR, met verlies van habitat en biodiversiteit als gevolg.

Splitst zich uit naar prioriteit 3.1 en 3.2. Beide matchen met het thema biodiversiteit.

17

17NSR: Sustainable NSR (protecting against climate change en preserving the environment)

Priority 3.1: Demonstrate new and/or improved methods for improving the climate resilience of target sites

Exchange of knowledge on the latest flood defence construction techniques targeting especially build with nature methods

Adoption of new and/or improved methods for tackling other effects of climate change such as drought, increased nutrient leaching and invasive species

Priority 3.2: Develop new methods for the long-term sustainable management of North Sea ecosystems

Develop and implement long-term strategies for sustainable management of North Sea landscapes and the North Sea itself

Develop and test new methods and technologies for tackling environmental problems

Use participatory processes to win stakeholder support for environmental measures including promoting understanding of ecosystem services

18

Voorbeelden re