Circulaire economie en de bouw & vastgoed sector · 4/12/2018  · 1 Circulaire economie...

of 24 /24
Cradle2Cradle Café Geert Dirkse & Irene Samwel 12 april 2018 Circulaire economie en de bouw & vastgoed sector

Embed Size (px)

Transcript of Circulaire economie en de bouw & vastgoed sector · 4/12/2018  · 1 Circulaire economie...

 • Cradle2Cradle Café

  Geert Dirkse & Irene Samwel12 april 2018

  Circulaire economie en de bouw &vastgoed sector

 • Den Haag | 6 april 2017

  2

  Irene Samwel

  2

 • Circulariteit in de praktijk

  3

  Circulaire economie: wat en waarom? De Nederlandse ambitie

  1

  Wat is een robuust circulair business model?2

  Rabobank en circulaire economie3

  Rabobank, circulair bouwen & financieren4

 • Circulaire economie – definitie1

  De circulaire economie (definitie):

  • Een economisch systeem, ontworpen voor maximale herbruikbaarheid en minimale waardevernietiging van producten en grondstoffen. Dit in tegenstelling tot het lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die na verbruik vernietigd worden.

  • Het circulaire systeem kent twee kringlopen van materialen. Een biologische kringloop, waarbij reststoffen na een cascade van verbruik veilig terugvloeien in de biosfeer. En een technische kringloop, waarvoor product(onderdelen) zo zijn ontworpen en vermarkt dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw gebruikt kunnen worden. Hierdoor blijft de economische waarde zoveel mogelijk behouden.

 • Circulaire economie – wat en waarom?

  5

  Keteneconomie met recycling Circulaire economieLineaire economie

  Restafval

  Gebruik

  Productie

  Grondstoffen

  Van afval naar grondstof

  1

 • Circulaire economie – wat en waarom?Op weg naar een 100% circulaire economie1

  6

 • Circulaire economie – wat en waarom?Vijf transitieagenda’s voor grote stappen naar CE1

  7

  MVONederland_CirculaireEconomie_v4.mov

 • Circulaire economie – wat en waarom?Groeiend aantal bedrijven bezig met circulair ondernemen

  8

  1

 • Wat is een robuust circulair business model?Visie vanuit de Rabobank op houdbare CE business modellen

  2

  Richt zich op het sluiten van kringlopen en behoud van waarde

  Draagt bij aan een toekomstbestendige wereld

  Bedient een aantoonbare vraag vanuit de markt / heeft een duidelijk verdienmodel

  Is onderdeel van de lange termijn strategie van de organisatie en is (volledig) geïntegreerd in de operatie van de organisatie

  9

 • Wat is een robuust circulair business model?CE business modellen

  Circulair ontwerp (design for disassembly)

  Hergebruik van grondstoffen (recyle, upcycle)

  Verlengen levensduur (maintain, refurbish)

  Deelplatform (re-use)

  Product als dienst (product as a service)

  2

  10

 • Wat is een robuust circulair business model?‘Old school’ en ‘New school’ financieringspraktijk naast elkaar

  11

  • Gericht op historische financials

  • Financieren van producten/ bezittingen

  • Financieel rendement

  • Eigenaar = 1 bedrijf

  • Gericht op toekomstige kasstromen

  • Financieren van dienst / platform

  • Ook maatschappelijk en milieu rendement

  • Eigenaar = Producent? Samenwerking van meerdere partijen? Leasemaatschappij?

  2

 • Rabobank en de circulaire economieRabobank is partner in financieren, kennis en netwerken

  12

  3

  ImpactleningRabobank Circular Economy Challenge

  https://www.youtube.com/watch?v=GOPY2zWWv9s&list=PLWn_yAIZ1SrJoEkMAQHBiBJnu1R-P2X2A&index=1&t=0s ons netwerk zetten o.a. via de CE Challenges in om bedrijven te verbinden en stimuleren naar duurzame ontwikkeling.https://www.youtube.com/watch?v=GOPY2zWWv9s&list=PLWn_yAIZ1SrJoEkMAQHBiBJnu1R-P2X2A&index=1&t=0s ons netwerk zetten o.a. via de CE Challenges in om bedrijven te verbinden en stimuleren naar duurzame ontwikkeling.

 • Den Haag | 6 april 2017

  13

  Geert Dirkse

  13

 • Rabobank, Circulair bouwen en financierenDefinitie Circulair Bouwen

  4

  1414

  “Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier.”

  Januari 2018, Transitieagenda circulaire bouweconomieRijksprogramma Nederland circulair 2050

 • Rabobank, Circulair bouwen en financieren Vertaald naar bouw en vastgoed

  4

  1515

 • Wat is een goed circulair business model?Vertaald naar bouw en vastgoed4

  16

  Circulair ontwerp

  Hergebruik van grondstoffen

  Verlengen levensduur

  Deelplatform

  Product als dienst

  16

  Circulair renoveren en transformeren

  Circulair bouwen

  Circulair (ver)bouwen

  Van bezit naar gebruik

  The Green House(Utrecht)

  Madaster(materialenpaspoort)Circulair in- en verkopen

  Emergis(Zeeland)

  De Groene Toren(Eindhoven)

  Gevel, lift

  Vijf circulaire business modellen

  Vertaald naar bouw en vastgoed

  Praktischevoorbeelden

 • ≠ ≠

  Rabobank, Circulair bouwen en financierenEen robuust CE business model is nog geen circulair bouwen

  Circulair gebouw

  “Naast maximaal hergebruik van grondstoffen en producten, ook naar

  levensduurverlenging (renovatie, transformatie, verduurzaming) kijken

  door het maximaal aanpasbaar maken van de gebruiksfunctie van een

  gebouw”

  Circulair business model, circulaire bouwondernemers

  “richt zich op het sluiten van kringlopen, behoud van waarde,

  bedient een aantoonbare marktvraag, is onderdeel van de lange termijn

  strategie, is geïntegreerd in operatie van de organisatie, draagt bij aan

  toekomstbestendige sector”

  Circulair Bouw –en exploitatieproces

  “Circulair bouwen is het minimaal gebruiken en het maximaal

  hergebruiken van grondstoffen en producten bij het ontwerp en de

  exploitatie van gebouwen”

  4

  17

 • Rabobank, Circulair bouwen en financierenBouwen voor verandering als nieuwe standaard

  18

  Site – Eternal

  Stuff1 day - 1 month

  Verschillende delen van een gebouw

  verouderen in een verschillend tempo

  4

  11-10-17: Circulaire, identificeerbare gevel komt eraan

  https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP8s6_8LnXAhXEWxoKHSjQCsEQjRwIBw&url=https://www.duurzaamgebouwd.nl/producten/20171011-identificeerbare-circulaire-gevel-komt-eraan&psig=AOvVaw324uO0tTtZP2mx8y4hxgZK&ust=1510605039267991

 • Rabobank, Circulair bouwen en financierenRabobank ontsluit kennis en neemt actieve rol in netwerken

  NVB Platform duurzaamheid/NVB Bouwcoalitie

  CoP Circulair (ver)bouwen

  4

  19

  http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigvISV0qnXAhVP-6QKHQjjBEwQjRwIBw&url=http://www.sbrcurnet.nl/blogs/de-bouwcampus&psig=AOvVaw1tYvryKwWTvw1CkMHgrC2Q&ust=1510047153461345https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiez6XavebWAhUHK1AKHRfJChMQjRwIBw&url=https://madaster.yvent.nu/faq&psig=AOvVaw0MWx7b3_QzY9TDAwdNTOFK&ust=1507739541177605

 • Rabobank, Circulair bouwen en financierenRedeneren vanuit belemmeringen of juist kansen?

  Belangrijke discussies met onze klanten, stakeholders en collega’s

  Houding ≠ Gedrag Rendement?Wie wordt eigenaar?

  Aard en nagelvast?

  4

  20

 • Rabobank, Circulair bouwen en financierenVan eigendom (lineair) naar gebruik/service (circulair)4

 • 1. Renovatie & verduurzaming

  haalbaar/passend bij toekomstige

  exploitatiemogelijkheden?

  2. Transformatie haalbaar?

  3. Behoud van waarde aanwezige

  materialen haalbaar door

  demontage?

  4. Slopen en recyclen met een zo

  laag mogelijk energieverbruik/

  min mogelijk CO2 uitstoot

  Rabobank, Circulair bouwen en financierenCirculaire gebouwde omgeving start met levensduurverlenging

  Terneuzen, Districtskantoor RWS Eindhoven, De Groene Toren Leeuwarden, Friesland Bank Assurantiën

  4

  22

  http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1nZC63IjTAhWH7BQKHZO0DcwQjRwIBw&url=http://www.ed.nl/default/werk-aan-groene-toren-eindhoven-start-in-mei~a9c5b914/&psig=AFQjCNECkrFPCDAcKt9LC5ISEIOHM1Xheg&ust=1491323851336941

 • Rabobank, Circulair bouwen en financierenTransformatie

  23

  4

  https://economie.rabobank.com/publicaties/2017/juli/kantoren-omvormen-tot-woningen-transformatieatlas-nederland/

  https://economie.rabobank.com/publicaties/2017/juli/kantoren-omvormen-tot-woningen-transformatieatlas-nederland/

 • Circulair bouwen & financieren, makkelijk is het niet…maar het kan wel!

  Growing a better world together