Ondernemen in de circulaire economie

Click here to load reader

 • date post

  13-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Inspiratie, implementatie en innovatie zijn de thema's die beschreven worden. Voor ondernemers, dus veel aandacht voor sturingsinstrumenten: 15 KPI's worden gepresenteerd.

Transcript of Ondernemen in de circulaire economie

 • proef cover paskruizen.indd 3 1/17/14 2:21 PM

  proef cover paskruizen.indd 31/17/14 2:21 PM

  proe

  f cov

  er p

  askr

  uizen

  .indd

  2

  1/17

  /14

  2:2

  1 PM proef cover paskruizen.indd 21/17/14 2:21 PM

  proef cover paskruizen.indd 11/17/14 2:21 PM

  1B41C41M41Y470%70%CMYBCMY70%CMYBCMYCMCYCMYBCMY70%CMYBCMYMYCMYCMYBCMYCMY2B42C42M42Y470%70%CMYBCMY70%CMYBCMYSLURCMYBCMY70%CMYBCMYSLURCMYBCMY70%CMYBCMYSLURCMYBCMYCMY1B41C41M41Y470%70%CMYBCMY70%CMYBCMYCMCYCMYBCMY70%CMYBCMYMYCMYCMYBCMY70%CMYBCMY

  12

  1234567891011121314151617181920212223

  Prinect 4GS Dipco 2.1 Format 74 2004 Heidelberger Druckmaschinen AG

  12 12 12

  1B41C41M41Y470%70%CMYBCMY70%CMYBCMYCMCYCMYBCMY70%CMYBCMYMYCMYCMYBCMYCMY2B42C42M42Y470%70%CMYBCMY70%CMYBCMYSLURCMYBCMY70%CMYBCMYSLURCMYBCMY70%CMYBCMYSLURCMYBCMYCMY1B41C41M41Y470%70%CMYBCMY70%CMYBCMYCMCYCMYBCMY70%CMYBCMYMYCMYCMYBCMY70%CMYBCMY

  12

  1234567891011121314151617181920212223

  Prinect 4GS Dipco 2.1 Format 74 2004 Heidelberger Druckmaschinen AG

  12 12 12

  1B41C41M41Y470%70%CMYBCMY70%CMYBCMYCMCYCMYBCMY70%CMYBCMYMYCMYCMYBCMYCMY2B42C42M42Y470%70%CMYBCMY70%CMYBCMYSLURCMYBCMY70%CMYBCMYSLURCMYBCMY70%CMYBCMYSLURCMYBCMYCMY1B41C41M41Y470%70%CMYBCMY70%CMYBCMYCMCYCMYBCMY70%CMYBCMYMYCMYCMYBCMY70%CMYBCMY

  12

  1234567891011121314151617181920212223

  Prinect 4GS Dipco 2.1 Format 74 2004 Heidelberger Druckmaschinen AG

  12 12 12

  circulaire eco covervoorstel V2.indd 2-31/17/14 2:30 PM

  proef cover paskruizen.indd 31/17/14 2:21 PM

  proef cover paskruizen.indd 21/17/14 2:21 PM

  proe

  f cov

  er p

  askr

  uizen

  .indd

  1

  1/17

  /14

  2:2

  1 PM

  1B4 1C4 1M4 1Y4 70% 70% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM CY CMY B C M Y 70% CMY B C M Y MY CMY CMY B C M Y CMY 2B4 2C4 2M4 2Y4 70% 70% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y SLUR CMY B C M Y 70% CMY B C M Y SLUR CMY B C M Y 70% CMY B C M Y SLUR CMY B C M Y CMY 1B4 1C4 1M4 1Y4 70% 70% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM CY CMY B C M Y 70% CMY B C M Y MY CMY CMY B C M Y 70% CMY B C M Y

  1 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  Prinect 4GS Dipco 2.1 Format 74 2004 Heidelberger Druckmaschinen AG

  1 21 21 2

  1B4 1C4 1M4 1Y4 70% 70% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM CY CMY B C M Y 70% CMY B C M Y MY CMY CMY B C M Y CMY 2B4 2C4 2M4 2Y4 70% 70% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y SLUR CMY B C M Y 70% CMY B C M Y SLUR CMY B C M Y 70% CMY B C M Y SLUR CMY B C M Y CMY 1B4 1C4 1M4 1Y4 70% 70% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM CY CMY B C M Y 70% CMY B C M Y MY CMY CMY B C M Y 70% CMY B C M Y

  1 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  Prinect 4GS Dipco 2.1 Format 74 2004 Heidelberger Druckmaschinen AG

  1 21 21 2

  1B4 1C4 1M4 1Y4 70% 70% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM CY CMY B C M Y 70% CMY B C M Y MY CMY CMY B C M Y CMY 2B4 2C4 2M4 2Y4 70% 70% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y SLUR CMY B C M Y 70% CMY B C M Y SLUR CMY B C M Y 70% CMY B C M Y SLUR CMY B C M Y CMY 1B4 1C4 1M4 1Y4 70% 70% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM CY CMY B C M Y 70% CMY B C M Y MY CMY CMY B C M Y 70% CMY B C M Y

  1 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  Prinect 4GS Dipco 2.1 Format 74 2004 Heidelberger Druckmaschinen AG

  1 21 21 2

  ondernemen in de

  circulaire economienieuwe verdienmodellen

  voor bedrijven en ondernemers

  OPAi | oneplanetarchitecture institute

 • ondernemen in de

  circulaire economienieuwe verdienmodellen

  voor bedrijven en ondernemers

  OPAi | oneplanetarchitecture institute

 • 3

  economische kansenZaken doen in de circulaire economie is voor mij als minister van Economische Zaken een wenkend perspectief: het is systeeminnovatie waar de economie van kan groeien, terwijl de natuur juist meer wordt ontzien. McKinsey & Partners berekende in 2012 in het rapport Towards a Circular Economy dat er in de Europese Unie tot ruim 500 miljard euro kan worden verdiend door anders om te gaan met grondstoffen en circulair te gaan ondernemen. TNO becijferde dat de potentie van de circulaire economie voor de Nederlandse economie ruim 7 miljard bedraagt en ruim 50.000 banen kan scheppen.

  Een groeiende wereldbevolking met een toenemende welvaart legt een steeds grotere druk op onze planeet. In de afgelopen twee eeuwen is de mens steeds inventiever geworden in het ontginnen en exploreren van natuurlijke hulpbronnen. Dit heeft een grote welvaart opgeleverd. De keerzijde van deze welvaart is de aantasting van natuur en het verlies aan biodiversiteit; deze schade dreigt onherstelbaar te worden. Om onze welvaart te bestendigen, moeten we blijven innoveren om in onze welvaart te voorzien binnen de draagkracht van de aarde.

  In het regeerakkoord zet het kabinet in op het realiseren van een circulaire economie. Mijn ministerie draagt daarom graag bij aan de realisatie van dit rapport. Een kabinet kan de economie niet circulair maken: daarvoor is een brede maatschappelijke beweging nodig, met een innovatief en vernieuwend bedrijfsleven voorop. Dit rapport is voor en door ondernemers gemaakt en levert daaraan een wezenlijke bijdrage. Ik ben ingenomen met de manier waarop een breed consortium van bedrijven uit verschillende branches een verbond met elkaar heeft gesloten om dit rapport te realiseren. Ondernemers die hiermee aantonen dat zij circulair ondernemen in de praktijk brengen.

  Een overgang naar een circulair model dient voor bedrijven een strategisch belang. McKinsey voorziet een wereld waarin onzekerheden rond levering en prijsvolatiliteit van grondstoffen bedrijven nopen om de inkoop van hun grondstoffen te reorganiseren. Door componenten en materialen te hergebruiken, door verwaarding van reststromen en door retourstromen onderdeel te maken van het business model kan een bedrijf deze risicos beheersen.

  Kortom, maatschappelijke uitdagingen zijn economische kansen. Maar hoe kunt u hiermee als ondernemer uit de voeten? Dat is de kennislacune die dit rapport aanpakt. Het gaat verder waar McKinsey en TNO ophielden. Hoe kunt u als ondernemer de kansen van de circulaire economie pakken? Hoe kunt u uw onderneming positioneren? Waar kunt u dan op sturen? In dit rapport treft u aanbevelingen en analyses voor en door ondernemers, die u kunt gebruiken om precies die circulaire aanpak te kiezen die bij uw bedrijf past. En kunt u een indicator kiezen om aan uw managementinformatie toe te voegen en continu te monitoren hoe uw onderneming vordert bij het circulair maken van de processen. Dit geeft u de informatie waarop u investeringsbeslissingen kan baseren.

  Circulair ondernemen, dat doe je met elkaar, in onverwachte verbanden en met nieuwe processen en diensten. Dit rapport biedt concrete handvaten om uw bedrijf voor te bereiden op een circulaire toekomst. Ik moedig u aan de kansen die de circulaire economie uw bedrijf biedt aan te grijpen. Het kabinet blijft u daarbij stimuleren en faciliteren, ondermeer met green deals, regelingen om innovatie aan te jagen en het meebouwen aan nieuwe kennis. Zoals met dit rapport.

  Ik wens u veel succes met zaken doen in de circulaire economie.

  H.G.J. KampMinister van Economische Zaken

 • 4

  De eerste stappen op het transitiepad naar een circulaire economie zijn nu al mogelijk,

  en bieden ondernemers voordelen door een effectiever gebruik van grondstoffen en energie, als opmaat naar nieuwe circulaire

  businessmodellen. In deze nieuwe modellen neemt de producent verantwoordelijkheid

  voor de gehele levenscyclus van een product. Dit leidt tot een economie waarin de

  goederen van vandaag de basis vormen voor de producten van morgen. Een economie

  die draait op hernieuwbare, schone, energie. Een economie waarin waardecreatie telt,

  in economisch, ecologisch en sociaal opzicht. Met andere woorden: economie

  die een positieve spiraal creert, die welvaart bevordert in een wereld van eindige

  hulpbronnen.

 • 5

  denken in waardeketensTerwijl efficiency in ons denken met hoofdletters geschreven staat, hebben we een economie ontwikkeld waarin verspilling, uitputting en vervuiling nog steeds op grote schaal voorkomen. Het is zonneklaar dat voortgaan op de traditionele manier van produceren en consumeren op termijn niet meer houdbaar is. Er zijn fundamentele veranderingen nodig om de weg vrij te maken naar een toekomst die werkelijk efficint is. Dit stelt ook voor volgende generaties wereldburgers een kwalitatief goed leven zeker.

  Anno 2014 is het besef bij velen doorgedrongen dat aan de economische crisis een aantal systeemcrises met gemeenschappelijke kenmerken ten grondslag ligt. De bankencrisis en wat daarop volgde staan niet op zichzelf. Kortetermijndenken, onevenwichtige belangenafwegingen en het ontbreken van checks & balances zijn ook bij klimaatverandering, energievraagstukken en grondstoffenschaarste aan de orde. Een gemeenschappelijk element is de wijze waarop markten omgaan met niet-geprijsde schaarste, ofwel negatieve externe effecten. Essentile zaken worden hierdoor niet op hun echte waarde of kosten geschat. Dit staat een duurzame toekomst in de weg.

  Om systeemcrises het hoofd te bieden is systeeminnovatie nodig. Zoals bij alle innovaties zijn grensoverschrijdend denken, samenwerken en leiderschap hierbij onmisbare elementen. Voor een circulaire economie is het denken in waardeketens het uitgangspunt. Dit vraagt veel van het bedrijfsleven: toekomstgerichtheid, samenwerking in de keten en regie. Binnen de SER proberen we vanuit deze benadering een bijdrage te leveren aan internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Gerichte aandacht voor sociale en ecologische effecten van internationale productie- en handelsketens st