Kunststoffen in de Circulaire Economie

of 1 /1
http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/364/1526/2115 www.plasticseurope.org/Document/plastics-the-facts-20142015.aspx?FolID=2 http://www.kunststofkringloop.nl/wp-content/uploads/2014/05/Plastic-waste-management-report-October-2013-versie-NL-en-EU-voor-ketenakkoord.pdf http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/04/16/bijlage-3-nedvang-monitoring-verpakkingen-resultaten-inzameling-en-recycling-2013.html http://en.european-bioplastics.org/wp-content/uploads/2011/04/fs/Renewable_resources_eng.pdf Bronnen: 1 Plastics recycling: challenges and opportunities (2009) 2 Plastics – the Facts 2014/2015 - Plastics Europe (2015) 3 Treatment of post-consumer plastics waste 2012 (EU-27 + CH/NO) - Consultic (2013). Deze percentages geven de gemonitorde hoeveelheid kunststofafval weer, wat niet per sé de hoeveelheid op de markt gebrachte kunststoffen in dit jaar zijn. 4 Monitoring Verpakkingen Resultaten Inzameling en Recycling 2013 - NEDVANG (2014) 5 Biobased plastics - Fostering a resource efficient circular Economy, European Bioplastics www.okcompost.be/nl/ken-alle-ok-milieu-logos/ok-biobased/ http://www.plasticheroes.nl/ http://www.arn.nl/ http://www.wecycle.nl/ http://www.bureauleiding.nl/BIS/ http://www.vkgkozijn.nl/ http://www.european-bioplastics.org Logo’s en illustraties: VINÇOTTE Biobased label Plastic Heroes ARN Wecycle BIS VKG The Seedling is a registered trademark of European Bioplastics e.V. in the EU Freepik.com In opdracht van: NRK & RVO Nederland http://www.partnersforinnovation.com © PARTNERS FOR INNOVATION Kunststof producten zijn van grote waarde voor de samenleving. Kunststoffen hebben veel positieve ontwikkelingen in gang gezet en faciliteren veiligheid, gezondheid, comfort, voedselvoorziening en welzijn. De meeste kunststoffen zijn gemaakt van fossiele grondstoffen, zoals aardolie. Kunststof producten of verpakkingen worden aan het einde van hun leven vaak nog verbrand (met energie herwinning). Dit is een lineair economisch model. In een circulaire economie behouden kunststoffen en kunststof producten langer hun waarde door de producten te hergebruiken, te repareren en uiteindelijk te recyclen. Uitgangspunt is dat de producten en materialen hiervoor specifiek ontworpen worden. Onderstaande illustratie toont de huidige situatie van kunststoffen in de circulaire economie binnen Nederland. KUNSTSTOFFEN IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE BIOBASED Op dit moment zijn nog minder dan 1% van de kunststoffen zijn gemaakt van hernieuwbare grondstoffen 5 . ENERGIE 3 tot 4% van alle gewonnen olie ter wereld wordt als energie gebruikt om kunststoffen te produceren 1 . Hier kunnen ook duurzame bronnen voor gebruikt worden. PRODUCTIE VAN KUNSTSTOFFEN 2 12.1% 10.4% 18.9% 7.1% 27.1% PLASTIC HEROES Van het kunststof verpakkingsafval dat is ingezameld en aangeboden voor hergebruik is bijna 50% huishoudelijk verpakkingsafval. Dit wordt voornamelijk ingezameld met het Plastic Heroes inzamelsysteem (2013) 4 . ZWERFVUIL Als gevolg van misbruik, gebrekkige logistiek en verkeerd gedrag ontstaat er nog steeds veel zwerfafval. Een deel hiervan komt in grond terecht, maar ook veel in de oceanen, waar het zich ophoopt in de gyres. INZAMELSYSTEMEN Veel sectoren hebben hun eigen inzamelsysteem. Zo is er Wecycle voor elektronische apparaten en lampen, ARN voor de autobranche, VKG voor kozijnen en zijn er in diverse branches particuliere inzamelsystemen. 12.1% STATIEGELDFLESSEN 49.1% HUISHOUDELIJKE VERPAKKINGEN 38.8% BEDRIJFSVERPAKKINGEN 214 kton kunststof verpakkingsafval aangeboden voor hergebruik (2013) 4 . biobased 66% van de ingezamelde kunststoffen wordt nog niet hergebruikt als grondstof voor nieuwe kunststof. Het grootste deel wordt gebruikt voor energie herwinning. Een klein deel wordt nog gestort 2 . Zowel mechanische als chemische recycling biedt mogelijkheden om kunststoffen te gebruiken als grondstof voor nieuwe kunststoffen. 34% van de ingezamelde kunststoffen in Nederland wordt gerecycled of geëxporteerd om gerecycled te worden 2 . FOSSIELE GRONDSTOFFEN Veruit de meeste kunststof producten of onderdelen worden uit fossiele grondstoffen geproduceerd. 4 á 5% van alle olie-/gasproductie ter wereld wordt als grondstof voor synthetisch rubber en kunststof gebruikt 1 . C h e m i s c h e r e c y c li n g M e c h a n i s c h e r e c y c li n g Stort Energie herwinning Op dit moment wordt een klein deel van de kunststoffen afgebroken door middel van compostering of vergisting. Huishoudelijke apparaten Sport en vrije tijd Veiligheid Meubilair Medisch 21.6% OVERIG 8.1% BOUW 4.0% AUTOMOTIVE 4.8% LANDBOUW 6.1% ELEKTRISCH & ELEKTRONISCH 55.4% 3 VERPAKKINGEN In NL is in totaal 463kton kunststof verpakkingen op de markt gebracht. Dit is ruim 27 kilo per inwoner (2013) 4 . P R O D U C T I E I N Z A M E L I N G G E B R U I K V E R W E R K I N G KUNSTSTOFFEN IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

Embed Size (px)

Transcript of Kunststoffen in de Circulaire Economie

 • http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/364/1526/2115www.plasticseurope.org/Document/plastics-the-facts-20142015.aspx?FolID=2http://www.kunststofkringloop.nl/wp-content/uploads/2014/05/Plastic-waste-management-report-October-2013-versie-NL-en-EU-voor-ketenakkoord.pdf http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/04/16/bijlage-3-nedvang-monitoring-verpakkingen-resultaten-inzameling-en-recycling-2013.html http://en.european-bioplastics.org/wp-content/uploads/2011/04/fs/Renewable_resources_eng.pdf

  Bronnen:1 Plastics recycling: challenges and opportunities (2009)2 Plastics the Facts 2014/2015 - Plastics Europe (2015)3 Treatment of post-consumer plastics waste 2012 (EU-27 + CH/NO) - Consultic (2013). Deze percentages geven de gemonitorde hoeveelheid kunststofafval weer, wat niet per s de hoeveelheid op de markt gebrachte kunststoen in dit jaar zijn.4 Monitoring Verpakkingen Resultaten Inzameling en Recycling 2013 - NEDVANG (2014) 5 Biobased plastics - Fostering a resource eicient circular Economy, European Bioplastics

  www.okcompost.be/nl/ken-alle-ok-milieu-logos/ok-biobased/http://www.plasticheroes.nl/http://www.arn.nl/http://www.wecycle.nl/http://www.bureauleiding.nl/BIS/http://www.vkgkozijn.nl/http://www.european-bioplastics.org

  Logos en illustraties:VINOTTE Biobased labelPlastic HeroesARNWecycleBISVKGThe Seedling is a registered trademark of European Bioplastics e.V. in the EUFreepik.com

  In opdracht van:NRK & RVO Nederland

  http://www.partnersforinnovation.com PARTNERS FOR INNOVATION

  Kunststof producten zijn van grote waarde voor de samenleving. Kunststoen hebben veel positieve ontwikkelingen in gang gezet en faciliteren veiligheid, gezondheid, comfort, voedselvoorziening en welzijn. De meeste kunststoen zijn gemaakt van fossiele grondstoen, zoals aardolie. Kunststof producten of verpakkingen worden aan het einde van hun leven vaak nog verbrand (met energie herwinning). Dit is een lineair economisch model. In een circulaire economie behouden kunststoen en kunststof producten langer hun waarde door de producten te hergebruiken, te repareren en uiteindelijk te recyclen. Uitgangspunt is dat de producten en materialen hiervoor specifiek ontworpen worden.

  Onderstaande illustratie toont de huidige situatie van kunststoen in de circulaire economie binnen Nederland.

  KUNSTSTOFFEN IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

  BIOBASEDOp dit moment zijn nog minder dan 1% van de kunststoen zijn gemaakt van hernieuwbare grondstoen5.

  ENERGIE

  3 tot 4% van alle gewonnen olie ter wereld wordt als energie gebruikt om kunststoen te produceren1.

  Hier kunnen ook duurzame bronnen voor gebruikt worden.

  PRODUCTIE VAN KUNSTSTOFFEN2

  12.1% 10.4% 18.9% 7.1% 27.1%

  PLASTIC HEROESVan het kunststof verpakkingsafval dat is ingezameld en aangeboden voor hergebruik is bijna 50% huishoudelijk verpakkingsafval. Dit wordt voornamelijk ingezameld met het Plastic

  Heroes inzamelsysteem (2013)4.ZWERFVUILAls gevolg van misbruik, gebrekkige logistiek en verkeerd gedrag ontstaat er nog steeds veel zwerfafval. Een deel hiervan komt in grond terecht, maar ook veel in de oceanen, waar het zich

  ophoopt in de gyres.

  INZAMELSYSTEMENVeel sectoren hebben hun eigen inzamelsysteem. Zo is er Wecycle voor elektronische apparaten en lampen, ARN voor de autobranche, VKG voor kozijnen en zijn er in diverse branches

  particuliere inzamelsystemen.

  12.1%

  STATIEGELDFLESSEN

  49.1%

  HUISHOUDELIJKEVERPAKKINGEN

  38.8%

  BEDRIJFSVERPAKKINGEN214 k

  ton

  kuns

  tstof

  verp

  akkin

  gsafv

  al

  aang

  ebod

  en vo

  or he

  rgeb

  ruik

  (2013

  )4 .

  biobased

  66%van de ingezamelde kunststoen wordt nog niet hergebruikt als grondstof voor nieuwe kunststof. Het grootste deel wordt gebruikt voor energie herwinning. Een klein deel wordt nog gestort2.

  Zowel mechanische als chemische recycling

  biedt mogelijkheden om kunststoen te gebruiken

  als grondstof voor nieuwe kunststoen.

  34%van de ingezamelde kunststoen in Nederland wordt gerecycled of

  gexporteerd om gerecycled te

  worden2.

  FOSSIELE GRONDSTOFFENVeruit de meeste kunststof producten of onderdelen worden uit fossiele grondstoen geproduceerd.4 5% van alle olie-/gasproductie ter wereld wordt als grondstof voor synthetisch rubber en kunststof gebruikt1.

  Chem

  isch

  e re

  cycl

  ing

  Mec

  hani

  sche

  recy

  clin

  g

  Stort

  Energie herwinning

  Op dit moment wordt een klein deel van de kunststoen

  afgebroken door middel van compostering of vergisting.

  Huishoudelijke apparaten

  Sport en vrije tijdVeiligheid

  MeubilairMedisch

  21.6%OVERIG

  8.1%BOUW

  4.0%AUTOMOTIVE

  4.8%LANDBOUW

  6.1%ELEKTRISCH &

  ELEKTRONISCH

  55.4%3

  VERPAKKINGEN

  In NL is in totaal 463kton kunststof verpakkingen

  op de markt gebracht.Dit is ruim 27 kilo per

  inwoner (2013)4.

  PRODUCTIE

  INZAMELING

  GE

  BR

  UIK

  VE

  RW

  ER

  KIN

  G

  KUNSTSTOFFENIN DE

  CIRCULAIREECONOMIE