Accountantsdag 2017 - Richard Kooloos - circulaire economie

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of Accountantsdag 2017 - Richard Kooloos - circulaire economie

 1. 1. Hoe creren wij duurzame waarde? ABN AMRO Richard Kooloos Director Sustainable Banking Corporate Strategy & Sustainability
 2. 2. 2 Strategie en duurzaamheidsambities ABN AMRO
 3. 3. 3 Hoe groot is de impact die we kunnen maken? 147,4 12,5 82,6 12,9 7,4 Hypotheken Leningen aan particulieren Leningen aan zakelijke klanten Leningen aan andere banken Overige leningen Totaal ultimo 2016 262,8 Kredietverlening - miljard Belegd vermogen - miljard 144,1 Duurzaam belegd vermogen Overig belegd vermogen Totaal ultimo 2016 152,3 Duurzaam belegd vermogen (wereldwijd) * * ESG screening vindt plaats op al deze beleggingen. 8,2
 4. 4. 4 Waar zit onze grootste impact? 147,4 12,5 82,6 12,9 7,4 Hypotheken Leningen aan particulieren Leningen aan zakelijke klanten Leningen aan andere banken Overige leningen Totaal ultimo 2016 262,8 Kredietverlening - miljard EUR 151 miljard Woninghypotheken EUR 18 miljard Zakelijk vastgoed EUR 11 miljard Commercieel Vastgoed EUR 4 miljard Public Sector EUR 1 miljard Eigen Vastgoed 185 mrd
 5. 5. 5 Belegd vermogen - miljard 144,1 Totaal ultimo 2016 152,3 * 8,2 Waar zit onze grootste impact? Duurzaam belegd vermogen (wereldwijd)
 6. 6. 6 4 Focus themas: 6
 7. 7. 7 REPORTING
 8. 8. 2014 - 2015: Connectivity, starting with integrated reporting Using (non-)financial metrics and targets to measure progress
 9. 9. 2016: Our Purpose & Strategy 9
 10. 10. 2016: What matters most 10
 11. 11. 2016: How we create value 11
 12. 12. 2016: Connectivity table link with strategy and stakeholder 12
 13. 13. 2017:The pathway from integrated reporting to Long Term Value Creation DMA / Metrics / Targets / Performance Risk of topic Risk mitigation Impact SDGs Governance & board involvement Creating Long Term Value through Integrated Thinking and Reporting Integrated steering Integrated decisions - > Long term value Integrated thinking
 14. 14. 14 CIRCL & CIRCULARITEIT
 15. 15. Van lineair naar circulair 15 Grondstoffen Productie Gebruik Restafval Grondstoffen Productie Gebruik Restafval Recycling Lineaire economie Recycling economie Circulaire economie
 16. 16. Value Hill: zo hoog mogelijk, zoveel mogelijk waarde behouden 16 Lineaire economie Circulaire economie Bron: Circle Economy, Sustainable Finance Lab (2016)
 17. 17. WERELDPOPULATIE, CONSUMPTIE, GDP, MINING, VISSERIJ, ONTBOSSING, LUCHTVERVUILING, UITSTERVEN VAN DIERSOORTEN. Bron: new scientist
 18. 18. Dit leidt ertoe dat EARTH OVERSHOOTDAY 2017; 3 AUGUSTUS 2017
 19. 19. CIRCULAR ECONOMY: KEEP PRODUCTS, COMPONENTS AND MATERIALS AT THEIR HIGHEST VALUE AT ALL TIMES USING RENEWABLE ENERGY
 20. 20. ONTWERP VOOR HERGEBRUIK CIRCULAIRE MATERIALEN URBAN MINING ENERGIE NEUTRAAL/POSITIEF GELIJK STROOM PAY PER USE RIGHT-TO- OPY
 21. 21. 80 MILJARD STUKKEN NIEUWE KLEDING PER JAAR 40 KG TEXTIELAFVAL PER CONSUMENT PER
 22. 22. URBAN MINING: VAN SLOPEN NAAR OOGSTEN
 23. 23. 600.000 WASMACHINES PER JAAR WEG GEGOOID IN NL MAAR ALS WE IPV BEZIT ZOUDEN BETALEN PER WAS?
 24. 24. 26 Circl: Impact op de businesscase 26 100% 60% 20 jaar waarde / opbrengst na 20 jaar Afschrijven : Normaal pand: naar 0 afschrijven in 20 jaar Circulair pand: naar 60% afschrijven in 20 jaar
 25. 25. 27 Circulair: Excess Materials Exchange
 26. 26. 28 Circulair: Excess Materials Exchange
 27. 27. 29 Circulair: markt potentie In 2015, as part of a major study with the Ellen MacArthur Foundation, we demonstrated that such an approach could boost Europes resource productivity by 3 percent by 2030, generating cost savings of 600 billion a year and 1.8 trillion more in other economic benefits.
 28. 28. WWW.CIRCL.nl
 29. 29. 31 DANK VOOR UW AANDACHT @richardkooloos