Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

of 52 /52
Marketing College 22 Herhaling van stof uit Blok 3

Embed Size (px)

Transcript of Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Page 1: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Marketing

College 22Herhaling van stof uit Blok 3

Page 2: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Wat is een enquête?

• Een onderzoek waarbij je veel mensen dezelfde vragen stelt

• Enquête over roken

• Rookt u? Ja / Nee

• Hoeveel rookt u per dag? 1 – 5 / 6 – 10 / meer dan 10

• Heeft u wel eens geprobeerd te stoppen? Ja / Nee

• Enquête over winkelen

• Houdt u van spijkerbroeken? Heel erg / Redelijk / Totaal niet

• Hoeveel geld geeft u aan een spijkerbroek uit? € …………

Page 3: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Waar gebruik je het voor?

• Zorgen voor belangrijke informatie

• Hoeveel mannen tussen 20 en 60 vinden een attractiepark nog leuk?

• Welke kanalen (tv / radio / social media / krant / tijdschrift) moet ik gebruiken?

• Hoe vaak gebruiken jongeren tussen de 14 en 22 mijn product?

• Gaan er meer mannen of vrouwen naar mijn bioscoop?

• Hoeveel geven gezinnen uit aan een vakantie?

Page 4: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Wanneer gebruik ik het?

• Voordat je een nieuw product op de markt brengt

• Als je net een nieuw product hebt uitgebracht

• Als je wilt weten hoe mensen jouw bedrijf ervaren

• Als je nieuwe trends wilt ontdekken

• Om ideeën op te doen

Page 5: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Soorten vragen

• Open vraag

Wat vindt u van het schoolgebouw?

• Gesloten vraag (ja / nee vraag)

Vindt u het schoolgebouw mooi? Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

• Score vraag (aantal sterren 1 – 5, rapportcijfer 1 – 10, getal 1 – 100)

Welk rapportcijfer geeft u het schoolgebouw? (van 1 tot 10)

• Multiple choice vraag

Ik vind het schoolgebouw Mooi / Wel ok / Lelijk (omcirkel uw antwoord)

• Multiple choice met “Anders” of “Overig” optie

Ik vind het schoolgebouw Mooi / Wel ok / Lelijk / Anders, namelijk…….

Page 6: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Soorten vragen

• Volgorde vraag

Geef met 1 tot 3 aan wat uw favoriete school is. (1 is favoriet, 3 is minst favoriet)

School 1 ___

School 2 ___

School 3 ___

• Punten verdelen vraag

Verdeel 100 punten over deze scholen, afhankelijk van hoe mooi u deze school vindt

School 1 ___

School 2 ___

School 3 ___

Totaal 100

Page 7: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Hoe maak ik een enquête?

• Bedenk voor jezelf wat je graag wilt weten (bijvoorbeeld of jouw bedrijf populair is)

• Kies een aantal onderwerpen of thema’s (jouw prijzen, jouw aanbod, jouw website)

• Bedenk vragen die goed hierop aansluiten

• Wees kritisch op je vragen!

• Een onduidelijke vraag zorgt voor de verkeerde antwoorden

• Stel vragen waarmee je de mensen kunt verdelen:

• Geografische gegevens (Wat is uw postcode? Welk land woont u?)

• Demografische gegevens (Wat is uw leeftijd? Wat is uw geslacht?)

• Wees beleefd (schrijf in de juiste vorm: “je” of “u”)

• Wees respectvol (bij vraag over religie, biedt een antwoordoptie “zeg ik liever niet”)

Page 8: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Voorbeelden

• Wat is uw leeftijd?

• Goed

• Het is een eenvoudige vraag, maar wel prettig om te weten hoe oud de mensen zijn

die het onderzoek hebben ingevuld.

Page 9: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Voorbeelden

• Wat vindt u van het schoolgebouw?

• Heel mooi / Heel lelijk

• Fout

• Er zijn twee uitersten als antwoordmogelijkheid. Het is lastig om hieruit te kiezen.

• Wat vindt u van het schoolgebouw?

• Heel mooi / Redelijk mooi / Niet mooi, niet lelijk / Redelijk lelijk / Heel lelijk

• Heel mooi 1 2 3 4 5 Heel lelijk (omcirkel het getal dat bij uw mening past)

Page 10: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Voorbeelden

• Geef een rapportcijfer voor hoe vaak u met de trein reist (van 1 tot 10)

• Fout

• Het is niet duidelijk wat het rapportcijfer betekent, is een 10 heel vaak?

• Hoe vaak per dag? Per week? Per jaar? Dit kan duidelijker.

• Geef aan hoe vaak u per week met de trein reist

• ____ (open vraag, men kan een getal invullen)

• Minder dan 1 keer per week / 1-3 keer per week / 4-6 keer per week / dagelijks

Page 11: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Voorbeelden

• Wat is uw geslacht?

• Man / vrouw / zeg ik liever niet

• Goed

• “Zeg ik liever niet” hoeft niet per se bij een eenvoudige vraag als geslacht

Page 12: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

SPSS

• Voor de échte nerds!

• Professionele software voor

het maken van rapportages

• Speciale functies voor het

kijken of ergens verbanden

tussen bestaan

Page 13: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Excel

• Eenvoudiger te gebruiken

• Gemaakt voor boekhouding

• Prima te gebruiken voor

onderzoeksresultaten

Page 14: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Formules

• Excel voor ons laten werken

• Aantallen tellen

• Gemiddeldes berekenen

• Hoogste getal bepalen

• Laagste getal bepalen

• Kijken welke het meest voorkomt

Page 15: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Aantallen tellen

• Aantal keer dat Griekenland als antwoord is gegeven

=AANTAL.ALS(bereik; voorwaarde)

=

Ik ga eenformule

gebruiken

AANTAL.ALS

Tel het aantalkeer dat iets

voorkomt ALShet aan eenvoorwaarde

voldoet

E2:E7

Naar welkecellen moetExcel kijken?

“Griekenland”

Alleen decellen tellen

waar “Griekenland”in staat

Page 16: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Gemiddeldes berekenen

• De gemiddelde leeftijd berekenen

=GEMIDDELDE(bereik)

=

Ik ga eenformule

gebruiken

GEMIDDELDE

Bereken hetgemiddelde

van allegetallen

A2:A7

Naar welkecellen moetExcel kijken?

Page 17: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Grootste getal bepalen

• Het hoogste leeftijd bepalen

=MAX(bereik)

=

Ik ga eenformule

gebruiken

MAX

Kijk naarhet hoogste

getal

A2:A7

Naar welkecellen moetExcel kijken?

Page 18: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Kleinste getal bepalen

• Het laagste leeftijd bepalen

=MIN(bereik)

=

Ik ga eenformule

gebruiken

MIN

Kijk naarhet laagste

getal

A2:A7

Naar welkecellen moetExcel kijken?

Page 19: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Het meest voorkomen

• Meest voorkomende leeftijd

=MODUS(bereik)

=

Ik ga eenformule

gebruiken

MODUS

Kijk naarwelk getalhet meestvoorkomt

A2:A7

Naar welkecellen moetExcel kijken?

Page 20: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Conclusies

• De losse gegevens zeggen niet altijd heel veel

• De relaties tussen deze gegevens zijn interessanter

Page 21: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Mogelijke relaties

• In welke stad wonen de rijkste mensen?

• Welk vakantieland is het populairst voor vrouwen?

• Welk vakantieland is het populairst onder jongeren?

• Welk vakantieland is het populairst voor mensen met kinderen?

Page 22: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Gegevens rapporteren

• De gegevens die je in Excel hebt staan kun je nu iets over zeggen

• Bijvoorbeeld:

• Haagse gezinnen met kinderen gaan het liefst naar Griekenland of Italië

• Rijke mensen gaan het liefst naar Griekenland

• Mensen uit Leiden verdienen het meest

• Mensen onder de 40 gaan het liefst naar Griekenland of Turkije

• Mensen van 30 jaar of ouder zonder kinderen verdienen het meest

Page 23: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Gegevens rapporteren

• De conclusies van de vorige sheet kun je verwerken in een verhaal zodat anderen dit

kunnen teruglezen:

Het populairste vakantieland

Uit de enquête is gebleken dat Griekenland het populairste vakantieland is. Vooral Haagse

gezinnen en mensen onder de 40 gaan het liefst naar deze bestemming. Gezien de hoge

prijzen van vakanties naar Griekenland, is het verstandig om reclame te maken in Leiden,

want daar verdienen de mensen het meest.

Page 24: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Creativiteit

• Vijf manieren om je creativiteit te ontwikkelen:

• Creatief waarnemen

• Uitstel van oordeel

• Flexibel associëren

• Divergeren

• Verbeeldingskracht ontwikkelen

Page 25: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Creatief waarnemen

• Denkpatronen worden steeds sterker (ze “slijten” in je hersenen)

• Wat zie je? Bedenk 3 dingen

Page 26: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Uitstel van oordeel

• Oordeel 1 (onbewust)

• Herken ik het?

• Kan ik er iets mee?

• Oordeel 2 (idee verkennen)

• Vind ik het relevant?

• Wat zijn de gevolgen?

• Oordeel 3

• Ga ik er iets mee doen of niet?

Page 27: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Uitstel van oordeel

• Schrijf je favoriete product / televisieprogramma / persoon op het blaadje

• Schrijf 5 negatieve dingen hierover op

• Schrijf je minst favoriete product / televisieprogramma / persoon op het blaadje

• Schrijf 5 positieve dingen hierover op

Page 28: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Flexibel associëren

• Associëren is verbindingen maken

• Waar denk je aan bij melk?

• Koe

• Melkboer

• Glas melk

• Wit

• Baby

• Melkpak

Page 29: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Flexibel associëren

• Dissociatie

• Een patroon doorbreken

• Resociatie

• Een terugkoppeling maken

Page 30: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Flexibel associëren

• Lees de volgende woorden zo snel mogelijk hardop

• Tarweveld

• Maïsveld

• Graanveld

• Beneveld

Page 31: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Flexibel associëren

• Geef hardop antwoord op de volgende vragen

• Welke kleur heeft de sneeuw?

• Wat is de kleur van de koelkast?

• Een schaakspel heeft twee soorten stukken: zwarte en ……

• Wat drinkt een koe?

Page 32: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Flexibel associëren

• Zeg de KLEUR van het woord, niet het woord zelf

Page 33: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Flexibel associëren

• Begin met het woord paddenstoel

• Maak zoveel mogelijk associaties

• Begin met het woord Japan

• Probeer bij het woord paddenstoel te eindigen

• Japan shii-take champignons paddenstoel

• Japan 2e Wereldoorlog Hiroshima kernbom paddenstoel

Page 34: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Divergeren

• Als je een oplossing zoekt kiezen we de “meest voor de hand liggende oplossing”

• Bij divergeren zoeken we verder

• Welke letter hoort niet in het rijtje thuis?

• A E I F U

Page 35: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Verbeeldingskracht

• Onze verbeeldingskracht is zeer krachtig

• Beelden zijn veel sterker dan woorden (a picture is worth a thousand words)

Page 36: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Verbeeldingskracht

• Hoe smaakt cola?

• Hoe voelt een baksteen aan?

• Hoe ruikt versgemaaid gras?

Page 37: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Verbeeldingskracht

• Hoe ruikt cola?

• Hoe smaakt een baksteen?

• Hoe voelt versgemaaid gras aan?

Page 38: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Prijs

• Een ondernemer moet bij het marketinginstrument Prijs op een aantal punten letten:

• De kwaliteit moet met de prijs overeenkomen

• De prijs moet hoger zijn dan de kostprijs

• De prijs moet niet veel hoger zijn dan die van de concurrent

• De doelgroep moet bereid zijn de prijs te betalen

• De prijs kan (tijdelijk) verlaagd worden om marktaandeel te winnen

Page 39: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Wat kost een…

Page 40: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Prijsstelling

• Wat is een prijsstelling?

• Het bepalen van een prijs voor een goed of een dienst

• Prijsstrategie

• Lange termijn

• Aantrekken van een bepaalde doelgroep (Bijenkorf / Wibra)

• Prijstactiek

• Korte termijn

• Extra verkoop realiseren

Page 41: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Prijsstelling lange termijn

• Er zijn vier soorten lange termijn prijsstellingen

• Kostengeoriënteerde prijsstelling

• Concurrentiegeoriënteerde prijsstelling

• Vraaggeoriënteerde prijsstelling

• Geïntegreerde prijsstelling

Page 42: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Kostengeoriënteerd

• De prijs van een product kan verschillen op basis van:

• Productverschillen (kwaliteit)

• Hoeveelheidsverschillen (kwantumkorting)

• Tijdsverschillen (seizoen)

• Twee methoden worden hiervoor gebruikt

• Cost-plus pricing

• Kostprijs + een vast winstpercentage

• Target pricing

• Kostprijs + een winstpercentage, hoe meer je verkoopt, hoe lager het percentage

Page 43: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Concurrentiegeoriënteerd

• Hierbij is de prijsstelling van de concurrent het uitgangspunt

• Prijspeil onder dat van de concurrent

• Stay-out pricing (afschrikken van concurrenten)

• Put-out pricing (uitschakelen van concurrenten)

• Expansion pricing (marktaandeel vergroten)

• Prijspeil boven dat van de concurrent

• Prijspeil gelijk met dat van de concurrent

• Me-too pricing (er zijn geen afspraken over de prijs)

• Kartelvorming (bij wet verboden)

Page 44: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Vraaggeoriënteerd

• Hierbij wordt de prijs vastgesteld op basis van wat de afnemer gewend is te betalen

• Psychologische prijzen

• Prestigeprijzen (mensen zijn trots dat ze het kunnen betalen)

• Discontinue prijzen (geen hele bedragen zoals € 100,- maar € 99,-)

• Prijsdiscriminatie

• Persoon (65+ korting)

• Plaats (campingplaatsen bij het strand)

• Tijd (hotel in het hoogseizoen)

• Product (luxere verpakking voor hetzelfde product)

Page 45: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Vraaggeoriënteerd

• Hierbij wordt de prijs vastgesteld op basis van wat de afnemer gewend is te betalen

• Fluid pricing / Yield management

• Heel veel vliegtuigmaatschappijen gebruiken dit

• Weinig stoelen beschikbaar? Hogere prijs

• Laatste moment voor de vlucht? Lagere prijs

• Veel stoelen beschikbaar? Hogere prijs

• Vroegboeken? Lagere prijs

Page 46: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Geïntegreerde prijsstelling

• Het bepalen van de prijsrange per product

• Minimale prijs

• Maximale prijs

• Gemiddelde prijs

• Het inschatten van het belang van de andere marketinginstrumenten

• Het vaststellen van de verkoopprijs

Page 47: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Opdracht

• Werk in groepen van 3 of 4

• Jullie gaan op papier een eigen hotel starten.

• Deze opdracht bestaat uit 4 onderdelen

• Naam en logo

• Doelgroepbepaling en doelgroeporiëntatie

• Doelgroepbewerking (5 P’s)

• Prijsbepaling

Page 48: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Opdracht (vervolg)

Naam en logo

• Bedenk voor jullie hotel een naam en een logo

• Volgende les zal tijd besteed worden aan creatieve processen

• Maak gebruik van deze creatieve processen voor een originele naam en origineel logo

• Beschrijf hoe jullie op deze naam en logo zijn gekomen

Page 49: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Opdracht (vervolg)

Doelgroepbepaling en doelgroeporiëntatie

• Kies een doelgroep waar je je op wil richten

• Jongeren

• Tweeverdieners

• Gezinnen

• Ouderen

• Zoek uit wat deze doelgroep wil:

• https://www.ikgastarten.nl/marketing-en-verkoop/marketingplan/

8-manieren-om-branche-en-marktonderzoek-te-doen

Page 50: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Opdracht (vervolg)

Doelgroepbewerking

• Beschrijf de 5 marketinginstrumenten (Product, Prijs, Plaats, Promotie, Personeel)

• Wees specifiek over waarom jullie voor deze invulling van de P’s hebben gekozen

• Koppel dit aan de uitkomsten van de doelgroeporiëntatie

• De P van Prijs mag je hier kort benoemen, de uitwerking hiervan komt in het laatste

gedeelte

Page 51: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Opdracht (vervolg)

• Bepaal de prijsstelling van jullie hotel

• Hou rekening met de resultaten van je doelgroeporiëntatie

• Bezoek de website http://www.wat-kost-het.nl/ en kies 5 kostenposten welke voor jullie

hotel van toepassing zijn

• Gebruik de theorie van pagina 67 en 68 over geïntegreerde prijsstelling om een prijs te

bepalen

Page 52: Jaar 2 - College 22 (ALLE SLIDES)

Opdracht (vervolg)

• Lever de opdracht uitgewerkt als een Word document in.

• Uiterste inleverdatum: 16 maart (telt voor 20% voor je cijfer van Blok 3)

• Inleveren kan per e-mail op [email protected]

• Elke dag te laat is een punt aftrek

• Elke groep maakt een presentatie in PowerPoint of Prezi en stuurt deze voor 23 maart

naar [email protected]

• Elke dag te laat is een punt aftrek

• Presentaties: 23 en 30 maart (telt voor 20% voor je cijfer van Blok 3)