Info 20, Schooljaar 2013 - 2014

download Info 20, Schooljaar 2013 - 2014

of 4

 • date post

  13-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Wekelijkse nieuwsbrief OBS Molenakker, Weert

Transcript of Info 20, Schooljaar 2013 - 2014

 • Molenakker 1: Oude Laarderweg 15 Molenakker 2: Molenakkerdreef 103

  Postbus 10051 6000 GB Weert 0495-539067 j.franssen@obsmolenakker.nl Kopij voor de info uiterlijk dinsdag 12.00 uur mailen naar: p.vdbosch@obsmolenakker.nl

  Beste ouders en kinderen

  SEO Elke twee weken staat er een nieuwe

  SEO-poster (Sociaal Emotionele Ontwikkeling) centraal in onze school.

  In de groepen hangen deze posters ook op en daarnaast kom je ze op diverse plekken in onze gebouwen tegen.

  In de groepen wordt extra aandacht gegeven aan onderwerpen van deze posters.

  Deze twee weken wordt er aandacht geschonken aan:

  Van elkaar afblijven

  Elke week wordt er voor jullie allemaal een prachtige info samengesteld die vervolgens per mail naar ruim 500 adressen wordt verstuurd. Graag willen wij jullie er op wijzen dat, wanneer een nieuw mailadres gebruikt moet worden, jullie dit zelf moeten wijzigen.

  Het meest eenvoudig is:

  1) Uitschrijven met t oude adres (zie link onder aan de info-mail)

  2) Opnieuw inschrijven met het nieuwe mailadres via onze website! DANKJEWEL!!!!

  INF

  OIN

  FO

  INF

  O

  Jaar

  gang

  22

  nr. 2

  0

  Jaar

  gang

  22

  nr. 2

  0

  Jaar

  gang

  22

  nr. 2

  0

  23 Ja

  nuar

  i 201

  4.23

  Janu

  ari 2

  014.

  23 Ja

  nuar

  i 201

  4.

  Aan de ouders, Leerkrachten, leerlingen van groep 7 en 8 van OBS Molenak-ker:

  Voor het eerst in haar 24 jarige geschiedenis zal vv de Beesterbolle een jeugd-paar uitroepen. Deze Kroenpreens en Kroenpreenses komen dit jaar uit groep 8 van OBS Molenakker.

  De uitverkiezing van dit paar is aanstaande zondag, 26 januari, tijdens de live uitzending van Weert Fm in caf- zaal de Hook op de Biest.

  Deze uitzending neemt een uur in beslag en is van 14:00 tot 15:00 uur.

  Kom allemaal (kinderen, ouders) verkleed naar deze uitzending om het kers-verse paar te aanschouwen!

  Na de uitzending gaan we onder muzikale begeleiding van de Wierter Mix richting de Biesterbrug om deze om te dopen tot Beesterbrk.

  Wethouder John Cardinaal zal de honneurs waarnemen. WTV en Weert de gekste coveren het geheel,

  Komt allen en maak er een onvergetelijke dag van!

  Kroenpreens & Kroenpreenses

 • Pagina 2 I N F O N R . 2 0 , 2 3 J A N U A R I 2 0 1 4

  In de info vermelden we wekelijks welke nieuwe informatie er op de site geplaatst is. Kijk daarvoor op onze vernieuwde homepage: www.obsmolenakker.nl .

  Nog actueler: onze Facebook-pagina. Inmiddels hebben we al 392 trouwe vrienden!

  http://www.facebook.com/pages/OBS-Molenakker/172225099503574

  Of volg ons op Twitter! https://twitter.com/@obsmolenakker

  Nieuw op onze site

  Cursusaanbod: Schatjes-Katjes-Watjes

  Sociale weerbaarheid training voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar

  Sommige kinderen hebben moeite om voor zichzelf op te komen. Iedereen kent wel kinderen die alleen staan in de

  klas, geen vriendjes hebben, pesten of gepest worden. Deze training gaat over opkomen voor jezelf, maar ook over rekening houden met een ander en zelf problemen oplossen. Het doel is om bestaande patronen te doorbreken en de vaardigheden van de kinderen te vergroten.

  Voor wie? Kinderen van 9 tot en met 12 jaar die moeilijk lerend zijn binnen een reguliere basisschool of die speci-aal basisonderwijs volgen. De training is zowel geschikt voor verlegen

  en teruggetrokken kinderen, als voor kinderen die dominant zijn en op de voorgrond staan in het contact met andere kinderen.

  Programma: Kennismaken en contract bespreken

  Complimenten geven en ontvangen Gevoelens herkennen, verwoorden en uitbeelden Iets vragen en een praatje maken

  Knokken, aanpakken, wegkruipen Pesten

  Vrienden maken, invoegen bij anderen Kritiek geven en ontvangen Evaluatie en afscheid nemen

  Bijeenkomsten: Na aanmelding is er een kennismaking met de ouders/verzorgers en kind. Er zijn tien bijeenkom-sten van n uur voor de kinderen. Na de 5e bijeenkomst van de kinderen is er aansluitend een bijeenkomst met ouders en kind samen. Na afloop van de cursus volgt er een gesprek met ouders/ verzorgers.

  Waar Centrum voor Jeugd en Gezin, Vogelsbleek 10 in Weert Wanneer Donderdagmiddag van 16.00-17.00 uur Data 13, 20, 27 maart l 3, 10, 17, 24 april l 15,22 mei l 5 juni Kosten Gratis Aanmelden kan tot 17 februari via www.hetcjg.nl of tel 088.0105900

 • Pagina 3 I N F O N R . 2 0 , 2 3 J A N U A R I 2 0 1 4

  Wij feliciteren (alvast). Anouck Kemkens 23 januari 1-2B

  Finn Kemkens 23 januari 1-2B

  Maaike Hendrikx 26 januari 8A

  Suus Willemse 27 januari 6B

  Fleur van de Put 28 januari 8B

  Gijs Cruijssen 29 januari 3A

  Dean de Geus 29 januari 5B

  Thijn Vos 29 januari 4B

  Deze mooie foto's zijn gemaakt tijdens de "optreedmiddag" van de groepen 3. Het was erg gezellig, de artiesten, maar ook het publiek kregen een daverend applaus voor al hun inzet en enthousiasme. De optredens varieerden van circusact, breakdance, dans, popsong.

  Optreedmiddag groep 3

  Voor alle leerlingen

  Heb je tips, vragen, ideen, opmerkingen of problemen die te maken hebben met het over-

  blijven?

  Schrijf het op en doe het in de ideenbusje. Deze staat in het overblijflokaal op Molenakker

  2.

  Wij horen dit graag, zodat we het overblijven voor jullie nog leuker en gezelliger kun-nen maken.

 • Pagina 4 I N F O N R . 2 0 , 2 3 J A N U A R I 2 0 1 4

  Zorgen voor jezelf in relatie tot de ander, met respect voor jezelf en de ander.

  Ouders willen hun kinderen opvoeden tot weerbare mensen. De laatste jaren is hier meer aandacht voor. De sa-menleving wordt steeds complexer, aan kinderen worden veel eisen gesteld. Er wordt steeds meer bekend en er-kend dat er heel wat kinderen zijn, die in moeilijke of gevaarlijke situaties terecht komen. Opvoeden is een van de moeilijkste, spannendste, energievretende activiteiten en tegelijk is opvoeden ook een fantastische uitdaging.

  We weten allemaal dat de opvoeding een bepalende rol speelt in de ontwikkeling van het kind. Als ouder ben je ook kind geweest. En we hebben allemaal ouders, die op hun beurt weer ouders haddenElk met zijn eigen mo-gelijkheden ; elk van hen geeft dat op zijn eigen manier door aan zijn kinderen. Wat van belang is dat we in onze opvoeding open staan en kritisch durven kijken naar ons eigen functioneren. Een open houding naar ons zelf. Op-voeden is niet alleen naar ons kind kijken, het is evenzeer een confrontatie met onszelf. Als ouders je positie in nemen, je rol van vader en moeder, en dat kinderen zich gesteund voelen door hun ouders.

  Als ouders kunnen we kinderen opvoeden, z dat ze psychosociaal weerbaarder zijn. Maar het is ook belangrijk ons te realiseren dat ons kind nooit onkwetsbaar zal zijn!

  Een op de vijf kinderen heeft een of meer psychosociale problemen. Psychosociaal duidt de samenhang aan tussen het psychische functioneren van een persoon en diens functioneren in interactie met de sociale omgeving. Psychosociale problemen zijn globaal onder te verdelen naar gedragsproblemen, emotionele problemen en leer- en schoolproblemen. Als deze problemen niet tijdig worden opgemerkt kan dit leiden tot beperkingen in het dage-lijkse functioneren (de psychosociale weerbaarheid), ook op latere leeftijd. De training bevordert de psychosoci-ale weerbaarheid van kinderen., jeugdigen en de ondersteunende rol van ouders, opvoeders.

  Aandachtspunten daarbij zijn:

  het accepteren en respecteren van jezelf en de ander, zoals je bent.

  Luisteren naar lichaamssignalen

  Het bewust zijn van en aangeven van je grenzen

  Stil kunnen staan bij de gevolgen van je eigen gedrag

  Het eigen gedrag kunnen afstemmen op de omgeving.

  De eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen en oplossingen zoeken voor problemen en conflicten, zo dat dit recht doet aan alle partijen.

  De opvoedingssituatie, meestal bestaande uit ouders, kinderen en leerkrachten, is onmisbaar en van groot belang voor het stimuleren van de ontwikkeling van een stevige en meer blijvende vorm van weerbaarheid. Ouders en andere opvoeders zullen gedurende de hele opvoedingsperiode hieraan aandacht moeten besteden. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat het vergroten van de psychosociale weerbaarheid van kinderen, jeugdigen en de onder-steuning van ouders en leerkrachten hierbij, in grote mate bijdraagt tot de preventie van sociaal-emotionele pro-blematiek of het ontwikkelen van ernstige stoornissen op dit gebied.

  Elly Goossens-Mennen, Trainer psychosociale weerbaarheid

  www.praktijk-spelenderwijs.nl tel.0495 850 920

  Cursusaanbod

  Eduquaat leest Weer(t)! Gisteren werd het leesbevorderingsproject op alle Eduquaatscholen ingeluid met een voorleesontbijt.

  Dit keer stond alles in het teken van Weert 600 jaar stad.

  Daar hoorde uiteraard voor ieder kind een heerlijk stukje echte Wierter vlaai bij.