Inclusie & kunsteducatie

of 22 /22
Inclusie en Kunsteducatie Een perfect huwelijk Dag van de Doener 5/6/15 Destelheide Studycenter on Inclusion & Enablement beno.schraepen@ ap.be

Embed Size (px)

Transcript of Inclusie & kunsteducatie

Page 1: Inclusie & kunsteducatie

Inclusie en KunsteducatieEen perfect huwelijk

Dag van de Doener5/6/15 Destelheide

Studycenter on Inclusion & [email protected]

Page 2: Inclusie & kunsteducatie

“To create the future we have to imagine the future.”

(Ellyard, 1999)

Page 3: Inclusie & kunsteducatie

Stelling

Inclusie is niet haalbaar voor iedereen, sommige kinderen/jongeren zet je

beter apart of vragen een apart aanbod.

beno.[email protected] INCENA Studycenter on inclusion & enablement

Page 4: Inclusie & kunsteducatie

Bespreking

• Wat zijn argumenten pro? • Wat zijn argumenten tegen?

• Waarop heb je je gebaseerd ?

beno.[email protected] INCENA Studycenter on inclusion & enablement

Page 5: Inclusie & kunsteducatie

Beeldvorming

• Kan iemand zonder benen danser worden?• Kan iemand zonder armen piloot zijn?• Kan iemand zonder ledematen een kind

opvoeden?• Kan iemand met Down-syndroom een

rijbewijs halen?

beno.[email protected] INCENA Studycenter on inclusion & enablement

Page 6: Inclusie & kunsteducatie

beno.[email protected] INCENA Studycenter on inclusion & enablement

Page 7: Inclusie & kunsteducatie

Inclusie

Page 8: Inclusie & kunsteducatie

Inclusie = samenleven

Maatschappij

OmgevingLokaal

Gezin Familie

Aanwezig

Participatie

Relaties

Zelf-beslissingsrecht

Page 9: Inclusie & kunsteducatie

AchtergrondVn-verdrag voor

gelijke rechten van personen met een

beperking

M-decreet

Redelijke aanpassingen

beno.[email protected] INCENA Studycenter on inclusion & enablement

Page 10: Inclusie & kunsteducatie

Redelijke aanpassingen?Een redelijke aanpassing is een maatregel die het effect

van de beperking neutraliseert waarmee een persoon met een handicap te maken krijgt in een onaangepaste

(school)omgeving.

beno.[email protected] INCENA Studycenter on inclusion & enablement

Page 11: Inclusie & kunsteducatie

WAT KAN HELPEN?

Aandachtspunten voorActiviteiten en aanbod

beno.[email protected] INCENA Studycenter on inclusion & enablement

Page 12: Inclusie & kunsteducatie

beno.[email protected] INCENA Studycenter on inclusion & enablement

Page 13: Inclusie & kunsteducatie

Oefening

• Bespreek per tafel (enkele) activiteiten uit je aanbod.

• Hoe maak je die ‘inclusiever’?• Waar bots je op?• Wat zie je niet mogelijk?

beno.[email protected] INCENA Studycenter on inclusion & enablement

Page 14: Inclusie & kunsteducatie

Algemeen: Focus op

• Eigenheid van de activiteit• Barrières in de omgeving, in de activiteit ipv

op beperking• Mogelijkheden ipv niet kunnen• Beleving én resultaat• Hoge eisen aan iedereen maar aangepast

beno.[email protected] INCENA Studycenter on inclusion & enablement

Page 15: Inclusie & kunsteducatie

Universal design

Page 16: Inclusie & kunsteducatie

UDL• Universal design for learning: principes

Represen-taties

Actie & Expressie

Engagement

UDL

Page 17: Inclusie & kunsteducatie

Een differentiërende omgeving …

• Differentieert pro-actief• Varieert in – Leerstijlen– Mogelijkheden tot leren – Niveaus van leren– Materiaal om te leren– …

beno.[email protected] INCENA Studycenter on inclusion & enablement

Page 18: Inclusie & kunsteducatie
Page 19: Inclusie & kunsteducatie

Een inclusieve (leer)omgeving

• Toegankelijk• Dialoog • Focus op Kunnen & Kwaliteiten• Focus op Relatie• Wederkerigheid• Delen van leerervaringen• Het verschillen is uitgangspunt en doel is• Wat samen kan, samen doen • Wat ze zelf kunnen, ze zelf laten doen

beno.[email protected] INCENA Studycenter on inclusion & enablement

Page 20: Inclusie & kunsteducatie

Een inclusieve (leer)omgeving …

Samen leren…

samen Leren/spelen/(be)leven/creëren …

beno.[email protected] INCENA Studycenter on inclusion & enablement

Page 21: Inclusie & kunsteducatie

Oefening Bis

• Bekijk per tafel (enkele) activiteiten uit je aanbod opnieuw.

• Hoe maak je die ‘inclusiever’ op basis van wat je nu hebt gezien?

• Waar bots je op?

beno.[email protected] INCENA Studycenter on inclusion & enablement

Page 22: Inclusie & kunsteducatie

De enige voorwaarde tot inclusie is kunnen ademen