Ict praktijkdag mediawijsheid2017 BIG DATA

of 47 /47
Media- Wijsheid!

Embed Size (px)

Transcript of Ict praktijkdag mediawijsheid2017 BIG DATA

PowerPoint-presentatie

Wijsheid?Media-Media-Wijsheid ww ww w w w w w w w ww ww ww ww w w w w w wMedia-Wijsheid!

20/09/2013Project West-Online gesteund door prov. West-Vlaanderen

Digitale kloof?Digitale kloofFase 1Fase 2Media opvoeding is opvoedingICT-gebruik = maatschappelijk

In een digitaal klimaat waar kinderen en jongeren veel tijd spenderen aan ICT en waar school heel veel nadruk legt op het gebruik van ICT en internet is het onvoorbereid gebruik maken van deze tools niet aangewezen. Toch is het de realiteit aangezien veel mensen die verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van kinderen en jongeren zelf te weinig kennis hebben. Internet en mediaopvoeding is gezien het huidig klimaat echt een must. Je geraakt er niet onderuit. Je wordt er overal mee geconfronteerd. Uit de bevraging van de CAW-hulpverleners blijkt dat ze hier zelf van overtuigd zijn: je moet mee zijn. Vandaar dat ze ook beseffen dat je maar beter goed genformeerd bent, zodat je dit aspect positief kan benaderen ipv te omzeilen of uit de weg te gaan.

ICT gebruik: kijk nr clinten, wat observeer je. Digitale maatschappij. Schutting bvb iedere clint wil met de pc, werken, spelen zijn zoals iedereen. Drang om naar gratis filmpjes, muziek, etc Internet en is kijken on demand, zelf kiezen zelf regelen.Albatros: mensen petitie om draadloze router te verkrijgen.

Digitale kloof:Fase 1 het hebben van ictFase 2 het gebruiken ( om hun situatie te verbeteren)220/09/2013Project Media-WVorming mediawijsheid

Wat komt er vandaag aan bod?Algemeen kaderMediawijsheidPrivacy en veiligheidGepast gedrag onlineSociale mediaPaswoorden

Web 0.0

Wat is er nu allemaal veranderd op vlak van internet, zodat het internet zo aanwezig geworden is in de samenleving? 1. Wijziging op vlak van www zelfweb 1.0: de zender staat centraal. Hij verstuurt informatie/communicatie naar de ontvanger maar er is niet of nauwelijks tweerichtingscommunicatie.web 2.0: de ontvanger staat centraal. De ontvanger laat van zich horen en gaat zelf steeds vaker de communicatiestroom bepalen. Ook koppelt hij informatie terug naar de zender. Er is sprake van tweerichtingscommunicatie. (= social media)web 3.0: de boodschap komt centraal te staan. Zowel zender als ontvanger communiceren continu maar de boodschap gaat veel intelligenter en gerichter verlopen op basis van al je handelingen en communicatie. Met daarin het internet als hoofdrolspeler.

Een voorbeeld analogie bibliotheekbibliotheek 1.0: Mensen lenen een boek uit. Ze verwerken de info van de schrijver en nemen die (al dan niet) op. Ze vormden zich dan wel een mening van dat boek, maar hielden die mening voor zichzelf. Verder werd er, met uitzondering van enkele duistere boekbesprekingclubjes na, geen actie ondernomen.bibliotheek 2.0: In een bibliotheek 2.0 heeft iedereen, naast enkel lezen, de mogelijkheid om zelf boeken schrijven. Bovendien gaan ze ook andere boeken herwerken, verbeteren, bespreken, aanbevelen, quoteren en ga zo maar door met andere bibliotheekbezoekers. Heel vaak met het internet hierbij als grote katalysator.bibliotheek 3.0: Je hoeft je (digitale) bibliotheek nog maar binnen te stappen en de boeken die op jouw maat gesneden zijn, liggen al voor je klaar. Dit op basis van onder meer je eerdere bezoeken en voorkeuren, maar zeker ook vanwege beoordelingen van andere mensen of vrienden met eenzelfde lees- en beoordelingsprofiel als jij. Geen ellenlange zoektochten dus, maar wel intelligente boodschappen la tte du client.

420/09/2013Project Media-WVorming mediawijsheid

INFORMATIE-VAARDIG / 2000SOCIAAL VAARDIG / 2005ICT-VAARDIGMEDIAWIJSHEIDWeb 0.0

Davy Relevanter voor ons vandaag zijn de competenties die aan elk soort internet hangen, en dus verwacht worden van de gebruiker. Web 0.0: om kunnen gaan met de computerWeb 1.0: om kunnen gaan met informatie van derden (het goed kunnen zoeken, vinden, beoordelen en gebruiken van informatie)Web 2.0: aangezien het hierbij gaat over een uitwisseling van informatie, komen heel veel sociale aspecten hierbij kijken. Ook op internet moet je sociaal vaardig zijn (iets wat voor jongeren in de BJZ al moeilijk is offline, dit vormt dus een extra uitdaging, temeer omdat heel veel van deze toepassingen mogelijkheden inhouden voor deze doelgroep (hierbij verwijzen naar ons boek en het Incluso onderzoek).Web 3.0: een alomvattende term van competenties (houding, vaardigheden en kennis) om met media om te gaan.

520/09/2013Project Media-WVorming mediawijsheid

Onder wordt het geheel van kennis, vaardigheden en verstaan waarmee burgers zich bewust en kritisch kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld.

Raad voor Cultuur. (2005). Mediawijsheid - De ontwikkeling van nieuw burger- schap. Den Haag: Raad voor Cultuurkennisvaardigheden attitudes mediawijsheid

Uitleg dat dit een algemeen aanvaarde definitie is van mediawijsheid. Het volgende voorbeeld toont aan dat jongeren dit ook niet automatisch hebben. Dan komt de vervolguitleg: MW is meer, en op basis van dit kunnen we verdere voorbeelden geven om te illustreren wat mediawijsheid inhoudt. 6

Kritische bewegen in een gemediatiseerde wereld

Duizenden mensen sterven door terroristische staat.

Of toch niet?

Wees kritisch, stel vragen aan jezelf. Leer jongeren ook omgaan met nieuws. Check meerdere bronnen.

Zijn laatste foto?Wat was het weer op 9/11?Hoe geraakt de foto gered?Vliegtuig uit welke richting?Dit is in een ander seizoen!Toerist op WTC net voor de aanslag?

Niet enkel digitaal

mediabewustzijn

13

13

Controleer het nieuws

Digital Natives mediawijs?JeugdwerknetNo way!

Als je denkt dat kinderen en jongeren vandaag de dag mediawijs zijn omdat ze veel meer dan jou achter de pc zitten, veel sneller dingen kunnen opzoeken, meer toestellen tegelijk kunnen multitasken, dan denk je fout. Jongeren zitten veel en vaak online (gemiddeld 2 uur per dag) maar daarom gebruiken ze het nog niet efficint

Voorbeeldje op deze slide: je zou ervan verbaasd staan hoeveel jongeren en ook ouders www.youtube.com intypen in google om vervolgens het eerste resultaat aan te klikken, en denken dat het niet anders kan dan op deze manierDit is ook een conclusie die terugkomt in het analyserapport. Hulpverleners melden hier dat clinten vaak nog moeilijkheden ondervinden bij het ingeven van goede kernwoorden.1520/09/2013Project Media-WVorming mediawijsheid

wachtwoord

http://www.youtube.com/watch?v=6uknozuNBG0

verantwoord en veilig mediagebruik

123456kimberly22091979organisatie2015Test1234s1tVWm_d33U2X65xx4Lot51+A5D4H8#

[email protected]@keenW8w00rdz1N

Privacy

Weet wat je deeltWeet ook wat zij delen

Echt wel nodig om te lezen

PersoonlijkVerborgenStatusupdatesFotosVriendenlijstLocatieLeuk

TrackingVerbandenAankopenLeukFilmpjesSurfgedragLichamelijke toestandSESAankoopgedragStijlFamilie Kinderen ReizenKledijEngagementOvertuigingSeks voorkeurLocatie

Alles van sociael media is met elkaar verbondenDit zijn bedrijven Het doel is om winst te maken en gegevens te verkopen; ze tonen u wat ze denken dat je wil zien. , allemaal om de behoefte te creren en je aan te zetten tot kopen of reclame te maken.

24

Web 0.0Wat post jezelf ?

Ken je dit plaatje?

Wat is er nu allemaal veranderd op vlak van internet, zodat het internet zo aanwezig geworden is in de samenleving? 1. Wijziging op vlak van www zelfweb 1.0: de zender staat centraal. Hij verstuurt informatie/communicatie naar de ontvanger maar er is niet of nauwelijks tweerichtingscommunicatie.web 2.0: de ontvanger staat centraal. De ontvanger laat van zich horen en gaat zelf steeds vaker de communicatiestroom bepalen. Ook koppelt hij informatie terug naar de zender. Er is sprake van tweerichtingscommunicatie. (= social media)web 3.0: de boodschap komt centraal te staan. Zowel zender als ontvanger communiceren continu maar de boodschap gaat veel intelligenter en gerichter verlopen op basis van al je handelingen en communicatie. Met daarin het internet als hoofdrolspeler.

Een voorbeeld analogie bibliotheekbibliotheek 1.0: Mensen lenen een boek uit. Ze verwerken de info van de schrijver en nemen die (al dan niet) op. Ze vormden zich dan wel een mening van dat boek, maar hielden die mening voor zichzelf. Verder werd er, met uitzondering van enkele duistere boekbesprekingclubjes na, geen actie ondernomen.bibliotheek 2.0: In een bibliotheek 2.0 heeft iedereen, naast enkel lezen, de mogelijkheid om zelf boeken schrijven. Bovendien gaan ze ook andere boeken herwerken, verbeteren, bespreken, aanbevelen, quoteren en ga zo maar door met andere bibliotheekbezoekers. Heel vaak met het internet hierbij als grote katalysator.bibliotheek 3.0: Je hoeft je (digitale) bibliotheek nog maar binnen te stappen en de boeken die op jouw maat gesneden zijn, liggen al voor je klaar. Dit op basis van onder meer je eerdere bezoeken en voorkeuren, maar zeker ook vanwege beoordelingen van andere mensen of vrienden met eenzelfde lees- en beoordelingsprofiel als jij. Geen ellenlange zoektochten dus, maar wel intelligente boodschappen la tte du client.

2520/09/2013Project Media-WVorming mediawijsheid

Digitale identiteit

Zelfpresentatie

verantwoord en veilig mediagebruik

29

Sharenting

Thanks mam and dad for sharing!!

verantwoord en veilig mediagebruik

Lees en evalueer de vragen. Kan dit voor jou?

Zomaar op ok klikken??? 36

http://www.takethislollipop.com/

P.E.T.SPrivacy Enhanced Technology

Instellingen

AD BLOCK

Ghostery

Busted

Symbaloo.comMedia-Train

Is er een ICT beleid op school?- ook voor privacy?- ook aangepast aan 2017?