I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

38
EEN SPROOKJE Een man kwam bij de kleermaker. Hij wilde een maatpak kopen. “Dat kan”, zei de kleermaker en nam de maten op. “Volgende week is het pak klaar”. De klant kwam een week later en paste het pak. “Het past niet”, zei hij, “de rechtermouw is veel te lang en de rechterbroekspijp te kort en de jas zit scheef”. Toen zei de kleermaker: “Dat pak past prima, maar u moet het wel leren dragen. Als u uw rechterarm wat uitrekt, uw linkerbeen wat intrekt en een beetje scheef lopen kan ook geen kwaad”. De man wrong zich in allerlei bochten tot hij de stand vond waarin het pak paste. Hij betaalde en ging met het pak aan de straat op. De mensen op straat keken naar hem. “Wat knap van de kleermaker”, zeiden de mensen. “Wat knap van de kleermaker dat hij voor zo’n ongelukkige man een pak kan maken”.

description

marketing marketing en menselijkheid een weg uit het dilemma van de oververzadigde markt

Transcript of I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

Page 1: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

EEN SPROOKJEEen man kwam bij de kleermaker. Hij wilde een maatpak kopen. “Dat kan”, zei de kleermaker en nam de maten op. “Volgende week is het pak klaar”. De klant kwam een week later en paste het pak. “Het past niet”, zei hij, “de rechtermouw is veel te lang en de rechterbroekspijp te kort en de jas zit scheef”.

Toen zei de kleermaker: “Dat pak past prima, maar u moet het wel leren dragen. Als u uw rechterarm wat uitrekt, uw linkerbeen wat intrekt en een beetje scheef lopen kan ook geen kwaad”. De man wrong zich in allerlei bochten tot hij de stand vond waarin het pak paste. Hij betaalde en ging met het pak aan de straat op. De mensen op straat keken naar hem.

“Wat knap van de kleermaker”, zeiden de mensen. “Wat knap van de kleermaker dat hij voor zo’n ongelukkige man een pak kan maken”.

Page 2: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

INLEV MARKETING

EEN WEG UIT HET DILEMMA VAN DE OVERVERZADIGDE

MARKT

Page 3: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

HET DILEMMA VAN DE OVERVERZADIGDE MARKT

Veel mensen merken weinig van de crisis.

Als je niet bedreigd wordt in je baan of in je pensioen, dan lijkt er weinig aan de hand.

Winkelcentra zijn zaterdags overvol, kerst- en vakantieuitgaven zijn nauwelijks minder dan vorige jaren, eerder meer.

Page 4: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

HET DILEMMA VAN DE OVERVERZADIGDE MARKT

Wel roept de crisis bij menigeen de vraag op: “Kunnen we altijd zo doorgaan?”

Het lijkt moeilijk om uit de tredmolen van de consumptie te treden, niet alleen als consument maar ook als ondernemer en producent.

Page 5: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

HET DILEMMA VAN DE OVERVERZADIGDE MARKT

In de loop der jaren is er een geleidelijke verschuiving opgetreden:we zijn van een producentenmarkt een consumentenmarkt geworden, van een productie-gedreven markt naar een consumptie-gedreven markt.De consument staat centraal, heet het tegenwoordig. Maar dan niet de consument als mens en individu, maar als onderdeel van de massaconsumptie.

Page 6: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

HET DILEMMA VAN DE OVERVERZADIGDE MARKT

• De marketingdeskundige bij uitstek: Philip Kotler, merkt op:

• “Marketing is nu heel anders dan in de jaren zestig of zeventig van de vorige eeuw. Voor bijna elke vraag is er nu een product. De behoeften van de consument zijn meer dan bevredigd. Ze zijn overbevredigd”.

Page 7: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

Een weg uit het dilemma:

• Met beelden en teksten laten we zien hoe de realiteit er uit ziet en hoe marketing anders kan functioneren:

• Bescheidener

• Menselijker

• Authentieker

Page 8: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

DE REALITEIT

Page 9: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

DE REALITEIT

Page 10: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

DE REALITEIT

Page 11: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

DE REALITEIT

• We zijn allemaal veel gemakkelijker te beïnvloeden dan we denken. We willen het niet weten want dan komt ons zelfbeeld als mondige en zelfstandige mens in het gedrang. Maar elke goed geschoolde marketeer is er van doordrongen dat de mens voor een groot deel een door externe krachten bestuurde marionet is.

• Daarop is het succes van de marketing voornamelijk gebaseerd.

Page 12: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

DE REALITEIT

• Met allerlei vormen van reclame, speciale aanbiedingen, met licht, geur en muziek kan de stemming van de winkelende klant worden beïnvloed in de richting van:

• Meer kopen• Meer hebben• Meer willen hebben dan je al hebt..• Let op de blikrichting van de vrouw links

en de man rechts in beeld:

Page 13: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

DE REALITEIT

Page 14: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

Soms worden we beïnvloed op een leuke, originele manier:

Page 15: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

Een andere weg?

• Twee eeuwen geleden hadden sommigen het al ontdekt: onze maatschappij wordt steeds killer, rationeler, zakelijker..

• Ook toen al..• En de romantiek kwam in de mode.• Romantiek is de hunkering naar de natuur en

naar een romantisch verleden waarin de mensen meer samen waren en kinderlijker..

• Men dacht dat het in de middeleeuwen er zo aan toe ging en dat werd uitgebeeld op allerlei manieren:

Page 16: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

Een andere weg?

Page 17: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

Een andere weg?

• De dichter, architect en politicus Goethe liet een park aanleggen in Weimar waarin middeleeuwse ruines werden nagebootst om de sfeer op te roepen van een tijd waarvan men dacht dat toen de mens meer zichzelf was..

Page 18: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

Een andere weg?

Page 19: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

Een andere weg?

• In die tijd( 18e en 19e eeuw) begonnen mensen meer belangstelkling te krijgen voor hun eigen innerlijk en hun eigen emoties. Goethe was een groot natuurliefhebber en bracht veel tijd door in de vrije natuur. In de stilte van de natuur ontdekken we ons eigen zelf en onze werkelijke behoeften.

Page 20: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

Een andere weg?

Page 21: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

Een andere weg?

• In de stilte, wanneer we bij ons zelf zijn, dan ontdekken we onze werkelijke behoeften.

• Volgens Kotler is marketing de kunst om behoeften te bevredigen op een winstgevende manier.

• Maar die behoefte…daar is wat mee aan de hand..

Page 22: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

Een andere weg?

• Volgens de psycholoog Hans Koolen rust er in onze cultuur een taboe op het uiten van onze behoeften.

• Dat lijkt haaks te staan op de functie van de marketing om behoeften te bevredigen op een winstgevende manier..

Page 23: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

Een andere weg?

• In de beroemde piramide van Maslow worden de behoeften van de mens in kaart gebracht. Een groot deel van de moderne marketingmodellen zijn op deze piramide gebaseerd. Als je de piramide goed bekijkt, dan zie je dat vrijwel alle behoeften zijn gebaseerd op het leven met anderen, het leven in een sociale context.

Page 24: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

Een andere weg?

• DE PIRAMIDE VAN MASLOW:

Page 25: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

EEN ANDERE WEG?

• Laten we eens proberen enkele van onze werkelijke behoeften te benoemen:

• We willen betrouwbaar, eerlijk en oorspronkelijk overkomen..dat hangt samen met onze behoefte aan erkenning en waardering.

• We hebben een diepere behoefte om trouw te zijn aan onze eigen identiteit, aan ons natuurlijke zelf..

• We hebben behoefte aan betrouwbaarheid van anderen in onze relaties..

Page 26: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

Een andere weg?

• Zet nu naast dit rijtje dat een essentieel deel van onze behoeften aangeeft eens zo maar een stukje tekst van een marketingdeskundige:

• “De Merken zullen dus dichter naar de Consumens kruipen en hun warmte gebruiken om met producten te komen waar de Consumens wel toegevoegde waarde in ziet. Merk en Mens zullen dus betere vrienden worden…(..)”. Karl Marx noemde de vermenselijkte verhouding tot producten: warenfetisjisme.

Page 27: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

Een andere weg?

• De videokunstenaar Mark Boulos heeft dit warenfetisjisme tot uitgangspunt gemaakt van zijn artistieke uitingen. De volgende beelden zijn ontleend aan zijn voorstelling van twee videopresentaties die tegelijk worden afgespeeld.

Page 28: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

Een andere weg?

• Rechts: de Chicago Mercantile Exchange• Links: oproer in Nigeria omdat de bevolking geen enkel

profijt heeft van de olie die daar gewonnen wordt.

Page 29: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

Een andere weg?

• Op de Chicago Mercantile exchange worden z.g. futures verhandeld: dat zijn goederen, arbeid en valuta die nog niet bestaan. De sfeer op deze beurs is levendig, er wordt druk zaken gedaan en er wordt gescoord. De beurs is een symbool voor de Amerikaanse economie. De band met de realiteit is hier schijnbaar volledig losgelaten.

Page 30: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

Een andere weg?

Page 31: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

Een andere weg?

Zet deze laatste twee beelden is naast elkaar:

Page 32: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

Een andere weg?

• Welk gevoel roept het ene plaatje in u op en welk gevoel het andere plaatje?

• Zijn we zo geprogrammeerd dat we iets wat groots, grootschalig en indrukwekkend lijkt meer succesvol vinden dan het huiselijke tafereel van een aardappel schillende man? Waarschijnlijk wel.

Page 33: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

Een andere weg?

• Is het dan niet zinvol eens na te gaan waardoor onze waardering en bewondering eerder uitgaat naar een financiële zeepbel, zoals de laatste jaren is gebleken?

• Eerder dan naar het aardse en authentieke beeld van de snackbarhouder die de aardappelen schilt voor de patat die hij verkoopt en daarmee aangeeft dat hij echte aardappelen de voorkeur geeft boven de voorgebakken patatten van de aardappelmeelfabriek..

Page 34: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

Een andere weg?

Page 35: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

Een andere weg?

• Een simpele etalage, niet? Toch worden veel mensen door deze eenvoudige productpresentatie meer geraakt dan de grootste futures- beurs ter wereld. Eenvoudigweg omdat het echt is, authentiek, de band met de aardse realiteit is hecht, stevig en onlosmakelijk.

Page 36: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

Een andere weg?

• Dansende jongeren zo maar op straat, in een winkelcentrum..en ineens zijn de winkels minder belangrijk..ze trekken aandacht niet door hun kleding of andere uiterlijke zaken, maar door wat ze doen, wat ze laten zien, door wie ze zijn..jong en speels..

Page 37: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

Een andere weg!

• Er is een andere weg! Ook in het zakendoen, in de marketing en in de verkoop. Een andere weg dan die van de opgefokte commercie, de marketing die jongeren exploiteert en ons maatschappelijk leven verziekt door overconsumptie aan te prijzen als een weg naar geluk. Er is een andere weg. Haar naam is:

Page 38: I Een Weg Uit Het Dilemma Van De Oververzadigde Markt Ppp.

Een andere weg!

AUTHENTICITEIT