Ppp Linked Injuni2010

34
d

description

scholing voor mensen met een functiebeperking

Transcript of Ppp Linked Injuni2010

Page 2: Ppp Linked Injuni2010

Het enige toelatingscriteriumis de leeftijd vanaf 18 jaar

Pagina 2

Page 3: Ppp Linked Injuni2010

De OU opent haar deuren ook voor u

en haalt het beste in u naar boven.

Page 4: Ppp Linked Injuni2010

De Open Universiteit

biedteen scala aan opleidingen en

opleidingvarianten.

Page 5: Ppp Linked Injuni2010

Studieaanbod van de Open Universiteit • >333 cursussen •   6 bacheloropleidingen • 13 masteropleidingen •   7 begeleide masteropleidingen • 17 Certified Professional Programs•   3 (post)hbo-opleidingen • 10 focusopleidingen

Page 6: Ppp Linked Injuni2010

Bachelor- en masteropleidingenvolledige wetenschappelijke opleidingen met internationaal erkende titels: 6 bacheloropleidingen13 masteropleidingen. Wie al een hbo-of wo-opleiding achter de rug heeft,komt in aanmerking voor vrijstellingen, hetgeen de studieduur aanzienlijk kan verkorten.

Page 7: Ppp Linked Injuni2010

Begeleide masteropleidingen: Een aantal masteropleidingen kent een begeleidevariant. De Open Universiteit biedt deze opleidingen aan insamenwerking met diverse hogescholen.  

Page 8: Ppp Linked Injuni2010

Korte studieprogramma’sDit zijn studieprogramma’s van een half jaar tot 2,5 jaar: met slimme combinaties van een aantalcursussen op het gebied van management,marketing, economie en strategie.

specialisatie op bachelorniveau zonder de heleopleiding te volgen

Page 9: Ppp Linked Injuni2010

Focusopleidingen (2,5 jaar)

Financieel economisch managementFinanciële verslaggevingInleiding management Marketing  Strategie en organisatieBedrijfsprocessen en ict

Page 10: Ppp Linked Injuni2010

Kort Hoger OnderwijsBasics van het management Besturen en (her)inrichten van bedrijfsprocessenManagementcompetentiesICT-management AuditBeleidsadvisering. Beleid in de praktijkStrategisch HRMPreventiemanager Gecertificeerd Javaprogrammeur  Gecertificeerd Softwarearchitect Gecertificeerd SysteemontwikkelaarImplementation and Change ManagementInternational Strategic LeadershipOnderwijskundig ontwerpen

Page 11: Ppp Linked Injuni2010

Global Distance MBAInternationale focus in een unieke combinatie van e-learning en fysieke bijeenkomsten.

CursussenDe Open Universiteit biedt meer dan 333 cursussen.Met een cursus brengt u binnen 100 tot 200 uur uw kennis over een onderwerp op peil. U kunt verschillende cursussen combineren. Zo bepaalt u zelf het accent van uw studie.

Page 12: Ppp Linked Injuni2010

BedrijfsopleidingenVoor organisaties verzorgen wij bedrijfsopleidingen, toegesneden op uw organisatie, uw situatie en uwwensen.

Page 13: Ppp Linked Injuni2010

Gratis zelfstudiemateriaalDe Open Universiteit Nederland stelt gratiszelfstudiemateriaal ter beschikking via internet.U  kunt daarmee kennis maken met hoger onderwijsen eenvoudig leerervaringen opdoen.

Page 14: Ppp Linked Injuni2010

Vrijheid, gelijkheid en broederschap

Studeren op ieder gewenst moment.Gelijkwaardige behandeling.Inspelen op individuele behoefte.Belemmeringen wegnemen.Studie- en voorlichtingsbijeenkomsten.Contact met andere studenten via internet.Studenten ontmoeten in één van de studiecentra.

Page 15: Ppp Linked Injuni2010

Het duale traject:Leren en werken tegelijk

EVC:Erkenning Verworven Competenties

Page 16: Ppp Linked Injuni2010

Studeren op uw eigen wijze

Page 17: Ppp Linked Injuni2010

een leven-lang-leren

Page 18: Ppp Linked Injuni2010

Online studeren

• Via e-mail vragen stellen aan de docent.• Via het studentenforum communiceren.• Digitale studiebegeleider.• Digitaal studiemateriaal.

Page 19: Ppp Linked Injuni2010

Ben u eenmaal bezig, dan richt u uw focus op

het einddoel: uw einddoel

Page 20: Ppp Linked Injuni2010

Overzicht studiecentra

Page 21: Ppp Linked Injuni2010

Blinde/slechtziende mensen

- Studiemateriaal wordt gedigitaliseerd, vergroot of ingesproken door Dedicon.- Inspreken, vergroten of digitaliseren van tentamens.• Mondeling tentamen doen.• Doen van tentamens met de computer van het

studiecentrum of van jezelf.

Page 22: Ppp Linked Injuni2010

Mensen met dyslexie

- Studiemateriaal kan worden ingesproken of gedigitaliseerd door Dedicon.- Verlengde tentamentijd.- Opsplitsen van tentamens.

Page 23: Ppp Linked Injuni2010

Dove/slechthorende studenten

- Mogelijkheid om via e-mail vragente stellen aan de docent. - Met de docent/onderwijsadviseurwordt bekeken of er voorzieningennodig zijn tijdens verplichtebijeenkomsten.- Niet-schriftelijke tentamens inoverleg regelen.

Page 24: Ppp Linked Injuni2010

Rolstoelgebruikers/studenten die slecht ter been zijn

Vrijwel alle studiecentra zijnrolstoeltoegankelijk, anders wordt hulp geboden.

Page 25: Ppp Linked Injuni2010

Mensen met een chronische ziekte/mensen die bedlegerig zijn

• Geen standaard voorzieningen mogelijk. • Je dient zelf aan te geven wat wel en niet mogelijk is. • Met de onderwijsadviseur nagaan welke

voorzieningen nodig zijn.• Tentamen doen op een afwijkend tijdstip of locatie.• Mondeling doen van tentamens.• Verlenging tentamentijd.

Page 26: Ppp Linked Injuni2010

Mensen met concentratieproblemen/ angsten offobieënGeen standaard voorzieningen mogelijk.U dient zelf aan te geven wat mogelijk is.Samen met de onderwijsadviseur wordt nagegaanwelke voorzieningen nodig zijn.In overleg afwijkend tentamen doen.

Page 27: Ppp Linked Injuni2010

Indien u niet in staat bent om verplichtestudiebijeenkomsten te volgen dient u contact op te nemen met de adviseur Studeren met een functiebeperking, mevr. Merckx. [email protected] of 045-576 2 888

Page 28: Ppp Linked Injuni2010

Mogelijkheden voor aangepast tentamenzoals:tentamens afleggen op een afwijkend tijdstip ofafwijkende locatiemondelinge tentamensverlengde tentamentijdrustpauzes, et cetera

Page 29: Ppp Linked Injuni2010

Het enige toelatingscriterium isde leeftijd vanaf 18 jaar

Page 30: Ppp Linked Injuni2010

Studeren met een functiebeperking, brochure

Page 31: Ppp Linked Injuni2010

De Open Universiteit: een onbeperkte uitdagingvoor mensen met een functiebeperking

of chronische ziekte, brochure

Page 32: Ppp Linked Injuni2010
Page 33: Ppp Linked Injuni2010

Titel presentatieSub-titel

Door: Naam

Door: Dominique UbachsLocatie: ATH. 3.39

Page 34: Ppp Linked Injuni2010

De OU biedt u dus een OnbeperkteUitdaging

Ignace [email protected]