Hub Vooruit Magazine jan 2016

Click here to load reader

download Hub Vooruit Magazine jan 2016

of 58

 • date post

  28-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Hoe gaan we de energietransitie in Nederland ruimtelijk voorgeven. In dit magazine treft verschillende artikelen en ontwerpen van team Hub Vooruit, mede winnaars van de Eo-Wijers prijsvraag 2015.

Transcript of Hub Vooruit Magazine jan 2016

 • HUB VOORUIT!SLIM NETWERK: CLICK TO CONNECTMAGAZINE IN HET KADER VAN DE WINNENDE EO WIJERS 2015 INZENDING

  januari 2016

  ruimte-energie.nl

  hubvooruit.nl

  DE MARS ZUTPHENICOON VAN CLEANTECH

  STEDENDRIEHOEK

  WARMTENETWERKREALISATIE VAN ALTERNATIEF

  ENERGIENET

  HUB VOORUIT!EEN TOELICHTING OP DE WINNENDE

  INZENDING

 • HUB VOORUIT MAGAZINE2

  COLOFON

  Rho adviseurs voor leefruimteGuido van LoenenStefan la GrandJos Leijten

  Kruit Kok LandschapsarchitectenMarille KokEsther Kruit

  Dominic Tegelbeckers Stedenbouw en ArchitectuurDominic Tegelbeckers

  Jelle Rijpma AdviesMariska Louman

  BestwerkTimo BraltsFiona Sterling

  met medewerking vanOtto Hettinga (Energierijk Voorst) Jolanda Hoeflak (Bril van Jane)Jelle Rijpma (JRA)Adriaan Weerheim, Rob van Leeuwen, Derk-Jan Verhaak, Eric van der Aa, Frits Dinkla (Rho adviseurs)

  contactruimte-energie.nlhubvooruit.nl

  januari 2016 Team Hub Vooruit!Dit magazine is een uitgave van Team Hub Vooruit! Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van Team Hub Vooruit!

 • HUB VOORUIT MAGAZINE 3

  INHOUD1. HUB VOORUIT!EEN TOELICHTING OP DE WINNENDE INZENDING06

  24

  40

  52

  3. DRAAGVLAK VOOR ENERGIETRANSITIE

  6. DE MARS ZUTPHENEEN UITWERKING

  7. ENERGIEHUB EN WARMTENET

  1. HUB VOORUIT! HET CONCEPT

  2. HUB! AANPAK

  3. ENERGIEHUB EN WARMTENET

  4. LANDSCHAPPELIJKE WATEROPBOUW

  5. DE A1 CORRIDOR

  6. DE MARS ZUTPHEN

  7. DRAAGVLAK VOOR ENERGIETRANSITIE

  06

  22

  24

  30

  34

  42

  54

 • RWZI biomassa / biogas / slib

  Energierijk Voorst

  RWZI biomassa / biogas / slib

  Kerschoten Energieneutrale wijk GEN/KEN

  Zwitsalterrein energieneutraal

  Ecofactorij / DEA corporatie / windmolens

  RWZI biomassa / biogas / slib

  Ecopremie energiebesparing Revelhorst

  EBEM Groene energie corporatie

  Zonnepanelen

  ZET Groene Energie corporatie

  Lochem Stad windenergie

  Lochem Energie zonneparken

  Deventer

  Voorst

  Zutphen

  Brummen

  Apeldoorn

  Epe

  Lochem

  HUB VOORUIT MAGAZINE4

  HUB VOORUIT!SLIM NETWERK: CLICK TO CONNECT

 • LEGENDA

  energie

  water

  routes

  landbouw

  hoogspanningsnet

  stroomgebied IJssel

  waterbatterij

  kanaal

  beken en sprengen

  nieuwe watermolen

  lokale waterberging

  rijkswegprovinciale / regionale wegspoorweg

  recreatief routenetwerkfiets fast e-lane

  extensieve (pluim)veehouderijmet biomassateelt en watergberging

  warmtenet

  energiehub

  initiatieven

  windmolenpark

  warmteleverancier

  130 geothermische pompen

  bestaand warmtenet

  energiehub als stedelijke aanjager bij te (her -ontwikkelen bedrijventerrein

  RWZI biomassa / biogas / slib

  Energierijk Voorst

  RWZI biomassa / biogas / slib

  Kerschoten Energieneutrale wijk GEN/KEN

  Zwitsalterrein energieneutraal

  Ecofactorij / DEA corporatie / windmolens

  RWZI biomassa / biogas / slib

  Ecopremie energiebesparing Revelhorst

  EBEM Groene energie corporatie

  Zonnepanelen

  ZET Groene Energie corporatie

  Lochem Stad windenergie

  Lochem Energie zonneparken

  Deventer

  Voorst

  Zutphen

  Brummen

  Apeldoorn

  Epe

  Lochem

  HUB VOORUIT MAGAZINE 5

 • HUB VOORUIT MAGAZINE6

  WE HEBBEN HET GOED! TOCH?We hebben het over een rijke regio, trots en mooi. Het leven is er goed en er zijn voldoende kansen. De regio heeft alleen nog geen gedeelde band of identiteit, geen gezamenlijke waarde. Wel is er een gezamenlijke ambitie: energie neutraal in 2030. Een kansrijke ambitie, een mooie horizon, een leidmotief, n die de regio zal (ver)binden!

  Energie is van alle tijden. Wat het makkelijkst voor handen is, het snelst op. Wat eeuwig voor handen is, nu pas klaar voor gebruik. Op grote schaal gebruik maken van duurzame bronnen blijkt moeilijk. Het is vooral een grote verzameling van kleine initiatieven. Tot nu dan.

  Wie goed kijkt ziet het al: de revolutie aan ideen, de nieuwe technieken, de kanteling naar groter denken is aanstaande! Wat is er hier en op dit moment nodig? Het duwtje in de rug: Hub-Vooruit.

  Hub-Vooruit zet in op stromen en verbindingen vanuit de kansen en kwaliteiten van de regio. Zichtbaar en herkenbaar in lokale hubs die energiestromen koppelen aan belangrijke plekken, recreatieve routes en gebiedsontwikkeling. Het doel: een betrokken gemeenschap, een slim netwerk, klaar voor gebruik: de techniek plugt in, click to connect.

  Hub-Vooruit is een herkenbaar energieneutrale regio met duurzame bronnen geworteld in het DNA van landschap en ondergrond, nieuwe en gerevitaliseerde kringlopen, coperatief samenwerken van bewoners en ondernemers uitmondend in schoonheid, van binnen en van buiten.

  1450 1750 1850 1970 2000 2015 2050

  wind wind

  zon

  geotechnieknanotechnologie

  energievraag

  wko

  biomassa op t erf

  bosteelt

  waterwater

  stoomkolen

  kernenergie

  olie en gas

  biomassa

  Indus

  trile

  revolu

  tie

  WO I

  WO II

  Ontwikkelingslijn energielandschap

  HUB VOORUIT!SLIM NETWERK: CLICK TO CONNECT

 • HUB VOORUIT MAGAZINE 7

  Burgerprofessional

  Energieschap

  BATTERIJ / ACCUPLUGIN / HUB

  STROOM

  WARMTE

  SMARTGRID

  KABELGOOT

  SOFTWARE - HARDWAREINITIATIEF - COLLECTIEF

  CLICK TO CONNECT

  Energieschapbestaat uit

  ENERGIECOPERA TIES

  BEDRIJFS-LEVEN &

  ONDERWIJS

  SAMENWERKENDE OVERHEID

  Energieschap helpt bij

  JURIDISCHE EN GEMEENSCHAP-PELIJKE KADERS FINANCIERING

  KENNIS EN TECHNIEK ORGANISATIE

 • HUB VOORUIT MAGAZINE8

  Hub Vooruit bestaat uit een nieuw slim netwerk van warmte, stroom en data, waarop overal ingeplugd kan worden voor invoer en afname van energie, en waarin hubs zorgen voor transformatie en opslag van energie. Lokale hubs koppelen energiestromen aan belangrijke plekken, recreatieve routes en gebiedsontwikkeling. Zo ontstaan bijzondere plekken. De mensen in de regio, techniek en landschapskenmerken bepalen de ontwerpopgave: een nieuwe vormende kracht in het landschap. Kansen genereren initiatieven en samenwerkingsverbanden, het Energieschap cordineert.

  WE HEBBEN HET GOED! TOCH?De driehoek is een rijke regio, trots en mooi - maar heeft geen gedeelde band of identiteit, geen gezamenlijke waarde. Wel is er een gezamenlijke ambitie: energieneutraal in 2030, n die de regio zal (ver)binden!

  Omschakeling is het devies. Fossiele energie raakt op (en wordt duurder). Grootschalige duurzame energie winnen lijkt moeilijk; wat is begonnen bij kleine initiatieven, groeit naar een steeds grotere verzameling. Een revolutie aan ideen, nieuwe technieken, een kanteling naar groter denken in energietransitie is aanstaande! Hub-Vooruit geeft het duwtje in de rug.

  DE LIJNEN UITZETTENDe vernieuwing van de energieopwekking is gaande en maakt elke dag nieuwe stappen. Dit is de software, elk jaar een nieuwe versie. Hier ligt de uitdaging voor de Stedendriehoek niet: dit gaat vanzelf. De uitdaging is de hardware: het netwerk. Grote investeringen, n versie, te verbeteren en uit te breiden, maar niet eenvoudig te vervangen. Het netwerk moet centraal worden aangestuurd: warmte, stroom en data.

  HEAT IS ONGaswinning is eindig en maakt ons afhankelijk. Een warmtenet is het alternatief. Niet aangevoerd van ver, maar lokaal aangemaakt en gebruikt. Kleine netwerken bestaan al, daar

  gaan we mee door en die verbinden we (waar nodig), voor flexibiliteit en uitwisselingsmogelijkheden. De realisatie van de grote biomassacentrale in Zutphen is een prachtig begin om het warmtenet verder uit te bouwen.

  POWER TO THE PEOPLEHet bestaande elektriciteitsnetwerk voldoet om stroom van de centrale naar de gebruiker te brengen, maar niet als iedereen gaat opwekken en terugleveren. Als de toestroom te groot wordt, slaat het netwerk op hol. Aanpassen kan, maar is duur en traag. Dus: wat lokaal wordt gewonnen, zal lokaal moeten worden gebruikt en soms tijdelijk opgevangen.

  KABELGOOTHet nieuwe netwerk - warmte en stroom - wordt ingericht als een regionale kabelgoot, zowel digitaal als analoog, soms zichtbaar, soms niet. Het warmtenet wordt gekoppeld aan bestaande lijnen en legt de basis voor nieuwe verbindingen: snelle fietspaden, glasvezel. Kanaaloevers, bermen van spoor en weg krijgen een nieuwe functie en betekenis. De digitale verbinding ligt in de controlekamer waar de aansturing van het slimme datanetwerk plaatsvindt.

  OMSCHAKELING IS HET DEVIES. FOSSIELE ENERGIE RAAKT OP (EN WORDT DUURDER). HUB-VOORUIT GEEFT HET DUWTJE IN DE RUG

 • HUB VOORUIT MAGAZINE 9

  DE BRONNEN

  ANNO 2030Windmolens gaan onderdeel worden van het stadsgezicht en als we lang genoeg wachten van het historisch stadsgezicht. De grote verandering die lijkt te komen en op veel plekken ook al aanwezig is, gaat doorzetten en is over enkele jaren vanzelfsprekend, net als de windmolens van toen en de elektriciteitsmasten van nu. Zodra iedereen hier van mee profiteert is de verwachting dat de weerstand verdampt. De grote windmolens (68 in onze strategie) zijn nodig want renderen het beste, zowel qua efficinte stroomopwekking als qua grondopbrengsten. De keuze voor plaatsing ervan is natuurlijk wel essentieel: stadsentree Deventer, hoge ruggen van de Veluwe, hoefijzer Zutphen en Twentekanaal. Meer niet. Dit is passend in het gebied, zowel in omvang maar ook wat betreft de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit

  ZONVLOEDHet realiseren van zonnepanelen neemt op dit moment een vlucht: Fort de Pol, vuilstor