Hr minde zorg24-06-2014 (plenair)

download Hr minde zorg24-06-2014 (plenair)

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

Transcript of Hr minde zorg24-06-2014 (plenair)

  • 1.Bevlogenheid in tijden van crisis: utopia of tomorrowland ? Klaartje Theunis HR Square, 24 juni 2014

2. Overzicht besparingen 2012-2014 2012 2013 2014 Honoraria 45 mio 87,8 mio 53,6 mio BFM + dagzh 19 mio 37,5 mio 52 mio Totaal 64 mio 125,3 mio 105,6 mio 24/06/2014 Bevlogenheid in tijden van crisis 2 2012 2013 2014 ZIV-budget 425 mio 535,8 mio 281,3 mio CUMULATIEF : 295 mio in algemene ziekenhuizen 3. 24/06/2014 Bevlogenheid in tijden van crisis 3 4. Bevraging Vlaamse AZ - 2014 Steekproef 36 deelnemende ziekenhuizen (68% Vlaamse ZH) 19.609 bedden (77% Vlaamse erkende bedden) 6,3 mia omzet (begroting 2014) 4 5. 24/06/2014 Bevlogenheid in tijden van crisis 5 6. Maatregelen op vlak van Investeringen : uitstel, spreiding, budgetbeperking, goedkoper, Opbrengsten : activiteitstijging, substitutie dagZH, parking, cafetaria, vollediger aanrekenen, kamer- honorariumsuppl. kosten : contracten herbekijken, standaardisatie materiaal, energie, optimalisatie logistieke flows, samenwerking, personeel, 624/06/2014 Bevlogenheid in tijden van crisis 7. Bent u van oordeel dat deze maatregelen ? 7 - een negatieve impact zullen hebben op de kwaliteit van zorg? Nee Voorlopig niet de meeste maatregelen situeren zich buiten de directe patintenzorg 8. Bent u van oordeel dat deze maatregelen ? Moeilijk om verder te verbeteren, zeker indien meer besparingen Onder andere door uitstel bepaalde investeringen 8 - een negatieve impact zullen hebben op het serviceniveau? ja voorlopig niet nee 9. 9 10. Maatregelen op het vlak van personeel 10 ja, deze maatregel is van toepassing in 2014 Begroting per dienst met strikte opvolging Zomersluiting bedden / diensten Vorming: meer intern dan extern/ beperking faciliteiten/ Stop / verminderen studentenjobs Besparingen in x% in VTE op ondersteunende diensten Afbouw bedden /tijdelijke sluiting bedden VTE terugbrengen tot de norm (verhoogd met sociale maribel /IBF) Afbouw interimpersoneel en projectverpleegkundigen (i.e. langdurige interim), ook al verhoogt dit werkdruk Herorganisatie diensten (bv. plateau van 56 bedden i.p.v. 2x30) Niet vervangen van contracten bepaalde duur Rigider beleid m.b.t. dienstverplaatsingen 11. Maatregelen op het vlak van personeel 11 ja, deze maatregel wordt overwogen Stop / verminderen studentenjobs Projecten vnl. of enkel financieren met subsidies (ESF, Ervaringsfonds, ) Zomersluiting bedden / diensten Afbouw interimpersoneel en projectverpleegkundigen (i.e. langdurige interim), ook al verhoogt dit werkdruk Niet vervangen van contracten bepaalde duur Uurroosterwijzigingen (38u/week i.p.v. 40u/week) Invoering / vermeerdering 6-urenshifts Centralisatie logistieke assistenten: van afdelingen naar pool aangestuurd vanuit magazijn Afschaffing onderbroken diensten Herevaluatie niet-gefinancierde AV-dagen x x x x 12. Maatregelen op het vlak van personeel 12 nee deze maatregel is niet van toepassing Enkele dagen later uitbetalen van het loon Meer gegradueerde i.p.v. bachelorverpleegkundigen aanwerven Strengere voorwaarden bij SWT Tijdelijke sociale maribel ook effectief stopzetten, en niet verder financieren op eigen budget Herziening suprasectorale vergoedingen en premies Werkelijke afvloeiingen Herevaluatie niet-gefinancierde AV-dagen Invoering / vermeerdering 6-urenshifts Afschaffing onderbroken diensten Attentiebeleid wordt aangepast Uurroosterwijzigingen (38u/week i.p.v. 40u/week) Centralisatie ondersteunende diensten Centralisatie logistieke assistenten: van afdelingen naar pool aangestuurd vanuit magazijn Herziening beleid tussenkomsten bij vorming 13. Personeelsevolutie 2013-2014 Toegewezen aan verpleegeenheden 15.209 15.111 VTE => -98 van -35 tot +16,5 VTE Totaal ziekenhuizen 33.526 33.564 VTE => + 38 van -50 tot +51 VTE 13 30 ZH (66% Vlaamse bedden) 14. 24/06/2014 Bevlogenheid in tijden van crisis 14 15. Onderzoek naar burnout bij artsen & verpleegkundigen in Belgische AZ & PZ Wie ? KU Leuven Centrum Omgeving en Gezondheid Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie Centrum Ziekenhuis- & verplegingswetenschap IDEWE Waarom ? FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 24/06/2014 Bevlogenheid in tijden van crisis 15 16. Onderzoek burnout & bevlogenheid Hoog risico op burnout bij 22% Vlaamse werknemers Hogere prevalentie van burnout bij hulpverleners vergeleken met andere sectoren (Prins e.a. 2010) +/- 30% Belgische intensivisten (Vu e.a. 2009) 25% Belgische verpleegkundigen (Aiken e.a. 2011, Sermeus e.a. 2011) Geen representatieve cijfers over Belgische ziekenhuisartsen en -verpleegkundigen aangaande: Prevalentie van burnout Benvloedende factoren van burnout Gevolgen van burnout 24/06/2014 Bevlogenheid in tijden van crisis 16 17. Ziekenhuizen: respons 37 Totale steekproef (n= 5833) artsen (n=1198) 20,1% verpleegkundigen (n=4635) 79,9% Respons per ziekenhuis Minimum respons 4,53% Maximum respons 93,33% Mediane respons 26,79% (16,65%-44,71%) 24/06/2014 Bevlogenheid in tijden van crisis 17 18. Definitie bevlogenheid en burn-out BURN-OUT BEVLOGENHEID Emotionele uitputting (EU) Vitaliteit Depersonalisatie (DP) Toewijding Verminderde persoonlijke bekwaamheid (VPB) Absorptie 19. Variabelen en meetinstrumenten Figuur 1. Gebaseerd op het Job Demands-Resources model (Bakker & Demerouti, 2007) THEORETISCH KADER Job demands Job resources Persoonskenmerken Burn-out Bevlogenheid Individueel welzijn Attitudes Gedragingen DETERMINANTEN WERKBELEVING GEVOLGEN 20. Variabelen en meetinstrumenten Deel 1: Uw Job 35 items Deel 2: Relaties in uw (werk)omgeving 14 items Deel 3: Uw werkbeleving 29 items Deel 4: Uw gezondheid 23 items Deel 5: Werk-gerelateerde attitudes en gedragingen 11 items Deel 6: Patintenzorg 15 items Deel 7: Algemene vragen 14 items _____________________________________________________ 141 items 21. Artsen en verpleegkundigen Totale steekproef (n= 5833) o artsen (n=1198) 20,1% o verpleegkundigen (n=4635) 79,9% Respons per ziekenhuis o Minimum respons 4,53% o Maximum respons 93,33% o Mediane respons (Q1-Q3) 26,79% (16,65%-44,71%) 22. Burn-out en bevlogenheid 22 VARIABELE ARTS VPK TOTAAL % Emotionele uitputting (EU) 478 (39,9) 1441 (31,1) 1919 (32,9) % Distantie (DP) 334 (27,9) 1119 (24,1) 1435 (24,9) % Persoonlijke bekwaamheid (VPB) 183 (15,3) 1050 (22,7) 1233 (21,1) % Risico op burn-out (definitie 1) 213 (17,8) 574 (12,4) 787 (13,5) % Burn-out (definitie 2) 65 (5,4) 318 (6,9) 383 (6,6) % Hoge bevlogenheid 758 (63,3) 2737 (59,1) 3495 (59,9) Definities burn-out: 1) Hoge EU EN (Hoge DIS OF Verminderde PB) 2) Hoge EU EN Hoge DIS EN Verminderde PB (Schaufeli en Dierendonck, 2000) 23. Werkeisen EMOTIONELE UITPUTTING DEPERSONALIS ATIE PERSOONLIJKE BEKWAAMHEID BEVLOGENHEID A VP TOT A VP TOT A VP TOT A VP TOT Werkdruk +++ +++ +++ + + + Rolconflict + + + ++ + + Emotionele belasting ++ ++ ++ + + + + =0,100 tot 0,199 - =-0,100 tot -0,199 ++ =0,200 tot 0,299 - - =-0,200 tot -0,299 +++ >0,300 - - - < -0,300 24. Werkeisen 25. Werkeisen 26. Individueel welzijn EMOTIONELE UITPUTTING DEPERSONALIS ATIE PERSOONLIJKE BEKWAAMHEID BEVLOGENHEID A VP TOT A VP TOT A VP TOT A VP TOT Psychische gezondheid --- --- --- + + + Fysieke gezondheid --- --- --- + + + Psychosom . klachten +++ +++ +++ + =0,100 tot 0,199 - =-0,100 tot -0,199 ++ =0,200 tot 0,299 - - =-0,200 tot -0,299 +++ >0,300 - - - < -0,300 27. Individueel welzijn 28. Attitudes EMOTIONELE UITPUTTING DEPERSONALIS ATIE PERSOONLIJKE BEKWAAMHEID BEVLOGENHEID A VP TOT A VP TOT A VP TOT A VP TOT Verloop afdeling ++ ++ ++ + - -- -- Verloop ziekenhuis ++ ++ ++ + + - -- -- Verloop beroep ++ ++ ++ + + - -- -- + =0,100 tot 0,199 - =-0,100 tot -0,199 ++ =0,200 tot 0,299 - - =-0,200 tot -0,299 +++ >0,300 - - - < -0,300 29. Attitudes EMOTIONELE UITPUTTING DEPERSONALIS ATIE PERSOONLIJKE BEKWAAMHEID BEVLOGENHEID A VP TOT A VP TOT A VP TOT A VP TOT Werkuren +++ ++ +++ - - Extra rolgedrag ++ +++ +++ Werken tot 65 -- -- -- ++ ++ ++ In staat werken tot 65 --- -- -- ++ + ++ + =0,100 tot 0,199 - =-0,100 tot -0,199 ++ =0,200 tot 0,299 - - =-0,200 tot -0,299 +++ >0,300 - - - < -0,300 30. Attitudes 31. Gedragingen EMOTIONELE UITPUTTING DEPERSONALI SATIE PERSOONLIJKE BEKWAAMHEID BEVLOGENHEID A VP TOT A VP TOT A VP TOT A VP TOT Medicatie ++ ++ ++ Absentesme + + + Presentesme +++ +++ +++ + =0,100 tot 0,199 - =-0,100 tot -0,199 ++ =0,200 tot 0,299 - - =-0,200 tot -0,299 +++ >0,300 - - - < -0,300 32. Artsen en VP zijn bevlogen werknemers Resp. 18% en 12% vertoont risico op burn-out Resp. 5% en 7% kampt met een burn-out Werkkenmerken cruciaal voor ontwikkeling burn-out Persoonskenmerken blijken geen rol te spelen 32 33. Maatregelen met focus op organisatie werk Preventie van burn-out o Verlagen werkdruk o Vermijden rolconflicten o Verminderen emotionele belasting o Verhogen sociale steun collegas 34. www.be-at-work.be 35. Kwaliteit & Accreditering 36. Economisch verlies 37. Omdat het moet? 38. Employer branding 39. hart voor elkaar! 40. Aangeleerde hopeloosheid* *het verschijnsel waarbij een mens of dier geleerd heeft dat hij geen invloed kan uitoefenen op de gebeurtenissen die hem overkomen. 41. 1. Affichecampagne -Zorgen voor je zelf -Signalen herkennen 2. Opleiding voor leidinggevenden en directies i.s.m. IDEWE, SD Worx & ISW Limits 3. Boek: i.s.m. LannooCampus 4. Website toolbox : -zelftest -signaallijsten -zorgen voor jezelf tips + forum -getuigenissen geanonimiseerd -goede praktijken -burnin meter burnout@zorgnetvlaanderen.be 42. Elke voorziening realiseert vanaf 2015 haar plan van aanpak! 43. ABSENTESME IN 2013 VERSNELDE STIJGING LANGE AFWEZIGHEDEN MAAKT RE-INTEGRATIEBELEID NOODZAKELIJK WWW.SECUREX.BE/WHITEPAPERS 44. RE-INTEGRATIEBELEID STEEDS MEER NOODZAKELIJK DOOR VERSNELDE STIJGING LANGE AFWEZIGHEDEN WWW.SECUREX.BE/WHITEPAPERS HIER ALVAST HET BESLUIT 45. RE-INTEGRATIEBELEID STEEDS MEER NOODZAKELIJK DOOR VERSNELDE STIJGING LA