Hr minde zorg 24-06-2014 (workshops)

Click here to load reader

download Hr minde zorg 24-06-2014 (workshops)

of 85

Embed Size (px)

Transcript of Hr minde zorg 24-06-2014 (workshops)

  • 1.ABSENTESME EN (RE-)INTEGRATIE OPLOSSINGEN KARIN ROSKAMS MANAGER ABSENTESME DEPARTEMENT HELP UW MEDEWERKERS OP DE RAILS TE BLIJVEN

2. AGENDA CASE HOE? WAT? WAAROM? VOORDELEN 3. WAAROM? EXTERNE FACTOREN 4. EXTERNE FACTOREN - ALARMERENDE CIJFERS GEMIDDELD 14 DAGEN/JAAR 37% WERKSTRESS 10,6 MILJARD EURO STIJGING AFWEZIGHEDEN > EEN JAAR 2011 2012 2013 + 5% +10% +12% 58% VERGRIJZING 5. EXTERNE FACTOREN - ALARMERENDE SIGNALEN VROEGTIJDIGE UITSLUITING HOOFDOORZAAK GEZONDHEIDSPROBLEMEN BETAALBAARHEID SOCIALE ZEKERHEID 50% - 20% - 10% 6. WAAROM? UW UITDAGINGEN 7. ABSENTESME Verlies van kennis en ervaring medewerkers Waardevolle medewerkers behouden Uitzendkrachten zoeken Extra loonkosten Oorzaken afwezigheid achterhalen Verstoorde planning Verhoogde werkdruk Langdurige afwezigen opnieuw inschakelen Kennis wettelijk kader Administratieve rompslomp Frequente korte afwezigheden aanpakken UW UITDAGINGEN 8. Elke type verzuim vereist een eigen aanpak KORT ABSENTESME Frequent kort afwezig (n of enkele werkdagen) LANG ABSENTESME Vanaf 30 dagen afwezig Medische Controle EAP Absentesme in 6 stappen Telefonische opvolging EAP UW UITDAGINGEN 9. WAAROM? Visie Missie 10. HEALTH SUSTAINABLE EMPLOYABILITY ABILITY AGILITY RESILIENCE VISIE MISSIE DUURZAME INZETBAARHEID 11. Afwezigheidsverloop van het type B ombuigen naar een verloop van het type Dankzij (Re-)Integratie oplossingen zijn medewerkers sneller klaar om hun werk te hervatten 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0 100 200 TYPE A TYPE B DAYS ON SICKLEAVE %OFWORKERSONSICKLEAVE VISIE MISSIE TYPE A TYPE B 12. WAT? ABSENTESMEBELEID 13. Absentesme oplossingen ORGANISATIE LEIDINGGEVENDE WERKNEMER AUDIT VISIE AANPAK SENSIBILISATIE PREVENTIE INTERVENTIE Infosessie Campagne Training Employee Assistance Program (K/L) Medische Controle (K) Re-integratie (K/L) => via Externe Dienst Telefonische opvolging (L) SENSIBILISATIE PREVENTIE INTERVENTIE Permanentemonitoring&check 14. WAT? ABSENTESME OPLOSSINGEN TWEESPORENBELEID 15. SPOOR 1: KORT ABSENTESME SPOOR 2: LANG ABSENTESME TWEESPORENBELEID 16. ABSENTESMEBELEID KORT AFWEZIG LANG AFWEZIG LEIDINGGEVENDE NEEMT HET VOORTOUW VERPLEEGKUNDIGE NEEMT HET VOORTOUW Houdt medewerker up-to-date en gemotiveerd Belt medewerker maandelijks uit zorgoverwegingen (Vertrouwelijk) Luistert naar medewerker en observeert Peilt naar de aard van de ziekte (motorisch, psychosociaal, ) en de gezondheidstoestand Vangt signalen op en bespreekt Bezorgt info aan re-integratiecordinator Adviseert, detecteert knelpunten, vangt signalen op Bezorgt info aan re-integratiecordinator WERKGEVER NEEMT HET VOORTOUW EN BEPAALT DE RE-INTEGRATIEAANPAK (RE-)INTEGRATIEBELEID Werkgever samen met arbeidsgeneesheer nemen de leiding. Een multidisciplinair team buigt zich over de werkhervatting. TWEESPORENBELEID SIGNAAL CONNECT RE-INTEGRATIE 17. ORGANISATIE LEIDINGGEVENDE WERKNEMER SENSIBILISATIE PREVENTIE INTERVENTIE AUDIT VISIE AANPAK Permanentemonitoring&check Absentesme oplossingen ORGANISATIE LEIDINGGEVENDE WERKNEMER AUDIT VISIE AANPAK Permanentemonitoring&check SENSIBILISATIE PREVENTIE INTERVENTIE Infosessie Campagne Training Employee Assistance Program (K/L) Medische Controle (K) Re-integratie (K/L) => via Externe Dienst SENSIBILISATIE PREVENTIE INTERVENTIE Permanentemonitoring&check Telefonische opvolging (L) 18. AANVANG LANGDURIGE AFWEZIGHEID MEDEWERKER 30 DAGEN AFWEZIG LANGDURIGE AFWEZIGHEID GAAT IN BRIEF WERKGEVER AAN WERKNEMER VERTROUWELIJK ZORG ADVIES ABSENTESME OPLOSSINGEN CONNECT - STAP 1 19. FOLLOW-UP DOOR VERPLEEGKUNDIGE KENNISMAKING - VOORSTELLING - EERSTE GESPREK MAANDELIJKSE FOLLOW-UP (MAX. 5X - EVALUATIE) ADVISEREN GEZONDHEID & MOGELIJKHEDEN LUISTEREN MOTIVEREN - SIGNAAL WERKHERVATTING ABSENTESME OPLOSSINGEN CONNECT - STAP 2 DOEL CONNECT WERKNEMER - WERKGEVER 20. MEDEWERKER KLAAR VOOR WERKHERVATTING ABSENTESME OPLOSSINGEN CONNECT - STAP 3 21. INFORMATIEOVERDRACHT RE-INTEGRATIECORDINATOR SIGNAAL MEDEWERKER KLAAR WERK TE HERVATTEN RE-INTEGRATIE FASE KAN OPGESTART WORDEN (EXTERNE DIENST) RE-INTEGRATIECORDINATOR INFORMEERT WERKGEVER ABSENTESME OPLOSSINGEN CONNECT - STAP 4 WERKGEVER MAAKT KEUZE INZAKE RE-INTEGRATIEAANPAK 22. EVALUATIE & FOLLOW-UP VAN WERKHERVATTING MEDEWERKER OPNIEUW AAN DE SLAG 2 KEER IN 2 MAANDEN FOLLOW-UP VERPLEEGKUNDIGE WERKHERVATTING STABIEL AFSLUITEND RAPPORT < NIET STABIEL => ACTIE RE-INTEGRATIECORDINATOR > ABSENTESME OPLOSSINGEN CONNECT - STAP 5 23. SIGNAAL WERKHERVATTING? RE-INTEGRATIEBELEID 24. Re-integratie oplossingen Externe Dienst ORGANISATIE LEIDINGGEVENDE WERKNEMER AUDIT VISIE AANPAK SENSIBILISATIE PREVENTIE INTERVENTIE Infosessie Campagne Training Employee Assistance Program (K/L) Medische Controle (K) Telefonische opvolging (L) SENSIBILISATIE PREVENTIE INTERVENTIE Permanentemonitoring&check Re-integratie (K/L) => via Externe Dienst 25. VOORBEREIDING RE-INTEGRATIETRAJECT INFORMATIE AFWEZIGHEID MEDEWERKER (DOSSIER) HERSTEL COMMUNICATIE WERKGEVER - WERKNEMER TELEFONISCH GESPREK: INDIVIDUEEL TRAJECT GESPREK: HR LEIDINGGEVENDE ARBEIDSGENEES- HEER - MEDEWERKER RE-INTEGRATIE OPLOSSINGEN EXTERNE DIENST - STAP 1 VERTROUWEN INFORMATIE MOTIVATIE - OPLOSSINGEN 26. UITDIEPING VAN DE PROBLEEMSITUATIE RE-INTEGRATIECORDINATOR SPIL COMMUNICATIE RE-INTEGRATIECORDINATOR STELT MULTIDISCIPLINAIR TEAM SAMEN ARBEIDSGENEESHEER MULTIDISCIPLINAIR TEAM - JOBMATCHING ARBEIDSGENEESHEER ALS EINDVERANTWOORDELIJKE MEDISCHE LUIK ARBEIDSGENEESHEER ONDERZOEKT MEDEWERKER STAAT CENTRAAL RE-INTEGRATIE OPLOSSINGEN EXTERNE DIENST - STAP 2 WERKGEVER OPEN KLIMAAT VOOR RE-INTEGRATIE - WELZIJNSBELEID 27. RE-INTEGRATIE OPLOSSINGEN EXTERNE DIENST - STAP 3 UITWERKEN VAN HET RE-INTEGRATIEPLAN RE-INTEGRATIECORDINATOR DISTILLEERT ACTIEPUNTEN DEELTIJDS SLEUTELEN AAN TAKENPAKKET WIJZIGING WERKPOST ARBEIDSGENEESHEER MEDEWERKER RE-INTEGRATIECOORDINATOR RE-INTEGRATIECORDINATOR WAAKT OVER HET WETGEVENDE KADER BESPREKING VAN ALLE VRAAGTEKENS EN KNELPUNTEN HOE WANNEER WAAR IN WELKE OMSTANDIGHEDEN HERVATTEN 28. BASIS VAN EEN RE-INTEGRATIEPLAN RE-INTEGRATIE OPLOSSINGEN EXTERNE DIENST OUTCOME STAP 3 LEIDRAAD VOOR IEDEREEN 29. RE-INTEGRATIE OPLOSSINGEN EXTERNE DIENST STAP 4 MEDEWERKER OPNIEUW AAN DE SLAG VOLGT RE-INTEGRATIEPLAN ARBEIDSGENEESHEER EVALUATIE RE-INTEGRATIECORDINATOR BEWAAKT DE AFSPRAKEN - WET VERSLAG VAN ALLE ACTIES EN BESPREKINGEN - VERTROUWELIJK UITVOERING EN BIJSTURING VAN HET RE-INTEGRATIEPLAN 30. AFRONDING VAN DE RE-INTEGRATIE GESLAAGD? EINDEVALUATIE - VRAGEN - ANTWOORDEN PERMANENTE OPVOLGING LEIDINGGEVENDE LEIDINGGEVENDE - HR - PREVENTIEDIENST RE-INTEGRATIE OPLOSSINGEN EXTERNE DIENST STAP 5 WELZIJNSPLAN 31. VRAGEN? 32. Bel 02 729 92 85 of mail naar contact@securex.be. www.securex.be/welzijnswijzer www.securex.be/stress www.securex.be/re-integratie Contact 33. Psychosociale begeleiding in de praktijk Prof. Dr. Nele Jacobs Hanneke Kennes 34. Projectteam Prof. Dr. Nele Jacobs Zaakvoerder Projectcordinator Hanneke Kennes Consultant leiderschap en communicatie Projectcordinator Nathalie Morren Project- en accountmanager Wouter Minten Consultant processen en databeheer Voorstelling B2B team 35. Klinisch team Gunther Heymans Arbeids- en organisatiepsycholoog Klinisch psycholoog Gedragstherapeut Audrey Boussart Klinisch psycholoog Naomi Danils Neuropsycholoog Klinisch psycholoog Voorstelling B2B team 36. Wat gaan we doen? Methodiek praktische aanpak 1 2 cases tonen Q&A 37. Aankondiging project Onzekerheid Beslissing Nieuwe structuur Onduidelijke fase Duidelijke fase Problemen per fase 38. Welke risicofactoren? verandering reorganisatie psychosociale belasting RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 39. Credit to: FreeDigitalPhotos.net 40. methodiek 1. EB modellen (kapstokken) 2. Empirische data verzamelen over de actuele eigen organisatie 3. Analyse & synthese van de meest voorkomende individuele betekenissen 4. Feedback en advies aan management 5. Interventies : psychosociale begeleiding 6. Evaluatie van effecten op risicofactoren 41. 1. EB modellen Risicofactoren verandering reorganisatie psychosociale belasting RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 42. 1. EB modellen: gedragsketen 1 Gebeurtenis 2 Betekenis Emoties 3 Gedragsneiging 4 Respons 5 Gevolgen 43. 2. Empirische data verzamelen Organisatie context Individuele context Individuele betekenis 44. 3. Synthese Groep- sessies Indiv consulten SYNTHESE Credit to: FreeDigitalPhotos.net 45. 4. Advies & Interventies SYNTHESE ADVIES AAN DIRECTIE COMMUNICATIE / ACTIES INTERVENTIES 46. 4. Feedback & advies aan directie Meest gangbare percepties Acute noden en behoeften Meest voorkomende gevoeligheden Gewenste bijkomende acties of beslissingen 47. 5. Psychosociale begeleiding RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 Interventie 1 Interventie 2 Interventie 3 Interventie 4 Interventie 5 content delivery mode target group risicofactoren/focus evaluatie en feedback-loop 48. CASE 1 Aankondiging project 49. Het anticiperen op een negatieve gebeurtenis heeft dezelfde negatieve psychologische effecten als de gebeurtenis zelf Onzekerheid Aankondiging project 50. INTERVENTIES RF1 Organisatie Afdeling/Team Individueel RF2 RF3 RF4 51. INTERVENTIES Hier wil ik graag nog de database tonen Maar ik heb dit niet in slide vorm 52. GROEPSSESSIES omgaan met onzekerheid Organisatie Afdeling/Team Individueel 1. WAT LEEFT ER? 2. WAT DOET EEN PSYCHOLOOG? 3. TRAINING EMPATHIE & OMGAAN MET AGRESSIE 4. PRAKTISCHE INFO OPVANGDIENST 53. G Aankondiging herstructurering B/E Betekenissen? Emotie? G Gedragsneiging? R Respons? (observeerbaar gedrag of afwezigheid van gedrag) G Gevolgen? 54. G Aankondiging herstructurering B/E Ze hebben me niet meer nodig na zoveel jaren dienst Mijn werkgever biedt geen bescherming, laat me in de kou staan Emotie: boosheid G Intentie hebben om te laat te komen, het niet nauw te nemen met veiligheidsvoorschriften, geen extra inspanningen willen doen Neiging om cynisch of agressief te reageren tegen hirarchie R Toch