Hoe werkt de persoonlijke certificering van auditoren?

Click here to load reader

 • date post

  22-Jun-2015
 • Category

  Healthcare

 • view

  95
 • download

  3

Embed Size (px)

description

De slides tonen de werkwijze rondom de Improvement Scan van de Lelie zorggroep. De Improvement Scan is een toepassing van het Improvement Model, ontwikkeld in een co-productie met de Lelie zorggroep en uitgegeven onder licentie van Novire. De Improvement Scan omhelst een uniek instrumentarium in de vorm van een denkmodel, toetsingskader én slimme tooling, welke het mogelijk maakt om op een zeer waardevolle en veilige wijze samen te werken tussen de Lelie zorggroep en haar zorgpartners (in een zeer vooruitstrevende wijze van hoofd- en onderaannemerschap). Krachten worden gebundeld en de eigenheid van iedere afzonderlijke organisatie is gewaarborgd, maar wel omgeven door veilige kaders waardoor deze vorm van samenwerken verantwoord kan worden naar alle belanghebbenden in de zorg, niet in de laatste plaats de klanten zelf. De slides zijn onderdeel van de e-learningomgeving, waarmee cursisten hun opleiding kunnen volgen en assessment kunnen afleggen, om daarmee hun persoonlijke certificering te behalen. De kwaliteit van het Improvement Model zelf wordt gewaarborgd: het staat onder controle van de Raad voor Accreditatie en heeft een hoge standaard ten opzichte van iedereen die met het model werkt. In deze slides is te zien hoe de persoonlijke certificering van de kandidaten in zijn werk gaat.

Transcript of Hoe werkt de persoonlijke certificering van auditoren?

 • 1. Onder licentie uitgegeven door en in co-productie ontwikkeld met Novire. De Improvement Scan is een afgeleide van het onder acceptatie van de Raad voor Accreditatie gebrachte Improvement Model, zoals dat wordt beheerd door de stichting Beheer Improvement Model.Improvement Scan

2. Onder licentie uitgegeven door en in co-productie ontwikkeld met Novire. De Improvement Scan is een afgeleide van het onder acceptatie van de Raad voor Accreditatie gebrachte Improvement Model, zoals dat wordt beheerd door de stichting Beheer Improvement Model.Improvement Scan bevat een beproefde wijze om formeel vast te stellen of het denkmodel in de praktijk ook daadwerkelijk wordt toegepast en effect sorteert.Dit staat onder toetsing van de Raad voor Accreditatie. 3. Onder licentie uitgegeven door en in co-productie ontwikkeld met Novire. De Improvement Scan is een afgeleide van het onder acceptatie van de Raad voor Accreditatie gebrachte Improvement Model, zoals dat wordt beheerd door de stichting Beheer Improvement Model.Improvement Scan Het model moet z betrouwbaar zijn dat wanneer er een organisatie gecertificeerd is, de uitkomsten op de 4 themas cht kloppen. 4. Onder licentie uitgegeven door en in co-productie ontwikkeld met Novire. De Improvement Scan is een afgeleide van het onder acceptatie van de Raad voor Accreditatie gebrachte Improvement Model, zoals dat wordt beheerd door de stichting Beheer Improvement Model.Improvement ScanHet Improvement Model legt zichzelf daarom een hoge standaard op.Maar het staat of valt met de mensen die met het model werken. En vooral die aan de hand van de normen de werking van het model toetsen of auditen.Daarom geldt een opleiding, assessment en persoonlijke certificering.Dit gaat over kennis en vaardigheden. Gedrag en cultuur ligt vast in de gedragscode. 5. Onder licentie uitgegeven door en in co-productie ontwikkeld met Novire. De Improvement Scan is een afgeleide van het onder acceptatie van de Raad voor Accreditatie gebrachte Improvement Model, zoals dat wordt beheerd door de stichting Beheer Improvement Model.Improvement ScanVoor de persoonscertificering geldt net als voor de te auditen organisaties een normenschema en certificatieschemaNa het met goed gevolg afleggen van de opleiding en assessment volgt de persoonlijke certificering. Hierin is inbegrepen dat ook dit assessment blijft mee-ontwikkelen met de ontwikkelingen in de samenleving. De kwaliteit van het model is zo in de kern gegarandeerd. 6. Onder licentie uitgegeven door en in co-productie ontwikkeld met Novire. De Improvement Scan is een afgeleide van het onder acceptatie van de Raad voor Accreditatie gebrachte Improvement Model, zoals dat wordt beheerd door de stichting Beheer Improvement Model.Improvement ScanDe kandidaat volgt de opleiding en doorloopt alle onderdelen. In de opleiding zijn alle normen en eisen verwerkt. De kandidaat beantwoordt de vragen en maakt de opdrachten. 7. Onder licentie uitgegeven door en in co-productie ontwikkeld met Novire. De Improvement Scan is een afgeleide van het onder acceptatie van de Raad voor Accreditatie gebrachte Improvement Model, zoals dat wordt beheerd door de stichting Beheer Improvement Model.Improvement ScanIn de opdrachten zijn ook casustieken opgenomen. Het assessment bevat 3 onderdelen: De kandidaat laat zien over voldoende basiskennis te beschikken, bijvoorbeeld over zorg, wetgeving, kwaliteit en bekostiging van de zorg De kandidaat laat zien over voldoende kennis over het Improvement Model te beschikken De kandidaat laat zien over voldoende vaardigheden te beschikken om het Improvement Model als auditor toe te passen 8. Onder licentie uitgegeven door en in co-productie ontwikkeld met Novire. De Improvement Scan is een afgeleide van het onder acceptatie van de Raad voor Accreditatie gebrachte Improvement Model, zoals dat wordt beheerd door de stichting Beheer Improvement Model.Improvement Scanworden getoetst door alle opdrachten in de opleiding worden getoetst in een eindopdracht 9. Onder licentie uitgegeven door en in co-productie ontwikkeld met Novire. De Improvement Scan is een afgeleide van het onder acceptatie van de Raad voor Accreditatie gebrachte Improvement Model, zoals dat wordt beheerd door de stichting Beheer Improvement Model.Improvement ScanVoor alle uit te voeren opdrachten, krijgt de kandidaat punten. De punten stemmen overeen met de indicatoren die horen bij het certificatieschema voor persoonscertificering. 10. Onder licentie uitgegeven door en in co-productie ontwikkeld met Novire. De Improvement Scan is een afgeleide van het onder acceptatie van de Raad voor Accreditatie gebrachte Improvement Model, zoals dat wordt beheerd door de stichting Beheer Improvement Model.Improvement ScanDe behaalde punten worden opgenomen in het Improvement Dashboard voor de persoonlijke certificering.Certificatieregels zijn gelijk aan die van een organisatie: op geen van de 3 hoofdstukken een score lager dan 50% betekent dat 11. Onder licentie uitgegeven door en in co-productie ontwikkeld met Novire. De Improvement Scan is een afgeleide van het onder acceptatie van de Raad voor Accreditatie gebrachte Improvement Model, zoals dat wordt beheerd door de stichting Beheer Improvement Model.Improvement Scan persoonlijke certificering een feit is! 12. Onder licentie uitgegeven door en in co-productie ontwikkeld met Novire. De Improvement Scan is een afgeleide van het onder acceptatie van de Raad voor Accreditatie gebrachte Improvement Model, zoals dat wordt beheerd door de stichting Beheer Improvement Model.Improvement ScanDe persoonlijke certificering van de Improvement Scan is gelijk aan die van het Improvement Model. 2 mogelijke verschillen:1.De scope kan beperkter zijn (bijvoorbeeld toegespitst op kleinschalige woonvormen)2.Gedurende de opleiding worden praktijkopdrachten ingezet, zodat training-on-the-job plaatsvindt 13. Onder licentie uitgegeven door en in co-productie ontwikkeld met Novire. De Improvement Scan is een afgeleide van het onder acceptatie van de Raad voor Accreditatie gebrachte Improvement Model, zoals dat wordt beheerd door de stichting Beheer Improvement Model.Improvement ScanDeze slides maken onderdeel uit van de opleiding tot auditor Lelie zorggroep Improvement Scan. Kijk voor meer informatie op www.novireadvies.nl