Hoe evalueer ik de leveranciersbeoordelingen?

of 7 /7

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

De slides tonen de werkwijze waarop een evaluatie van het managementsysteem (of ook wel 'directiebeoordeling') wordt uitgevoerd binnen het inrichtingskader van het Improvement Model van Novire. Met behulp van slimme tools wordt dit heel makkelijk gemaakt. In deze slides ziet u hoe het specifieke onderdeel 'leveranciers' kan worden geëvalueerd in de tool, hoe daardoor mooie dashboards verschijnen en hoe het rapport kan worden gedownload en gearchiveerd binnen de tooling, genaamd Qsuite. Alles binnen handbereik en snel inzicht is het resultaat! De evaluatie van het management systeem maakt onderdeel uit van de oplossing 'kwaliteitsmanagement nieuwe stijl' van Novire. De slides zijn onderdeel van de e-learningomgeving, waarmee cursisten de achtergronden en praktische toepassingen van de evaluatie van het managementsysteem / directiebeoordeling zich eigen maken.

Transcript of Hoe evalueer ik de leveranciersbeoordelingen?

  • 1. De evaluatie van het managementsysteem / directiebeoordeling: Hoe evalueer ik leveranciersbeoordelingen? Dit is een onderdeel van kwaliteitsmanagement nieuwe stijl Een verbetercyclus van klant- tot organisatieniveau

2. Kwaliteitsmanagement nieuwe stijl is een oplossing van Novire. Kwaliteitsmanagement Nieuwe Stijl ontstaat wanneer de uitkomsten van het klantproces als uitgangspunt worden genomen voor de verbetercyclus van de organisatie. Deze vorm van kwaliteitsmanagement wordt ondersteund door slimme software. In online-cursussen leert u de achtergronden van de oplossing, maar ook het praktisch werken met de software. Deze slides maken onderdeel uit van de cursus over de evaluatie van het het management-systeem, ook wel directiebeoordeling genoemd. In deze slides ziet u hoe als input voor de evaluatie/beoordeling uw leveranciersbeoordelingen kunt evalueren. Er is een ander onderdeel dat uitlegt hoe u als input voor dit deel uw leveranciers kunt beoordelen. 3. Allereerst: leveranciers beoordelen Als input voor de evaluatie van de leveranciersbeoordelingen moeten er uiteraard wel leveranciersbeoordelingen zijn. Per leveranciers dient er periodiek een evaluatie te worden ingevuld. Hiervoor is een aparte instructie beschikbaar. En uiteraard een apart formulier! 4. Uitkomsten van deze beoordelingen inzien De uitkomsten van de afzonderlijke beoordelingen zijn vervolgens weer zichtbaar in het organisatie- Dashboard. Op basis daarvan kan de evaluatie/directie- beoordeling worden ingevuld. 5. Evalueren van de beoordelingen Binnen de directiebeoordeling kunnen de beoordelingen op basis van het dashboard gevalueerd worden. Wat ging goed? Wat kan beter? Gebruikt u de informatie die u verzameld heeft en betrek de onderwerpen in uw analyse die in de checklist staan genoemd. Doe dit voor ieder onderwerp. In de checklist (te vinden op www.novireadvies.nl) staan handreikingen voor de inhoudelijke evaluatie. 6. Dit leidt tot vulling van het organisatiedashboard Doordat u de schuifjes op de juiste plaats heeft gezet, heeft u een weging aan de uitkomsten gegeven. Deze uitkomsten worden nu zichtbaar in het organisatiedashboard onder kopje directiebeoordeling. U kunt doorklikken en inzoomen naar het door u ingevulde formulier. 7. En tot het meenemen van het onderdeel binnen de evaluatie/beoordeling En zo zijn de leveranciers beoordeeld, gevalueerd en meegenomen in de directiebeoordeling, op basis waarvan nieuwe verbeteracties geborgd zijn!