Het raadsel van de eerste sterren...

10
1 Het raadsel van de eerste sterren Prof. Henny J.G.L.M. Lamers Sterrenkundig Instituut Universiteit van Amsterdam [email protected] www.hennylamers.nl 1 Putten , 26 januari 2015 Een stukje sterrenhemel: miljoenen sterren Stukje van de Zuidelijke Sterrenhemel 2 Een stukje sterrenhemel: miljoenen sterren Stukje van de Zuidelijke Sterrenhemel De Melkweg op het Zuidelijk Halfrond 3 () Groothoek opname van de hemel 4 Het Andromeda sterrenstelsel lijkt veel op onze Melkweg Afstand 2 miljoen lichtjaar, diameter 100 000 lichtjaa Wij zijn hier 5 Een zwerm van melkwegstelsels Abell 1689 Afstand : 2,5 miljard lichtjaar Diameter : 2 miljoen lichtjaar Duizenden melkweg- stelsels op een kluit 6

Transcript of Het raadsel van de eerste sterren...

Page 1: Het raadsel van de eerste sterren...

1

Het raadsel van de eerste sterren

Prof. Henny J.G.L.M. LamersSterrenkundig Instituut

Universiteit van [email protected]

1Putten , 26 januari 2015

Een stukje sterrenhemel:miljoenen sterren

Stukje van de Zuidelijke Sterrenhemel

2

Een stukje sterrenhemel:miljoenen sterren

Stukje van de Zuidelijke SterrenhemelDe Melkweg op het Zuidelijk Halfrond

3

()

Groothoek opname van de hemel

4

Het Andromeda sterrenstelsel lijkt veel op onze Melkweg

Afstand 2 miljoen lichtjaar, diameter 100 000 lichtjaa

Wij zijn hier

5

Een zwerm van melkwegstelsels

Abell 1689

Afstand :2,5 miljard

lichtjaar

Diameter :2 miljoen lichtjaar

Duizenden melkweg-

stelsels op een kluit

6

Page 2: Het raadsel van de eerste sterren...

2

Hubble Ultra Deep Field de verste opname ooit gemaakt

Oppervlak :0.1 x volle maan

Aantal melkwegstelsels

ca 10 000

Verste objecten :~11 miljard lichtjaar

Het heelal is doorzichtig: !7

Kleuren foto in het vroege heelalbijv ~100 000 jaar na oerknal

8

UV- mist!!

Kleuren foto in het vroege heelalbijv ~100 000 jaar na oerknal

Electronen waren vrij = los van H-atomen Vrije electronen verstrooiien het licht

9

UV- mist!!

De geschiedenis van het heelal

10

De stralings geschiedenis van het heelal= de geschiedenis van waterstof

1. Na oerknal: heet Heelal = Ondoorzichtig = mistigdoordat vrije electronen licht verstrooiien.de electronen zijn vrij als T > 3000 CH is geioniseerd

2. Het heelal zet uit en koelt af Als T < 3000 C dan worden electronen gevangen door protonen (H wordt neutraal)Geen vrije electronen meer die licht verstrooiien:Het heelal wordt doorzichtig.

11

Toen de mist optrok zag het heelal er zo uit !

kosmische achtergrond stralingOntdekt bij toeval

in 1960 door Penzias en Wilson

12

mm-straling

Page 3: Het raadsel van de eerste sterren...

3

Baby-foto van het heelal: 380 000 jaar na oerknal toen de mist was opgetrokken. Verschillen tussen de helderste (heetste) plekken en de koudste (zwakste) plekken is slechts 0,001 %.

Toen de mist optrok zag het heelal er zo uit !

WMAP satelliet 2001 = kosmische achtergrond straling

13

De kosmische achtergrond straling ontstond toen de “mist” in het heelal

optrok, 380 000 jaar oerknal

14

De stralings geschiedenis van het heelal= de geschiedenis van waterstof

1. Na oerknal: heet Heelal = Ondoorzichtig = mistigdoordat vrije electronen licht verstrooiien.de electronen zijn vrij als T > 3000 CH is geioniseerd

2. Het heelal zet uit en koelt af Als T < 3000 K dan worden electronen gevangen door protonen (H wordt neutraal)Geen vrije electronen meer die licht verstrooiien:Het heelal wordt doorzichtig.

15

Maar:neutraal waterstof absorbeert UV licht, dusvoor UV straling blijft het ondoorzichtig!

De doorzichtigheid van het heelal:

Het absorptie spectrum van neutraal H

Als het gas in het heelal, in melkwegstelsels en in ruimte tussen de melkwegstelsels,

neutraal was, dan zou het heelal ondoorzichtig zijn voor UV straling

16

17

Toch kunnen we melkwegstelsels zien tot op grote afstand (miljarden lichtjaar)

Het zichtbare licht dat we van de verste stelsels zien is uitgezonden als UV straling.

Dus het heelal is toch doorzichtig voor UV straling!

Er moet dus iets zijn geweest dat H weer ioniseerde.

Straling van de eerste sterren !!

11.0 11.4 11.4 11.6 11.7

De stralings geschiedenis van het heelal= de geschiedenis van waterstof

1. Ondoorzichtig = mistigdoordat vrije electronen licht verstrooiiende electronen zijn vrij als T > 4500 CH is geioniseerd

2. Het heelal wordt doorzichtig.doordat electronen worden gevangen door protonenals T < 4500 CH is neutraalMaar: voor UV straling blijft het ondoorzichtig!! door absorptie t.g.v. neutraal H

3. Het heelal wordt doorzichtig voor UVdus electronen zijn weer vrij; re-ionisatie van H

wanneer en hoe ??? 18

Page 4: Het raadsel van de eerste sterren...

4

Het einde van de donkere periode : = de eerste sterren?= tijdstip van de re-ionisatie

380000 jaar: achtergrond straling (H-neutraal)??? jaar : eerste sterren (H-geioniseerd)

19

13,8 Gjr

Vragen.Wanneer en hoe ontstonden de

eerste sterren ? Waren dat normale sterren ?Wat was hun invloed op het heelal?Kunnen we ze nog zien?

20

Rood=gebieden waar sterren geboren worden

Sterren ontstaan in Melkwegstelsels

M74

Afstand 30 Mlj

21

Hoe ontstaan van sterren ?Sterren ontstaan uit gaswolken

Cocoon Nevel

Afstand=3300 lj

Diameter=45 lj

Massa = 10000 x zon

22

Ontstaan van sterren uit gaswolken

Gasdruk~ T ρ

Zwaartekracht~M/ R 2

Sterren ontstaan uit gaswolken als de zwaartekracht het wint van de gas-druk.

Dit hangt dus af van massa en temperatuur van wolk.

Koude zware wolken maken gemakkelijkst sterren

23

Criterium voor samentrekking van

gaswolken

Sir James Jeans

1877 - 1946

Mwolk > MjeansMjeans = Constante T 3/2 ρ -1/2

Hoe heter een wolk, des te groter de Jeans massa

Uit heet gas kunnen alleen zware sterren worden geboren !!!

24

Page 5: Het raadsel van de eerste sterren...

5

Tegenwoordig zijn de gaswolken waaruit sterren ontstaan koud

20 K = -250 CKoeling door uitstraling van energie :

Moleculen : voornamelijk CO (micrometer straling)

Stof korrels ( infrarood straling)

25

De geboorte van sterren uit gaswolken

Samentrekking van een zware

wolk

Fragmenteren van

samentrekkende wolk

Fragmenten trekken samen:

sterren

Sterren in jonge Sterrenhoop

26

de vorming van een sterhoop

Mark Krumholtz27

De vorming van sterren en melkwegstelsels in het vroege heelal

1. Het gas in het heelal was vroeger heet en koelde af door de uitdijing van het heelal.

2. Dus de Jeans massa was eerst hoog

3. Dus de eerste strukturen waren zwaar!!

= proto-melkweg stelsels !van 1000 a 100 000 zonsmassa

28

Een proto-melkwegstelsel ?

Subaru telescoopAfstand 12.9 Glj

29

Maar ze leefden heel kort !! ~1 miljoen jaar

Hoe zit het met de eerste sterren ?

Eerste gaswolken konden niet goed koelen (geen CO moleculen, wel H2 moleculen )

Eerste sterren waren dus zwaar : 1000 x zon ?en heel helder: 1000 000 x zon ?

Eerste sterren ontstonden in proto-melkwegstelsels

Dus als we ze willen zien, dan moeten we ver in het verleden kijken = ver weg = heel zwak

30

Page 6: Het raadsel van de eerste sterren...

6

De straling van het gas van de oerknalgemeten door de WMAP satelliet (2001)

Baby-foto van het heelal: 380 000 jaar na oerknalafwijkingen minder dan 0.001 % !

31

Struktuur vorming in heelal

Millenium simulatie: Volker Springel, 1999 32

33

De vorming van de eerste sterren

34Mark Krumholtz

The formation of the first stars and reionization of the Universe

Volker Bromm35

De eerste (zware !) sterren ontsteken in het heelal

Artist impression36

Page 7: Het raadsel van de eerste sterren...

7

Ionisatie bellen van hete sterren

37

De geschiedenis van het heelal

38

Sterhoop M13 : 11,7 miljard jaar

39

Het spectrum van een quasar

40

Spectra van quasars tot 3 Glj afstandVerschuiving naar langere

golflengte door het Doppler effect

41

Relatie tussen Z, afstand , leeftijd

Leeftijd na oerknal: t = 13.8 / (z+1) Gjr

Afstand tot ons: d = 13.8 (z/z+1) G ljr

Roodverschuiving: z= ( λobs/ λ rust) -1

42

Page 8: Het raadsel van de eerste sterren...

8

Het spectrum van een quasarop grote afstand

(Z=3.2)43

Afstand = 10,5 miljard lj

Nog verder weg: 11.9 GljQuasar J2329-0301 (Z=6.4)

Helemaal geen flux bij korte golflengte !! straling ge-absorbeerd door neutraal H

44

Het einde van de donkere periode : = de eerste sterren?= tijdstip van de re-ionisatie

380000 jaar: achtergrond straling (H-neutraal)??? jaar : eerste sterren (H-geioniseerd)

45

Zoeken naar de oudste sterren in ons melkwegstelsel

“Metaal -arm“ = weinig van alles zwaarder

dan H en He

46

de halo van onze Melkweg

47

Objectief prisma opnamen

Hamburg/ESO survey

Christlieb

48

Page 9: Het raadsel van de eerste sterren...

9

Hoe vind je metaal-arme sterren ?

Lage resolutie (object prisma)

Tussen resolutie

Hoge resolutie

3 stappen

Blauw = normale sterRood = metaal arme ster

49

meest metaal-arme ster : HE 0107-5420

0.000004 x zon

0.00006 x zon

1 x zon

50

de meest metaal-arme ster : HE 0107

0.000004 x zon

0.00006 x zon

1 x zon

Deze ster ren hebben “metalen : bijv C en Mgdus het zijn

geen eerste generatie sterren !!

51

Twee verklaringen voor chemische samenstelling van meest

metaal arme sterren

52

Verrijking door supernovae?

53

Verrijking door supernovae?

Verrijking door SN van 25 Mzon !

54

Page 10: Het raadsel van de eerste sterren...

10

Conclusies en vragen ?1. Wanneer ontstonden de eerste sterren?

Volgens de theorie na ca 400 Mjr.

2. Die eerste sterren waren zwaar (100 a 1000 x zon)

3. Hun straling ioniseerde H in het heelal, waardoor het ook in het UV doorzichtig werd.

4. Re-ionisatie was compleet op Z ~6, dat is na 1/7 van Oerknal tijd = 2 miljard jaar!

55

Conclusies 5. Eerste sterren van ~1000 Mzon leefden heel

kort ~miljoen jaar : moeilijk waar te nemen

6. De oudste sterren in ons MW stelselzitten in de halo en zijn geen eerste generatie sterren maar wel heel vroege generatie: want ze hebben zeer weinig elementen zwaarder dan H en He

7. Ze zijn verrijkt met gas van supernova van 25 zons massa. Dat is ook geen eerste generatie.

56

THE ENDDank U voor Uw

aandacht !

57

[email protected] www.hennylamers.nl

AstroboekjesDe Mens tussen de sterren: wij zijn gemaakt van sterrenstofOver het ontstaan en leven en dood van de sterren, en hoe de mens een gevolgdaarvan is.

Hallo is daar iemand: speuren naar leven in het heelal: Over het ontstaan van leven op aarde, de kans dat er elders in het heelal leven is, en de zoektocht daarnaar

De oerknal en het uitdijend heelal: op zoek naar deoorsprong:Over het ontstaan van het heelal, het uitdijende heelal en hoe we daar achter

gekomen zijn

Het draait allemaal om de zon: ontstaan, bouw, entoekomst van ons planetenstelsel.Hoe het komt dat er rotsplaneten en gasreuzen zijn, waarom zijn alle manenverschillend, waar komen kometen vandaan, hoe ontstonden plantoïden?

Astroboekjes

Deel 1: De Mens tussen de sterren: wij zijn gemaakt vansterrenstof (12 druk)

Deel 2: Hallo is daar iemand: speuren naar leven in hetheelal (10e druk)

Deel 3: De oerknal en het uitdijend heelal: op zoek naarde oorsprong (8e druk)

Deel 4: Het draait allemaal om de zon: ontstaan bouw enevolutie van het planetenstelsel (1e druk)

Te bestellen door overmaking van €7.50 per boekjeop rekening NL37 INGB0000630339 tnv H.J. Lamers, Bilthoven, o.v.v. de titel (s) van het/de boekje(s), plus een email bericht [email protected] met het bestemmings-adres.

De geschiedenis van het heelal

60