Het Hollands Veer

download Het Hollands Veer

of 61

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Het Hollands Veer

 • 30e jaargang: Een Hollands Veer, maart 2013

 • 2

  30e jaargang: Een Hollands Veer, maart 2013

 • 3

  30e jaargang: Een Hollands Veer, maart 2013

  6 De Nacht van de Geschiedenis

  INHOUD LEVE NEDERLAND!

  Het Veer Een publicatie van de Vlaamse Geschiedkundige Kring

  12 Werkwoorden met Hol-landers

  16 Beatrix, een koningin

  21 De eeuwige student. Hoe ervaart een Ne-derlandse studente studeren in Amster-dam?

  28 De leukste plekjes bij onze noorder-buren! Veronique vertelt er ons alles over...

  30 Nederlandse festivals met Belgische al-lures

  Wat als we nooit geschei-den waren van Neder-land? Zouden we dan nog bestaan? Ontdek het op pagina 33!

  En nog zoveel meer in dit Veer: sport, muziek, dagboeken, eten, mode, satire en schrijfsels. Nou doe maar man, draai die pagina om!

 • 4

  30e jaargang: Een Hollands Veer, maart 2013

  Jens Vanden Meersschaut

  DE PRAESES

  Beste vrienden van het Veer,

  Het tweede semester is met een rot-vaart begonnen. Niet alleen in audi-torium E, maar ook een paar ver-diepingen lager in de kelder. Ik on-thoud onder andere de herope-ningscantus1, de workshop Endnote (die jullie ongetwijfeld zal helpen bij het halen van deadlines), de herope-ningsfuif, de avant-premire van Great Expectations (waar jullie met meer dan 120 aanwezig waren) en tal van sportieve activiteiten om toch de conditie wat te onderhouden.

  Natuurlijk doet de VGK er alweer alles aan om jullie een fantastisch tweede semester te bezorgen.

  Ten eerste wil ik de Nacht van de Geschiedenis in de schijnwerpers zetten: op 19 maart verwelkomen wij onze leden in de Zebrastraat (op wandelafstand van de Blandijn) op een boeiende en bovendien erg leerrijke avond in het kader van ambachten. Achteraf kan er geproefd worden van ambachtelijke etens- en drinkenswaren. Niet te missen dus!

  De volgende dag vertrekken we met zon 50 aspirant-historici naar Sint-Petersburg. Dat het een onvergetelijke reis zal worden staat vast. Wie graag mee wil: helaas, alle plaatsen zijn volzet, maar niet getreurd want ter gelegenheid van de 196e verjaardag van onze alma mater organiseert het FK-Gent op donderdag 21 maart een Dies Natalis-fuif in het ICC. Het ideale moment om te socializen met andere UGent-studenten.

  Wanneer iedereen weer terug is van Sint-Petersburg is het aftellen naar het eerste debat dit semester. Dit debat zal gaan over de eventuele invoering van een tweejarige master en alle hervormingen die hiermee gepaard gaan. Dit onderwerp is niet alleen brandend actueel, het is ook belangrijk voor alle studenten. Diezelfde dag wordt overdag in het hele land betoogd door studenten tegen de geplande hervorming van de masters.

  Meer info hierover binnenkort. 1 Of toch deels.

 • 5

  30e jaargang: Een Hollands Veer, maart 2013

  Markeer ondertussen ook 18 april in jullie agendas, want op die dag houden we samen met onze vrienden van Filologica en Tim van de Amber de enige echte 24-uur van de Amber! Wie de volledige 24-uren uitdoet krijgt een mooi cadeau en met talrijke acti-viteiten, goede muziek en een optreden zal niemand zich vervelen. Wil je niet de hele dag in een zalig caf zitten? Your loss, maar iedereen is de hele dag uiteraard ook wel-kom om gewoon even een pint te komen drinken. Om al even vooruit te blikken naar de andere activiteiten na het paasreces: een opera, springbreak-party, 12-urenloop, familie- en vriendencantus en nog vele andere activiteiten om van te genieten!

  Cartoon

 • 6

  30e jaargang: Een Hollands Veer, maart 2013

  De NACHT VAN DE GESCHIEDENIS

  Ambachten zijn Sexy, met hoofdletter.

  Als er iets is dat de voorbereiding voor de Nacht van de Geschiedenis mij geleerd heeft dan is het wel dat vakmanschap helemaal nog geen lost cause is. Stiekem weten we alle-maal dat iets dat met liefde en passie gemaakt is vaak veel beter is dan iets dat per duizend uit een grote grijze machine komt. Waarschijnlijk denkt u nu, Allez, kom Vero-nique, ge gelooft toch zelf niet dat er vandaag de dag nog iets met de hand gemaakt wordt, maar mijn beste lezer, ik kan het u bewijzen! Ik ben de afgelopen weken meermaals verrast geweest door het enthousiasme waarmee verschillende bedrijven elke dag weer aan de slag gaan in deze moeilijke economische tijden. Bedrijven die verscheurd zijn door de keuze tussen enorme investeringen doen om uit te breiden of kwaliteitsvol kleine hoeveelheden te blijven produceren. Met deze Nacht van de Geschiedenis willen wij niet enkel tegen deze mensen zeggen dat hun beroep ongelofelijk awesome is, wij wil-len jullie ook laten zien hoe de producten die jullie dagelijks consumeren eigenlijk gepro-duceerd worden.

  Tijdens onze activiteit van Nacht van de Geschiedenis krijgt u, uiteraard, een geschiedenis van het vakmanschap door de eeuwen heen door prof. Jan Dumolyn (UGent), prof. Jeroen Deploige (UGent), dr. Johan Dambruyne (rijksarchief Beveren) en Jelle Versieren (Universiteit Antwerpen). Deze sprekers worden afgewisseld door beeldmateriaal van verschillende productieprocessen van allerhande producten, gaande van alcoholische dranken, Gentse Neuzekes, Tierenteyn mosterd, schoenen, klokken u kan het zo gek niet bedenken! Tijdens deze filmpjes zullen er een aantal studenten hun muzikaal talent laten zien aan het publiek. Na de voorstelling kan u nog rustig napraten op onze receptie, waar verschillende akoestische bands voor entertainment zorgen.

  Altijd al willen weten waarom Cuberdons een kegelvorm hebben? Hoe de bloemetjes in je glas Roomer terecht zijn gekomen? Hoe een paardengareel gemaakt wordt, of wat het berhaupt is? Antwoord op deze en vele andere vragen krijg je tijdens de Nacht van de Geschiedenis!

 • 7

  30e jaargang: Een Hollands Veer, maart 2013

  Waar: ZebraStraat, Zebrastraat 32 (Gent) Wanneer: 19 maart 2013, 19.30u Tickets: Leden: 5 Niet-Leden: 6 ADK: 7 Inschrijven in de kelder of via cultuur@vgkgent.be

 • 8

  30e jaargang: Een Hollands Veer, maart 2013

  Beste studenten,

  Toen ik hoorde dat het Veer iets ging drukken over de twee-jarige master, was ik zeer enthousiast. Tenslotte is dit iets waar jullie zich allemaal vragen rond stellen en is het belan-grijk dat jullie ook op de hoogte worden gebracht van de re-cente ontwikkelingen rond de tweejarige master.

  Het plan dat nu op tafel ligt spreekt over drie soorten masters: ten eerste zou er een onder-zoeksmaster moeten komen van 120 studiepunten. Deze master zou gericht zijn op stu-denten die willen doctoreren en kent een zeer selectieve toegang. Er is namelijk financie-ring voorzien voor slechts 40 onderzoeksmasters in heel Vlaanderen en per onderzoeks-masters zouden slechts 10 studenten worden toegelaten. Ten tweede zou er een domein-master komen van 60, 90 of 120 studiepunten. Deze domeinmaster zou gericht zijn op beroepscompetenties (anders dan die van leraar) en op vakinhoudelijke specialisatie. Voor de studieduurverlenging van deze domeinmaster wordt geen extra financiering voorzien, in tegenstelling tot de (beperkte) tweejarige onderzoeks-master. Ten derde zou er een edu-catieve master moeten komen, die de lerarenopleiding zou moeten opnemen, maar deze master is nog helemaal niet uitgewerkt. Voorlopig is er dus enkel sprake van een domein- en een onderzoeksmaster die gekenmerkt zullen zijn door een verschillende studieduur. Aanvragen tot het verkrijgen van een bepaalde master voor een opleiding, bijvoorbeeld geschiedenis, moeten door alle instellingen die geschiedenis aanbieden gezamenlijk wor-den ingediend. Deze aanvragen zouden volgens het huidige plan ten laatste 31 juli 2013 ingediend moeten worden en n van de belangrijkste criteria waar de overheid dan re-kening mee zal houden om masters toe te wijzen aan instellingen is de arbeidsmarktge-richtheid. Met StuArt vrezen we dat dit op lange termijn zal leiden tot een eliteonderwijs waarbij de tien beste studenten van een opleiding naar een onderzoeksmaster mogen. Interuniversi-taire en ook interfacultaire concurrentie lijken onvermijdelijk aangezien er maar 40 on-derzoeksmasters uitgereikt kunnen worden. Daarbij zouden studenten na hun bache-loropleiding al moeten kiezen of ze willen doctoreren of niet, terwijl men pas in de master leert wat onderzoek is.

 • 9

  30e jaargang: Een Hollands Veer, maart 2013

  Hierbij zijn jullie kort op de hoogte gesteld van wat er nieuw is in het dossier van de twee-jarige master. Als historici denk ik dat jullie in staat zijn hier zelf jullie conclusies uit te trekken. Een tweejarige master die slechts voor enkelen is gereserveerd, is niet iets waar ve-len achter staan en ik kan jullie verzekeren dat de UGent hier eenzelfde positie inneemt. Acties om dit aan te klagen moeten dan ook niet gericht zijn naar het rectoraat, maar ei-genlijk naar Brussel, naar het kabinet van Pascal Smet. Want wees gerust: hij hoort nog van ons. Vele groeten, Sarah De Decker Voorzitter StuArt

 • 10

  30e jaargang: Een Hollands Veer, maart 2013

  Gegroet, beste lezers! Op het moment dat ik dit stukje dagboek schrijf (nog steeds als klein fijn eerste bachelor-groentje), zijn we er al vanaf. Het, waar we allen angstig tegenop zagen, die twee woorden met onder de studenten dezelfde connotatie als Voldemort in de iets meer magische wereld: blok en examens.

  We schrijven zaterdag 22 december 2012, de eerste officile dag van de blokperiode. Te-genover me, een netjes (!) opgeruimde bureau met daarop 30 splinternieuwe blauwe bal-pennen en een zelfde aantal fluostiften en cursusblokken (dankzij de ruime interpretatie die mijn papa gaf aan een beetje schrijfgerief kopen). Naast me, 7 stapels historische ken-nis in de vorm van mappen en boeken. Voor me, exact 18 dagen en nachten tot het