HAT Healthy Ageing Vitale Winst Tno

of 18 /18
Healthy Ageing vitale winst Oscar Rietkerk

Embed Size (px)

Transcript of HAT Healthy Ageing Vitale Winst Tno

 • Healthy Ageing vitale winst

  Oscar Rietkerk

 • Oscar Rietkerk

 • TNO 2011-2014 Themas

  TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creren

  die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn

  van de samenleving duurzaam versterken.

 • Inhoud

  Definitie van gezondheid Visie op Healthy Ageing Opschalen van innovaties in de gezondheidszorg

 • Gevolgengeneeskunde

  Definitie van gezondheid

  The ability to adapt and self manage in the face of

  social, physical, and emotional challenges

  Huber et al, 2011

  Lichamelijke functies

  en Anatomie Activiteiten Participatie

  Aandoeningen en ziekten

  Persoonlijke factoren Externe factoren

  Geneeskunde

  WHO: International Classification of Functioning

  Adapteren Compenseren

 • Vitaliteit en participatie

  Van preconceptie tot de dood: duurzame adoptie gezond gedrag

 • Vernieuwing in de Zorg

  Het wenkend perspectief voor gentegreerde aanpak vanuit TNO

  Mensen met een chronische aandoening zijn zelfredzaam bij

  het leveren en organiseren van zelfzorg en informele zorg.

  Professionele zorg aan mensen met een chronische

  aandoening wordt integraal en doelmatig geleverd zo dicht

  mogelijk bij huis, passend bij persoonlijke doelen rond ziekte

  & zorg, gezondheid & gedrag en dagelijks functioneren &

  participeren;

  Technologie is het middel om een mens dagelijks te

  ondersteunen en in verbinding te stellen met (in)formele

  zorgverleners en met communities waarin hij participeert;

  Het gentegreerde gezondheidscentrum is het

  ondernemende knooppunt voor deze zorg in een regio;

  Gefinancierd vanuit een integrale bekostigingssystematiek.

 • Vernieuwing in de Zorg

  De grote potentie wordt nog niet benut

  Marc Pomp (UMCG 2012), Investeren in Healthy Ageing:

  gezondheidsverlies als gevolg van veroudering minus 33%

  zorguitgaven in 2050 beperkt tot 18% van het BBP

  extra arbeidsparticipatie, tot ruim 150.000 personen in 2050

  Er is wel veel activiteit

  Experimenten, testen, pilots, living labs, koplopers,

  Goed om ervaring op te doen

  Doorbraak realiseren, pak die vitale winst!

  Meer welzijn, hogere kwaliteit van leven

  Grotere (arbeids)participatie

  Tegen lagere kosten

 • eHealth-toepassing voor patinten met chronisch hartfalen

  zorgverlener kan op afstand vitale waarden monitoren

  patint krijgt meer inzicht, feedback en educatie

  8

  Opschaling e-cardiocare

 • Duurzame opschaling door wegnemen van barrires

  Doorbraak realiseren

  Methodiek en lessen beschikbaar stellen

  Concrete mijlpalen in opschaling

  Van 9 naar 20 ziekenhuizen

  Van ca. 100 naar ca. 1.000 patinten

  Van 1 naar 4 zorgverzekeraars

  Eerst tijdelijke en daarna structurele financiering

  voor telemonitoring bij CHF

  9

  Doel en beoogde resultaten

 • Gericht op het wegnemen van barrires voor duurzame

  opschaling

  1.Netwerkbenadering

  gericht op waarde

  2.Fasebenadering

  3.Integrale benadering

  10

  Opschalingsaanpak

 • 11

  Waardeweb dienstverlening

  CHF Patient

  CardioloogZorgverzekeraar

  Ziekenhuis

  (directie)Maatschap

  Ziekenhuis

  ZorgkantoorVWS

  NZACVZ

  HF

  Verpleegkundige

  Leverancier

  Device

  Patinten

  vereniging

  Belangen

  vereniging

  Device &

  aansluiting

  Belangen

  behartiging Behandeling

  Behandeling

  ZekerheidBelangen

  behartiging

  Ondersteuning

  Faciliteiten

  Overheid

  Eerste lijn

  (huisarts en

  thuiszorg)

  BehandelingFaciliteiten

 • 12

  Waardeweb financile stromen

  CHF Patient

  CardioloogZorgverzekeraar

  Ziekenhuis

  (directie)Maatschap

  Ziekenhuis

  ZorgkantoorVWS

  Bijdrage

  NZACVZ

  Vergoeding

  HF

  Verpleegkundige

  Premie

  Leverancier

  Device

  Vergoeding

  Belastingen

  Vergoeding

  Patinten

  vereniging Contributie

  Belangen

  vereniging

  Overheid

  VergoedingSalaris

  Vergoeding

  Vergoeding

  Bijdrage

  Vergoeding Bijdrage

 • 13

  Waardeweb rollen en benvloeding

  CHF Patient

  Willen

  Cardioloog

  VoorschrijvenZorgverzekeraar

  Vergoeden

  Directie

  InvoerenMaatschap

  Instemmen

  Ziekenhuis

  ZorgkantoorVWS

  Stimuleren

  NZACVZ

  Verpleegkundige

  GebruikenLeverancier

  Device

  Patinten

  vereniging

  Belangen

  vereniging

  Overheid

 • Barrires en Drivers

  14

  Actie 2. Ziekenhuizen

  overtuigen

  RvB ziekenhuizen & maatschap/ cardiologen

  Wegnemen barrires - Organiseren toekomstvaste financiering - E-cardiocare 'mainstream' helpen worden

  Benutten drivers - Aantonen verbetering kwaliteit zorg - Aantonen efficiencyverhoging - Vergroten onderscheidend vermogen

  Actie 3. Ziekenhuizen

  stimuleren

  Maatschap/ cardiologen &

  HFV

  Wegnemen barrires - Helpen integreren in werkprocessen en

  systemen (eenvoudige inclusie) - Wegnemen zorg werkgelegenheid HFV

  Benutten drivers - Aantonen leveren goede zorg

  Actie 4. Patinten

  enthousias-meren

  CHF patinten

  Wegnemen barrires - Onbekendheid/wantrouwen wegnemen

  Benutten drivers - Overtuigen van betere kwaliteit van leven

  Vraag om behandeling e-cardiocare

  Toekomstvaste financiering

  Voldoende verzekeraars

  Stimulans (urgentie)

  'Mainstream behandeling'

  Prioriteit en stimulans opschaling

  Goede zorg

  Actie 1. Verzekeraars

  aansporen

  RvB verzekeraars

  Wegnemen barrires - Aantonen sluitende business case - Helpen uitwerken financieringsvorm

  Benutten drivers - Verlagen kosten chronische ziekten - Opvangen groeiende zorgvraag

  WAT WIE HOE

  Druk om vergoeding te regelen

 • Vliegwiel voor opschaling

  15

  Idee

  Zorgproces & technologie

 • Via ZN inkoopgids e-cardiocare

  Rekenmodel: business + evidence

  Adviesraad met cardiologen

  Start observationele studie

  Academy

  voor HF verpleegkundigen onderling

  Communicatie plan

  Bereik en timing

  en schaf het oude ook echt af (de-implementeren)

  16

  Specifieke acties e-cardiocare

 • 17

  Dank voor uw aandacht

  Oscar Rietkerk

  Zorg en ICT

  T +31 (0)88 8667767 Eemsgolaan 3

  E [email protected] 9727DW Groningen