H Zitting 1965-1966-8300 - h zitting 1965-1966-8300 rijksbegroting voor het dienstjaar 1966...

download H Zitting 1965-1966-8300 - h zitting 1965-1966-8300 rijksbegroting voor het dienstjaar 1966 hoofdstuk

of 18

 • date post

  23-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of H Zitting 1965-1966-8300 - h zitting 1965-1966-8300 rijksbegroting voor het dienstjaar 1966...

 • H Zitting 1965-1966-8300

  RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1966

  HOOFDSTUK VIII

  ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN

  BIJLAGE V

  VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING

  NR. 7

  OVERZICHT VAN DE SCHOLEN, CURSUSSEN EN LEERLINGSTELSELS, DIE REEDS WORDEN GESUBSIDIEERD VOLGENS DE NIJVERHEIDSONDERWIJSWET DAN WEL WAARAAN SUBSIDIE IN HET VOORUITZICHT IS

  GESTELD, MET UITZONDERING VAN SCHOLEN VOOR SOCIAAL-PEDAGOGISCH ONDERWIJS

  O = nog niet met het onderwijs in subsidie-verband aangevangen

  • = met het onderwijs aangevangen X = onderwijs stopgezet

  (naar de toestand per 1 juni 1965)

  Middelbaar nijverheidsonderwijs voor jongens met uitzon- dcring van het middelbaar scheepvaartonderwijs: 60 CS

  (applicatie)cursussen

  M B 'c C a o, c

  /. clag- en avondscholen en •cursussen voor techniek en nijverheid (in.n.o.):

  Alkmaar Amsterdam Amsterdam

  Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Apeldoorn

  Arnhem Breda r.-k. Breda r.-k.

  Dordrecht Eindhoven Eindhoven

  Eindhoven Enschede Enschede gem. 's-Gravenhage 's-Gravenhage gem. 's-Gravenhage Groningen gem. Groningen Haarlem Heerlen Heerlen Hengelo (O.) r.-k. 's-Hertogenbosch Hilversum chr. Leeuwarden Leeuwarden Leiden Maastricht r.-k.

  h.t.s. h.t.s., Plantage Muidergracht opleiding laboratoriumpersoneel

  (aan h.t.s.) h.t.s., Dongestraat hogere confektieschool filmvakschool hogere grafische cursus opleiding laboratoriumpersoneel afd voor hoger autotechnisch onderwijs (aan autolechnische school - u.l.n.o.) h.t.s. h.t.s. opleiding laboratoriumpersoneel

  (aan h.t.s.) h.t.s. h.t.s. opleiding laboratoriumpersoneel

  (aan h.t.s.) industricschool h.t.s. hogere textielschool h.t.s. h.t.s. hotelvakschool h.t.s. opleiding laboratoriumpersoneel h.t.s. h.t.s. met werkmeestersopleiding mijnschool (afd. m.n.o.) h.t.s. h.t.s. h.t.s. h.t.s. opleiding laboraloriumpersoneel opleiding laboratoriumpersoneel hotelschool

  0 •

  • •

  • •

  • o •

  • •

  • •

  o •

  o

  o

 • 15

  (applicatie)cursussen

  hn ol

  og ie

  hn ie

  k

  :h te

  r

  :h ni

  ek

  M ni ng

  tec

  tec

  'N CL

  u 'E la n

  ila ire

  re ge

  l

  sc h

  o

  M is at

  ie

  kt ie

  nd ig

  e

  rh ni

  ek

  el te

  ch

  o. c S

  da gs

  ch ol

  en

  av on

  ds ch

  ol er

  m ac

  ro m

  ol ec

  u

  au to

  m at

  is ch

  e

  el ek

  tr ot

  ec hn

  i

  ko ud

  et ec

  hn ie

  bo uw

  fy si

  ca

  be dr

  ijf so

  rg an

  be to

  nc on

  st ru

  st ed

  eb ou

  w ku

  el ek

  tro ne

  nt ee

  m ee

  t- en

  r eg

  ke rn

  te ch

  ni ek

  el ek

  tr on

  ik a

  m ec

  ha ni

  sa tie

  Oss opleiding laboratoriumpersoneel O Rotterdam h.t.s. • • Rotterdam chr. h.t.s. O Rijswijk (Z.-H.) r.-k. h.t.s. O Tilburg hogere textielschool • Tilburg r.-k. h.t.s. • • • Utrecht h.t.s. • Utrecht gem. h.t.s. • • Utrecht opleiding laboratoriumpersoneel • Venlo r.-k. h.t.s. • Vlissingen h.t.s. • Waalwijk middelbare vakschool voor de Leder-

  en Schoenindustrie • Zwolle h.t.s. •

  2. dag- en avondscholen voor nijverheidskunst: Amsterdam • • Arnhem • • Breda r.-k. • • Eindhoven • • Enschede • • 's-Gravenhage Akademie voor Beeldende Kunsten • • Groningen gem. • • Groningen gein. decoratief schilderen (l.n.o.) X 's-Hertogenbosch gem. • Maastricht gem. • • Rotterdam • • Utrecht • • Leeuwarden •

  3. dag- en avondscholen en cursussen voor opleiding van leraren: Amsterdam Ned. Genootschap tot opl. van leerkr.

  voor het nijverheidsonderwijs • Amsterdam idem, part-time opleiding voor het

  pedagogisch getuigschrift N. O. • Amsterdam „Cornelis Douwes" • Amsterdam instituut voor k.n.o., afd. opleiding tot

  tekenleraren • • Arnhem opleiding voor tekenen M. O.

  (aan Kunstnijverheidsschool) • Deventer Nederlands Genootschap • Eindhoven Nederlands Genootschap • Enschede Nederlands Genootschap • Goes Nederlands Genootschap • 's-Gravenhage Nederlands Genootschap • 's-Gravenhage opleiding tot tekenleraren (') opleiding

  lagere akte handtekenen) • • ') Groningen gem. opleiding tot tekenleraren O Groningen Nederlands Genootschap • Heerlen Nederlands Genootschap • Den Helder Nederlands Genootschap • Leeuwarden Nederlands Genootschap • Nijmegen Nederlands Genootschap • Rotterdam Nederlands Genootschap • Rotterdam Nederlands Genootschap • Rotterdam idem, part-time opleiding voor het

  pedagogisch getuigschrift N. O. O Tilburg Nederlands Genootschap • Tilburg r.-k. opleiding tot tekenleraren • Utrecht Nederlands Genootschap • Wageningen opleiding leraren brood-banketbakken

  (Nederlands Genootschap) •

 • 16

  da gs

  ch ol

  en

  av on

  ds ch

  ol en

  (applicatie)cursussen

  da gs

  ch ol

  en

  av on

  ds ch

  ol en

  m ac

  ro m

  ol ec

  ul ai

  re t

  ec hn

  ol og

  ie

  au to

  m at

  is ch

  e re

  ge lt

  ec hn

  ie k

  el ek

  tr ot

  ec hn

  is ch

  o pz

  ic ht

  er

  ko ud

  et ec

  hn ie

  k

  bo uw

  fy si

  ca

  be dr

  ij fs

  or ga

  ni sa

  ti e

  be to

  nc on

  st ru

  kt ie

  st ed

  eb ou

  w ku

  nd ig

  e te

  ch ni

  ek

  el ek

  tr on

  en te

  ch ni

  ek

  m ee

  t. en

  r eg

  el te

  ch ni

  ek

  ke rn

  te ch

  ni ek

  el ek

  tr on

  ik a

  m ec

  ha ni

  sa ti

  e en

  p la

  nn in

  g

  4. avondscholen voor voortgezet en hoger bouwkunstonderricht en voor stedebouwkundig hoger onderricht:

  Almelo v.b.o. Amsterdam v.b.o., h.b.o. en s.h.o. Arnhem v.b.o. 's-Gravenhage v.b.o., Akadcmie voor Beeldende Kunsten Groningen v.b.o. 's-Hertogcnbosch r.-k. h.b.o. Leeuwarden v.b.o. Maastricht v.b.o. Rot terdam v.b.o. (aan kunstnijvcrheidsschool) Tilburg r.-k. v.b.o., h.b.o.

  B. Scheepvaart" en luchtvaartnijverheidsonderwijs:

  c u

  le n

  ho l

  o o x CJ

  c/l

  •a c/l e to o CS > •D ca

  1. dagscholen voor stuurlieden voor de zeevaart (in.n.o.): Amsterdam Amsterdam kweekschool voor de zeevaart Delfzijl gem. Groningen gem. Den Helder gem. Rot terdam gem. Scheveningen gem. Terschelling gem. Vlissingen

  2a. dagscholen voor scheepswerktuigkundigen (ni.n.o.): Amsterdam Enschede Groningen gem. Den Helder gem. Leeuwarden Rotterdam Terschelling gem. Utrecht gem. Vlissingen

  2h. dag- en avondscholen voor scheeps werktuigkundigen (u.l.n.o.):

  Alkmaar • Amsterdam (aan s.v.s., m.n.o.) • Apeldoorn • Bergen op Zoom O Breda gem. • Brielle • Dordrecht gem. • Emmen o Haarlem • Harlingen • Den Helder gem. (aan dagschool voor de zee-

  vaart, m.n.o.) • Leiden • Middelburg •

  da gs

  ch ol

  en

  av on

  ds ch

  ol en

  Nijmegen • Rotterdam • Scheveningen • • Sittard r.-k. • Utrecht gem. (aan s.v.s., m.n.o.) • IJmuiden gem. • Zutphen • Zwolle •

  2c. dag- en tvondscholen voor motordrijvers voor de zeevaart (l.n.o.):

  Appingedam O Groningen gem. • X Hoogezand gem. X Rotterdam •

  2d. dagschool voor de luchtvaartnijverheid (m.n.o. en u.l.n.o.):

  's-Gravenhage •

  .?. dagscholen voor matrozen voor de zeevaart (l.n.o.): Amsterdam • Rotterdam •

  4. dag- en avondscholen voor de visserij (l.n.o.): Den Helder gem. • Katwijk aan Zee • • Scheveningen gem. ')(voorbereidende tot de visserij-

  school) • • ' ) Urk chr. • Vlissingen • IJmuiden gem. • •

  5. dag- en avondscholen voor de binnenvaart (l.n.o.): Amsterdam Koninklijk Onderwijsfonds

  voor de Scheepvaart (K.O.F.) • •

 • 17

  C S

  le n ho l

  len

  ho l

  o o o o SI o

  c/ï VI

  •o c/l c Wl s 60 o 60 o CS > CS > "O cS "U CS

  Breskens K.O.F. O Rotterdam K.O.F. • Delfzijl K.O.F. • Rotterdam (W.) K.O.F. • Dordrecht K.O.F. • Rotterdam (Z.) K.O.F. • Geertruidenberg K.O.F. • Rotterdam K.O.F. O Groningen K.O.F. O Sliedrecht K.O.F. • Harlingen K.O.F. • • Termunterzijl K.O.F. O Ierseke K.O.F. • Terneuzen K.O.F. O Maasbracht K.O.F. • Vlissingen K.O.F. • Marken K.O.F. O Dmuiden K.O.F. • Obbicht en Zoutkamp K.O.F. O

  Papenhove K.O.F. O

  C. Lager nijverheidsonderwijs voor jongens met uitzondering van het scheepvaartonderwijs:

  da gs

  ch ol

  en

  av on

  ds ch

  ol en

  o. b.

  a. o.

  c ur

  su s