Reizende expositie 'Herstel, Groei en Vernieuwing' 1940-1965

of 5 /5
Reizende expositie ‘Herstel, Groei en Vernieuwing’ 1940-1965 De wederopbouw van Nederland in de periode 1940-1965 is een belangrijke ontwikkeling in de Nederlandse geschiedenis. Het was een periode van herstel van oorlogsschade en van schaarste, maar ook van optimisme en vernieuwing. Dit geldt niet alleen voor architectuur en stedenbouw uit deze periode, maar zeker ook voor de vele ruilverkavelingen en de ontginning van nieuw land. Onder minister Mansholts moo ‘Nooit meer honger!’ zijn grote delen van Nederland leerlijk op de schop gegaan. De expositie laat in fantastische kaartbewerkingen, bijna honderd foto’s – waar- onder schierende luchtfotografie van Siebe Swart – en een doorlopende tijdlijn zien wat dit betekend heeſt voor het Nederlandse cultuurlandschap. De acht landelijke gebieden die door de Rijksoverheid zijn geselecteerd in het kader van de Visie Erfgoed en Ruimte, zijn hierbij als toonbeelden gebruikt. Informatie en contact Meer informatie is te vinden op www.cultureelerfgoed.nl/wederopbouw Of neem contact op met Frank Buchner. Bel 06 158 79 341 of mail naar [email protected]

Embed Size (px)

Transcript of Reizende expositie 'Herstel, Groei en Vernieuwing' 1940-1965

 • Reizende expositie Herstel, Groei en Vernieuwing 1940-1965

  De wederopbouw van Nederland in de periode 1940-1965 is een belangrijke ontwikkeling in de Nederlandse geschiedenis. Het was een periode van herstel van oorlogsschade en van schaarste, maar ook van optimisme en vernieuwing. Dit geldt niet alleen voor architectuur en stedenbouw uit deze periode, maar zeker ook voor de vele ruilverkavelingen en de ontginning van nieuw land. Onder minister Mansholts motto Nooit meer honger! zijn grote delen van Nederland letterlijk op de schop gegaan.

  De expositie laat in fantastische kaartbewerkingen, bijna honderd fotos waar-onder schitterende luchtfotografie van Siebe Swart en een doorlopende tijdlijn zien wat dit betekend heeft voor het Nederlandse cultuurlandschap. De acht landelijke gebieden die door de Rijksoverheid zijn geselecteerd in het kader van de Visie Erfgoed en Ruimte, zijn hierbij als toonbeelden gebruikt.

  Informatie en contact

  Meer informatie is te vinden op www.cultureelerfgoed.nl/wederopbouwOf neem contact op met Frank Buchner. Bel 06 158 79 341 of mail naar [email protected]

 • Groeiende belangstelling

  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zet zich in voor behoud en (her)ont-wikkeling van architectuur, stedenbouw en monumentale kunst uit de wederop-bouwperiode. Hierbij wordt geprofiteerd van een groeiende belangstelling onder een breed publiek. Om nog eens extra aandacht te genereren organiseerde de Rijksdienst in de zomer van 2013 de Week van de Wederopbouw. Tijdens deze week werd onder andere de Atlas van de Wederopbouw gepresenteerd en ging de reizende expositie Herstel, Groei en Vernieuwing van start. De week was een groot succes en is breed opgepakt in de media.

  Wilt u de expositie ook plaatsen?De reizende expositie heeft tot doel om de bekendheid mt en het draagvlak vr de kwaliteiten van de naoorlogse landinrichting van Nederland aan een zo breed mogelijk publiek te tonen. Plaatsing van de expositie op zoveel mogelijk locaties verspreid over Nederland draagt hier uiteraard aan bij. Doet u mee?

  Informatie en contact

  Meer informatie is te vinden op www.cultureelerfgoed.nl/wederopbouwOf neem contact op met Frank Buchner. Bel 06 158 79 341 of mail naar [email protected]

 • Vorm

  Er zijn geen kosten verbonden aan het plaat-sen van de expositie en er is voor een flexibe-le vorm gekozen die ruimte laat voor ver-schillende opstellingen. De expositie bestaat uit een modulair systeem dat gemakkelijk en snel opgebouwd en afgebroken kan worden. De expositie wordt geleverd in vijf handzame rolkoffers. Bij de expositie hoort verder een DVD met korte repeterende film (ca. 8 min) en een viertal boeken waaronder de Atlas van de Wederopbouw.

  Lokale aanvulling

  Hoewel niet noodzakelijk, biedt plaatsing van de expositie natuurlijk de kans om een lokale aanvulling te doen op het materiaal dat getoond wordt. In samenwerking met het lokale/regionale archief zou bijvoorbeeld foto- en kaartmateriaal van de eigen omge-ving getoond kunnen worden. Of de expositie zou juist gebruikt kunnen worden om door middel van crowd sourcing het materiaal te ontsluiten dat nog her en der in schoenen-dozen op zolder staat. We denken hier graag over mee!

  2 meter

  2.20 meter

  Mogelijkheden

  Afbeeldingen boven: De expositie bestaat uit 10 doeken van 2 meter breed. De doeken zijn 2.20 meter hoog.

  Het frame waar de doeken ingespannen worden zorgt ervoor dat het geheel krap 2,5 meter hoog wordt.

  Afbeeldingen onder: Het frame is flexibel en zorgt voor veel opstelmogelijkheden. Hier vier mogelijke varianten.

 • Promomateriaal

  Posters en ansichtkaarten

  Bij de expositie hoort een poster om de expo-sitie aan te kondigen. In de vrije ruimte op de poster kan de locatie en duur van de tentoon-stelling vermeld worden. De poster wordt zowel digitaal beschikbaar gesteld (PDF/JPG) voor op website e.d. en als papieren poster op A3-formaat (oplage naar opgave). Daarnaast is er voor de expositie een vijftal freecards ontwikkeld. Deze ansichtkaarten kunnen door de bezoekers gratis meegeno-men en verstuurd worden. Achterop staat een kleine kadertekst die verwijst naar de expositie.

  Wist je dat boerenge

  zinnen nog niet zo lan

  g geleden bij de koe

  ien aten?

  Dit en meer in de exp

  ositie Herstel, Groei

  & Vernieuwing

  over ruilverkaveling,

  ontginning en landinr

  ichting in de wederop

  bouwperiode.

  Kijk voor locaties en d

  ata op www.culturee

  lerfgoed.nl/wederop

  bouw

  Sommige boerenge

  zinnen aten in de ja

  ren 50 nog in de vo

  orstal - Bron: Cor v

  an Weele/MAI

  ATLAS VAN DE WEDEROPBOUW

  De Atlas van de Wederopbouw biedt een bijzonder overzicht van de grootse vernieuwing van stad en land tijdens wederopbouwperiode van Nederland. Met de selectie van 30 gebieden geeft de Rijks-dienst voor het Cultureel Erfgoed in deze uitgave een afspiegeling van de ruimtelijke ambities van Nederland in de jaren 1940-1965.

  De Atlas is onderdeel van een drieluik waarin ook verschenen: Monumenten van de Wederopbouw en Kunst van de Wederopbouw. Een flyer van deze collectie boeken over de wederopbouw zal bij de expositie liggen. De boeken zijn te koop via de boekhandel en online op www.naibooksellers.nl/wederopbouw

  Anita Blom | nai010 uitgevers | hardcover | 322 p | 24,5 x 34 cm | ISBN 978-94-6208-092-8

  ORAL HISTORY

  Voor wat betreft het audiovisuele deel van de expositie wordt samengewerkt met onderzoeker en cineast Peter Veer en Leontine van de Stadt van Kunst & Wunderkammer (o.a. bekend van Nederland in 7 overstromingen). Peter doet in samenwerking met het Instituut Beeld en Geluid onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam naar de verzameling landbouwvoorlichtingsfilms uit de jaren 1945-1975, de tijd van minister Mans-holt. In dit kader verzamelt Peter ook oral history en komt hij graag in contact met de mensen die de ruilverkaveling meegemaakt hebben.

 • Colofon

  Deze tentoonstelling is ontwikkeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in het kader van de Visie Erfgoed en Ruimte Kiezen voor Karakter als onderdeel van het programma Wederopbouw: Tonen van een tijdperk.

  Ontwerp en realisatie expositie: Penong concept en ontwerp i.s.m. Marjolein Heemskerk Tekstwerk.

  Documentaires: Kunst & Wunderkammer i.s.m. St. Multimediale Cultuur.

  De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door en/of met inhoudelijke bijdragen van: Dienst Landelijk Gebied, Gelders Genootschap, Stichting Erfgoed KNHM-Arcadis, Instituut Beeld en Geluid en andere lokale en regionale initiatieven.

  Informatie en contact

  Meer informatie is te vinden op www.cultureelerfgoed.nl/wederopbouw

  Rijksdienst voor het Cultureel ErfgoedF.P. BuchnerPostbus 1600 | 3800 BP Amersfoort T 06 158 79 [email protected]