Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

39
Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg

Transcript of Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Page 1: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg

Page 2: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Groen en water: Maike van Stiphout DS Landschapsarchitecten

Page 3: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

Analyse: Huidige situatie

Page 4: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

Analyse: Stedenbouwkundigplan ‘De Bruyn’ 1956

Page 5: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

Analyse: Stedenbouwkundigplan ‘De Bruyn’ 1956

Page 6: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

Analyse: Stedenbouwkundigplan ‘De Bruyn’ 1956

Page 7: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

Analyse: Stedenbouwkundigplan ‘De Bruyn’ 1956

Page 8: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

Analyse: Huidige structuur

Page 9: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

Analyse: Huidige structuur

Page 10: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

Analyse: Huidige structuur

Page 11: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

Analyse: Huidige structuur

Page 12: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

Analyse: Huidige structuur

Page 13: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

• Bewonerswensen• Aandacht voor gebruiksgroen• Aandacht voor ecologische waarden• Doorgaand wandelpad langs spoor• Integrale aanpak groen en water• Wijkbepalend groen behouden• Nieuwbouw mag groen niet verdringen• Aandacht voor onderhoud en beheer• Meer ruimte duurzaam groen langs trambaan• Waterspoorpark uitbreiden tot singelzone

Page 14: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

Bewonerswensen: Stamtafel 1 (MCH)

Page 15: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

Bewonerswensen: Stamtafel 2 (TIO)

Page 16: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

Bewonerswensen: Stamtafel 3 (Duivenvoorde)

Page 17: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

Bewonerswensen: Stamtafel 4 (het plangebied)

Page 18: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

• Uitgangspunten• Versterken oorspronkelijke structuur • Groen en water zijn volwaardige onderdelen plangebied• Ontwikkelen tot een bindend element• Een aantrekkelijk publiek domein• Een herkenbaar gebied met een eigen ruimtelijke kwaliteit

Page 19: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

Visie: Waterspoorpark

Page 20: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

Visie Waterspoorpark

Page 21: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

Visie: Waterspoorpark

Page 22: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

Visie: Waterspoorpark

Page 23: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

Visie: Waterspoorpark

Page 24: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

Visie Heuvelweg: Variant Bomendak

Page 25: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

Visie Heuvelweg: Variant Bomendak

Page 26: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

Visie Heuvelweg: Variant Bomendak

Page 27: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

Visie Heuvelweg: Variant Bomendak

Page 28: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

Visie Heuvelweg: Variant Bomendak

Page 29: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

Visie Heuvelweg: Variant Bomendak

Page 30: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

Visie Heuvelweg: Variant Bomendak

Page 31: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

Visie Heuvelweg: Variant Bomendak

Page 32: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

Visie Heuvelweg: Variant Bomendak

Page 33: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

Visie Heuvelweg: Variant Bomendak

Page 34: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

Visie Heuvelweg: Variant Groene Randen

Page 35: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

Visie Heuvelweg: Variant Groene Randen

Page 36: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

Visie Heuvelweg: Variant Groene Randen

Page 37: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

Visie Heuvelweg: Variant Groene Randen

Page 38: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

Visie Heuvelweg: Variant Groene Randen

Page 39: Gemeente Leidschendam-Voorburg Planpresentatie Gebiedsvisie Heuvelweg.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Planpresentatie: Groen en water

Visie Heuvelweg: Variant Groene Randen, voorkeursmodel gemeente