Gebruiksaanwijzing Instructions

of 21 /21
van 1 21 Gebruiksaanwijzing Instructions

Embed Size (px)

Transcript of Gebruiksaanwijzing Instructions

Oordopjes handleiding• Veiligheidsvoorschriften • Oordopjes met je telefoon verbinden • Hoe draag je de oordopjes juist? • Oordopjes en oplaadbare case opladen • Toetsen beheer • Veelgestelde vragen • Wat te doen wanneer maar 1 oortje werkt?
• Veiligheidsvoorschriften • Connecting earbuds with your phone • How to wear the earbuds properly? • Charging earbuds and case • Button control • Frequently asked questions • What to do when only 1 earbud works?
Nederlands
English
voor de eerste keer gaat gebruiken of wanneer je de
oordopjes lang zal gebruiken.
gekoppelde apparaat niet meer dan ongeveer 10
meter is anders kan de Bluetooth verbinding
wegvallen.
verbindingen van je telefoon. Schakel Bluetooth uit en
aan en probeer opnieuw te verbinden.
• Gebruik de adapter van de fabrikant om de case op te
laden.
de ingebouwde lithium batterij.
komen of kortsluiting creëren.
• Plaats de oordopjes en de case niet in een vochtige
of hete omgeving (> 60° Celsius)
Nederlands
• Charge the charging case fully when you are going
to use the earbuds for the first time or you’re
planning to use the earbuds for a long time.
• Make sure that the distance between the earbuds
and the paired device won’t exceed 10 meters
otherwise the Bluetooth connection can be lost.
• If the paired device claims that the earbuds are
disconnected, remove all F9 connections from your
phone. Turn Bluetooth off and on and try
connecting again.
verpletter ze niet en hou de oordopjes te allen tijde
weg van water.
huishoudelijke apparaten en speakers wanneer je
deze oordopjes gebruikt.
• Hou de oordopjes uit de buurt van vocht.
• Als je de Bluetooth oordopjes voor een lange tijd niet
gebruikt, laad het dan volledig op en laad eens per
week om de levensduur van de batterij te
optimaliseren.
in het product. Dit om schade te voorkomen aan het
product en eventueel letsel wat je kunt oplopen.
van 5 21
manufacturer to charge the case.
• Don’t disassemble the earbuds nor the
charging case nor the built-in lithium battery.
• Don’t let the metal touch the electrode or
create short.
• Don’t place the earbuds and the case in a
humid or hot environment (> 60° Celsius)
• Do not drop the earbuds.. Don't scratch,
bump, damn, crush them and keep the
earbuds away from water at all times.
• Keep the earbuds away from magnets,
household appliances and speakers when
using these earbuds.
temperatures (everything below -10 ° and
above 55 ° Celsius)
• If you are not using the Bluetooth earbuds for
a long time, please charge it fully and charge
once a week to maximize battery life.
• Do not disassemble the charging case or
earbuds at any time. So do not add other
parts in the product. This is to prevent damage
to the product and possible injuries that you
can sustain.
Wanneer je de oordopjes voor de eerste
keer gebruikt, dan zullen ze automatisch aangaan nadat je ze uit de case hebt gehaald.
Indien dit niet gebeurt. Druk dan op de oordopjes voor ongeveer 3 seconden. De indicator zal blauw licht knipperen, dit betekent dat de oordopjes aangaan.
Zet Bluetooth aan op je device en zoek naar “F9” en koppel deze. Hierna staat er “Verbonden” bij de Bluetooth connectie.
Nederlands
When you use the earbuds for the first
time, they’ll automatically turn on after you take them out of the case.
In case this doesn’t happen, you’ll need to press the earbuds for about 3 seconds. The indicator will blink blue light. This means that the earbuds are turned on.
Turn on Bluetooth on your device and search for “F9”. Pair the earbuds. After that, you’ll see the status “Connected” by the Bluetooth connection.
English
Zorg ervoor dat het apparaat naar boven richt en het oordopje zelf naar onder. Zoals hieronder geïllustreerd.
Om de beste geluidservaring te krijgen, adviseren we je alle meegeleverde oordopjes te testen.
van 8 21
Nederlands
Make sure that the device of the earbud point above and the earbud itself under. Like we illustrated below.
To get the best sound experience, we advise you to test all supplied earbuds.
van 9 21
English
Oordopjes opladen
Rood brandend lampje betekent dat de oordopjes aan het opladen zijn.
Als het rode lampje geen licht geeft betekent dat de oordopjes volledig zijn opgeladen.
van 10 21
Charging earbuds and case
Oplaadbare case opladen
Een volledig opgeladen case kan tot wel 18x de oordopjes volledig opladen.
Steek de 5V/1A USB in de oplaadpoort. De 4 roosters zijn gevuld met fel blauwe lampjes. Deze geven aan of de charging case volledig is opgeladen.
Charging earbuds
Red light on means that the earbuds are charging.
If the red light is off then the earbuds are fully charged.
van 11 21
Charging case
A fully charged case can charge the earbuds up to 18 times.
Plug the 5V/1A USB in the charging port. The 4 grids are filled with bright blue indicators. These indicate whether the charging case is fully charged.
van 12 21
van 13 21
Dubbel tik (L)
Dubbel tik (R)
1 tik: ophangen
1: gaat automatisch 2: druk 4 seconden om aan-/uit te zetten
Drie drukken op (L)
Dubbel tik (L)
Dubbel tik (R)
1 tap: hang up
Three presses on (L)
volume, hoe kan dit?
Dan heb je de oordopjes niet goed in gedaan. Verander de positie van de telefoon.
Ik laad mijn oordopjes op, maar ik zie
geen lampjes branden?
Check in dat geval of de voeding gaat aangesloten is.
Ik hoor een echo, hoe kan dit?
Het volume staat te hoog of de omgeving is te ruizig.
van 15 21
Nederlands
Ik hoor ruis tijdens het praten?
Je bevindt je in een onrustige omgeving of de afstand tussen jouw verbonden apparaat en je oordopjes is te groot.
Ik kan de muziek niet horen?
Jouw telefoon of apparaat ondersteunt BT stereogeluid niet.
Ik kan de oortjes niet automatisch
aan- of uitzetten, hoe kan dit?
Dit komt, doordat het batterijniveau erg laag is. Laad de oordopjes op voor circa 2-5 uur.
Geen bevestiging na het koppelen van
de oortjes?
Je hebt de oortjes niet goed verbonden, probeer het opnieuw.
De oortjes geven rood licht aan.
Het batterijniveau is erg laag. Laad de oordopjes op.
van 16 21
this possible?
You didn’t put the earbuds on the correct way in your ears. Change the position of your phone.
I am charging my earbuds but I don’t
see any lights on?
Check in this case whether the power supply is connected.
I hear an echo, how is this possible?
The volume is too high, or the environment you’re in is too noisy.
I hear noise while talking?
You are standing in a noisy environment or the distance between the connected device and your earbuds is too far.
van 17 21
Your phone or device doesn’t support BT stereo sound.
I can’t turn the earbuds on or off
automatically, how is this possible?
This is because the battery level is too low. Charge the earbuds for approximately 2-5 hours.
No confirmation after connecting the
earbuds?
You didn’t connect the earbuds on the right way. Try it again.
The earbuds show red light. What
does that mean?
van 18 21
Negeer en verwijder eerst het eerder verbonden Bluetooth-signaal of annuleer de koppeling en schakel vervolgens de Bluetooth van de mobiele telefoon uit.
Schakel de twee oordopjes uit door 6 seconden één willekeurig oordopje ingedrukt te houden.
Nadat je de oordopjes hebt uitgeschakeld, druk dan 8 seconden op een oordopje. Nadat je de gesproken prompt hebt gehoord en op verbinding
van 19 21
Nederlands
hebt gewacht, druk je twee keer snel op een van beide oordopjes.
Wacht 10 seconden, één oordopje knippert rood en blauw licht, het andere oordopje schakelt de lichten uit, op dit moment werken het L en R oordopje samen en verbinden vervolgens de mobiele telefoon met Bluetooth.
Je hoort geluid in beide oren wanneer
je nu naar muziek luistert of belt.
Ignore and remove the previously connected Bluetooth signal or cancel the pairing first, then turn off the Bluetooth on your mobile phone or device.
Turn off the two earbuds by pressing and holding an earbud for 6 seconds.
van 20 21
English
After you turned the earbuds off, press on one earbud for 8 seconds long. After hearing the voice prompt and waiting for connection, quickly press on an earbud twice.
Wait 10 seconds, one earbud will flash red and blue light, the other earbud will turn off the lights, at this time, the L and R earbud will work together, then connect the mobile phone with Bluetooth and you’re good to go!
You hear sound in both ears when you
listen to music or call. on
van 21 21