Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

36
Formatieve toetsing: evalueren om van te leren Nadira Saab Zenith Education itslearning 4 februari 2014

description

Formatieve toetsing: evalueren om te leren Door Nadira Saab, eigenaar Zenith Education en universitair docente Onderwijskunde In plaats van het leerresultaat achteraf te toetsen, worden de leerresultaten bij formatieve toetsing tijdens het leerproces verzameld. De sterke en zwakke punten van leerlingen worden hierdoor zichtbaar voor zowel leerlingen als docenten. Leerlingen weten zo waar zij nog aan moeten werken om de leerdoelen te bereiken en docenten kunnen hun onderwijs hierop aanpassen. Aan de hand van diverse voorbeelden koppelt Nadira praktische toepassingen met het itslearning leerplatform aan didactische inzichten.

Transcript of Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

Page 1: Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

Formatieve toetsing: evalueren om van te leren

Nadira Saab

Zenith Education

itslearning 4 februari 2014

Page 2: Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

Met toetsing kan bepaald worden in welke mate het onderwijs effectief is. Zijn de vooropgestelde doelen bereikt?

Toetsing is een hulpmiddel voor zowel docenten als voor leerlingen

2

Page 3: Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

Hulpmiddel voor docenten

Toetsing

1. biedt informatie voor het stellen van realistische doelen voor elke leerling

2. biedt informatie voor het bepalen en aanpassen van de instructie

3. geeft aan in welke mate leerlingen de doelen hebben bereikt

3

Page 4: Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

Hulpmiddel voor leerlingen

Toetsing: 1. geeft aan wat de doelen van het onderwijs zijn

2. beïnvloedt de motivatie

3. beïnvloedt het studiegedrag

4. voorziet feedback (sterkten en zwakten)

4

Page 5: Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

Verschillende soorten en functies

5

Formatieve toetsing Summatieve toetsing

Page 6: Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

Vooraf gesteld Leerdoel

Instructie en leerproces

Toetsing

Summatieve

6

Page 7: Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

Vooraf gesteld Leerdoel

Instructie en leerproces Toetsing

Summatieve

Formatieve toetsing

7

Page 8: Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

Functie van formatieve toetsing

Feedback of terugkoppeling

Instrument om informatie over het leren van leerlingen om te zetten in adviezen om het leren te verbeteren

8

Page 9: Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

Formatieve feedback

Feed UP

Feed BACK

Feed FORWARD

Waar ga ik heen?

Welke stappen moet ik nog nemen?

Hoe doe ik het nu?

9

Page 10: Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

Vaak gebruikte feedback

• Sociale functie: ‘Goed gedaan!’

• Planningsfunctie: ‘Niet zoveel kletsen anders ben je straks niet klaar’

• Niet op de inhoud

• Negatief: ‘Dat is niet goed’

10

Page 11: Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

Effectieve feedback

• Gericht op taak (goed/fout)

• Gericht op proces (waarom goed/fout, wat doen voor verbetering)

11

Page 12: Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

Vooraf gesteld Leerdoel

Instructie en leerproces Toetsing

Summatieve

Formatieve toetsing

12

Page 13: Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

13

Page 14: Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

14

Page 15: Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

15

Page 16: Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

Aangepaste activiteit

16

Page 17: Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

Vooraf gesteld Leerdoel

Instructie en leerproces Toetsing

Summatieve

Formatieve toetsing

Tussentijds toetsen Peer assessment

17

Page 18: Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

Tussentijds toetsen

• In de klas tijdens de les: interactieve les

• Tijdens het (langere) leerproces

18

Page 19: Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

Peiling → Page toevoegen

• New Page

19

Page 20: Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

20

Page 21: Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

Testing en Spacing effect

Testen

Spreiden van studeeractiviteiten

Beter werkend geheugen

Werkt beter dan stampen, ook al denken leerlingen van niet

21

Page 22: Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

Test a day

Test a day: elke dag een toets

• Korte toets aan het begin van de les

• Onderzoek (Leeming, 2002): betere resultaten

• Ook online (Pennebaker et al., 2013): betere resultaten (ook bij andere vakken!)

• Groepen die niet goed presteren, profiteren hier veel van

Page 23: Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

23

Page 24: Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

24

Page 25: Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

Toetsen bij online lessen

• Online les (kan live, maar ook als weblecture)

• Toetsen tussendoor

• Onderzoek (Szpunar et al., 2013): meer aantekeningen en minder faalangst voor eindtoets

• Online les: gebruiken bij bijv. Flipping the classroom

25

Page 26: Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

26

Page 27: Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

27

Page 28: Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

Vooraf gesteld Leerdoel

Instructie en leerproces Toetsing

Summatieve

Formatieve toetsing

Tussentijds toetsen Peer assessment

28

Page 29: Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

Peer assessment

Leerlingen hebben medeverantwoordelijkheid

Leerlingen werken samen

29

Page 30: Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

Gevolgen

• Leerlingen kijken op een andere manier (kritisch) naar gemaakte opdrachten, ook naar die van henzelf

• Leereffect wordt groter, bij beoordelaar en de beoordeelde leerling

• Motivatie wordt bevorderd

30

Page 31: Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

Hoe?

• Groepjes van 2, max. 4

• Gebruik een Rubric (beoordelingscriteria)

• Its Learning: groepen, beoordelingscriteria, track changes in Word

31

Page 32: Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

Vooraf gesteld Leerdoel

Instructie en leerproces Toetsing

Summatieve

Formatieve toetsing

Tussentijds toetsen Peer assessment

Docent

32

Page 33: Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

Docenten en formatieve toetsing

• Lastig om los te komen van het (alleen) beoordelen met cijfers

• Cijfers geven expliciet aan wat de voortgang van de leerling is: Helder voor de buitenwereld (inspectie)

• Ouders en leerlingen hechten veel waarde aan cijfers

33

Page 34: Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

Hoe zit het met jullie?

Je kunt via een link in itslearning een vragenlijst invullen over de eigen houding ten opzichte van formatieve toetsing en het hele proces daarom heen.

Binnen twee weken stuur ik de uitkomst terug.

34

Page 35: Formatieve toetsing: evalueren om te leren - itslearning onderwijsdag 2014

35

http://zenith.itslearning.com/test/r.aspx?XS=osyzgasyytya