Onderwijsdag 2016 - Interactieve Leeromgeving Schriftelijk Studiemateriaal

26
Een interactieve leeromgeving bouwen via schriftelijk studiemateriaal

Transcript of Onderwijsdag 2016 - Interactieve Leeromgeving Schriftelijk Studiemateriaal

Page 1: Onderwijsdag 2016 - Interactieve Leeromgeving Schriftelijk Studiemateriaal

Een interactieve leeromgeving bouwen via schriftelijk studiemateriaal

Page 2: Onderwijsdag 2016 - Interactieve Leeromgeving Schriftelijk Studiemateriaal

Overzicht

• Deel 1• Looking back (a coupe of

months)• Looking back (a couple of years)• Looking forward (a couple of

years)• Looking forward (a couple of

months)• Looking at now (a couple of

hours)

• Deel 2• Tussen doelstelling en

verwachting…• De praktijk…

• PowerPoint Office MIX• Sjabloon Schriftelijk Studiemateriaal• QR-codes in cursusteksten

14:00 officieel begin14:15 echt begonnen14:45 einde theorie15:00 eindelijk praktijk15:45 al willen stoppen16:00 nu echt stoppen

Page 3: Onderwijsdag 2016 - Interactieve Leeromgeving Schriftelijk Studiemateriaal

Typische ICT disclaimer aan het begin…Geen enkele uitspraak van de spreker, noch van de deelnemers, dient gezien als een kritiek op, oordeel over of negatief bedoelde commentaar bij het enthousiasme, de inzet of het werk van de docenten. Als je al tot hier hebt gelezen, heb je eigenlijk het voornaamste al gezien, maar mocht je dit toch nog wensen, dan kan je dit gewoon verder lezen tot je vaststelt dat er eigenlijk niets nieuws meer wordt gezegd. We willen dus eigenlijk alleen maar meegeven dat we niemand willen beoordelen en mocht de spreker dit vanuit zijn eigen enthousiasme toch doen, dan verontschuldigt hij zich hiervoor reeds op voorhand en hoopt hij bij deze niet vervolgd te zullen worden of anderzijds negatief beoordeeld.

Page 4: Onderwijsdag 2016 - Interactieve Leeromgeving Schriftelijk Studiemateriaal

Looking back (a couple of months)

Page 5: Onderwijsdag 2016 - Interactieve Leeromgeving Schriftelijk Studiemateriaal

Looking back (a couple of years)

SchriftelijkStudiemateriaal

Page 6: Onderwijsdag 2016 - Interactieve Leeromgeving Schriftelijk Studiemateriaal

Looking forward (a couple of years)

Welke toepassing of informatie zou je graag mobiel (op smartphone of tablet) kunnen raadplegen?1 Persoonlijk lessenrooster2 Waarschuwingen van last-minute wijzigingen in uurrooster3 Mobiele toegang tot Toledo-cursussen4 Studiemateriaal digitaal beschikbaar en leesbaar op

mobiele toestellen5 Menu van het studentenrestaurantBron: 2012, Bevraging studenten m.b.t. mobiele technologie (N=695).

Niet-ICTONiet-ICTOGerealiseerd

Niet-ICTODe volgende

Bron: http://www.express.be/business/.../215834.htm

Page 7: Onderwijsdag 2016 - Interactieve Leeromgeving Schriftelijk Studiemateriaal

Looking forward (a couple of years)

Opleidingsonderdeel

Studiemateriaal

Digitaal Studiemateriaal

Op een toestel

Op papier

SchriftelijkStudiemateriaal

Page 9: Onderwijsdag 2016 - Interactieve Leeromgeving Schriftelijk Studiemateriaal

Looking at now (a couple of hours)Interactie leeromgeving via schriftelijk studiemateriaalWe gaan er van uit dat…• …de student met een papieren cursus aan de slag gaat• …de docent op de hoogte is van TPACK (of dit wil leren

kennen)• http://iteacher.pxl.be/tpack en http://training.learnon.nl/tpackgame/

• …de docent beschikt over digitaal aanvullend materiaal (of dat kan maken)• vanuit het schriftelijk studiemateriaal worden verwijzingen gemaakt naar digitaal

studiemateriaal• …we een beetje in een ideale wereld leven (geen tijdsdruk)

Page 10: Onderwijsdag 2016 - Interactieve Leeromgeving Schriftelijk Studiemateriaal

Vragen, verzuchtingen, bedenkingen…

Page 11: Onderwijsdag 2016 - Interactieve Leeromgeving Schriftelijk Studiemateriaal

PauzeEinde pauze

Page 12: Onderwijsdag 2016 - Interactieve Leeromgeving Schriftelijk Studiemateriaal

Overzicht

• Deel 1• Looking back (a coupe of

months)• Looking back (a couple of years)• Looking forward (a couple of

years)• Looking forward (a couple of

months)• Looking at now (a couple of

hours)

• Deel 2• Tussen doelstelling en

verwachting…• De praktijk…

• PowerPoint Office MIX• Sjabloon Schriftelijk Studiemateriaal• QR-codes in cursusteksten

Page 13: Onderwijsdag 2016 - Interactieve Leeromgeving Schriftelijk Studiemateriaal

Tussen doelstelling en verwachtingenAntwoord GEWICHTHoe maak ik een interactieve presentatie met Powerpoint MIX? 87Hoe kan ik multimedia en oefeningen aanbieden in mijn schriftelijke cursus? 81Hoe maak ik een zelftest in Powerpoint MIX? 70Hoe werk ik met het sjabloon voor schriftelijk studiemateriaal? 59Hoe maak ik een zelftest in Toledo? 55Hoe kan ik het internetadres van online video, presentaties of oefeningen achterhalen? 55Hoe maak ik van elk internetadres een QR-code? 41

= Interactieve leeromgeving via schriftelijk studiemateriaal

= De verwachtingen van het publiek

Page 14: Onderwijsdag 2016 - Interactieve Leeromgeving Schriftelijk Studiemateriaal

Tussen doelstelling en verwachtingenInteractie leeromgeving via schriftelijk studiemateriaalWe gaan er van uit dat…• …de student met een papieren cursus aan de slag gaat• …de docent op de hoogte is van TPACK (of dit wil leren

kennen)• http://iteacher.pxl.be/tpack en http://training.learnon.nl/tpackgame/

• …de docent beschikt over digitaal aanvullend materiaal (of dat kan maken)• vanuit het schriftelijk studiemateriaal worden verwijzingen gemaakt naar digitaal

studiemateriaal• …we een beetje in een ideale wereld leven (geen tijdsdruk)

Page 15: Onderwijsdag 2016 - Interactieve Leeromgeving Schriftelijk Studiemateriaal

De praktijkPowerPoint Office MIXSjabloon voor schriftelijk studiemateriaalWerken met QR-codes in cursusteksten

Page 16: Onderwijsdag 2016 - Interactieve Leeromgeving Schriftelijk Studiemateriaal

PowerPoint Office MIXWat is het?• http://www.digitaleren.be/?p=1003 Een voorbeeld?• https://mix.office.com/watch/2dhwh9vlfmfx

Page 17: Onderwijsdag 2016 - Interactieve Leeromgeving Schriftelijk Studiemateriaal

Toch even iets technisch…

Maken

Publiceren

Bekijken

interactie

interactie

interactie

interactie

interactie

interactieinteractie

interactie

interactie

interactie

interactie

interactie

interactie

interactieinteractie

interactie

Page 18: Onderwijsdag 2016 - Interactieve Leeromgeving Schriftelijk Studiemateriaal

In de praktijk…Start PowerPointOpen een bestaande presentatie (of maak kort een nieuwe)Sla deze op onder een nieuwe naam (.pptx)Gebruik de cheat sheet en het MIX-tabblad

Page 19: Onderwijsdag 2016 - Interactieve Leeromgeving Schriftelijk Studiemateriaal

Nog even iets technisch…In uitleen of bij ICTO• Koptelefoon en microfoon• Webcam• USB-microfoonRaadpleeg• http://faqict.odisee.be/nl/avm

Page 20: Onderwijsdag 2016 - Interactieve Leeromgeving Schriftelijk Studiemateriaal

Sjabloon voor schriftelijk studiemateriaalWat is het?• http://www.digitaleren.be/?p=975 Een voorbeeld?• Maak een nieuw document

op basis van het sjabloon

Page 21: Onderwijsdag 2016 - Interactieve Leeromgeving Schriftelijk Studiemateriaal

Sjabloon voor schriftelijk studiemateriaal“Voor ik het nieuw sjabloon in gebruik nam, bekeek ik eerst even de instructies/informatie die bij het sjabloon horen. Ik ondervond meteen dat er veel mogelijk was: QR codes, verwijzingen naar Toledo, verwijzingen naar websites,... Wat mij vooral handig leek waren die icoontjes, deze verschijnen in de kantlijn. Hierdoor is het voor de student meteen duidelijk wat er van hem verwacht wordt (opzoeken op website, zaken bekijken op Toledo, aanvullingen te vinden in een handboek,...).Zo is het voor de student ook duidelijk wanneer een opdracht/oefening verwerkt wordt in de cursus, hiervoor wordt over heel de cursus telkens met een zelfde kader gewerkt. Het nieuw sjabloon zorgt voor meer structuur en samenhang van de cursus.Voor de student zal het volgens mij ook duidelijker zijn wat er verwacht wordt te kennen uit het handboek en Toledo. Bovendien zullen in de toekomst alle cursussen opgebouwd zijn uitgaande van dit sjabloon, waardoor de student ook minder tijd zal verliezen bij het uitpluizen van de opbouw van de cursus. Icoontjes/oefeningen/opgaven/weetjes/belangrijke elementen worden dan in alle cursussen op dezelfde manier weergegeven. ”

Page 22: Onderwijsdag 2016 - Interactieve Leeromgeving Schriftelijk Studiemateriaal

In de praktijk…Start WordKies in de sjablonen de map StudiemateriaalSelecteer het sjabloon en maak een nieuw documentSla dit op onder een nieuwe naam (.docx)Gebruik de cheat sheet en het tabblad Schriftelijk Studiemateriaal

Page 23: Onderwijsdag 2016 - Interactieve Leeromgeving Schriftelijk Studiemateriaal

Werken met QR-codes in cursustekstenWat is het?• http://www.digitaleren.be/?p=604Cheat Sheet?• Download hierQR-codes maken?• http://qr.odisee.be/access/odisee• Gebruikersnaam: [email protected]•Wachtwoord: QrCodes4Odisee

Page 24: Onderwijsdag 2016 - Interactieve Leeromgeving Schriftelijk Studiemateriaal

In de praktijk…Zoek een website en kopieer het internetadresSurf naar http://qr.odisee.be/access/odisee Log in met gebruikersnaam en wachtwoordGebruik screencast op http://www.screencast.com/t/Q5YmEZgrKa om van internetadres een QR-code te makenGebruik de cheat sheet en voeg de code toe aan uw cursustekst

Page 25: Onderwijsdag 2016 - Interactieve Leeromgeving Schriftelijk Studiemateriaal

Tot slot• Deel 3• Evaluatieformulieren ?

• Na de sessie…• Nadenken over verrijken van cursusteksten• Ontwikkelen van digitaal aanvullend materiaal• Gebruik van sjabloon voor schriftelijk studiemateriaal• QR-codes gebruiken voor de integratie van digitaal materiaal in de

cursusteksten