Integratie Untis-rooster in itslearning - itslearning Onderwijsdag 2014

of 21 /21

description

Integratie Untis-rooster in itslearning Door Ton Roelofs, Directeur bij PENTA college CSG, Floris Leurink, ICT / e-learning consultant bij PENTA college CSG en Tim Remmers, Directeur Services bij itslearning Nederland Het PENTA college CSG heeft het rooster uit Untis geïntegreerd in de agenda van itslearning. Door deze integratie is er een dynamische koppeling tussen het dagrooster, de agenda en de studiewijzer gerealiseerd. Met als resultaat dat leerlingen, docenten en ouders het dagrooster en het huiswerk in itslearning kunnen raadplegen. Om dit te realiseren heeft het Penta College CSG gebruikgemaakt van de ‘organisation API’ van itslearning. Tijdens deze sessie wordt de integratie besproken en gedemonstreerd. Deze presentatie is verzorgd tijdens de itslearning Onderwijsdag op 4 februari 2014. Wilt u meer weten over de mogelijkheid om het rooster te integreren in het itslearning leerplatform? Neem dan direct contact met ons op via http://info.itslearning.net/contact_us/html. Vindt u deze presentatie nuttig? Like en deel deze video via Twitter, Facebook, of LinkedIn! Klik op 'Follow' om een bericht te ontvangen als er nieuwe presentaties van itslearning Nederland beschikbaar zijn.

Transcript of Integratie Untis-rooster in itslearning - itslearning Onderwijsdag 2014

Page 1: Integratie Untis-rooster in itslearning - itslearning Onderwijsdag 2014
Page 2: Integratie Untis-rooster in itslearning - itslearning Onderwijsdag 2014

Programma

1. Wat hebben we bereikt? (Floris Leurink)

2. Waarom en hoe doen we dit? (Ton Roelofs)

3. Tot slot... (Tim Remmers)

Page 3: Integratie Untis-rooster in itslearning - itslearning Onderwijsdag 2014

Wat hebben we bereikt? (door Floris Leurink)

Demonstratie UNTIS rooster binnen itslearning:

• Rooster in leerlingagenda

• Huiswerk opgeven via studiewijzer

Page 4: Integratie Untis-rooster in itslearning - itslearning Onderwijsdag 2014

Waarom en hoe doen we dit? (door Ton Roelofs)

• Doelstelling

• Focus op onderwijs

• Vanuit visie op leren

• Wat is hiervoor nodig?

• Co-creatie

• In de praktijk

Page 5: Integratie Untis-rooster in itslearning - itslearning Onderwijsdag 2014

Doelstelling

Kerndoel

Het gaat om goed en aantrekkelijk onderwijs van docenten voor leerlingen, de resultaten die hun leerlingen bereiken en de betrokkenheid van ouders. itslearning is daarvoor leerplatform.

Page 6: Integratie Untis-rooster in itslearning - itslearning Onderwijsdag 2014

Doelstelling

Subdoel

Volledige integratie van rooster in het leerplatform.

Relevantie voor kerndoel

• Inzicht in leerproces en resultaten: leerlingen, ouders en docenten

• Geordend leerproces: structuur en transparantie

• Comfort: overzichtelijke, complete en toegankelijke portalen/schermen

Page 7: Integratie Untis-rooster in itslearning - itslearning Onderwijsdag 2014

De focus op onderwijs

Onderwijstechnologie is niet hetzelfde als informatietechnologie in het onderwijs.

Page 8: Integratie Untis-rooster in itslearning - itslearning Onderwijsdag 2014

Visie op leren

• Blended learning: pedagogisch/didactisch contactonderwijs met (zinvol) gebruik van onderwijstechnologie (o.a. elo)

• Flexibiliteit in tijd en plaats (onafhankelijkheid)

• Aansprekend door inhoud, methoden en vormen

• Gedifferentieerd naar niveau en leerstijl (gepersonaliseerd leren): leerstofaanbod, methodiek en toetsing

• Learning analytics: systematisch gecontroleerde leervorderingen en gestuurd op inzichten ()

Page 9: Integratie Untis-rooster in itslearning - itslearning Onderwijsdag 2014

Wat is hiervoor nodig?

• Onderwijskundige en didactische visie op ict-gebruik in leerproces

• Gegevens over leervorderingen, toetsing en sturing van leerproces

• Repertoire aan (didactische) methoden en leermiddelen

• Vakbekwaamheid docenten: kennis en arrangeren van leermiddelen

• Betrokkenheid ouders bij het leren van hun kinderen

…. en dan gaat het over onderwijstechnologie.

Page 10: Integratie Untis-rooster in itslearning - itslearning Onderwijsdag 2014

Waar het ook om gaat

IT in het onderwijs is belangrijk….. maar wel faciliterend.

Denk bijvoorbeeld aan

- Overzichtelijke informatieportalen, compleet in één oogopslag

- Gemak van één keer aanmelden voor alle diensten (single sign-on)

- Effectieve distributie van informatie

- Communicatie

- Bereikbaarheid van bronnen

- Betrouwbaarheid van informatie

- Administratie resultaten en gegevensbeheer

- Beheer van identiteit

- Authenticatie identiteit en roltoekenning

- Koppelingen en informatieuitwisseling

- Continuïteit in dienstverlening

Page 11: Integratie Untis-rooster in itslearning - itslearning Onderwijsdag 2014

Realisatie subdoel door co-creatie

Partijen

itslearning, Sharp (procesbegeleider) en PENTA college CSG

Mogelijk gemaakt door

• Gemeenschappelijk doel van specifieke en generieke oplossing

• Erkenning van elkaars deskundigheid

• Vertrouwen in samenwerking

• Bereidheid en flexibiliteit

• Onderwijs als ‘leidende’ focus

Page 12: Integratie Untis-rooster in itslearning - itslearning Onderwijsdag 2014

In de praktijk

In communicatie en werkstructuur staat onderwijs centraal:

Page 13: Integratie Untis-rooster in itslearning - itslearning Onderwijsdag 2014
Page 14: Integratie Untis-rooster in itslearning - itslearning Onderwijsdag 2014

En verder...

• Blijven ontwikkelen op basis van gebruikerservaringen (leerlingen, ouders en leraren)

• Kennisdelen met andere gebruikers

Vandaar nu gelegenheid voor vragen!

Page 15: Integratie Untis-rooster in itslearning - itslearning Onderwijsdag 2014

Tot slot (door Tim Remmers)

• Organisation API

• Koppelvlakken en uitbreidingsmogelijkheden

• Sneak preview: nieuwe agenda (responsive)

• Roadmap / aankondiging

Page 16: Integratie Untis-rooster in itslearning - itslearning Onderwijsdag 2014

Organisation API

Available messages / methods:

ReadDataService.svc

• Read.Courses.ForPerson

• Read.Projects.ForPerson

• Read.Projects

• Read.Courses

• Read.LearningObjectives

• Read.Course.Element

• Read.AssessmentRecord.Summary

• Read.Course.Gradebook.Items

• Read.Course.Gradebook.Assessments

• Read.Course.Planner.Lessons

• Read.AssessmentScales

• Read.Course.Gradebook.Categories

• Read.Course.Elements

• Read.Course.Files

• Read.Terms

• Read.WarningLetter

• Read.Calendar.Event

DataService.svc

• Create.Course.Element.File

• Create.Course.Element.Folder

• Create.MyFiles.Folder

• Create.Course.Folder

• Create.MyFiles.File

• Create.Course.File

• Create.Course.Element.Link

• Create.Course.Element.Page

• Create.Course.Element.Survey

• Create.Course.Planner

• Create.Course.Element.Test

• Create.Course.Element.IMSPackage

• Create.Calendar.Event and Update.Calendar.Event

• Delete.Calendar.Event

• Create.Resource

• Create.Dashboard.LinkBlock

• Update.WarningLetter

• Create.Course.Element.Assignment

• Create.Course.Element.CustomActivity

• Update.Course.Element.CustomActivity.Assessment

• Update.Course.Element.CustomActivity

• Update.Course.Element

• Update.Course.Element.LearningObjective.Assessment

• Create.Extension.Instance

Calendar related:

•Read.Calendar.Event

•Create.Calendar.Event

•Update.Calendar.Event

•Delete.Calendar.Event

Page 17: Integratie Untis-rooster in itslearning - itslearning Onderwijsdag 2014

itslearning is ‘open’

Naast de ‘Organisation API’ kent itslearning nog diverse andere koppelvlakken en uitbreidingsmogelijkheden, waaronder:

• Diverse import en export mogelijkheden (oa beoordeling, presentie, gedrag)

• Digitale content (SCORM, DTDL, VO-content, …)

• eLogin (authenticatie en single sign-on)

• Leerdoelen

• IMS ES

• IMS LTI

• App Library (API)

Page 18: Integratie Untis-rooster in itslearning - itslearning Onderwijsdag 2014

Oude vs nieuwe agenda [1|2]

Page 19: Integratie Untis-rooster in itslearning - itslearning Onderwijsdag 2014

Oude vs nieuwe agenda [2|2]

Page 20: Integratie Untis-rooster in itslearning - itslearning Onderwijsdag 2014

Roadmap / aankondiging

Nieuwe agenda (responsive)

Werkdruk indicatie

Roosterintegratie voor Untis en Zermelo

Meer informatie volgt de komende maanden.

Wilt u op de hoogte worden gehouden? Geef dat aan op het evaluatieformulier van de ‘itslearning Onderwijsdag 2014’.

Wilt u deze presentatie nogmaals zien: www.slideshare.net/itslearningNL

Page 21: Integratie Untis-rooster in itslearning - itslearning Onderwijsdag 2014

Hartelijk dank voor uw aandacht!

itslearningNL

www.its247.nl

itslearning-nederland