20111123 itslearning leerplatform de elo voorbij

of 22 /22
itslearning leerplatform: de ELO voorbij Tim Remmers 23 & 24 november 2011 (21 e i&i conferentie)

Embed Size (px)

description

 

Transcript of 20111123 itslearning leerplatform de elo voorbij

Page 1: 20111123 itslearning leerplatform  de elo voorbij

itslearning leerplatform: de ELO voorbij Tim Remmers 23 & 24 november 2011 (21e i&i conferentie)

Page 2: 20111123 itslearning leerplatform  de elo voorbij

Vragen staat vrij

Page 3: 20111123 itslearning leerplatform  de elo voorbij

Thermometer

Ik ben:

• docent

• ict-coördinator

• schoolleider

• anders

Page 4: 20111123 itslearning leerplatform  de elo voorbij

Thermometer

Wij gebruiken een ELO of leerplatform:

• 0 tot 2 jaar

• 2 tot 4 jaar

• 4 tot 6 jaar

• langer dan 6 jaar

Page 5: 20111123 itslearning leerplatform  de elo voorbij

Thermometer

Wij gebruiken voornamelijk:

• vaste computers

• laptops

• tablets

• anders …

Page 6: 20111123 itslearning leerplatform  de elo voorbij

Thermometer

Wij maken gebruik van:

• directetoegang.nl

• wikiwijs en ander open content

• web 2.0 toepassingen

• anders …

Page 7: 20111123 itslearning leerplatform  de elo voorbij

Wie zijn wij?

Leverancier van toonaangevend leerplatform

Focus uitsluitend op onderwijsinstellingen (PO, VO, MBO en HBO)

In 1999 opgericht in Noorwegen (Bergen)

In 2011 overname van Dactique B.V.

Page 8: 20111123 itslearning leerplatform  de elo voorbij

Waar wordt itslearning gebruikt?

Hoe donkerder de kleur hoe meer gebruikers de laatste 12 maanden hebben ingelogd.

Page 9: 20111123 itslearning leerplatform  de elo voorbij

ELO versus leerplatform: behoeftes anno 2011

Page 10: 20111123 itslearning leerplatform  de elo voorbij

Implementatieproces

Bron: Radboud Universiteit Nijmegen - Implementatiewijzer

Page 11: 20111123 itslearning leerplatform  de elo voorbij

Kenmerken per fase

Pionier

gemotiveerd, vrijwillig

afwachtende leiding

amateuristisch, soloacties

kleinschalig

individuele successen

snelle oplossingen

technologie accent

zelf materiaal maken

gebrekkige support

gebrekkige faciliteiten

olievlekwerking

bottom-up

Brede invoering

visie

leiding

standaardwerkwijze

samenwerking

geen discussie over tools

onderdeel primaire proces

functieprofielen

functiedifferentiatie

Pilot/Projectmatig

visie

leiding

projectmatige aanpak

samenwerking

professioneel

verantwoordelijkheden

onderwijskundig accent

professionalisering

aandacht voor support

aandacht voor faciliteiten

bottom-up en top-down

Page 12: 20111123 itslearning leerplatform  de elo voorbij

Enkele relevante ontwikkelingen

ICT-infrastructuur:

• SaaS / Cloud oplossingen

• Mobile devices: laptops, tablets, smart phones, …

• Web 2.0 en sociale media

• De maatschappij verdigitaliseert: overal internet toegang en ‘Bring Your Own Device’ komen in beeld

Digitaal leermateriaal:

• Entree, Edurep, Wikiwijs, directetoegang.nl, Teleblik, …

• SLO ontwikkelt leerlijnen en kerncurricula

Deskundigheid:

• Er worden eisen gesteld aan docenten in opleiding (Kennisbasis ICT)

• Veranderende bekwaamheidseisen docent (TPACK)

Visie:

• De leerbehoefte van de individuele leerling versus de focus op taal en rekenen

• Er is meer aandacht voor diversiteit, variatie en differentiatie

• Ouderparticipatie staat op de agenda

• ‘Learning Analytics’ - ‘Flipping the classroom’ - ‘ The Khan Academy’: hypes of blijvend?

Page 13: 20111123 itslearning leerplatform  de elo voorbij

Neem in gedachten: een school anno 2011

Page 14: 20111123 itslearning leerplatform  de elo voorbij

Waar heeft deze school behoefte aan?

Een leerplatform …

• dat kan meegroeien met de behoeftes van de gebruikers, doordat het open, flexibel, uitbreidbaar en

integreerbaar is

• dat een verbindend element vormt tussen alle computers, mobile devices

• dat plaats-, tijd- en device onafhankelijk gebruikt kan worden

• dat mogelijkheden biedt om de natuurlijke diversiteit en variatie, op diverse terreinen, binnen een

school te faciliteren

• dat mogelijkheden biedt om ouderparticipatie vorm te geven

• dat mogelijkheden biedt om leermateriaal van verschillende bronnen eenvoudig te combineren en te

gebruiken

• dat mogelijkheden biedt om te kiezen voor de ‘best of breed’ producten van andere leveranciers

(software, content, …)

• dat als het ware een onderwijskundige infrastructuur vormt

Oftewel: Een open leerplatform voor het onderwijs van nu én morgen

Page 15: 20111123 itslearning leerplatform  de elo voorbij

App Library

Page 16: 20111123 itslearning leerplatform  de elo voorbij

Alles draait om leren

Page 17: 20111123 itslearning leerplatform  de elo voorbij

Deskundigheid

Page 18: 20111123 itslearning leerplatform  de elo voorbij

Bedankt voor uw aandacht

Page 19: 20111123 itslearning leerplatform  de elo voorbij

2 huishoudelijke mededelingen

Page 20: 20111123 itslearning leerplatform  de elo voorbij

Van ELO naar Leerplatform

Bezoek de presentatie van Upgrademanager Bekir Köroğlu

Page 21: 20111123 itslearning leerplatform  de elo voorbij
Page 22: 20111123 itslearning leerplatform  de elo voorbij

Colofon

Deze presentatie is verzorgd op 23 & 24 november 2011 door Tim Remmers tijdens de 21e i&i conferentie georganiseerd door de vereniging i&i.

Wilt u meer weten over deze presentatie?

website : www.itslearning.nl e-mail : [email protected] telefoon : +31 (0)53 4803130

Op deze presentatie is de volgende licentie van toepassing: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 NL

Deze presentatie is te vinden op slideshare: www.slideshare.net/itslearningNL www.slideshare.net/timremmers