financial investigator

download financial investigator

of 68

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  4

Embed Size (px)

description

financial investigator

Transcript of financial investigator

 • 1NUMMER 2 / 2010 FINANCIALINVESTIGATOR

  JAARGANG 2 | NUMMER 2 | 2010 | 8 .50

  FINANCIALINVESTIGATOR

  ONAfHANkElijk f iNANciEEl MAgAziNE

  tfsDe pitfalls van fiduciair Management

  ROBEcODe mythe ontkracht: passief Beleggen

  f&cAlles wat u altijd al wilde weten over Valutaswaps

  AltERA VAstgOED Van en voor pensioenfondsen

  pENsiOENMARktEN iN spANNENDE tijDENinterview prof. Dr. fieke van der lecq

  RONDE tAfEl cUstODyDe specialisten aan het woord

 • 2 NUMMER 2 / 2010FINANCIALINVESTIGATOR

  sparinvest.nl

  . . . and no unrealistic promises anywhereIts not that were unimaginative at Sparinvest, we just dont have much to say about new market trends and opportunities. Our focus is on the longer term.

  At Sparinvest, we work with ideas that have been around for decades; ideas that have won Nobel Prizes; ideas proven to generate more stable returns on investment over time.

  Sure, were not the most glamorous investment management group on the planet. Thats because were focused on risk and dedicated to finding the most reliable, academically-proven methods to deliver excess returns. But luckily, running flashy ads is not a requirement for generating excellent performance.

  Find out more about why Sparinvest is proud to be different.

  No catchy headline here

 • 1NUMMER 2 / 2010 FINANCIALINVESTIGATOR

  VOORWOORD

  Zo zou de groei in Frankrijk, Itali en Noorwegen afzwakken en krijgen de Verenigde Staten, Japan en Duitsland juist de wind in de zeilen. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling baseert zich voor de groeicijfers op de leading indicators. De index wordt door de OESO samengesteld om keerpunten in de economische cyclus te signaleren. De index voor de dertig OESO-landen klom in februari met 0,7 punten tot 103,6. Bij een stijging waarbij de index boven de 100 komt, is sprake van expansie. OESO-hoofdeconoom Pier Carlo Padoan stelde onlangs nog dat er op de korte termijn sprake is van enige terugval in de economische groei. Daarbij stelde hij dat het effect van aanvulling van voorraden en stimulering door nationale overheden afzwakt en dat daar een nog onvoldoende herstel van de consumptieve bestedingen tegenover staat.

  De Verenigde Staten doen het volgens de OESO-hoofdeconoom op dit moment het beste. De Amerikaanse economie heeft veerkracht. De economie wint aan vaart, doordat verbeterde financile omstandigheden zich vertalen in een sterkere economie. De Verenigde Staten weten ook beter dan de eurozone te profiteren van het aantrekken van de wereldhandel.De snelle groei in China, Brazili, Rusland en India handhaaft zich op het huidige hoge niveau, maar neemt verder nauwelijks toe, zo bleek uit de publicatie van de OESO.

  Financial Investigator organiseerde onlangs een Ronde Tafel over Custody. De voorzitter van deze Ronde Tafel was Hans van Roekel, tot voor kort werkzaam bij SPF Beheer en inmiddels actief met een eigen adviesbureau voor custody en securities lending. Vragen die tijdens deze Ronde Tafel uitgebreid aan de orde gekomen zijn, betreffen: Met welke ontwikkelingen zijn custodians in het afgelopen jaar geconfronteerd?, Welke ontwikkelingen zijn er de komende jaren op custodygebied te verwachten?, Wat is de rol van custodians in het ondersteunen van initiatieven, zoals de premiepensioeninstelling en het Multi-ondernemingspensioenfonds? . En last but not least Welke impact heeft de kredietcrisis gehad op securities lending?.

  Verder in deze editie een uitgebreid interview met Prof. Dr. Fieke van der Lecq, bijzonder hoogleraar Pensioenmarkten aan de Erasmus School of Economics over marktwerking in de pensioensector. In onder de loep een interview met de CEO en CFO van Altera Vastgoed: Ren Hogenboom en Cyril van den Hoogen. Daarnaast nog een hoop interessante artikelen en columns alsmede onze vaste rubrieken.

  Jolanda de Groot / Hoofdredacteur

  De OESO verwacht dat de economische

  opleving in de gendustrialiseerde landen

  doorzet. Wel wordt benadrukt dat er grote

  verschillen blijven bestaan.

  Foto

  : Fot

  oper

  sbur

  eau

  Dijk

  stra

 • 2 NUMMER 2 / 2010FINANCIALINVESTIGATOR

  pENsiOENMARktEN iN spANNENDE tijDEN

  Interview Prof. Dr. Fieke van der Lecq

  8

  >

  RONDE tAfEl cUstODy

  De specialisten aan het woord32

 • 3NUMMER 2 / 2010 FINANCIALINVESTIGATOR

  iNHOUDiNtERViEWs ARtikElEN

  8 Erasmus School of EconomicsInterview Prof. Dr. Fieke van der Lecq

  12 Altera VastgoedOnder de loep

  16 AXA Private EquityInterview Dominique Gaillard

  20 F&CAlles wat u altijd al wilde weten over Valutaswaps

  24 BNY Mellon Asset ServicingInterview Leonique van Houwelingen en Marnix Zwartbol

  32 Ronde Tafel Custody

  46 ING Global Opportunities Fund Interview Tycho van Wijk

  4 Kort Nieuws

  6 Column Tjarda MolenaarNederlands Private Equity vooral voor MKB en Starters

  19 Column Marion Verheul Deskundigheid en de bestuurder

  29 Column Jeroen MolVerantwoord beleggen in werkgelegenheid

  59 Congressen en seminars

  60 Boeken

  62 On the move Special Michel van Mazijk 63 On the move Kort

  64 Colofon, volgende nummer

  VAstE RUBRiEkEN

  Ronde tafels 2010

  emerging Markets equities: 28 Mei

  Hedge funds: begin September

  duurzaam Beleggen: begin November

  26 TFSDe Pitfalls van Fudiciair Management 30 Lyxor ETFETFs in opkomende landen

  43 Brown Brothers HarrimanKeith Haberlin beantwoordt een aantal vragen over Securities Lending

  44 J.P. Morgan Chase Bank Analyseren van de Nederlandse pensioenfondsenmarkt vanuit het perspectief van een custodian

  48 iSharesRoel Thijssen beantwoordt een aantal vragen over ETFs 50 ThreadneedleWat heeft de Britse commercile vastgoedmarkt te bieden na het vuurwerk van 2009? 52 Kempen Capital ManagementBlijvend profiteren van credits met het Kempen Absolute Return Credit Fund 56 RobecoDe mythe ontkracht: passief beleggen

 • 4 NUMMER 2 / 2010FINANCIALINVESTIGATOR

  kORt NiEUWs

  fMO verhoogt investeringen in ontwikkelings-landen ondanks crisis

  FMO (de Nederlandse Financierings-

  Maatschappij voor Ontwikkelingslan-

  den) heeft haar jaarcijfers over 2009

  gepubliceerd. FMO maakte 60 miljoen

  euro winst, 25% meer dan het jaar

  ervoor. Afgelopen jaar verstrekte FMO

  voor 911 miljoen euro aan nieuwe

  investeringen, waarvan 50% in lage

  inkomenslanden. De totale investe-

  ringsportefeuille nam toe van 4,2

  miljard euro in 2008 naar 4,6 miljard

  euro in 2009. Algemeen directeur

  Nanno Kleiterp sprak van een resul-

  taat dat boven verwachting is, gezien

  het instabiele economische klimaat in

  2009. Deze winst stelt ons in staat het

  komende jaar weer meer te herinves-

  teren in duurzame projecten, waar-

  door we meer ontwikkelingswaarde

  kunnen genereren.

  In 2010 verwacht FMO meer dan 1

  miljard euro aan nieuwe investeringen

  te realiseren. Kleiterp: Hoewel wij

  redelijk positief gestemd zijn over de

  economische groei in ontwikkelings-

  landen in het komende jaar, zullen

  we onze aandacht blijven richten op

  het ondersteunen van onze klanten

  in deze turbulente tijden. Dit jaar zal

  FMO wederom zoeken naar de meest

  duurzame oplossingen die mensen in

  ontwikkelingslanden toegang geven

  tot financile diensten, energie en

  huisvesting. Daarnaast is FMO ook

  actief in een aantal andere sectoren,

  waar wij opereren in samenwerking

  met wereldwijde partners die gedegen

  kennis van die sector hebben.

  finles lanceert Eerste Nederlandse Hedge fund index tracker

  iNg signaleert aantrekken vraag naar syndicaatleningen

  De belangstelling bij grote bedrijven voor syndicaatleningen trekt aan. Doordat er in diverse segmenten van de markt veel leningen aflopen, zal er binnen afzienbare termijn een groot beroep worden gedaan op de financieringsmarkt. ING Commercial Banking voorziet dat er in de periode 2010-2012 in de Nederlandse markt voor miljarden aan schulden moet worden geherfinancierd aan gesyndiceerde bankleningen, die dan aflopen. De meeste leningen zijn afgesloten in de periode voor de kredietcrisis. De bank wijst erop dat bedrijven hier tijdig op moeten anticiperen.

  finles Capital Management lanceert de eerste index tracker die zich exclusief zal gaan richten op in nederland gevestigde hedge funds. Met dit initiatief wordt beoogd om meer lokaal institutioneel- en particulier vermogen aan te trekken en nederland op de kaart te zetten als een internationaal centrum voor deze dynamische wereldwijde investeringsklasse.

  Gemiddeld heeft een pensioenfonds in Nederland 1% of meer per jaar verloren gedu-rende de afgelopen tien jaar op zijn aandelenportefeuille, een gediversifieerde hedge fund investeerder zou daarentegen een rendement hebben behaald van 5% gedurende dezelfde periode tegen een risico dat meer dan de helft lager is, aldus Rob van Kuijk, Chief executive van Finles Capital Management.

  Nederland is na het Verenigd Koninkrijk de grootste institutionele belegger in Europa en we moeten nu het talent waarover we lokaal beschikken met dit kapitaal samen-brengen, om een industrie van wereldklasse neer te zetten en de expertise verder uit te bouwen. De in Nederland gevestigde hedge funds hebben inmiddels bewezen dat zij de concurrentie met het buitenland aankunnen en zeer goede rendementen behalen. Dat is de reden waarom wij dit initiatief lanceren, voegde hij hieraan toe.

  De Hollandse Hedge Fund Tracker is een fund of funds en volgt de performance van de top 25 hedge fund managers in Nederland, op basis van de Finles/IEX Hollandse Hed