Financial Investigator 02 2014

download Financial Investigator 02 2014

of 84

 • date post

  13-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  231
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Financial Investigator, 6e jaargang, nummer 2.

Transcript of Financial Investigator 02 2014

 • FINANCIALINVESTIGATOR

  ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER VERMOGENSBEHEER EN SECURITIES SERVICES

  WWW.FINANCIALINVESTIGATOR.NL JAARGANG 6 | NUMMER 2 | 2014 | 10.50

  Naar een model om appels met appels te vergelijkenEric Veldpaus

  Ronde Tafel Kostentransparantie

  Ronde Tafel ETFs

  FINA

  NC

  IAL IN

  VES

  TIGATO

  R N

  UM

  MER

  2 / 2

  01

  4

  ROBERT KOOPDONK EN PIET MOLENAAR, ALLIANZ GIFINANCIAL REPRESSION LEIDT TOT ANDERE WERKELIJKHEID

  Hoogleraar Kees KoedijkPensioenfondsen moeten nu juist wel risico nemen

  4,4

 • Add Value Fund (het Fonds) belegt bewust in beursgenoteerde Nederlandse kleine- en middelgrote ondernemingen, de zogenaamde

  small- en midcaps vanwege het aantrekkelijke en bovengemiddelde groeipotentieel. De historie heeft namelijk bewezen dat Neder-

  landse small- en midcap aandelen over de afgelopen 5 jaar beter renderen dan largecaps. Als specialist beleggen wij in van oorsprong

  Nederlandse mini-multinationals die wereldwijd actief zijn in structurele groeimarkten. Wij, de

  fondsbeheerders, geloven sterk in ons Fonds, vandaar dat we er zelf ook in beleggen. U toch ook?

  THINK BIG, BUY SMALL

  www.addvaluefund.nl

  Add Value Fund Management B.V. is Beheerder van Add Value Fund N.V. en is als vergunninghouder

  opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financile Markten

  (AFM). Het Prospectus en de Essentile Beleggersinformatie (EBI) van Add Value Fund N.V.

  zijn beschikbaar op de website. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor

  de toekomst. De waarde van de activa van Add Value Fund N.V. is afhankelijk van de

  ontwikkelingen op de financile markten en kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren.

  *Gemiddeld netto jaarrendement over de periode 31-12-2008 t/m 31-12-2013 TM

  Morningstar Rating5 Year

  AEX AScX AMX Add Value Fund

  30

  25

  20

  15

  10

  5

  0

  +21*+19*

  +15*+14*

  %

  +21%*

  gemiddeld

  netto per jaar

  !

  For Professional Clients only. This is not intended as investment advice. The value of investments can fall as well as rise, so you may get back less than you originally invested. Any views and opinions contained in this document are those of BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA) as at the date of issue; are subject to change and should not be taken as investment advice. BNYMIM EMEA and its affiliates are not responsible for any subsequent investment advice given based on the information supplied. BNY Mellon is the corporate brand of The Bank of New York Mellon Corporation and may also be used as a generic term to reference the corporation as a whole or its various subsidiaries. When your client sells their investment, they may get back less than they originally invested. To help us continually improve our service and in the interest of security, we may monitor and/or record your telephone calls with us. This document is issued in the UK and mainland Europe (excluding Germany) by BNYMIM EMEA, BNY Mellon Centre, 160 Queen Victoria Street, London EC4V 4LA. Registered in England No. 1118580. Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. BNYMIM EMEA, Newton Investment Management Limited, Insight Investment Management Limited, Standish Mellon Asset Management Company LLC, Walter Scott & Partners Limited, The Boston Company Asset Management LLC and any other BNY Mellon entity mentioned are all ultimately owned by The Bank of New York Mellon Corporation. Newton Investment Management Limited is a member of the IMA. CP9958-11-04-2014(12M) 22508 02/14

  THE BRIGHTEST INVESTMENT FIRMS ALL IN ONE PLACE. At BNY Mellon, we know theres more than one way to think about investing. Thats why we bring you some of the best investment companies from around the world. Each one shines in its chosen field. Each one is free to think and invest in its own way. This gives you clear, independent thinking from some of the worlds sharpest investment minds. We call it powering investment success. And it comes together at BNY Mellon.

  For more information, please contact: Ned Meaney Director, Institutional Sales, EMEA

  +44 (0) 20 7163 2567 ned.meaney@bnymellon.com

  www.bnymellonim.com

  22508 Institutional PBM ad 02-14.indd 1 12/02/2014 08:55

 • // VOORWOORD

  HOOFDREDACTEURJolanda de Grootjolanda@financialinvestigator.nl

  ADJUNCT HOOFDREDACTEURHarry Geelsharry@financialinvestigator.nl

  EINDREDACTIEBaart Koster

  REDACTIEHans Amesz, Lies van Rijssen, Erik Hannema, Vera Bruijns en Joost van Mierlo.

  RAAD VAN ADVIESPatrick GroenendijkRuud HendriksBob HomanDries Nagtegaal

  REDACTIERAADCarla BoogersMarleen Janssen GroesbeekHennie Zoontjes

  AAN DIT NUMMER WERKTEN MEEFrans Badart, Herman Barten, Jean-Paul van Bavel, Marc van den Berg, David Blitz, Frank van Blokland, Henk Boer, Herv Boiral, Frederik Bosch, Gerald Cartigny, Ido Esman, Maarten Geerdink, Boris van der Gijp, Anne Gram, Rogier van Harten, Leonique van Houwelingen, Frank Huitema, Tjitsger Hulshoff, Michel Iglesias del Sol, Michael Jasper, Mirjam Klijnsma, Michiel Klompen, Heather Knox, Kees Koedijk, Robert Koopdonk, Bert van Kuijck, Martijn Kuipers, Anne Laning, Frederike Lengers, Marc van Luijk, Sonja Ltticken-Hibbert, Leender Massier, Piet Molenaar, Alwin Oerlemans, Maarten van der Pas, Patrick Pastollnigg, Helmut Paulus, Javier Peres Diaz, Jeroen van der Put, Pim Rank, Martijn Rozemuller, Walther Schapendonk, Martijn Schoonhoven, Hans Sieraad, Gerard Sirks, Dennis Tian, Eric Veldpaus, Gert-Jan Verhagen, Josephine van der Vossen, William de Vries, Roel van de Wiel, Quintin van Wijk en Wim van Zwol.

  FOTOGRAFIEFotopersburo DijkstraRuud Jonkers Fotografie

  OPMAAK & DRUKReal Concepts

  ADVERTENTIESJolanda de Grootjolanda@financialinvestigator.nl

  UITGEVERFinancial Investigator Publishers B.V.info@financialinvestigator.nl

  ABONNEMENTENFinancial Investigator wordt zonder kosten toegezonden aan lezers die tot de doelgroep behoren waar Financial Investigator zich op richt. U kunt zich aanmelden via onze website www.financialinvestigator.nl. Voor verzending naar het buitenland brengen wij portokosten in rekening. Neem voor meer informatie contact met ons op via info@financialinvestigator.nl

  DISCLAIMERUitgever en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze

  en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en

  auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledig-

  heid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook

  geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook,

  die het gevolg is van handelingen en/

  of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Evenmin

  aanvaarden uitgever en auteurs aansprakelijkheid voor materiaal

  zoals foto's en afbeeldingen die door derden zijn aan geleverd. Niets

  uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een ge-

  automatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden, in

  enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, mid-

  dels fotokopien, opnamen, of enige andere manieren, zonder voor-

  afgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  Vermogensbeheerkosten van pensioenfondsen staan als gevolg van problemen met de dekkingsgraad steeds meer in de spotlights. Critici vragen zich af of de kosten niet te hoog zijn. Van alle kanten neemt de druk op pensioenfondsen om inzicht te geven in de kosten toe. Reden genoeg om een ronde tafel te organiseren over het onderwerp kostentransparantie.

  Zijn de kosten van pensioenfondsen, in het bijzonder op het terrein van vermogensbeheer, echt te hoog? Kan je de kosten van pensioenfondsen onderling eigenlijk wel vergelijken? En hoe vergelijk je deze kosten dan? Een zevental experts boog zich onder de bezielende leiding van Eric Veldpaus over deze en andere vragen. Het verslag treft u in deze editie aan.

  In het kader van kosten(transparantie) is ETFs ook een relevant onderwerp. In deze uitgave is er ruim aandacht voor het toenemende gebruik van ETFs door institutionele beleggers. ETFs beginnen steeds meer te horen tot de kern van de institutionele portefeuille. ETFs zijn volgens de experts over het algemeen liquide, relatief eenvoudig en goedkoop. De verwachting is dat de ETF-markt de komende jaren zal blijven groeien.

  Door de financial repression is een andere wereld met voorlopig structureel lagere rele rentes en meer regelgeving ontstaan. Die nieuwe wereld vraagt om een andere vorm van beleggen, kort samengevat met de term smart risk taking, is de overtuiging van Piet Molenaar en Robert Koopdonk van Allianz Global Investors in het coververhaal.

  Verder treft u in dit nummer nog heel veel meer interessante columns, interviews en artikelen aan.

  Ik wens u een fijn voorjaar toe!

  Jolanda de Groot / Hoofdredacteur

  Foto

  : Fot

  oper

  sbu

  reau

  Dij

  kst

  ra

  // colofon

  Educatieve bijeenkomst voor pensioenfondsbestuurders:Moderne beleggingstechnieken na de crisis: Smart Beta en Factor Beleggen26 mei 2014, 13:30-17:30 uurROSARIUM, Amsterdam

  Concreet in control zijn n de crisis

  Wilt u meer weten over gangbare beleggingstechnieken na de crisis? Wilt u praktische handvatten aangereikt krijgen over verantwoorde toepassing en besluitvorming?Kom dan op maandagmiddag 26 mei van 13.30 tot 17.30 uur naar de educatieve bijeenkomst waarbij de methoden Smart Beta en Factor Beleggen, onder leiding van dagvoorzitter Roland van den Brink (TrigNum), worden toegelicht. Sprekers zijn Johan Cras (Syntrus Achmea), Bernard Walschots (Rabobank Pensioenf