Financial Investigator 07 2014

download Financial Investigator 07 2014

of 132

 • date post

  06-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  252
 • download

  11

Embed Size (px)

description

Financial Investigator, 6e jaargang, nummer 7.

Transcript of Financial Investigator 07 2014

 • FINANCIALINVESTIGATOR

  ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER VERMOGENSBEHEER EN SECURITIES SERVICES

  WWW.FINANCIALINVESTIGATOR.NL JAARGANG 6 | NUMMER 7 | 2014 | 10.50

  Paneldiscussie Private Debt in the Middle Market

  Ronde Tafel ESG in Fixed Income

  Paneldiscussie Alternative Fixed Income

  KAPITAAL MOET ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN MARCEL JEUCKEN, PGGM

  ExIT MET TERUGKEERGARANTIE VOOR PROBLEEMLANDEN EURO

  PROF. HANS-WERNER SINN, IFO-INSTITUUT EN UNIVERSITEIT VAN MNCHEN

 • PGGM advertentie_210x297.indd 1 21-11-14 12:47

 • // VOORWOORD

  HoofdredacteurJolanda de Grootjolanda@financialinvestigator.nl

  adjunct HoofdredacteurHarry Geelsharry@financialinvestigator.nl

  eIndredactIeBaart Koster

  redactIeHans Amesz, Vera Bruijns, Erik Hannema, Joost van Mierlo, Lies van Rijssen en Jorinde Vroonhof.

  raad Van adVIeSHan DieperinkJustus van HalewijnRuud HendriksBob HomanDries NagtegaalJeroen van der PutHans de Ruiter

  redactIeraadMichiel CleijMarleen Janssen GroesbeekHennie Zoontjes

  aan dIt nuMMer WerKten MeeSevinc Acar, Tommaso Albanese, Geert Arlman, Jean-Paul van Bavel, Brad Beman, Stphane Blanchoz, Frank van Blokland, Clemens Braams, Hilko de Brouwer, Michiel de Bruin, Mark Burgess, Matt Christensen, Jonathan Clenshaw, Brian Coulton, Geert Dekker, Michael Della Vedova, Inge van den Doel, Tim Drayson, Patrick Dunnewolt, Benot Durteste, Eva van Erk, Mike Faloon, Pieter Furne, Harry Geels, Feike Goudsmit, Jorge Groen, Ernst Hagen, Georgina Hellyer, Olaf van den Heuvel, Hans Hintzen, Martyn Hole, Frances Hudson, Karen Huizer, Marcel Jeucken, Thijs Jochems, Jeroen Kakebeeke, Anika Kattemlle, Ronald de Koning, Helge Kostka, Jelmer Kruijt, Floris Lambrechtsen, Joost van Leenders, Karlijn van Lierop, Mathieu Magnin, Peter Maris, David Marshak, Carolina Minio-Paluello, James Mitchell, Ivan Moen, Jeroen Mol, Patrick Moonen, Anne-Marie Munnik, Bart Noordman, Niall OLeary, Marcel van Ostaden, Willem-Jan Pelle, Alexander Preininger, Tom Rampulla, Pim Rank, Roberto Rivero, Hans de Ruiter, Roelof Salomons, Martin Sanders, Emilie Schols, Ashish Shah, Anthony Shayle, Shane Shepherd, Edith Siermann, Hans-Werner Sinn, Jaap van Staveren, Eelco Ubbels, Ed Velthuis, Keith Wade, Brendan Walsh en Peter van der Welle.

  fotoGrafIeFotopersburo DijkstraRuud Jonkers Fotografie

  oPMaaK & druKReal Concepts

  adVertentIeSJolanda de Grootjolanda@financialinvestigator.nl

  uItGeVerFinancial Investigator Publishers B.V.info@financialinvestigator.nl

  aBonneMentenFinancial Investigator wordt zonder kosten toegezonden aan lezers die tot de doelgroep behoren waar Financial Investigator zich op richt. U kunt zich aanmelden via onze website www.financialinvestigator.nl. Voor verzending naar het buitenland brengen wij portokosten in rekening. Neem voor meer informatie contact met ons op via info@financialinvestigator.nl

  dIScLaIMerUitgever en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze

  en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en

  auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledig-

  heid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook

  geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook,

  die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd

  zijn op bedoelde informatie. Evenmin aanvaarden uitgever en au-

  teurs aansprakelijkheid voor materiaal zoals foto's en afbeeldingen

  die door derden zijn aan geleverd. Niets uit deze uitgave mag wor-

  den verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-

  bestand, of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige

  wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, middels fotokopien, opna-

  men, of enige andere manieren, zonder voorafgaande schriftelijke

  toestemming van de uitgever.

  De groei van de Nederlandse economie wordt afgeremd door een tekortschietende krediet-verlening aan het mkb. Dat stelt de Oeso in de paragraaf over Nederland in haar onlangs verschenen Economic Outlook.

  Toch vinden Europese bedrijven met een financieringsbehoefte en institutionele investeer-ders elkaar, in navolging van de VS, steeds vaker op de markt voor private debt, aldus Clemens Braams van Delta Lloyd Asset Management. De voornaamste reden hiervan is disintermediation: banken lenen steeds minder uit aan ondernemingen en vallen weg uit de financieringsketen. En als ze al uitlenen dan is dat tegen hogere risicopremies, kortere looptijden en strengere voorwaarden dan voorheen. Dit zorgt voor herfinanciering van banken, maar belemmert strategische investeringen door Europese bedrijven. Die moeten hierdoor op zoek naar andere kanalen voor hun financieringsbehoefte. Dit fenomeen heeft ertoe geleid dat het Europese speelveld voor het verstrekken van bedrijfsleningen ingrijpend aan het veranderen is. Er is een heuse Europese markt ontstaan voor private placement debt. Een markt die volgens spelers die actief zijn op deze markt, niet meer zal verdwijnen. Hoe beleg je eigenlijk effectief in private debt en welke aspecten zijn hierbij van belang? Vijf experts bogen zich tijdens een paneldiscussie over private debt in de mid market over deze en andere relevante vragen. Naast private debt besteden we in deze uitgave veel aandacht aan diverse vormen van alternative fixed income. Denk hierbij aan onder andere direct lending, Nederlandse hypotheken, ABS, infrastructure debt en real estate debt.

  Hoe kijken de 16 vermogensbeheerders die wij traditiegetrouw zo aan het einde van het jaar een aantal vragen voorgelegd hebben, tegen de wereld aan? Wat zijn de grootste risicofacto-ren? Waar liggen de grootste kansen en bedreigingen voor 2015? U leest het vanaf pagina 112.

  De ronde tafel ging dit keer over ESG in Fixed Income. Een ESG-analyse zorgt ervoor dat beleggers ook inzicht krijgen in die aspecten die door fundamentele of technische analyse niet omvat worden. ESG draagt ook bij aan het beter kunnen beschermen en voorspellen van rendementen. Het thema ESG stond ook centraal in het coverinterview. Marcel Jeucken, Managing Director Responsible Investment bij PGGM, geeft aan dat het niet meer te verdedigen is dat het belang van een belegger alleen neerkomt op het behalen van een zo hoog mogelijk financieel rendement. Wat heb je aan een goed pensioen als de wereld om je heen onleefbaar is geworden?

  Ik wens u alvast fijne feestdagen en een goed, gelukkig en duurzaam nieuwjaar toe!

  Jolanda de Groot / Hoofdredacteur

  Foto

  : Fo

  top

  ersb

  uro

  Dij

  kst

  ra

  // colofon

  Op onze website plaatsen wij iedere dag diverse persberichten. Benieuwd? Kijk op www.financialinvestigator.nl

  NUMMER 7 / 2014 1FINANCIALINVESTIGATOR

 • NUMMER 7 / 20142 FINANCIALINVESTIGATOR

  // OpVallenDe uitspRaken Van het afgelOpen jaaR

  Prof. dirk Brounen: Ik maak me zorgen over het feit dat veel mensen vast zitten in een idee over waardevastheid van onroerend goed (editie 6, pagina 36)

  Prof. arnoud Boot: Het nederlandse bankwezen is ongeveer het minst gekapitaliseerd ter wereld (editie 3, pagina 8)

  Kevin Bergenhenegouwen, timeos:Ik denk dat het uiteindelijke doel van EMIR is om de

  OTC-derivatenhandel af te schaffen en alles beursgenoteerd te maken (editie 3, pagina 38)

  david Blitz, robeco:als we allemaal passief zouden

  beleggen, werkt het niet meer

  (editie 4, pagina 34)

  Brett Pybus en annemiek theunissen, Blackrock:Van december 2007 tot december 2013 steeg het totale vermogen dat in investmentgrade en highyield bedrijfs-obligatie-ETFs belegd was met meer dan 2.100% (editie 5, pagina 40)

  Eric Veldpaus, Novarca: Kosten moeten altijd worden bezien in relatie tot risico en rendement (editie 2, pagina 34)

 • NUMMER 7 / 2014 3FINANCIALINVESTIGATOR

  Michel Salden:de empirische resultaten onderstrependat institutionele beleggers er geen goed aan doen om bij grondstofbeleggingen uitsluitend te focussen op passief indexbeleggen en lage kosten (editie 6, pagina 48)

  Leo Langenberg, aon Pensioenfonds en coos Luning, tKPI: Bestuursdeskundigheid opbouwen en vasthouden is een grote uitdaging (editie 1, pagina 12)

  ronde tafel etfs:etfs hebben beleggingswereld gedemocratiseerd en eenvoudiger gemaakt (editie 2, pagina 46)

  toine van der Stee, Blue Sky Group:We moeten zeker af van vermeende solidariteit die in werkelijkheid permanente subsidiring van de ene groep door een andere is (editie 5, pagina 16)

  Stijn de Bont, univest company:een groot deel van de resultaten van het actief beleggingsbeleid kan worden toegewezen aan stijlfactoren (editie 4, pagina 38)

  MVB krijgt steeds vaker vorm in eigen, positieve keuzes, in plaats van in kritiek op gedrag van ondernemingen (editie 5, pagina 20)

  Prof. dirk Brounen: Ik maak me zorgen over het feit dat veel mensen vast zitten in een idee over waardevastheid van onroerend goed (editie 6, pagina 36)

  Prof. arnoud Boot: Het nederlandse bankwezen is ongeveer het minst gekapitaliseerd ter wereld (editie 3, pagina 8)

 • NUMMER 7 / 2014 5FINANCIALINVESTIGATOR

  // inhOuD

  Coververhaal14 Kapitaal moet zijn verantwoordelijkheid nemen,

  Interview met Marcel Jeucken, PGGM

  Thema Alternative Fixed Income32 Betere rendement/risicoverhouding door alternative fixed

  income38 nederlandse hypotheken aantrekkelijk door goede

  spreads, Interview met Inge van den Doel, Pensioenfonds Metaal & Techniek

  44 Paneldiscussie Private debt in the Middle Market54 de toekomst van private placement debt in europa,

  Delta Lloyd Asset Management62 Hypotheken: een nieuwe benadering, De SleutelHypotheek74 alternative fixed incom